Specialinsats för ökad tolerans

Mot bakgrund av Sverigedemokraternas valresultat ger regeringen Statens museer för världskultur i uppdrag att motverka intolerans i samhället. Det framgår av statsbudgeten som offentliggjordes i dag.

Under strecket
Publicerad
Annons

Fyra statliga museer kommer att få en direkt instruktion från regeringen om att börja arbeta för större tolerans i samhället. Det gäller Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm som alla hör till samma myndighet.

”Det är nu angeläget att göra ytterligare insatser för att öka förståelsen för värdet av ett öppet och demokratiskt samhälle som präglas av kulturell mångfald. Regeringen avser därför att ytterligare förtydliga Statens museer för världskulturs uppdrag och roll i detta avseende”, skriver regeringen i dagens budgetproposition.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons