Aktieanalys

Peter Benson/ Fredrik Östlind: Söta ord döljer SaltX sura utveckling

SaltX förmåga att få bidrag och skapa PR är imponerande. Affärsverksamheten, med ett börsvärde på 1,4 miljarder, är vi mindre imponerade av. Att SaltX ständigt flyttar fokus är en stor varningssignal. För ett år sedan plockade man in 100 Mkr i en nyemission för att satsa på Enerstore. Nu när den tyska pilotanläggningen verkar försenad så pratar SaltX istället mest om andra områden. Turerna runt Suncool är märkliga och det verkar oklokt att starta serieproduktion redan nu. Aktien har rasat sedan Börsplus förra analys men vi är nästan lika negativa nu. Om ett år behövs en nyemission om kassan fortsätter sina i takten 16 Mkr per kvartal.

SaltX (börskurs 24,90 kronor den 14 mars) teknologi är tänkt att lagra energi med hjälp av salt. SaltX har en metod där man ”nano-coatar” saltet vilket ökar dess praktiska livslängd i de ”termiska batterier” som SaltX tror kan bli en mångmiljardmarknad.

Om allt fungerar som tänkt finns stora fördelar att hämta i form av energivinster och kostnadsreduceringar. Verksamheten bedrivs så här långt utan betydande kommersiella intäkter. Aktien handlas på First North och börsvärdet är cirka 1,4 miljarder kronor.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X