X
Annons
X

Som Åke Green läser Bibeln

Åke Greens bibeltolkningar är godtyckliga, menar teologen Inger Ljung.
Åke Greens bibeltolkningar är godtyckliga, menar teologen Inger Ljung.

Vad säger Bibeln om homosexualitet? I rättegången mot pastor Åke Green är den frågan central. Hetsar personen Åke Green mot homosexuella som grupp om han fullgör det han anser vara sin rättighet men också skyldighet som pastor, nämligen att redogöra för Bibelns syn på homosexualitet? Göta hovrätt frikände Green med motiveringen att han inte har angripit homosexuella människor "i vidare mån än vad som följer av den religiösa urkund som hans kristna tro omfattar". Problemets kärna ligger i bedömningen av förhållandet mellan pastorns predikan och "Bibelns budskap" eller "urkundens inriktning". Rätten har att diskutera och bedöma huruvida Green i sin predikan överskrider gränsen för "saklighet" och "vederhäftighet", ändå tillkallas ingen med bibelvetenskaplig kompetens för att avgöra huruvida Greens bibelanvändning är saklig och vederhäftig. I SVT 24:s direktsändningar från rättegången i Högsta domstolen framstår pingstpastor Åke Green som den mest bibelkunniga i rättssalen. Åklagaren ställer en fråga som börjar: "Står det verkligen i Moseboken att". Hur ska en åklagare kunna göra sitt jobb om han inte ens vet så mycket om Bibeln som att Moseböckerna är fem till antalet?

Åke Greens bibeltolkningar är godtyckliga, menar teologen Inger Ljung.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X