Per-Arne Bodin:Sovjetiska martyrlegender i medeltida form

Den ryska kyrkan behåller den medeltida formen när den i ord och ikoner skildrar de lidanden som drabbade de troende under Sovjettiden. Genom att kanonisera nymartyrer gör kyrkan upp med det förflutna.

Publicerad
Annons

Under Sovjettiden förföljdes den ryska ortodoxa kyrkan med samma styrka och grymhet som de tidiga kristna i romarriket. Tusentals präster och andra kyrkotjänare, munkar och nunnor liksom lekmän arresterades, avrättades eller dog i lägren. Det var en del av en tragedi som drabbade hela landets befolkning. Lidandet och tankarna på lidandet har, mot bakgrund av denna erfarenhet, blivit en mycket viktig del av den moderna ortodoxa identiteten i dagens Ryssland, ja kanske den viktigaste. Kyrkan har inlett ett stort arbete med att samla in upplysningar om dem som dött för sin kristna tro och har redan kanoniserat halvtannat tusental helgon, så kallade nymartyrer. Hela den ryska fromheten håller på att förändras och ännu mera inriktas på lidandets närvaro i tillvaron och den ryska kyrkokalendern har berikats med mängder av nya helgondagar. Kyrkan använder här medeltidens tankevärld för att beskriva 1900-talets sovjetiska historia.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons