Annons

Specialistsjuksköterskor får högre lön

Vi gör nu en riktad lönesatsning som ska ge ett påtagligt lönepåslag för specialistsjuksköterskor i bristyrken på akutsjukhusen. Vi skjuter till 45 miljoner kronor 2014, och ytterligare 45 miljoner kronor 2015, skriver företrädare för alliansen i Stockholms läns landsting.

Under strecket
Publicerad

I juni kommer landstinget på alliansens initiativ att besluta om rekordstora investeringar i framtidens hälso- och sjukvård. Vi satsar 42 miljarder för att skapa nya, moderna vårdmiljöer på sjukhusen i Stockholms län. Framtidens vård ska vara organiserad runt patienten, där vi nu slutligen ska komma ifrån uppdelningen i så kallade stuprör.

En patientcentrerad vård i nya moderna vårdmiljöer är viktig. Innehållet i vården bygger helt och hållet på medarbetarnas kompetens. Att vara en attraktiv arbetsgivare, som kan rekrytera och låta medarbetare utvecklas under ett yrkesliv, är helt avgörande för att vi ska lyckas med framtidens hälso- och sjukvård.

Annons
Annons
Annons