”Spretigt system för kvalitet i högskolan”

Foto: Tor Johnsson

Ett kvalitetsutvärderingssystem måste vara transparent, förutsebart och accepterat för att ha förtroende. Så är inte det nya systemet utformat, skriver ungdomspolitiker från Alliansens studentförbund.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, skriver på SvD Debatt 14/12 om regeringens förslag till nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning.

Hellmark Knutsson vill med förslaget till nytt kvalitetsutvärderingssystem ta ett bredare grepp kring kvaliteten inom den högre utbildningen. Detta tycker vi är positivt. Än positivare är att förslaget är baserat på de överenskommelser som gjorts inom Bolognaprocessen, vilket bidrar till en internationellt gångbar och jämförbar utbildning. Ska Sverige kunna konkurrera internationellt är det med kvalitet, och en förutsättning för det är att följa de europeiska överenskommelserna och standarderna rörande kvalitetsutvärderingar.

Annons
Annons
Annons