utomhuspedagogik där klassrummet flyttas ut i skogen. Vargarna sågs för första gången vid skolan" ] }, "sort": [ 1, 1395765623000, "Vargar stoppar utomhuslektioner" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "e2cd8844-0a9a-39da-b833-51f12a399100", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 1351, "publishedAt": "2011-11-23T23:01:26.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "idagsidan" } } ], "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" } ], "designType": "default", "machineTagKeys": [], "title": "En dunge får duga som klassrum i skogen", "version": 4, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom", "topic/idagsidan", "article/en-dunge-far-duga-som-klassrum-i-skogen", "article/lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen" ], "originId": "e2cd8844-0a9a-39da-b833-51f12a399100", "newsValue": 10, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "UTERUM. Projektet Skogen som klassrum ska få lärarna att ta ut sina elever i naturen – och få fler att förstå vikten av att bevara den. Städerna breder ut sig på naturens bekostnad och man glömmer barnperspektivet, menar Naturskyddsföreningen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– En skogsdunge kan vara otroligt viktig för barnen, säger Märta Berg." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Vilken pinne är längst? Efter lite diskussioner ställer sig lärarna Bodil Jönsson, Monica Wenngren, Kerstin Sjölund och Lotta Sjögren på led efter pinnens längd. Sen får de fundera på hur de kan anpassa övningen till sina egna elever." }, "credit": "THERESE JAHNSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/b47d1e83-856c-4d39-8774-1b87fdcb1e31" } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Med en bit rep får lärarna göra flera övningar i bland annat matematik." }, "credit": "THERESE JAHNSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/384c4175-900e-4f00-87aa-1f9244a19fb1" } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "En pinne, en kvist eller en gren? Lärarna får tillfälle att överväga betydelsen av språkträning i skogen." }, "credit": "THERESE JAHNSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/a05898eb-e27c-442e-b6b6-0f8912e8fb62" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "UTE GÅR DET IN" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 16, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "– Hitta en pinne som ni tycker något om. Ställ er sedan på led efter hur lång pinnen är, uppmanar Birgitta Sang, utomhuspedagog och lärarfortbildare." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "17 lärare och fritidspedagoger från låg- och mellanstadiet i Sätra, i södra Stockholm, letar upp var sin pinne i skogen och inordnar sig efter lite diskussioner i en rad." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Hur kom ni fram till vilken pinne som var längst? Finns det andra mått än ögonmåttet? undrar Birgitta Sang och tipsar om att det även går bra att mäta med ett finger, ett grässtrå eller en halsduk." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Låt eleverna själva klura ut på vilken ände av ledet den med den längsta pinnen ska stå. Det här är även en övning i att komma överens. Och, fortsätter hon, håller ni alla i en pinne? När blir det en kvist? Eller en gren? Många barn som har ett annat modersmål än svenska kan ha svårt att veta skillnaden." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 19, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Lärarfortbildningen som pågår i en glänta i skogen är en del av Naturskyddsföreningens och Naturskoleföreningens projekt ”Skogen som klassrum”. Det har pågått sedan 2009 och utbildat över 3 000 lärare från låg- och mellanstadiet. Man satsar på att utbilda all personal på en skola för att alla ska få en förståelse för pedagogiken. Nästa år hoppas man även kunna vända sig till högstadie- och gymnasielärare." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Många tror att det bara handlar om att leka och grilla korv. Men det här handlar om att utifrån läroplanen skapa en rolig, spännande och varierad undervisning så att fler elever kan hitta sitt sätt att lära sig matte, svenska, engelska och NO, säger Märta Berg, projektledare på Naturskyddsföreningen." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 13, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "På det sättet hoppas Naturskyddsföreningen att fler lärare och elever blir intresserade av att vistas i skogen, och i förlängningen även av att bevara naturen. Naturskyddsföreningen vill sätta ljuset på vikten av att bevara tätortsnära natur, särskilt nära skolor och förskolor. Man driver därför parallellt ett politiskt påverkansarbete för att få kommuner att kartlägga barnens skogar och bevara dem." