Spritskatten måste halveras

Spriten flödar i Sverige. Men vi köper inte längre alkoholen på Systemet. 40 procent av spriten kommer numera från smugglare eller inköp utomlands. Om Sverige ska kunna återgå till situationen före EU-inträdet måste spritskatten halveras, visar en ny rapport som Jonas Arnberg och Fredrik Bergström presenterar i dag.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sedan de friare införselreglerna för alkohol införts flödar spritdryckerna in över gränserna. Den oregistrerade delen av konsumtionen, främst i form av smuggling och resandeinförsel, ökar kraftigt och utgör i dag ungefär 40 procent av den totala alkoholkonsumtionen (vilket kan jämföras med 23 procent före det svenska EU-inträdet 1995).
Samtidigt minskar Systembolagets och restaurangernas andel av konsumtionen. Flera röster, däribland Systembolagets vd Anitra Steen, har pekat på betydelsen av att sänka skatten på alkohol om Systembolaget ska kunna överleva.

Denna slutsats är troligtvis korrekt, men den fråga som samtidigt inställer sig är hur mycket skatterna måste sänkas för att exempelvis återgå till de nivåer av oregistrerad införsel som gällde före det svenska EU-inträdet.

Annons
Annons
Annons