X
Annons
X

Spräng inte Horstensleden

Starka krafter vill spränga bort 170 000 ton bergmassor och skapa en autostrada, den s k Horstensleden, för kryssningsfartygen. Sprängningarna planeras att ske vid Horsten, en känslig del av ytterskärgården klassad som riksintresse för natur- och kulturmiljövård, skriver advokat Johan Öberg tillsammans med Gustaf Otto Douglas, ordförande i Skärgårdsmiljöföreningen.

Stockholm är ett av många lockande mål för de stora internationella lyxkryssarna. Vi har dock bara sett början på deras närvaro här. Det finns nämligen ett problem. Vår unika skärgård med 25 000 kobbar och skär gör inloppet trångt och svårnavigerat.

Därför vill starka krafter spränga bort 170 000 ton bergmassor och skapa en autostrada för kryssningsfartygen. Sprängningarna är tänkta att ske vid Horssten, en känslig del av ytterskärgården klassad som riksintresse för natur- och kulturmiljövård.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X