Annons
X
Annons
X

Sprittillstånd dras in på oklar grund

Sprittillstånden för två populära krogar i Stockholm är under omprövning. Krögarna är kritiska till att polisens rapporter likställs med överservering. De har rätt, den slutsatsen kan man inte dra, anser poliser och lärare vid Polishögskolan.

Foto: LAIF R JANSSON/INGVAR KARMHED

Tjänstemän vid tillståndsenheten på Stockholms socialförvaltning granskar just nu sprittillståndet för 100-årsjubilerande restaurang Kvarnen och krogen Snaps. Fram tills häromdagen utreddes också dans- och musikstället Göta Källare. Alla tre ligger nära Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm.

Anledningen är ett antal polisrapporter om Lob (lagen om omhändertagande av berusade personer) som gjorts på eller utanför de tre restaurangerna. Men Lob-ingripanden kan vara ett tveksamt underlag för beslut om att dra in utskänkningstillstånden.

–Att sätta likhetstecken mellan Lob-ingripanden och överservering går inte generellt att göra, överservering kan vara orsaken men behöver inte vara det, säger Patrick Widell, chef för närpolisen i Maria på Södermalm.

Någon centralt formulerad instruktion
om hur enskilda polismän ska tillämpa lagen finns inte. Christer Nygren, studierektor på Polishögskolan, säger att undervisningen där helt utgår från lagen och dess förarbeten.

– Vi lär inte ut några genvägar. Helt klart är att lagen ger utrymme för att omhänderta personer som inte är speciellt berusade. De kanske bara har druckit ett par öl. Men som genom sitt aggressiva uppträdande ”utgör en fara för annan”, som det uttrycks i lagen. Att då dra slutsatsen att omhändertaganden enligt Lob beror på överservering är fel, säger han.

Samtliga tre krogar har ett etablerat samarbete med polisen. När två av dem nu riskerar att förlora utskänkningstillståndet–för Kvarnens del för andra gången på drygt ett år, sedan krogen först miste tillståndet men fick tillbaka det efter prövning i länsrätten – riktar de kritik mot tjänstemännen.

–Man jämställer omfattningen av polisens Lob-rapporter med överservering. Det är fel. Ingripandet kan ha berott på helt andra saker. Vi har tagit ficktjuvar, vi har tagit kortbedragare, gäster som försökt stjäla vinflaskor i baren. Efter att ha ringt polisen har samtliga blivit ”lobbade”. Kanske är det alkohollagens fel att man tror att detta beror på överservering, säger Thomas Steinwender, krögare på Kvarnen.

Faktum är att de flesta polisingripanden som görs på eller utanför krogar använder en annan lag – polislagens paragraf 13 som tillåter att polisen omhändertar en person som är stökig eller kanske är på väg att starta ett slagsmål eller begå ett annat brott.

Men inne på polisstationen omvandlas detta pl13-ingripande av befälen oftast till en ”lobb”. Och befälen gör helt rätt – lagen är skriven så att Lob har företräde framför polislagen 13.

Polisen bekräftar dessutom att ett antal Lob-rapporter årligen är felaktiga. I en del fall har personer omhändertagits utanför krogar utan att ha varit inne på restaurangen. Men i polisrapporten anges krogens adress.

På andra restauranger
mörkas ingripanden. Det händer att ordningsvakter kastar ut folk på gatan. Men de ringer inte till polisen och då hamnar heller inga Lob-rapporter hos tjänstemännen på tillståndsenheten.

–Det är olyckligt om en omhändertagen person, som inte alls varit inne på krogen, leder till en rapport som drabbar restaurangen. Eller om ordningsvakter stoppat folk i entrén och detta leder till ett polisingripande som sedan blir en ”lobb”, säger Anders Häregård, chef för tillståndsenheten.

Han välkomnar en bättre kvalitet på informationen från polisen, till exempel genom att ordningsvakternas rapporter bifogas och att de rapporter som hamnar på hans bord är mer detaljerade.

–Men om en person ”lobbats” inne på krogen för att han inte kan ta hand om sig själv har det gått långt utöver vad alkohollagen tillåter.

Annons
X
Annons
Annons
X
Foto: LAIF R JANSSON/INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X