Annons

Splittrade Lettland lätt byte för främmande furstar

”Lettland erövrades av tyska korsriddare på 1200-talet, men hur regerades landet dessförinnan? Fanns det ett lettiskt kungarike, eller var landet uppdelat mellan olika stammar?”

Under strecket
Publicerad

Vy över Riga.

Foto: IBL Bild 1 av 1

Vy över Riga.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Vy över Riga.
Vy över Riga. Foto: IBL

Dagens Lettland befolkades av både baltiska och finsk-ugriska folk, med störst befolkningskoncentration i jordbruksområdena vid floden Daugava. Balterna söder om Daugava tillhörde två folk, semgaller och seler, medan de som levde norr om floden kallades lettgaller. Därtill kom ett språkhistoriskt svårbestämbart folk vid namn kurer, bosatta i Kurland i nuvarande västra Lettland. Forskarna är osäkra på vilket tungomål kurerna talade. Ibland räknas de till de baltiska folken, ibland till de finsk-ugriska. Det sydligast bosatta folk som vi med säkerhet vet talade ett finsk-ugriskt språk, liverna, återfanns i västligaste Lettland, vid Rigabuktens kust och vid Daugavas nedre lopp. Norr om liverna utbredde sig esternas finsk-ugriska stammar, men dem lämnar jag därhän eftersom de snarare hör hemma i en blogg om Estlands äldsta hävder.

Annons
Annons
Annons