Annons

Solfångarna som ska få fabriker sluta elda olja

Med ny solvärmeteknik ska olja och gas som eldas inom industrin ersättas med solenergi. Industrial Solar sänker tillverkningskostnaderna, kortar installationstiderna och ska öka försäljningen. Den 15 januari 2019 planeras introduktion på Spotlight Stock Market.
Med ny solvärmeteknik ska olja och gas som eldas inom industrin ersättas med solenergi. Industrial Solar sänker tillverkningskostnaderna, kortar installationstiderna och ska öka försäljningen. Den 15 januari 2019 planeras introduktion på Spotlight Stock Market. Foto: Colourbox

Högeffektiva solfångare som alstrar upp till 400°C värme kan hjälpa världens storindustrier att nå noll i koldioxidutsläpp. Med Industrial Solars lösning kan företag ställa om till ett koldioxidneutralt alternativ – och sluta elda olja och gas för att producera processvärme.

Nu genomför bolaget en nyemission om 15 miljoner kronor i samband med börsnotering.

 – Vi har nått slutet av eran med fossila bränslen och det är dags att ta nästa steg, något som stödjs både av globala överenskommelser och krav från konsumenter. Solenergi är den mesta kraftfulla förnybara energikällan, säger Christian Zahler, vd på Industrial Solar AB.

– Vi har nått slutet av eran med fossila bränslen och det är dags att ta nästa steg, något som stödjs både av globala överenskommelser och krav från konsumenter. Solenergi är den mesta kraftfulla förnybara energikällan, säger Christian Zahler, vd på Industrial Solar AB.

Processvärme i industrier för att tillverka produkter som kläder, mat, bilar och läkemedel står för en fjärdedel av världens energiförsörjning. Industrins ökande energibehov är en av de största utmaningarna när världen ska reducera koldioxidutsläppen.

Flera multinationella bolag, som till exempel Unilever och Carlsberg, har som mål att produktionen ska ske helt utan koldioxidutsläpp redan år 2030.

– De flesta industrier använder fortfarande stora värmepannor som drivs av olja, kol eller naturgas. ¾ av energin industrierna använder är värme, och Världsbanken beräknar att industriproduktionen kommer öka fyra gånger till år 2050, säger Christian Zahler, vd på Industrial Solar AB.

Extern länk: Teckna dig för nyemissionen här

Olja och gas kan ersättas

 – Vi har nått slutet av eran med fossila bränslen och det är dags att ta nästa steg, något som stödjs både av globala överenskommelser och krav från konsumenter. Solenergi är den mesta kraftfulla förnybara energikällan, säger Christian Zahler, vd på Industrial Solar AB.

– Vi har nått slutet av eran med fossila bränslen och det är dags att ta nästa steg, något som stödjs både av globala överenskommelser och krav från konsumenter. Solenergi är den mesta kraftfulla förnybara energikällan, säger Christian Zahler, vd på Industrial Solar AB.

Industrial Solar, med verksamhet i Tyskland, grundades 2008 och kommer från Europas största forskningsinstitut för solenergi, Fraunhofer ISE. Vd Christian Zahler började jobba med solfångare redan när de första testerna gjordes för 30 år sedan.

Solvärme har tidigare inte kunnat skapa tillräckligt höga temperaturer för industriprocesser, men tack vare Industrial Solars högeffektiva Fresnel-solfångare som kan producera värme upp till 400°C har bolaget blivit marknadsledande hos industrier, med installationer i åtta länder hittills. Solljuset koncentreras på ett absorberande rör där vatten kokas till ånga.

– Solen ger obegränsat med energi utan föroreningar och är den mest kraftfulla förnybara energikällan. Vi har nått slutet av eran med fossila bränslen och det är dags att ta nästa steg, något som stödjs både av globala överenskommelser och krav från konsumenter, säger Christian Zahler.

”Obegränsat med energi utan föroreningar”

Många kunder har redan fått våra offerter och väntar bara på rätt dag att investera. Den rätta tiden kommer närmare för varje dag.”

I industriområden finns ofta begränsat med utrymme och därför är Industrial Solars innovativa takinstallationer en bra lösning. Solfångarna har låga driftkostnader och behöver minimalt med underhåll.

– Företag som vill minska sina utsläpp letar efter kompletta lösningar. Vi gör arbetet hela vägen när en industri vill växla om till solenergi – från analys som visar hur bolagets utsläpp och kostnader kommer minska, till service och underhåll av det färdiginstallerade systemet.

Industrierna behöver investera miljarder

– Vi har nått slutet av eran med fossila bränslen och det är dags att ta nästa steg, något som stödjs både av globala överenskommelser och krav från konsumenter. Solenergi är den mesta kraftfulla förnybara energikällan, säger Christian Zahler, vd på Industrial Solar AB.

För att ta nästa steg genomför Industrial Solar Holding Europe AB, tillsammans med det helägda tyska dotterbolaget Industrial Solar GmbH, nu en företrädesemission och därefter börsnotering. Teckningsperioden pågår till och med 4 december och preliminärt datum för den första handelsdagen på Spotlight Stock Market är 15 januari 2018.

Emission är garanterad till 100% och kapitalet kommer gå till utveckling av solfångarsystemen för att minska produktionskostnaderna. Förbättringarna uppskattas minska produktionskostnaderna med 30 procent. Industrial Solar ska även satsa på internationell marknadsföring och försäljning.

– Vi riktar oss till en marknad med potential att omsätta flera hundra miljarder kronor. Vi har redan ett globalt nätverk av distributörer och samarbetspartners. De senaste åren har vi byggt upp en portfölj av industrier som vill byta från olja och gas, till solenergi. Många kunder har redan fått våra offerter på solenergisystem och väntar bara på rätt dag att investera. Den rätta tiden kommer närmare för varje dag.

Extern länk: Teckna dig för nyemissionen här

Emissionen i sammandrag

Teckningstid: T.o.m. 4 december 2018

Emissionsvolym: 15,8 MKR

Teckningskurs: 6,20 SEK

För varje aktie i Industrial Solar erhålles en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Värdering (pre-money): 31,5 MKR

Beställa blanketter: 0611-557000

Teckningsanmälan: www.industrial-solar.se

Telefon: +49 761 767111-0

Mejladress: info@industrial-solar.de

Annons
Detta är en annons från Industrial Solar Holding Europe, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.