Annons

Spionåklagare vilseförde domstolen

ENBOMAFFÄREN I NYTT LJUS Domarna mot den bara i fantasin existerande Enbomsligan vilade på att statsåklagaren vilseledde rätten. Enbomsprocessen framstår som 1900-talets största rättsskandal, skriver Stellan Bojerud, tidigare chef för krigshistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan.

Publicerad

Nyligen utkom boken ”Kodnamn Mikael” av Tomas Bresky, en berättelse om Enbomsprocessen. Detta föranledde mig att på nytt börja granska detta märkliga ärende och jag fann en del nya pusselbitar.

Jag har kommit fram till att domarna mot de oskyldiga medlemmarna av den aldrig annat än i fantasin existerande ”Enbomsligan” vilade på att åklagaren Werner Ryhninger aktivt vilseledde och manipulerade rätten.

Annons
Annons
Annons