X
Annons
X

Kristian Gerner: Sovjets spionage gav utrymme åt slumpen

Sovjetunionen var inte en normal stat. Den var en säkerhetstjänst som ägde ett samhälle. Sovjetunionen försvann 1991 men den sovjetiska säkerhetstjänsten bestod och tog efter några år åter kontroll över det ryska samhället. FSB är det nuvarande namnet på den organisation som grundades i december 1917 under namnet tjekan och som under Sovjetunionens sista årtionden var känd som KGB. Tjekans grundare Feliks Dzerzjinskij hyllas i dag som en hjälte. Våren 2008 arrangerades en hyllningsutställning över mannen och hans verk i museet över Det stora fosterländska kriget i Moskva.

Som världsrevolutionens vagga och centrum befann sig Sovjetunionen alltid i krig. Säkerhetstjänsten var dess svärd och sköld. Dess första bud var uppmaning till vaksamhet. Det var varje medborgares plikt att avslöja fiender. Vem som helst kunde anklagas för spioneri för främmande makt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X