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I dag naggas skogsområden i kanten när man bygger och man har ofta inget barnperspektiv i den fysiska planeringen. Tio träd i en skogsdunge kan vara otroligt viktiga för barnen – de uppskattar ofta en annan sorts skog än vi vuxna, säger Märta Berg." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 22, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Barn gillar en kuperad och lite snårig skog med klätterträd, vatten, grenar och kvistar på marken att bygga kojor av, enligt en forskningssammanställning från Skogsstyrelsen. Vuxna däremot föredrar ofta skog med höga träd, mossa på marken och god sikt. Ungdomar dras till avskilda vackra mötesplatser, gärna med grillplats och utsikt över vatten." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Och närheten är otroligt viktig. Ligger ett grönområde mer än trehundra meter bort går vi inte dit i vardagen, säger Märta Berg och hänvisar till studier gjorda på bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)." } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "av Sveriges befolkning bor i tätorter." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 6, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Källa: SCB, 2010" } ], "title": "85 procent" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 15, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Det är just den vardagliga kontakten med naturen som gör att barnen kan bli friskare, mindre stressade, få bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne än barn som inte vistas i naturen regelbundet. Skogen ger dessutom en allsidig träning för kroppens alla muskler vilket motverkar övervikt. Att vara ute mycket hjälper även till att reglera den biologiska klockan vilket ger bättre nattsömn. Solljuset har också effekt på D-vitaminproduktionen i huden vilket påverkar bland annat immunsystemet positivt, enligt forskningsrapporter från bland annat Naturvårdsverket och SLU." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 26, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Tillbaka till Sätraskogen. Nu får lärarna var sitt rep som är en meter långt av Birgitta Sang. Efter att ha diskuterat hur repet kan vikas för att illustrera en halv, en fjärdedel och 75 procent och hur det kan användas till att mäta omkrets, längd, area och bygga geometriska figurer med, får lärarna jobba två och två." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "De ska hitta ett träd vars omkrets är en meter, de ska hitta tre pinnar som tillsammans blir en meter och de ska undersöka hur många kottar det går på en meter. Lärarna redovisar sina uppgifter på en vit plastduk som Birgitta Sang brett ut på marken." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Redovisningen gör det tydligt för eleverna att det finns olika sätt att lösa en uppgift på, inte bara ett. Här ser de att det finns olika förslag, säger hon." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 19, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Det har blivit dags för övningen ”hemliga bilden”. Lärarna har valt ut fem likadana naturföremål var och sittandes rygg mot rygg förklarar den ena för den andra hur de placerat ut föremålen i förhållande till varandra." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I nya läroplanen står det att man ska förstå och kunna ge instruktioner. Det gör man i den här övningen. Dessutom tränar man sitt språk och matematiska lägesord som klockan, grader, väderstreck eller kompassen när man förklarar var de olika föremålen ligger i förhållande till varandra, säger Birgitta Sang som avslutar varje övning med en rad frågor till lärarna – ”Hur skulle det här fungera i er klass? Hur kan man anpassa övningen till era elever? Hur gör man den svårare?”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det är kanske enklare att be eleverna att slå upp sidan 28 i en bok, men undervisningen blir mer konkret ute, säger Lena Notlund, en av lärarna på kursen." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Hon undervisar i svenska som andra språk på Sätraskolan och har redan varit ute ett flertal gånger med sina elever, sedan den förra lärarfortbildningsdagen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Med hjälp av pinnar eller träd i olika storlekar får till exempel ord som kortast, längst, bredast och smalast en verklig betydelse. Man kan också lära sig prepositioner genom att hoppa över, kliva på och krypa under. Mina elever har verkligen börjat använda det svenska språket." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Håkan Sollervall" }, "credit": "PRIVAT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/c040a9bb-c408-4584-9cd2-8cc3a106c80a" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Mobilen bra verktyg utomhus" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 16, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Bara för att man är ute behöver det inte handla om kottar och pinnar. Många utomhusövningar som forskare vid Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö utvecklat tillsammans med lärare, innehåller även teknik, som exempelvis mobiltelefoner." