Annons

Per Högselius:Spår i sand berättar om jordens historia

Tecken skrivna i sand är närmast en symbol för det mest förgängliga. Men för den som tittar riktigt nära kan ett sandkorn vittna om tsuniamier för tusentals år sedan och tidvattenrörelser i jordens förhistoria.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Den globala kampen om världens naturtillgångar har intensifierats under senare år. Kontroverserna är många kring allt från fossila bränslen som olja och naturgas till metaller som järn, zink och aluminium, liksom kring skog, mark och vatten. Men det finns en naturresurs som – trots sin enorma betydelse för våra samhällen – sällan figurerar i denna debatt: sand. Inga krig har så vitt man vet någonsin utspelats för sandtillgångarnas skull, inga börsmäklare har blivit rika på spekulation i sandaktier, och det finns ingen global oro för att sanden ska ”ta slut”.

Orsaken är måhända uppenbar, nämligen att få länder saknar riklig tillgång till sand. Det är ett naturmaterial som finns nästan överallt, till synes i ständigt överflöd – och som hela tiden används. Sand utgör huvudråvaran för tillverkning av betong och glas, och den är en viktig ingrediens i plast, gummi och färg liksom i tandkräm, kosmetika och många mediciner. Ur sand utvinns titan och sällsynta så kallade jordartsmetaller, utan vilka många viktiga metallegeringar inte skulle existera, och det är i de mikroskopiska utrymmena mellan sandkorn i underjordiska sandstensformationer som världens största olje- och gasfyndigheter – jämte världens största grundvattentillgångar – ligger gömda. Sand används rikligt till vägbyggen, vid översvämningar, som ballast vid transporter, för vattenrening och i terapeutiska syften. Dessutom skulle våra semestrar givetvis vara betydligt fattigare om det inte fanns sandstränder.

Annons
Annons
Annons