Annons

Spontan samverkan är framtiden

BLOGGKAMPANJ OCH WIKIPEDIA | Två sidor av samma nya mynt. Internet är fantastiskt. Kommunikation, handel och inte minst informationssökning har förenklats i så stor utsträckning att det går att tala om en revolution ”jämförbar med ångmaskinen, elektriciteten och civilflyget”, som Googles Europachef Nikesh Arora uttryckt det (E24, 13/6).

Under strecket
Publicerad

En av dessa nya produktionsmetoder, som uppmärksammats mer och mer de senaste åren, är ”mass collaboration”. Det kanske främsta exemplet på sådant massdeltagande är det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia, som startades 2001 och sedan dess vuxit till att omfatta över 10 miljoner artiklar på 250 språk. De 75 000 registrerade administratörerna, och ett ännu större antal icke registrerade användare, står gemensamt för ändringar, tillägg och förbättringar av den samlade kunskapen på Wikipedia.

I Wikinomics (Atlantic Books, 2006) skriver författarna Don Tapscott och Anthony Williams om hur den generation som är uppvuxen med internet har vant sig vid nätet som ett ”pågående massamarbete”, där deltagarna inte är passiva mottagare av information, utan tvärtom strävar efter deltagande, interaktion och granskning. Sådana värden är principen bakom Wikipedia, och dess framgång bygger på det. Den ömsesidiga granskningen och delaktigheten i uppbyggnaden har hjälpt till att skapa ett lättillgängligt, kostnadsfritt, aktuellt och – faktiskt! – i de allra flesta fallen även tillförlitligt uppslagsverk.

Annons
Annons
Annons