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det gör att eleverna kan ta med data in i klassrummet i form av ljud och bild. Presentationerna blir mer autentiska och detaljrika. Om uppgiften till exempel var att uppskatta höjden av ett hus kan man sedan i klassrummet visa bild på hur många våningar huset hade." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det säger lektorn Håkan Sollervall, vid institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, som utifrån den nya läroplanen (Lgr 11) tar fram matematik­övningar för utomhusbruk i årskurs 6-9." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I läroplanen står det att matematiken ska vara en kreativ och problemlösande aktivitet som bygger på elevernas egna arbeten och initiativ. Man lyfter även fram kommunikation och samspel mellan eleverna som ett mål, säger Håkan Sollervall, som tycker det passar utomhuspedagogiken väl." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Utomhuspedagogik handlar mycket om att själv äga kunskapen och därmed kunna resonera kring olika idéer utifrån egna erfarenheter, i stället för att enbart relatera till andras idéer och regler. Upplevelserna ute används som referens för fortsatt arbete i klassrummet och ger eleverna en bredare kunskapsbas, säger han." } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 19, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Skogen som klassrum" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Sedan 2009 har Naturskyddsföreningen i samarbete med Naturskoleföreningen utbildat över 3 000 lärare i utomhuspedagogik i 46 kommuner. Fortbildningen fokuserar på skolämnen och kopplar dem till skog, arter och klimat." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Utbildningen är kostnadsfri för skolorna och finansieras med statliga medel genom Svenskt friluftsliv." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– – –" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 24, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Barns skogsbesök minskar" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Under 2000-talet verkar barns skogsbesök ha halverats. Det visar en rapport där Lars Kardell, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, mätt utnyttjandet av tre stadsnära skogar kring Uppsala under 20 års tid." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Lars Kardell kom även fram till att om man tittar på alla åldrar har den totala besöksfrekvensen i skogen minskat med en tredjedel. Räknat per capita blev besöken ännu lägre då befolkningen kring de studerade skogarna ökat under observationsperioden." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 6, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Källa: Friluftsutnyttjande av tre stadsnära skogar kring Uppsala 1988-2007 av Lars Kardell, SLU." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– – –" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 7, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Länkar:" }, { "markup": [ { "offset": 57, "length": 19, "type": "link:external", "uri": "http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/tatortsnara-skog/skogen-som-klassrum/" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Naturskyddsföreningens och Naturskoleföreningens projekt\nSkolan som klassrum" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 20, "type": "link:external", "uri": "http://www.naturskola.se/" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Naturskoleföreningen arbetar för ”att lära in ute” om naturen, men även i alla skolämnen. Inom föreningen finns 90 naturskolor runt om i Sverige som under 2010 fortbildade 45 000 lärare och tog emot 225 000 elever." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 21, "type": "link:external", "uri": "http://naturskyddsforeningen.se/" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Naturskyddsföreningen är en politisk obunden ideell miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är Naturskyddsföreningens viktigaste arbetsområden." } ], "title": "Fakta" } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Det är en mer stimulerande miljö ute i naturen än i klassrummet och utomhuslektionerna lyfter fram elever som annars är \ni bakgrunden”, säger spanskläraren Carla Dahlberg som ibland har lektion utomhus med sina högstadieelever." }, "credit": "PER ERIKSSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ae93826f-f9b0-42d7-9084-a4b5bca67595" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Onsdag, 12.05. Det står spanska på schemat för åttorna i Gruvrisskolan i Falun. En vanlig skola. Vanliga 14-åringar. Men en ovanlig språklektion för en högstadieklass – för den hålls utomhus." } ] } }, "commercial": false, "originId": "b86c1329-8a3f-3a0b-990a-d9db17b41485", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2011-11-20T23:01:48.