Språkklyftor riskerar skikta Sverige

Under strecket
Publicerad
Annons

”Svenskan är och har nämligen varit självklar i vårt land” skriver Leif Pagrotsky. Nej, i det mångspråkiga Sverige har inget språk en självklar ställning. Engelskan intar alltmer rollen som de övre samhällsskiktens arbetsspråk inom forskning, företagsledning, finansväsen med mera. Fem minoritetsspråk och 150-200 invandrarspråk, stora som små, är modersmål i Sverige. Och svenskan är det gemensamma språket, som oavsett talarnas modersmål eller internationella kontakter ska bära upp det svenska samhället.

Ännu så länge. Språkklyftor kan komma att läggas till sociala och ekonomiska klyftor. I ett språkskiktat Sverige skulle vi styras på engelska. Stora befolkningsgrupper fick inte lära sig tillräckligt med svenska - än mindre engelska - för att ta sig in i samhället; inte heller fick de utveckla sina modersmål. Däremellan en klämd befolkningsmajoritet i språklig vanmakt, ett lätt offer för missnöjespolitik.
Alltså behövs språkpolitik för att hålla styr på styrkeförhållandena mellan språken i Sverige. Till
de mer kraftfulla politiska instrumenten hör lagarna. Därför borde riksdagen också ha lagstiftat när den beslöt om i övrigt utmärkta språkpolitiska mål.
En lag om svenskan som officiellt språk, gärna tillsammans med en lag om rätten till modersmål, är betydelsefull redan som allmän markering. Med språklag i ryggen kan man genomdriva förordningar om till exempel svenska i säkerhetsföreskrifter, avhandlingssammanfattningar eller e-postadresser till myndigheter. Svenska regeringstjänstemän i EU skulle våga utnyttja tolkning från svenska vid besvärligare sammanträden; nu använder Sverige bara tio procent av EU:s tolkningsbudget för svenska och lägger resten på resor. Vi har för övrigt redan i dag långt ifrån verkningslösa lagar om svenska i patientjournaler eller i rättegångar.
Hindrar det Astra Zeneca att använda sitt koncernspråk, svenska studenter att kommunicera med omvärlden eller Leif Pagrotsky att tala engelska på ministerbesök i USA? Lika lite som sådana hinder finns i Norge eller Finland.

Annons
Annons
Annons