Splittrad opposition skapar stor osäkerhet

På söndag inleds Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Samtidigt har det så kallade supervalåret inletts. Nu väntar nio månader av ökad intensitet i den politiska debatten. Och förhoppningsvis av raka besked till väljarna om hur de politiska alternativen ser på framtiden. Därför vill vi ställa tre konkreta frågor till S, V och MP, skriver M-politikerna Cecilia Widegren och Johan Forssell.

Under strecket
Publicerad
Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN
Annons

Rikskonferensen sker i ett läge när intresset vuxit för försvars- och säkerhetspolitik. En anledning är att den militära aktiviteten i vårt närområde gradvis trappats upp. Som bland annat Svenska Dagbladet har rapporterat om, sker nu fler övningar än tidigare i vårt närområde samtidigt som dessa ökat i komplexitet. Ryssland har ambitiösa planer för att stärka sin militära förmåga, även om det finns frågetecken i vilken utsträckning planerna kan realiseras.

Förändringarna i vår omvärld understryker vikten av att stärka vår egen försvarsförmåga. Arbetet med att ställa om från pappersförband till ett mer tillgängligt och användbart försvar måste fortsätta. Rekryteringen av soldater, sjömän och gruppbefäl ska öka under kommande år och ny materiel tillföras. När reformen är klar ska hela insatsorganisationen kunna användas inom några dagar efter beslut om höjd beredskap. För att stärka upp förbandsverksamheten tillförs Försvarsmakten totalt 1,4 miljarder under de kommande fyra åren.

Annons
Annons
Annons