Annons

Specifika krav kan gå ut över småföretagen

Publicerad

Förbundsordföranden för fackförbundet Vision, Annika Strandhäll, finner det positivt att offentlig upphandling genom de kommande EU-direktiven i större utsträckning blir ett medel för att uppnå olika samhällspolitiska mål ( Brännpunkt 29/1). För de små företagen blir det dock problematiskt. För dem är det av stor betydelse att kraven som ställs är relevanta och har koppling till det som de facto ska upphandlas. Ett ökat inslag av olika samhällspolitiska – inte minst sociala – hänsyn i kravställandet kommer sannolikt att ytterligare spä på komplexiteten med färre anbud från småföretagare som följd.

Företagarna oroas särskilt över de oklara formuleringarna beträffande kollektivavtal i det kommande EU-direktivet. Dessa har av vissa tolkats som att det framöver blir fritt fram att vid upphandling ställa krav på kollektivavtal för att alls komma ifråga som leverantör. Vår förhoppning är att så inte ska vara fallet, utan att samma som gäller idag även ska visa sig gälla med de nya reglerna. I dag är det inte är tillåtet att ställa den sortens krav. Det är dock redan i dag tillåtet att uppställa krav om att företagen ska uppfylla vissa specifika villkor som återfinns i kollektivavtal, givet att dessa villkor är relevanta för det som ska upphandlas. Denna modell är att föredra då den inkluderar alla företag med justa villkor, med eller utan kollektivavtal.

Annons
Annons
Annons
Annons