Språkmyt som inte bör underblåsas

Under strecket
Publicerad
Annons

Folkpartiets förslag att engelska ska bli obligatoriskt i årskurs ett kritiseras i en artikel undertecknad av bland annat Horace Engdahl och Olle Josephson (20/11). Artikelförfattarna menar att skol-an måste fokusera på mångspråkighet och att andra främmande språk än engelska måste lyftas fram. På Språkrådet, det officiella språkvårdsorganet i Sverige, håller vi helt med om det. Undervisning i främmande språk bör uppmuntras och stärkas.

Men den generella kritiken mot tidig inlärning av engelska som ett hot mot det egna modersmålet kan vi inte instämma i. Vi tar inte ställning till huruvida det är ett bra eller ett dåligt förslag att börja med engelska i årskurs ett. Hur väl detta skulle falla ut är en pedagogisk fråga.Tidig undervisning i engelska kan förstås utformas så att läsning och skrivning på modersmålet inte störs. Allt talar för att tidig språkinlärning gynnar intresset för främmande språk och bidrar till språklig medvetenhet.

Annons
Annons
Annons