Annons
X
Annons
X

Splittrade åsikter om nytt glashus

Höghus passar väl som ”portar till staden”. Det anser alliansmajoriteten i Stockholms stadshus. Och nu visar det sig att Roslagstull ska bli en sådan port. Handlingar som inte är offentliga visar en skyskrapa mellan Birger Jarlsgatan och Valhallavägen.

(uppdaterad)
[object Object]
Staden vill inleda samarbete med konsortiet Stockholmsbyggmästarna, vars arkitektbyrå Utopia har skissat det mycket höga glashuset Forum Academica som en ny symbol för Stockholm på Roslagsport. Foto: ILLUSTRATION: UTOPIA ARKITEKTER

NYBYGGE

Stockholm kan få ett nytt landmärke kallat Roslagsport. Det framgår av en färsk stadsbyggnadsanalys som visar utvecklingsmöjligheter längs Valhallavägen. Det mest spektakulära är att exploateringskontoret håller öppet för en ”karaktärsbyggnad” i vägskälet mellan Birger Jarlsgatan och Valhallavägen. Ett konsortium av elva byggmästare – Stockholmsbyggmästarna – har redan gjort idéskisser på ett glashus som liknar ett strykjärn som vänder spetsen mot trafiken och reser sig som ett väldigt torn, dubbelt så högt som stenstaden vars fasader delvis byggs för.

– Man har gjort en tänkbar visualisering av hur det skulle kunna se ut. Det är jätteintressant, även om den vidare stadsplaneringen inte ska föregripas, säger Joakim Larsson (M) som är ordförande i exploateringsnämnden.

Klart är att Stockholms stadsbild om några år kommer att se annorlunda ut när man passerar Roslagstull. 2015, när en stor del av trafiken sväljs av Norra länkens tunnlar, kan byggprojekt börja på det som idag är parkmark och parkeringar längs Valhallavägens nordsida. Engelska skolan riskerar rivning, troligen till förmån för en idrottshall.

Annons
X

Även branta delar mellan Valhallavägen, Roslagstullsbacken och Ruddammen kan bebyggas mycket tätt.

– Där har arkitektkontoret Utopia ritat vad jag skulle kalla en modern italiensk bergsby. Alltså hus med högre fasader åt nedförsbranterna än åt andra hållet. Mellan husen finns ett rutnät av passager och ett par nya sneddande gator, säger Martin Rörby som är sekreterare vid Skönhetsrådet.

Han ser både ”bergsbyn” och ”skyskrapan” som intressanta, även om de blir betydligt högre än stenstaden. Det är en slump att han känner till skisserna, eftersom Skönhetsrådet inte får ta del av exploateringskontorets arbetsmaterial.

Cirka 30 byggherrar köar nu för mark, och det finns fler idéer. Läget nära nationalstadsparken, stenstaden och de vetenskapliga institutionerna anses lönsamt att bebygga trots en ofta besvärlig och extremt trafiknära terräng.

Stockholmsbyggmästarna – som redan 2010 uppdrog åt Utopia att ta fram en kommersiell stadsplaneidé – ska nu ges särställning som stadens samarbetspart när stadsplaneringen går vidare. I gengäld utlovas konsortiet mark före andra, till 300 bostäder.

Men pikant nog har exploateringsnämnden, som sorterar under stadens högsta ledning med finansroteln och Sten Nordin (M), kallat politikerna till beslut om samarbetet med Stockholmsbyggmästarna utan att ge full information. Stadsbyggnadsanalysen som föreslår en ”karaktärsbyggnad” mitt i Roslagstullstrafiken har inte skickats ut, än mindre konsortiets vision om ett höghus.

– Roslagsport är jag inte bekant med, konstaterar till exempel ledamoten Daniel Forslund (FP), som betonar att hans parti förhåller sig försiktigt till nya höghus, bland annat för att inte försämra boendekvaliteten i befintlig bebyggelse.

”Karaktärsbyggnaden” vid Roslagsport bör ”underordnas stenstaden” står det fortfarande i analysen där dagens lilla gräsplätt mellan Birger Jarlsgatan och Valhallavägmedger illustreras med en äggformad huskropp i normal höjd – inte ett höghus. Men den begränsningen ifrågasätter Joakim Larsson.

– Vi har ju sagt att högre hus kan passa som portar till staden.

Det kan dock bli strid. Inte heller exploateringsnämndens viceordförande, Maria Östberg Svanelind (S), har hittills informerats om Roslagsport.

– Initiativen till exploatering i Stockholm kommer nu i mycket stor utsträckning från byggherrar och inte från staden själv, vilket är synd, säger hon.

Analysen av Valhallavägens nya möjligheter sträcker sig dock också längre söderut. KTH:s entré föreslås få en ansiktslyftning för att vara jämbördig med Roslagsport. Bussar ska flyttas och Östra station få en andra entré från Odengatans ände. Ytterligare en nyhet är att Valhallavägen – innerstadens längsta gata – kan rätas ut där den knycker till mellan Surbrunnsgatan och Körsbärsvägen. Där ryms i så fall ytterligare en ny ”karaktärsbyggnad” tätt inpå trafiken, dock inget höghus.

– Spaden sätts i jorden efter Norra länkens öppnande. Det här blir en hyfsat stor exploatering, säger Joakim Larsson.

Annons
Annons
X

Staden vill inleda samarbete med konsortiet Stockholmsbyggmästarna, vars arkitektbyrå Utopia har skissat det mycket höga glashuset Forum Academica som en ny symbol för Stockholm på Roslagsport.

Foto: ILLUSTRATION: UTOPIA ARKITEKTER Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X