X
Annons
X

Språk vinner affärerna

Språkunskaper är kraftigt undervärderade och företaget har många miljarder att vinna på att de anställda talar fler språk än engelska. "Gör du mycket affärer utomlands är det bra att tala tre till fyra främmande språk", säger forskaren Kjell Ljungbo.

undefined

Han har lärt sig femton språk. Sju av dem i samband med arbetet på sin doktorsavhandling "Language as a Leading Light to Business Cultural Insight"vid Stockholms Universitets företagsekonomiska institution. Och Kjell Ljungbo ser tydliga samband. Vill ett företag expandera internationellt, spelar kunskaper i de aktuella ländernas språk en ofta viktig, ibland helt avgörande, roll för lyckade affärer.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X