Inger Enkvist:Som krigshandling från främmande makt

Foto: Staffan Löwstedt / Svenska Dagbladet
Under strecket
Publicerad
Annons

1983 publicerades i USA ett ofta citerat dokument när det gäller utbildning, ”A nation at risk”. USA hade tidigare goda utbildningsresultat men de hade sjunkit, och frustration rådde. En nationell och brett sammansatt kommission fick då i uppdrag att föreslå förbättringar.

Det mest berömda yttrandet i dokumentet säger att om en främmande fientlig makt hade tvingat USA anta ett skolsystem som gav så svaga resultat som de som förelåg 1983, skulle detta ha setts som en krigshandling. I stället kunde USA inte skylla på någon utomstående, eftersom landet frivilligt hade genomfört en oreflekterad, ensidig nedrustning av sitt utbildningssystem. Det är svårt att inte jämföra med Sverige 2015.

Annons
Annons
Annons