Recension

Tova MozardSpänningsrik bild av hur berättelser blir till

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett återkommande tema i samtidskonsten har länge varit att försöka upphäva gränserna mellan verklighet och fiktion. Istället har man försökt skapa en berättelse i en så kallad gränszon där kategorierna verkligt och fiktivt inte längre är relevanta.

En konstnär som systematiskt ägnat sig åt berättandet som fenomen och som intresserar sig för just fiktion och verklighet är Tova Mozard. I How’s the world treating you?, Mozards första separatutställning på Milliken gallery, fortsätter hon att med teatern och filmen som verktyg ställa frågor som hur och var konstrueras en berättelse?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons