X
Annons
X
Recension

Säkerhetstjänstens egen berättelse om spionjakten krigsåren 1939-1942. Så gick det till när säkerhetstjänsten skapades Spionrapporter ur Säpos eget arkiv

Under det andra världskriget bedrev den svenska säkerhetstjänsten, som bekant, ett veritabelt krig mot rikets yttre och inre fiender. Kontrollapparaten, som omfattade tusentals personer, var imponerande. En kvarts miljon telefonsamtal avlyssnades varje månad på telefon- och telegramkontrollavdelningen.
På de hemliga postkontrollanstalterna arbetade över 300 personer med att ånga upp och läsa ofantliga mängder brev. Illegala radiosändare pejlades in av radiokontrollavdelningen.
På landets företag fanns tusentals informatörer som höll ett öga på arbetskamrater och andra säkerhetsrisker. Från augusti 1939 till senhösten 1942 dömdes 364 personer för spioneri, olovlig underrättelseverksamhet samt sabotage och sabotageförberedelser i Sverige.

1971 disputerade historikern Leif Björkman på en avhandling med titeln "Sverige inför Operation
Barbarossa". Det var den första rapporten från det stora forskningsprojektet SUAV (Sverige under andra världskriget) och rönte bland annat därför stor uppmärksamhet. Dessutom var det en av få (?) svenska avhandlingar som blivit censurerad av Säpo. Först 2005 kom boken ut i en ocensurerad upplaga.
Säkerhetstjänstens egen berättelse består av två separata delar. I första delen ger Björkman en komprimerad bild av säkerhetstjänstens historia under förra seklet, från den första Underrättelsebyrån som organiserades av generalstaben 1910 till mellankrigstidens nedrustningspolitik och de trevande försöken att skapa en modern säkerhetstjänst som intensifierades under 30-talets andra hälft.
Då skapades, precis som i många andra länder, det tudelade system som bestått under efterkrigstiden. Vid sidan om det militära kontraspionaget, som vilade på ett nätverk av militära förbandschefer runt om i landet, organiserades en hemlig polisiär säkerhetstjänst som "bäddades in" i statsförvaltningen och försågs med tentakler
ut i samhället till hundratals företag, fackliga organisationer och andra informatörer.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X