X
Annons
X

Lennart Samuelson: Sovjetiskt tusenårsrike ­varade i tjugo år

Läs mer om Ryska revolutionen 1917
Lenin på Röda torget i Moskva, våren 1919.
Lenin på Röda torget i Moskva, våren 1919. Foto: IBL

På samma sätt som andra minnesår, 1789 i Frankrike eller 1809 i vårt land, har 100-­årsminnet av revolutionen 1917 i Ryssland där frammanat omfattande debatter och mycken aktivitet. Från officiellt håll har anvisningarna varit mer sporadiska än exempelvis inför 200-årsminnet av kriget mot Napoleon och omdömena mer lakoniska än de som fälldes inför 70-årsdagen av segern i andra världskriget. I första hand har såväl president Putin som kulturminister Medinskij ­manat till fördjupade analyser av ett komplext historiskt skeende. Schabloner om "den stora socialistiska oktoberrevolutionen" som dominerade fram till 1980-talet övergavs tidigt i det postsovjetiska Ryssland. Men inte heller vill man idag godta förenklingar om exempelvis Tysklands förmenta finansiering av bolsjevikernas gemena statskupp i november 1917, som i sin tur förutbestämde utvecklingen mot Stalintidens terror och totalitarism. I politiska sammanhang efterlyses i Ryssland oftast det som plägar kallas historiens lärdomar och som ofta men inte alltid återspeglar dagens ideologiska föreställningar. 

Lenin på Röda torget i Moskva, våren 1919.

Foto: IBL Bild 1 av 3

Ledningskommittén för en kolchos håller möte, 1930-tal.

Foto: IBL Bild 2 av 3

”Huset vid kajen” i Moskva stod klart 1931.

Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X