Annons
X
Annons
X

Spionplan nära svensk övning

Ryskt militärflyg har än en gång överraskat Sverige. På lördagen flög ett så kallat spionplan in mellan Öland och Gotland samtidigt som Sverige inledde en stor militärövning. Om något svenskt Gripenplan hann ifatt det ryska planet är oklart.

(uppdaterad)

I dag samlas riksdagens sammansatta försvars- och utrikesutskott för att fråga ut Försvarsmakten. Sammanträdet hålls efter Svenska Dagbladets uppmärksammade nyhet i måndags om hur tungt ryskt bombflyg på långfredagen övade angrepp mot Sverige utan att svenska försvaret kunde ingripa.

Nu kan SvD avslöja ännu en okänd flygincident. Den inträffade så sent som i lördags, den 20 april. Enligt samstämmiga SvD-källor flög då ett ryskt signalspaningsplan in i den smala rännan med internationellt luftrum mellan Öland och Gotland.

Det ryska planet kom från södra Östersjön på nordlig kurs mellan öarna. Därefter vände det söderut. I manövreringen var planet nära att kränka svenskt område. Det ryska signalspaningsplanet var inte ensamt utan skuggades på sin ovanliga kurs upp mellan Öland och Gotland av plan från annat land.

Annons
X

Om några svenska Gripenplan kom i luften denna gång är oklart. Enligt några av SvD:s källor fick Sverige inte upp några Gripenplan. Enligt andra källor så startade Gripen. Bägge uppgifterna kan vara korrekta om Gripenplanen kom upp, men för sent för att markera när det ryska planet befann sig mellan de svenska öarna.

SvD har i flera dagar försökt få klarhet i om Sveriges incidentberedskap fungerade denna gång. Den ansvarige insatschefen generallöjtnant Anders Silwer vill inte säga hur man agerat. På frågan om ryskt flyg i lördags var inblandad i en incident där den svenska incidentberedskapen stod på marken, blir svaret:

– Vi kommenterar inte varje enskild händelse, säger Anders Silwer.

– Jag kommenterar inte enskilda händelser, särskilt inte när vi fortfarande analyserar dem, svarar flygvapeninspektören generalmajor Micael Bydén.

Att flyga med signalspaningsplan är inte förbjudet så länge det görs i eget eller internationellt luftrum. Även Sverige har sådana här så kallade spionplan, av typ Gulfstream G4, som flyger över Östersjön. Signalspaningsplanens uppgift är att avlyssna och spela in främmande makts kommunikation i etern eller att spana mot olika system som radar, flygplan och fartyg.

Rysslands vanligaste signalspaningsplan är en stor fyrmotorig Iljusjin-maskin, Il-20, som i Nato kallas Coot. De brukar vara baserade i Kubinka utanför Moskva eller i Östersjöenklaven Kaliningrad.

Att olika länders signalspaningsplan flyger över Östersjön är i och för sig inte ovanligt. Under det kalla kriget gick amerikanska plan upp öster om Gotland och spanade mot Sovjetunionen. Därefter vände amerikanerna och flög sedan tillbaka i rännan mellan Öland och Gotland. Men denna ryska flygning var inte någon transportflygning.

– Det finns inget annat skäl att gå upp och vända mellan Öland och Gotland än att bedriva spaning mot Sverige, säger en av SvD:s källor med lång erfarenhet av militär underrättelsetjänst.

I höstas varnade den avgående chefen för den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Stefan Kristiansson i en SvD-intervju för Rysslands rustningar och för att signalspaningen mot Sverige ökar. Idag ska hans efterträdare Gunnar Karlson samt Anders Silwer informera riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott om detta.

En orsak till den ryska spaningsflygningen den 20 april kan vara att den stora internationella stabsövningen Combined Joint Staff Exercise inleddes på allvar just i lördags.

Det är en årlig övning i att hantera en internationell konflikt med flygförbudszoner (som över Libyen). Inga riktiga förband deltar, men det finns ett intensivt signalsamband mellan staber i Karlskrona, Enköping och Uppsala.

1 400 personer deltar – däribland militärer från USA, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Detta är också den största stabs- och ledningsövningen i Sverige.

– Det är en bra övning som vi i Finland inte skulle kunna arrangera, säger överste Petri Tolla från Finland.

– Vi hanterar allmängiltig information och den är helt öppen på grund av den multinationella inblandningen i övningen, säger svenske flygöversten Anders Persson.

Men helt nytt för i år är att en ny, svensk, rörlig ledningsstab övar ihop med den internationella övningen. Denna mobila stab ska vara den svenske insatschefens nationella högkvarter i händelse av ett krig.

Staben finns under övningen i Enköping, liksom ett förband för elektronisk krigföring. Bäggedera kan givetvis vara högintressanta för främmande makt.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 2

Ett ryskt signalspaningsplan av typen Iljusjin Il-20.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X