Solstorm blir final för Sandrew Metronome

Solstorm, som har premiär idag blir Sandrew Metronomes sista egenproducerade långfilm. Därmed går en 80-årig filmepok i graven som startade när lantarbetarsonen Anders Karlsson invigde sin första biograf 1926.

Under strecket
Publicerad
Annons

Anders Karlsson (1885–1957), som tog sig namnet Sandrew, bildade 1937 moderbolaget i det som skulle bli koncernen Sandrew med biografer och filmproduktion. Året därpå började han den brett upplagda inspelningen av Midnattsolens son. Imperiet växte även på teatersidan med Royal, Scala, Södran, Oscars, ­Intiman och Maxim.

Men det var framför allt som biografägare och filmproducent som Sandrew etablerade sig som det namnkunnigaste filmbolaget i Sverige vid sidan av Svensk Filmindustri. På 50-talet producerade Sandrew ett tiotal filmer per år.

Annons
Annons
Annons