Annons

Språket nyckeln till integration

Sveriges välstånd grundas i hög grad på en historisk öppenhet mot människor från andra länder, kulturer och religioner. Denna tradition är något Moderaterna vill bygga vidare på och vi lägger nu förslag för att underlätta både studier och arbete för utrikes födda, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Publicerad

Integrationsutmaningarna i Sverige är stora och kräver ständig förnyelse av politiken men först och främst handling. Att människor – av olika anledningar – väljer att bosätta sig i Sverige är positivt. Men det ställer också krav på en fungerande integrationspolitik. Det är främst genom att stärka utrikes födda personers språkkunskaper och jobbchanser som integrationen långsiktigt kan fungera bättre. Medan Socialdemokraterna tiger i frågan och Sverigedemokraterna skuldbelägger invandrarna föreslår Moderaterna nu flera konkreta åtgärder på dessa områden.

Det är ett faktum att arbetslösheten inte är jämnt fördelad i befolkningen. Den riktigt bekymmersamma arbetslösheten är koncentrerad till vissa grupper och en av dem är utrikes födda. Situationen är svårast för personer som har vistats kort tid i Sverige, för dem med kort utbildning, för kvinnor samt för dem med utomeuropeisk bakgrund. Att många av de människor som kommer hit och som saknar språk och nätverk har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden är inte konstigt. Men det är här – under en nyanländs första år i Sverige – som integrationspolitiken bland annat måste bistå med verktyg så att etableringen in på arbetsmarknaden kan påskyndas.

Annons
Annons
Annons