Annons
X
Annons
X

Spice ökar eftersom få vill begå lagbrott

Spice
Spice Foto: WIKIPEDIA

REPLIK | SPICE

Spice erbjuder ett lagligt alternativ till cannabis, fritt från de negativa konsekvenser som brott mot narkotikalagstiftningen innebär för individen.
Magnus Callmyr

Den senaste tiden har Sverige och flera andra länder drabbats av flera svåra sjukdomsfall och  dödsfall kopplade till de syntetiska droger som i Sverige kommit att kallas för spice. Fred Nyberg skriver på Brännpunkt 3/11 att spiceanvändningen måste ses i ljuset av den ”liberaliseringsvåg” som finns avseende cannabis. Formuleringen andas ett repressivt synsätt som snarare stjälper än hjälper, det tillför åtminstone ingenting som kan hjälpa till att motverka det aktuella problemet.

Användningen av spice, eller mer korrekt syntetiska cannabinoider, är inget nytt fenomen utan något som förekommit sedan omkring år 2006. Det som sker nu hänger bland annat samman med en kraftig ökning i såväl användning som problematisk användning sedan en tid tillbaka, samt att en särskilt farlig variant av dessa syntetiska cannabinoider nyligen har kommit ut på marknaden. Sverige har i linje med vår repressiva inriktning på narkotikapolitiken i stort sett enbart hanterat ökningen av spiceanvändningen med kriminalisering av substanserna, det enda det leder till är att tillverkarna lanserar en ny variant.

Annons
X

Att det finns en koppling mellan cannabis och spice är självklar, spice lanserades som ett lagligt alternativ till cannabis. Som Nyberg skriver finns det forskning som visar på att merparten av spiceanvändarna även har använt cannabis tidigare (Winstock & Barratt, (2013), Drug Alcohol Depend, 131, s 106 - 111), men att konstatera det hjälper föga mot den situation som äger rum just nu. Jag tror att för att kunna agera mot den negativa utveckling vi ser behöver vi gå djupare i vår kunskap och förståelse.

Det finns mer forskning som kan ge oss ledtrådar till att förstå fenomenet. Till exempel har tre amerikanska forskare studerat motiven bakom användningen av syntetiska cannabinoider (Bonar et al, (2014), Drug Alcohol Depend, 143, s 268 - 271). På första plats kommer nyfikenhet, på andra plats effekterna, tätt följt av viljan att undvika att lämna ett positivt drogtest. Det är i överensstämmelse med mina egna observationer som jag redovisat i min bok om nätdrogerna, och till ovanstående bör man också föra tillgänglighet och pris.

**Fred Nyberg hävdar **att användare ser de syntetiska preparaten som ett ”attraktivt alternativ” till cannabis, det måste förstås som att användning av cannabis gärna leder till spiceanvändning. Det är en vantolkning av forskningen, i artikeln av Winstock och Barratt framgår att 93 procent av de som använt syntetiska cannabinoider det senaste året hellre skulle ha använt cannabis.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den springande punkten i användningen är att spice erbjuder ett lagligt alternativ till cannabis, fritt från de negativa konsekvenser som brott mot narkotikalagstiftningen innebär för individen. Givet det är det svårt att förstå Nybergs raljerande över de som hävdar att en legalisering av cannabis skulle lösa spiceproblemen.

  Med avsaknad av forskning kring vad en legalisering av cannabis skulle innebära är det dock för tidigt att se det som en seriös lösning. Att ropa på klassificering och mer polisinsatser kommer dock inte lösa problemet. Nästa lagliga spicevariant kan vara lika farlig som nuvarande. Trenden har  varit att de varianter som ersatt de nyligen klassade preparaten har varit farligare och gjort att användare rapporterar än mer biverkningar. Vi behöver göra annat. Vi behöver reformera hela det svenska ANDT-området, något som varit politiskt ignorerat under lång tid. Vi behöver dessutom förstärka psykiatrin, det framgår också av ovanstående refererade forskning. Många av användarna i Bonar-studien noterade en psykiatrisk utsatthet. Tyvärr verkar det som att det kommer ta tid innan dessa åtgärder blir verklighet.

  Det finns dock en hel del vi kan göra i det korta perspektivet. Vi behöver börja med saklig och trovärdig ANDT-information, något som Sverige inte ägnat sig åt hittills. Den skrämselpropaganda som sprids om cannabis fungerar inte som framgår av cannabisutvecklingen, detsamma torde även gälla dessa nya syntetiska droger.

  **Vi behöver också **se över det juridiska angreppssättet, en inledande översyn av lagstiftningen som kriminaliserar användarna kanske kan leda till resultat utan att vi legaliserar någon drog. Framför allt behöver vi ett ökat politiskt intresse för dessa frågor. Som det är nu betalar användarna av spice ett högt pris för okunskapen och ointresset.

  MAGNUS CALLMYR

  författare till boken ”Nätdroger & RC-droger” (2011)

  Fotnot: Förkortningen ANDT står för Alkohol, Narkoktika, Dopning och Tobak.

  Fler artiklar om narkotikapolitik:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X

  Spice

  Foto: WIKIPEDIA Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X