Annons
X
Annons
X

Sommarstängt på behövd kvinnojour

Sommaren är en särskilt riskfylld period för utsatta kvinnor. Trots det tvingas mer än var tionde kvinnojour i landet att ha stängt i sommar, och mer än var fjärde jour trappar ned på verksamheten, visar nya uppgifter från kvinnojourerna.

Eija har varit aktiv i Tyresös kvinnojour i cirka 20 år. Hon anser att det behövs fler skyddade boende, både i kommunen i och i landet.
Eija har varit aktiv i Tyresös kvinnojour i cirka 20 år. Hon anser att det behövs fler skyddade boende, både i kommunen i och i landet. Foto: DAVID MAGNUSSON

Under sommarsemestern försvinner de vanliga platserna för andrum och hjälp – till exempel arbetsplatsen – för många kvinnor som blir misshandlade av sina män. Samtidigt ökar människors alkoholkonsumtion generellt sett, vilket bidrar till att våldet eskalerar i många familjer.

Antalet anmälningar om grov kvinnofridskränkning ökar i snitt med sex procent under juni, juli och augusti jämfört med övriga året, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Men långt ifrån alla som söker hjälp får det stöd som de behöver. Närmare 14 procent av landets 151 kvinnojourer har stängt under delar av semestern.

Annons
X

– Det är en stor press på många kvinnojourer. På sommaren tvingas jourerna ofta prioritera och ta sig an de mer akuta fallen, medan andra viktiga saker får stå tillbaka. Det är oroväckande, säger Olga Persson, förbundssekreterare på Sveriges kvinno- och tjejjourer, SKR.

En av de berörda kvinnojourerna är kvinnocentret i Tyresö. När personalen, som i huvudsak arbetar ideellt, är ledig hänvisas de utsatta kvinnorna i stället till kvinnojourerna grannkommunen Haninge.

– Politikerna vill skjuta över så mycket jobb som möjligt på ideella krafter. Allt ska skötas av oss, men det håller inte. Det är tragiskt, säger hon.

Situationen på kvinnojouren i Tyresö är inte unik. Tvärtom. Kvinnojouren i Tensta och Hjulsta har semesterstängt fram till den 1 augusti, kvinnojouren i Sigtuna har stängt i flera veckor fram till den 6 augusti, kvinnojouren i Torsby likaså – mönstret är tydligt i hela landet.

–Det är klart att det drabbar kvinnor och barn när det finns färre platser i hemligt boende och mindre möjligheter att få hjälp. Socialtjänsten ger inte i närheten av lika mycket stöd som vi gör, säger Kristin, som arbetar på kvinnojouren i Malmö.

Bland de kvinnojourer som har öppet hela sommaren är det i sin tur många som trappar ned på arbetet, till exempel genom att ändra öppettiderna eller begränsa utbudet av stödåtgärder. Mer än var fjärde kvinnojour erbjuder inte samma hjälp under sommaren.

Både Roks och SKR kräver nu att kommunerna tar ett större ansvar för att hjälpa utsatta kvinnor även under semesterperioden.

–Många av de som jobbar går på knäna. Det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar och ger kvinnojourerna mer i anslag, så att de kan anställa fler personer och bli bättre rustade, även under semestertid, säger Malin Olsson, vice ordförande för Roks.

SvD har varit i kontakt med Sveriges kommuner och landsting, SKL, men organisationen har avböjt att kommentera frågan.

Annons
Annons
X

Eija har varit aktiv i Tyresös kvinnojour i cirka 20 år. Hon anser att det behövs fler skyddade boende, både i kommunen i och i landet.

Foto: DAVID MAGNUSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X