Annons
X
Annons
X

Sovjet litade inte på den svenska neutraliteten

Samtal som svenska officerare fört med ex-sovjetiska ­kolleger tyder på att Sovjet låg bakom 1980-talets ubåtskränkningar.

Alltsedan ubåtslarmens höjdpunkt på 1980-talet har intrången varit en gåta för många svenskar. Varför skulle någon kränka det alliansfria Sverige, vars politik syftade till neutralitet i krig?

På senare tid har det kommit nya uppgifter om hur såväl Sverige och Sovjet som Natosidan förberedde sig för ett storkrig. Det gäller både svenskt informellt samarbete med Nato-­länderna och sovjetisk syn på Sverige.

Inom ramen för forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) har förre över­befälhavaren Bengt Gustafsson samtalat med ex-sovjetiska officerare. Ett storkrig mellan Nato och Warszawapakten på kontinenten innefattade också norra flanken med Skandinavien. Här gällde för Sovjet att snabbt nå ut till Nordatlanten och att hindra USA och Storbritannien att anfalla den vägen.

Annons
X

”Genom en snabb ockupation av Danmark och Nordnorge räknade man med att Sverige skulle hålla sig neutralt”, skriver Bengt Gustafsson i FOKK-rapporten ”Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget”.

Även om Sverige inte skulle ockuperas sände Sovjet redan i fredstid särskilda sabotagedykare, Spetsnaz, mot svenska hamnar i bland annat Öresund. Vid ett FOKK-seminarium nyligen framkom nya uppgifter. Bland annat visades ett sovjetiskt lastfartyg som dolt transporterade en dykarfarkost.

Sverige förlängde på 1950-talet flygbaser för allierat bombflyg. Nu framkom uppgiften att det under 1950- och 60-talet fanns en hemlig svensk order att marinen i ett storkrig skulle vara beredd att basera västliga flottor på ostkusten. Den största Natoflottan i Östersjön var den västtyska som gjorde flottbesök i Sverige med depåfartyg och ubåtar på 1970- och 80-talen. De ville då gärna gå inne i skärgårdarna, kanske pågick också rekognoscering för krig.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det förefaller rimligt, säger pensionerade kommendören Emil Svensson.

  I Sovjet fanns en misstänksamhet mot Sverige, inte minst grundad på erfarenheterna från andra världskriget då Sverige böjde sig för tyska krav på mineringar. En rad sovjetiska Spetsnaz-attacker planerades för att hindra att Sverige inte utnyttjades av Nato eller gick med på Natosidan.

  – De litade inte på Sverige. Jag har egentligen ganska stor förståelse för deras agerande. I början av 1970-talet började Sovjet med specialförband inriktat mot ­marinbaser. Militärt är det helt logiskt, säger Emil Svensson efter samtal med ex-sovjetiska officerare.

  – Kunde svenskt territorium användas som överflygningsområde av Nato så ökar hotet mot Sovjet betydligt. Deras marina Spetsnazförband hade även flygets installationer och baser i Sverige som mål, uppger Emil Svensson.

  Svensk taktik var att flytta och sprida fartyg och flygplan mellan olika baser för att göra dem mindre sårbara. Men från sovjetisk sida kan alla dessa tomma baser och förtöjningsplatser ha uppfattats som förberedelser för att ta emot flyg och fartyg från Nato.

  Sovjetiska officerare fruktade dessutom att USA hade missil­ubåtar väster om Sverige, i Västerhavet. Detta är för övrigt en uppgift redan storspionen Stig Wennerström lämnade i förhör efter gripandet 1963. Ubåtarna skulle vara ett motiv för massiva sovjetiska flyganfall över Sverige.

  Läs mer om frågan om ubåtskränkningarna på 1980-talet. svd.sesam.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X