X
Annons
X

Sömnapné ökar risk för tidig död

Ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen, så kallad sömnapné, kan innebära fara för livet. Risken att dö en för tidig död är upp till tre gånger så stor för dem som lider av sjukdomen.

Studierna som redovisas i tidskriften Sleep, är de första längre uppföljningarna som gjorts av patienter med denna utbredda och ofta underdiagnostiserade problematik. De visar båda på en generellt förhöjd risk för förtida död i den drabbade gruppen, särskilt för dem som inte kommer under behandling.

Båda studierna understryker också vikten av att personer med ofrivilliga andningsuppehåll verkligen söker läkarvård i tid.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X