Annons
X
Annons
X

Spanien utarmar rättsstaten

Spanien är på väg att införa en lag som inte är förenlig med ett demokratiskt och öppet samhälle. Den banar väg för repressiva maktmetoder och måste stoppas. Det skriver en lång rad debattörer gemensamt.

[object Object]
Börjar den nya lagen att gälla blir det olagligt att filma, fotografera eller göra ljudupptagning av polisman i tjänst, skriver undertecknarna. På bilden griper polisen i Madrid en demonstrant vid en demonstration i förra veckan. Foto: ANDRES KUDACKI/AP

BRÄNNPUNKT | EUROPA

”Lagen för skydd av medborgarsäkerheten” anstår inte en demokrati år 2014.

En ny lag framtagen av regeringspartiet Partido Popular ligger för omröstning i parlamentet. Den går under namnet ”Lagen för skydd av medborgarsäkerheten” och strider mot åsiktsfriheten, yttrandefriheten och demonstrationsrätten.

Lagförslaget består av 58 punkter som dels fastslår vissa handlingar som brottsliga och dels belägger dessa samt andra redan olagliga handlingar med orimligt höga böter. De överträdelser och sanktioner som står att läsa bildar tillsammans en oroväckande logik, med risk för än mer oroväckande följder. Träder lagen i kraft blir det i princip omöjligt för Spaniens medborgare att offentligt kritisera den sittande regeringen, omöjligt att utöva flera av sina mest grundläggande fri- och rättigheter som medborgare i en demokrati och medlemsstat i Europeiska unionen och Förenta nationerna.

Annons
X

**Börjar den nya lagen **att gälla blir det olagligt att i sociala medier eller genom demonstration kritisera landet Spanien, dess regering samt statsanställda. Olagligt att samlas utanför statliga byggnader utan tillstånd. Olagligt att filma, fotografera eller göra ljudupptagning av polisman i tjänst. Lagen fastslår vidare att polismans ord gäller som juridisk sanning och räcker som bevisgrund för att utan domstolsprocess bötfälla medborgare med summor så höga som 600 000 euro. Om du deltar i eller begår tre av de i lagförslaget fastställda överträdelserna inom loppet av två år räknas detta i sig som en mycket grov förseelse och bötessumman blir då den högsta, 600 000 euro. Utan domstolsprocess.

Det aktuella lagförslaget hade vid offentliggörandet i höstas redan kritiserats och genomgått en revidering. Då kritiken fortsatt, från bland andra Amnesty International och Advokater För Demokrati, har dock ytterligare en revidering utlovats vilken just nu bearbetas i senaten. Efter närmare granskning av de ändringar som är aktuella kan det dessvärre konstateras att lagförslaget som helhet fortfarande inte är förenligt med en demokratisk lagstiftning. Det må ha skett vissa förbättringar men inte på långa vägar tillräckliga. Om den spanska regeringen efter sex månader av massiv kritik och två revideringar fortfarande inte visar någon öppen intention att ändra lagförslaget på ett sätt så att det står i enlighet med de mänskliga rättigheterna måste hårdare krav ställas. Det är därför vår skyldighet att träda fram för att sända en tydlig signal till Spaniens regering och parlament, vår skyldighet att visa stöd för Spaniens medborgare och försvara deras tanke-, åsikts- och yttrandefrihet samt rätt till möten och sammanslutningar i enlighet med konventionen om de mänskliga rättigheterna.

”Lagen för skydd av medborgarsäkerheten” anstår inte en demokrati år 2014. Ett sant demokratiskt statsskick har omöjligen utrymme för lagar som fungerar genom förtäckta hot och en sluten statsapparat. Dessa repressiva maktmetoder bör förkastas till historieskrivningens mörkaste blad för att ge plats åt demokratiska, öppna och fria samhällen där varje röst räknas och får komma till tals.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Vi kräver att **Partido Popular omgående drar tillbaka lagförslaget ”Lagen om skydd av medborgarsäkerheten” med samtliga 58 punkter. Vi kräver att det spanska parlamentet röstar mot lagförslaget.

  För demokratin och för de mänskliga rättigheterna.

  **HÅKAN HYDÉN, **professor i rättssociologi; **DENNIS TÖLLBORG, **professor i rättsvetenskap; **PAULINA DE LOS REYES, **professor i ekonomisk historia SU; **ULF BJERELD, **professor i statsvetenskap GU; **MADELEINE LEIJONHUFVUD, **professor emerita i straffrätt; SVEN-ERIK ALHEM , tidigare överåklagare; **CLAES BORGSTRÖM, **jurist; **BJÖRN BECKMAN, **professor i statsvetenskap SU; **LASSE LINDSTRÖM, **docent i statsvetenskap SU; **JANNE FLYGHED, **professor i kriminologi SU; **MAGNUS HÖRNQVIST, **docent i kriminologi SU; **DIANA MULINARI, **professor i genusvetenskap LU; **ANNA WIGENMARK, **ordförande föreningen Ordfront, MR-jurist; **CECILIA WIKSTRÖM (FP), **Europaparlamentariker; **URBAN AHLIN (S), **vice ordförande utrikesutskottet samt utrikespolitisk talesperson; **BODIL CEBALLOS (MP), **utrikespolitisk talesperson; **HANS LINDE (V), **utrikespolitisk talesperson; **KERSTIN LUNDGREN (C), **utrikespolitisk talesperson; **ERIK SCHELLER (FP), **kandidat till Europaparlamentet; **LINDA NORDLUND, **förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet; **ELLINOR ERIKSSON, **vice ordförande för SSU; **MAGDA RASMUSSON, **språkrör Grön Ungdom; **LORENTZ TOVATT, **språkrör Grön Ungdom; **STEFAN LINDBORG, **förbundsordförande Ung vänster; **GUDRUN SCHYMAN (F!), **partiledare; **KERSTIN HAGLÖ (S), **riksdagsledamot, ledamot i EU-nämnden; **HILLEVI LARSSON (S), **riksdagsledamot; **ROZA GUCLU HEDIN (S), **riksdagsledamot; **FREDRIK OLOVSSON (S), **riksdagsledamot; **SARA KARLSSON (S), **riksdagsledamot; **BO BERNHARDSSON (S), **riksdagsledamot; **AGNETA GILLE (S), **riksdagsledamot; **MIKAEL GUSTAFSSON (V), **Europaparlamentariker; **AMINEH KAKABAVEH (V), **riksdagsledamot; **JENS HOLM (V), **riksdagsledamot; **ROSSANA DINAMARCA (V), **riksdagsledamot; **PETER ERIKSSON (MP), **ordförande konstitutionsutskottet; **MARIA FERM (MP), **riksdagsledamot; **HELENA LEANDER (MP), **riksdagsledamot; **MATS PERTOFT (MP), **riksdagsledamot; **ULF HOLM (MP), **riksdagsledamot; **MAGNUS EHRENCRONA (MP), **riksdagsledamot; **ANNIKA LILLEMETS (MP), **riksdagsledamot; **EVA OLOFSSON (V), **riksdagsledamot; **JENS HOLM (V), **riksdagsledamot; **ASTRID MENASANCH TOBIESON, **initiativtagare; **LISA WOLLTER, **initiativtagare

  English version of the article.Se även http://stopthelopsc.wordpress.com/
   

  Annons
  Annons
  X

  Börjar den nya lagen att gälla blir det olagligt att filma, fotografera eller göra ljudupptagning av polisman i tjänst, skriver undertecknarna. På bilden griper polisen i Madrid en demonstrant vid en demonstration i förra veckan.

  Foto: ANDRES KUDACKI/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X