”Rätt hjälp krävs i rätt tid för att undvika ond cirkel”

Läkare med utbildning och digitaliserad övervakning är några åtgärder som kan betyda mycket för patienter som drabbas av ME/CFS. Rätt hjälp i rätt tid krävs för att undvika en ond cirkel, skriver överläkare och docent Indre Bileviciute-Ljungar som arbetar med dessa patienter.

Under strecket
SvD
Publicerad

Indre Bileviciute-Ljungar arbetar med patienter med sjukdomen ME/CFS. Skorna på bilden är från en manifestation utanför Whitehall i London 2016 för att uppmärksamma sjukdomen.

Annons

Under den senaste tiden har SvD i ett antal artiklar uppmärksammat myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). En skribent, Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd i Stockholm, nämner att endast Stockholms läns landsting erbjuder specialistvård för ME/CFS medan region Västra Götaland och Halland erbjuder diagnostisering och viss uppföljning. Man har också uppmärksammat att okunskap om ME/CFS är stor och att patienter blir lidande då ingen botande behandling finns.

Jag vill därför komplettera med att Linköpings universitetssjukhus, Region Östergötland, sedan januari 2015 erbjuder diagnostisering, symtomlindring och individuellt anpassad rehabilitering av patienter med ME/CFS och är den enda ME/CFS-mottagningen som finns på universitetssjukhusnivå i Sverige. En motsvarande mottagning fanns även på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB mellan 2011–2015 men lades ner i samband med att politiker införde ett vårdval i Stockholm.

Annons
Annons
Annons