Annons
X
Annons
X

Somalier oroas av autismlarm

Ett tidigare okänt hälsoproblem har upptäckts bland familjer med somalisk bakgrund i Rinkeby-Kista i Stockholm. Deras barn har tre till fyra gånger högre risk att utveckla autism. Socialstyrelsen uppmärksammar nu problemet. D-vitaminbrist lanseras som en förklaring.

Saida Munye och Mohamed Hagi Farah, kassör respektive ordförande i Järva Föräldraallians, diskuterar rädslan för autism bland den somaliskfödda befolkningen i området.
Saida Munye och Mohamed Hagi Farah, kassör respektive ordförande i Järva Föräldraallians, diskuterar rädslan för autism bland den somaliskfödda befolkningen i området. Foto: LARS PEHRSON

Det var bara för drygt två år sedan som de första varningssignalerna kom. En mindre jäm- förelse, mellan 17 autistiska barn med somalisk bakgrund och andra barn, visade att risken för att få autism var tre–fyra gånger större för de somaliska barnen.

Dessa siffror bekräftade vad somalierna själva varnat för och som barnhälsovården speciellt i Rinkeby-Kista anat.

–Autismutvecklingen har skapat stor oro och rädsla. Vi kräver ordentliga utredningar och alla familjer vill få veta varför, säger Mohamed Hagi Farah, medborgarvärd i Rinkeby och ordförande i Järva Föräldraallians.

Annons
X

En effekt är att många somaliska familjer inte längre vaccinerar sina barn mot mässling, påssjuka och röda hund av rädsla för autism. Rykten om detta samband uppkom i Storbritannien och USA men har tillbakavisats efter vetenskapliga kontroller.

Utvecklingen har lett till att Socialstyrelsen i september höll ett första möte med berörda och kommer inom kort att publicera en rapport på sin hemsida. I den poängteras att mässlingsvaccinet inte ger autism och att barnen alltså bör vaccineras. Skriften tar också upp misstanken att D-vitaminbrist hos gravida skulle kunna skada fostret och i sin tur orsaka autism. Det är en omdiskuterad teori som ännu inte bevisats vetenskapligt, men flera studier pågår.

Kopplingen till den somaliska gruppen skulle då vara att människor med mörk hy har svårare att bilda D-vitamin från solljuset. De betydligt färre soltimmarna i Sverige skulle då kunna med- föra att somaliska kvinnor i Sverige är extra utsatta för risken att få låga D-vitaminnivåer.

Rapporten påpekar vikten av sol och att äta en kost som innehåller D-vitamin, som fet fisk, ägg, mjölk och smör.

–D-vitaminbrist kan kanske vara en delförklaring till autism men knappast hela sanningen. Det finns säkert fler orsaker som till exempel ärftlig känslighet, säger Saida Munye, tolk och kassör i Järva Föräldraallians.

Annons
Annons
X

Saida Munye och Mohamed Hagi Farah, kassör respektive ordförande i Järva Föräldraallians, diskuterar rädslan för autism bland den somaliskfödda befolkningen i området.

Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X