Spermatvätt hjälper hivsmittade få barn

En grupp läkare vid Huddinge universitetssjukhus har avancerade planer att börja med det som kallas spermatvätt. Syftet är att minska risken för hivsmittade män som vill ha barn att föra över virus till kvinnan och/eller fostret.

Under strecket
Publicerad
Annons

Tekniken bygger på att själva könscellerna (spermierna) i sädesvätskan (sperman) inte kan infekteras av hiv-virus. Sperma från den hivsmittade mannen centrifugeras och tillförs medel som kan döda virus. Syftet är att ta bort fria virus och eventuella hivinfekterade vita blodceller i sperma. Frånvaron av hiv testas med känslig så kallad PCR-teknik som upptäcker arvsmassa från virus. Den tvättade sperman fryses ned. Enbart en eller ett par spermier används för själva befruktning. Den direktinjiceras i kvinnans ägg i Huddingetekniken för spermatvätt Huddingegruppen blir därmed först i landet med att tillämpa denna fortfarande kontroversiella metod som tidigare ansetts bryta mot smittskyddslagen. - Vi vill hjälpa par där mannen är hivinfekterad att få barn med så liten smittorisk som möjligt, säger PehrOlov Pehrson, infektionsläkare vid Huddinge universitetssjukhus. I dag skaffar ofta dessa par barn ändå på ”vanligt sätt”. Han uppger att mellan 20 och 30 heterosexuella par hittills har uttryckt intresse för metoden och att verksamheten kommer att dras igång i höst i samarbete mellan infektionskliniken och fertitlitetsenheten. Spermatvätten kräver tillgång till insemineringsteknik, eftersom mannens sperma ska tvättas och renas från eventuella hiv-virus först. Befruktningen av ägget sker via vanlig provrörsbefruktning. Projektet sker med indirekt stöd från Socialstyrelsen. Vid nyår utfärdade Socialstyrelsen nya föreskrifter om assisterad befruktning främst därför att äggdonation skulle börja tillämpas. I en mening i detta dokument skrivs att assisterad befruktning får endast utföras om det bedöms som ”osannolikt” att något smittämne överförs till kvinnan eller barnet.

- Det är ordet osannolik som är viktigt, förklarar Peet Tüll, chef för smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen. Det ger en öppning för spermatvätt om den ansvarige läkaren bedömer att tekniken fungerat så bra att det är ”osannolikt” att virus överförs. Hade vi velat förbjuda spermatvätt hade vi skrivit det. Det slutliga beslutet läggs alltså på ansvariga läkare som måste avgöra om det är sannolikt att eventuella hiv-virus i sädesvätskan och spermier eliminerats. Tekniken för spermatvätt har tagits fram och tillämpas av ett fåtal eldsjälar inom hivläkarkåren till exempel i Italien och Schweiz. Professor Anders Sönnerborg, verksamhetschef vid infektionskliniken i Huddinge menar dock att den teknik som ska användas fyller måttet och kan så långt det är absolut möjligt garantera att inga virus förs över till kvinnan eller fostret. - Vi har gjort studier bland annat av sädesvätska hos hivpositiva män som ligger till grund för vår teknik, säger han.

Annons
Annons
Annons