Annons
X
Annons
X

Sprutbyte stoppar inte missbruket

Narkotika Att förbjuda narkotika och samtidigt dela ut verktyg för att injicera är etiskt tveksamt och en snårskog för rättsväsendet. Därför säger Moderaterna nej till sprut­byte i Stockholm, skriver Catharina Elmsäter-Svärd och Torbjörn Rosdahl (M).

Frågan om sprutbyten för injektionsnarkomaner är åter i fokus. Frågan är dock mer än en smittskyddsfråga, vilket debatten ger sken av.

Varje dag dör en person i Sverige till följd av sitt missbruk och sprutbyten innebär ett etiskt och juridiskt dilemma för polis och rättsväsende. Därför säger Moderaterna nej till ett sprutbytesprogram i Stockholm.

Frågan om sprutbyte är komplex och rymmer inte några enkla svar. Sett enbart ur ett smittskyddsperspektiv skulle ett program kunna vara motiverat, men aldrig ur ett sjukvårdsperspektiv och aldrig om vi på riktigt tycker att narkotikamissbruk är ett allvarligt problem för de människor som drabbas. När Stockholms läns landsting ska diskutera försök eller införande av sprutbytesprogram kan vi inte bara se en del av problemet, utan måste ta ansvar för helheten.

Annons
X

Den konsultrapport som mottogs av landstinget i december föreslår sprutbyte på prov som en av sju åtgärder för att minska smittspridningen av hiv och hepatiter bland injektionsmissbrukare i Stockholm. Den visar dock, precis som flera andra rapporter, att sprutbytesprogram långt ifrån säkert minskar spridningen av blodburna smittor.

Malmö, Norge och Danmark är exempel som alltid dyker upp i frågan. Alla har sprutbytesprogram men varierande grader av smittspridning. Malmö har ett lägre antal hivsmittade än Stockholm, Norge har ett högre. Forskningen spretar med andra ord fortfarande kraftigt.

Smittspridningen bland injektionsmissbrukare är ett allvarligt problem, men vi får aldrig glömma de människor som dör varje år på grund av sitt missbruk. Enligt Socialstyrelsen smittades 29 personer i Sverige av hiv genom injektionsmissbruk under 2008, medan 414 personer avled till följd av narkotikaanvändning. Överdoser, olyckor, självmord och organskador är alla mycket tragiska och allt för vanligt förekommande följder av narkotikaanvändning.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Landstingets roll är att vårda och hjälpa sjuka, inte att tillhandahålla redskap som allt för ofta leder till en för tidig död. Som beslutsfattare och medmänniska är det viktigt att ha dessa människoliv i åtanke. Det allra största problemet för narkotikamissbrukare är fortfarande narkotikan och dess konsekvenser, inte bristen på rena sprutor. Vilken är den mänskliga vinsten med ett sprutbytesprogram, om vi eventuellt undviker hepatit- eller hivsmitta men samtidigt orsakar någons död till följd av en överdos?

  Ett av huvudargumenten för sprutbyten är att vi genom att dela ut sprutor upprättar en kontakt med den utsatta gruppen. Det är helt riktigt, och utgör en viktig del. Genom aktiva insatser som information, testning och vaccinering minskar blodburna smittor i Stockholm redan idag. Vi satsar på uppsökande insatser, stöd till brukarföreningen och i år öppnar ett nytt centrum för hemlösa. Anslagen till beroendevården har ökat och en avskild beroendemottagning för kvinnor har öppnats.

  Vi bygger vidare på redan fungerande metoder, utan att riskera att våra insatser leder till överdoser och en för tidig död för redan svårt utsatta människor. Våra meningsmotståndare hävdar att vi genom de insatser som görs idag inte når alla och att svårt beroende missbrukare kommer att använda orena sprutor ändå. Det kommer säkert att ske även om vi skulle införa ett sprutbytesprogram.

  Narkotikabruk är olagligt. Trots detta hamnar frågan om sprututbyte lätt utanför den diskussionen. Men den bör inte glömmas bort. Sprutor har inte kunnat köpas lagligt i Sverige på 20 år och det finns goda skäl för det. Att med ena handen förbjuda narkotika och med den andra dela ut verktyg för att injicera skapar förutom det etiskt tveksamma en snårskog för polis och rättsväsende. I de sprutrum som upprättats i Norge är det lagligt att injicera heroin, men olagligt att bära narkotikan till rummet.

  Det skapar en otydlighet kring hanteringen av narkotika och försvårar polisens arbete. Polisen ställs inför ett tydligt dilemma med godtycklighet och indirekt acceptans av grov narkotika som följd.

  I Danmark erbjuds narkomaner statligt subventionerat heroin från och med februari. Är detta en av följderna av ett sprutbytesprogram har vi ännu större anledning att tänka efter. Det kan omöjligt vara en önskvärd utveckling att både tillhandahålla narkotika och verktyg för att injicera med skattemedel.

  Frågan om injektionsmissbrukares situation förtjänar en djupare diskussion än den nödlösning som just nu åberopas från olika håll. Ett sprutbytesprogram i Stockholm kan inte avgränsas till ett smittskyddsperspektiv, utan alla aspekter måste vägas in på ett seriöst sätt. Vi riskerar annars att försätta oss själva och tusentals missbrukare i en juridisk gråzon som är omöjlig att motivera.

  Vi moderater kommer därför fortsättningsvis att hävda att förebyggande och uppsökande insatser som information, testning och vaccinering ska vara huvudstrategierna för att minska smittspridningen i Stockholm. Detta kan ske helt utan sprutbyten.

  CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD (M)

  förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län

  TORBJÖRN ROSDAHL (M)

  ordförande i Moderaternas kommunalrådsgrupp

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X