Annons

Spräng och bilda nytt

Debatten och opinionsmätningarna inför folkomröstningen om EMU har röjt stora klyftor i de etablerade partierna. I dag finns en dold ohälsosam partistruktur. Partier bör sprängas. Delar av Sap och folkpartiet kan slås samman, skriver publicisten Anders Björnsson.

Under strecket
Publicerad

Inom de så kallade ja-partierna finns ett ansenligt motstånd mot den officiella partilinjen – bland socialdemokrater och kristdemokrater råder rentav stabila nej-majoriteter. De tre nej-partierna å sin sida hyser alla motståndsrörelser i form av officiella ja-nätverk.
Det är naturligt med fraktionsbildning inom demokratiska organisationer, men om fraktionerna permanentas och uppträder utåt, med eget program och egen stab, riskerar man att få partier inom partierna, med betydande politisk osäkerhet som följd.

Spänningar av detta slag är ofrånkomliga om man betraktar de politiska partierna som frivilliga sammanslutningar kring idéer och handlingsstrategier.
Människor – också partimedlemmar och -sympatisörer – utvecklas åt skilda håll över tiden.

Annons
Annons
Annons