Annons
Krönika

Olle Josephson:Språktest redskap för utestängning

Under strecket
Publicerad

Vi befinner oss nu i den årstid då ovanligt många av oss försöker tala ett språk vi inte kan. En beställning på kroatiska, en vänlighet på italienska, kanske till och med en enkel åsikt om eurokrisen på grekiska. Hur mycket kan ni av ett språk ni inte kan?

Forskningen om andraspråksinlärning har utvecklat modeller för att svara på frågan. Den kändaste kallas processbarhetsteorin: i olika stadier av inlärningen kan talaren processa grammatiska strukturer av olika svårighetsgrad. I stadium ett kan man bara processa, det vill säga yttra, enstaka ord och fasta fraser: "Tack!" "Vatten!" "Jag kommer från Sverige." "Vad heter det?"

Annons
Annons
Annons