Sprutbyte riskerar försvåra polisens arbete

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi vill rädda fler liv, därför säger vi nej till sprutbyten. Erfarenheter från bland annat Oslo visar att sprutbytesprogram får fler missbrukare att gå över från att röka heroin till att injicera. Därmed ökar dödliga överdoser betydligt. Risken är alltså större att sprutbyten tar liv, än räddar liv.

Debattören Kåberg har inte rätt när han påstår (11/2) att vi saknar vetenskapligt stöd. Vi bygger vårt ställningstagande på den forskning och erfarenheter som finns. En av Sveriges främsta infektionsläkare, professor Sven Britton, slår fast att ”sprututdelning inte entydigt visats förhindra smittspridning av hiv”.

Annons
Annons
Annons