Annons
Aktieanalys

Peter Benson/Peter Nilsson:Spago gör storemission för nanoprojekt

Efter många års arbete är det nu dags för kontrastmedlet SpagoPix att komma in i klinisk fas. Det bästa argumentet för att investera i Spago är att duktiga personer i styrelse, ledning och bland ägarna uppenbart tror på bolaget genom att delta rejält i den pågående emissionen. Om SpagoPix eller systerprojektet Tumorad kan bli framgångar som skapar aktieägarvärde återstår att se.

Under strecket
Publicerad
Foto: Spago Nanomedical AB Bild 1 av 1
Foto: Spago Nanomedical AB Bild 1 av 1
Foto: Spago Nanomedical AB

Lundabolaget Spago Nanomedical (börskurs 9 kronor 16/10) noterades julen 2012 på Aktietorget som en avknoppning från Accelerator. Bolaget värderades till 26 Mkr och tog in 21 Mkr i en nyemission. Sedan dess har Spago genomfört fyra nyemissioner (en av dem riktad). Totalt har Spago tagit in cirka 80 Mkr och nu är det dags igen för en företrädesemission. Emissionen tillför Spago cirka 45 Mkr om den blir fulltecknad. Teckningsoptionerna (det är en emission av units, se faktaruta) ska tillföra ytterligare cirka 37 Mkr.

Annons
Annons
Annons