Annons

”Spårvagnar är en bra satsning i städer”

Det finns starka skäl att ge en ny chans för spårvägssystem i urbana miljöer. Spårvagnar är miljövänliga, tar långt fler passagerare än bussar och hållbara på sikt, skriver Thomas Lange och Carl Henrik Linder, AB Stockholms Spårvägar.

Under strecket
Publicerad

I Stockholm handlar det om att fylla kapacitetsgapet mellan buss och t-bana, skriver Thomas Lange och Carl Henrik Linder.

Foto: Tomas Oneborg

Thomas Lange och Carl Henrik Linder

Foto: Privat

De traditionella spårvägarna i Sverige avvecklades i det närmaste samtidigt med vänstertrafiken på 1960-talet. Av 13 städer valde bara tre att behålla sina system. Spårvagnarna ansågs vara ett hinder för biltrafikens expansion samtidigt som städerna på olika sätt fick ­anpassa sig efter biltrafikens villkor. Dåtidens bilsamhälle förde med sig utglesade städer vilket blev tillväxt­hämmande.

Med dagens motsatta syn, att skapa transporter efter städernas villkor och med den inter­nationella spårvägstrend som äger rum på bred front, finns starka logiska skäl att ge en renässans för spårvägssystem i urbana miljöer. Det betyder dock inte att spårvagnar kan ersätta andra kollektivtrafik­lösningar. De blir värdefulla komplement i givna relationer. Antalet möjliga spårvägsprojekt i svenska städer är inte heller alltför stort, kanske 10–15 ­stycken under de närmaste trettio åren. Först ut blir Lund där spårvägen inte bara väntas ha karaktären av ett transportmedel utan också bidra till stadsförnyelse på ett för Sverige nytt tillvägagångssätt.

Annons
Annons
Annons