Annons
X
Annons
X

Sprutbyte är ett bra smittskydd

REPLIK | SPRUTBYTE

I en debattartikel på Brännpunkt 21/2 skriver bland andra Lars Joakim Lundqvist (M), Lennart Nilsson (KD) och Lennart Rohdin (FP) att det projekt för sprutbyte som planeras i Stockholm inte är rätt väg att bekämpa smittspridning. Artikelförfattarna hävdar att politiker har gått på ”dolda myter” och menar att gratis sprutor i själva verket kan främja narkotikamissbruk.

Påståendet som framförs i artikeln om att fria sprutor från landstinget skulle ge mer pengar över till missbruk, är närmast löjeväckande. En injektionsmissbrukare som lider av abstinens ser till att till varje pris införskaffa narkotika. Kostnaden för en ny spruta är i det sammanhanget oväsentlig.

Debattörerna försöker även göra gällande att beslutet om att införa sprutbyte i Stockholm är ett resultat av mytbildning och ideologiskt färgade utredningar – ett påstående som saknar all grund i verkligheten.

Annons
X

Bakgrunden till beslutet att starta provverksamhet för sprutbyte är den sprutbytesutredning som alliansmajoriteten i Stockholms läns landsting beställde 2007. Utredningen var resultatet av överenskommelse mellan de sprutbytesvänliga partierna Centerpartiet och Kristdemokraterna och de mer skeptiska Folkpartiet och Moderaterna – något som borde borga för dess opartiskhet.

Sprutbytesutredningen baserar sig på den baslinjestudie som är utförd av Karolinska Institutet och visar att rena sprutor minskar smittrisken bland narkomaner. Studien fann bland annat att 92 procent av de nyupptäckta hiv-fallen bland deltagarna hade delat sprutor eller verktyg med varandra. Utöver detta ska tilläggas att både Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, WHO och FN rekommenderar ett införande av sprutbytesprogram.

Centerpartiet har som socialliberalt parti utgångspunkten att möta människor i den situation de befinner sig. Det innebär att det är lika viktigt att ge människor aktiv hjälp i en utsatt situation, som att förebygga att personer hamnar i narkotikamissbruk. Sprutbytesprojektet i Stockholm kommer att ingå i en bredare verksamhet med testning, vaccinationer, hälsosamtal och rådgivning. På sätt skapas förtroende och en möjlighet att sänka tröskeln in i missbruksvården och få missbrukaren ut ur missbruket.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bra smittskydd är bokstavligt talat en fråga om liv och död. Centerpartiet kommer därför att fortsätta jobba för att få till stånd ett permanent sprututbytesprogram i Stockholms län och av allt att döma kommer vår linje att genomföras inom nära framtid.

  GUSTAV ANDERSSON (C)

  landstingsråd Stockholms läns landsting

  STINA BENGTSSON (C)

  ledamot i Socialnämnden, Stockholms stad

  MAGNUS ANDERSSON (C)

  kommunalråd Solna

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X