Språkmyt som inte bör underblåsas

Under strecket
Publicerad
Annons

Folkpartiets förslag att engelska ska bli obligatoriskt i årskurs ett kritiseras i en artikel undertecknad av bland annat Horace Engdahl och Olle Josephson (20/11). Artikelförfattarna menar att skol-an måste fokusera på mångspråkighet och att andra främmande språk än engelska måste lyftas fram. På Språkrådet, det officiella språkvårdsorganet i Sverige, håller vi helt med om det. Undervisning i främmande språk bör uppmuntras och stärkas.

Annons
Annons
Annons