Annons
X
Annons
X

Soran Ismail vill vara en aktiv debattör

Foto: DAN HANSSON / SVD

BRÄNNPUNKT | SR OCH SORAN ISMAIL

Sveriges Radio är ingen åsiktsmaskin. Det har vi aldrig varit, vi är det inte nu och vi kommer inte att ta den rollen framöver. Vår roll i ett väl fungerande demokratiskt samhälle är att stå för något annat. Det är därför public service finns. Vi ska vara motvikten till alla de medier som styrs av politiska eller kommersiella intressen. Och i ett medielandskap där åsiktsjournalistiken breder ut sig och blir allt mer dominerande både inom traditionella medier och i sociala medier är detta extra viktigt att hålla fast vid.

Det är inte önskvärt att vi i Sverige får en tillvaro likt den i till exempel USA där public service blir en allt svagare röst eftersom tidningar, radiostationer och tv-kanaler med klara, tydliga politiska förtecken allt mer dominerar medielandskapet. Jag tror att få skulle vilja ha det så nu när vi här i Sverige går in i ett supervalår med såväl EU-val som riksdagsval och val till kommuner och landsting.

För att vi inom Sveriges Radio ska klara denna roll så har vi i år, precis som vid alla tidigare val, tydliga riktlinjer. Dessa gäller alla medarbetare oavsett anställningsform. Detta är alltså ingenting nytt. I korthet går de ut på att den som aktivt tagit ställning för eller emot ett enskilt parti inte också kan ha en aktiv och tongivande roll i våra program. Det innebär inte att medarbetare på Sveriges Radio inte kan vara emot rasism. Jag, med min invandrarbakgrund, är själv väldigt mycket emot rasism. Och i vårt uppdrag, demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen, står det väldigt tydligt att vi ska värna demokratin och principen om alla människors lika värde. Det innebär till exempel att om någon uttalar sig rasistiskt i våra sändningar så ska vi alltid bemöta detta. Det gör vi i dag och det kommer vi givetvis också att fortsätta att göra under valrörelsen.

Annons
X

Vårt uppdrag är att vara en arena för hundratusentals röster. De ska komma till tals i våra program. Där ska åsikter kunna föras fram, debatteras och brytas. Den som lyssnar på Sveriges Radio märker också detta tydligt nu, senast via satsningar som till exempel #Hur känns det?, #Min flykt och #Våga finska. Tre tydliga exempel på att vi som företag definitivt inte värjer för att diskutera och lyfta fram rasismen i det svenska samhället. Det här utrymmet kommer också att värnas nu i valtider. Det innebär dock inte att våra programledare eller andra medarbetare i framträdande roller ska gå ut och aktivt ta ställning och driva opinion. Det får andra mediebolag göra till exempel på ledarsidor om de så önskar.

Denna hållning gäller för alla kanaler oavsett målgrupp. Vi ställer alltså samma krav på till exempel de tongivande personer som leder ”Morgonpasset” i P3 som på programledarna i P1-morgon. Därav diskussionen som nu har förts mellan Soran Ismail och hans närmaste chef och där det kan vara värt att upprepa att de båda varit ense om att eftersom Soran Ismail själv har valt att han vill vara en väldigt aktiv debattör under detta valår så kan han inte samtidigt vara programledare för ”Morgonpasset”. Givetvis accepterar vi Soran Ismails ståndpunkt, ambition och vilja. Han kommer säkert att intervjuas i olika Sveriges Radio-program. Det är bra för demokratin att det finns personer som vill vara väldigt aktiva och föra fram sin åsikt och därmed försöka påverka och få till förändringar. Dessa principer gäller också för våra medarbetare på sociala medier vilket givetvis är något som det diskuteras om på redaktionerna vad det innebär i praktiken, eftersom sociala medier i mångt och mycket handlar om att just uttrycka åsikter,

Det finns inget solklart svar på exakt hur våra riktlinjer ska tolkas i alla lägen. Frågan är knepig och i en värld där åsiktsjournalistiken blir allt mer vanlig och accepterad är det ännu knepigare. Därför avgör vi alltid från fall till fall i en dialog mellan den medarbetare det berör och närmaste chef. I ett företag som finns på ett 40-tal orter i landet och där det produceras cirka 180000 timmar radio per år så vore en annan ordning orimlig.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det som däremot inte är knepigt är att tro på Sveriges Radios roll och därmed public service betydelse för en väl fungerande demokrati.

  Vi ska fortsätta att stå för det som de kommersiella och politiska medierna inte står för: En icke opinionsdrivande roll.

  CILLA BENKÖ

  vd Sveriges Radio

  Medieforskare kritiserar SR svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Foto: DAN HANSSON / SVD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X