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" } ], "id": "lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen", "title": "Lättare att lära sig spanska i skogen", "authors": [ { "originId": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273", "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom" ], "name": "Mia Sjöström", "description": "Reporter SvD Junior", "id": "mia-sjostrom", "type": "author", "email": "mia.sjostrom@svd.se" } ] } } ], "id": "en-dunge-far-duga-som-klassrum-i-skogen", "firstPublishedAt": "2011-11-23T15:07:26.000Z", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } } ], "originId": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273", "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom" ], "name": "Mia Sjöström", "description": "Reporter SvD Junior", "id": "mia-sjostrom", "type": "author", "email": "mia.sjostrom@svd.se" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2014-02-27T16:07:42.000Z" }, "publishedAt": "2011-11-23T23:01:26.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "En dunge får duga som klassrum i skogen", "newsValue": 10, "identity": "en-dunge-far-duga-som-klassrum-i-skogen", "id": "e2cd8844-0a9a-39da-b833-51f12a399100", "category": [ { "identity": "idagsidan", "name": "Idagsidan", "id": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be" } ], "updatedAt": "2014-02-27T16:07:42.000Z", "authors": [ { "identity": "mia-sjostrom", "name": "Mia Sjöström", "id": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273" } ] }, "highlight": { "_contents": [ " mellan eleverna som ett mål, säger Håkan Sollervall, som tycker det passar utomhuspedagogiken väl. – Utomhuspedagogik handlar mycket om att själv äga" ] }, "sort": [ 1, 1322089286000, "En dunge får duga som klassrum i skogen" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "16b88c89-31f4-31c8-a67f-bb0666c43842", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 1324, "publishedAt": "2011-11-22T23:01:50.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "idagsidan" } } ], "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" } ], "designType": "default", "machineTagKeys": [], "title": "Lektion ute är inne i utlandet men inte här", "version": 4, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom", "topic/idagsidan", "article/lektion-ute-ar-inne-i-utlandet-men-inte-har", "article/lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen" ], "originId": "16b88c89-31f4-31c8-a67f-bb0666c43842", "newsValue": 10, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "GODA EFFEKTER. Bättre skolresultat, ökad koncentration och friskare barn med lektioner i det fria. Ändå är utomhuspedagogik inte obligatorisk i svensk lärarutbildning." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Här handlar skoldebatten så mycket om läraren i klassrummet, tycker Anders Szczepanski, på Linköpings universitet." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Utomhus undervisar man i en autentisk miljö och undviker andrahandsupplevelser”, säger Anders Szczepanski. Jordgloben har han med sig på sina föreläsningar, bland annat som en symbol för det gränslösa lärandet." }, "credit": "THERESE JAHNSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/3370adfb-ba12-4b17-a612-bc1052c73652" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "UTE GÅR DET IN" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "quote", "value": "Det finns många andra sätt att lära sig på än att sitta på en stol i ett klassrum." } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 18, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "– Sverige riskerar att hamna i det pedagogiska bakvattnet." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "De hårda orden är Anders Szczepanskis. Han är chef för Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet där Sveriges enda masterutbildning i utomhuspedagogik ges. Sedan starten 1993 har omkring 600 lärare gått igenom masterprogrammet och ungefär 4 500 lärare har gått kurser i utomhuspedagogik." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I Sverige är intresset för utomhuspedagogik svalt från Skolverket och universiteten. Ämnet är inte ens obligatoriskt på lärarutbildningarna och begreppet nämns inte i den nya läroplanen Lgr 11. Å andra sidan står det inte att man inte får gå ut, säger Anders Szczepanski med ett skratt." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 28, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Internationellt är intresset för ”outdoor learning” desto större, berättar han. Nationellt centrum för utomhuspedagogik samarbetar med flera högskolor i Norden, Europa, Asien och Nordamerika. Dessutom pågår ett samarbete med utbildningsministeriet i Singapore där det finns en hel avdelning för ”outdoor learning”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Skoldebatten i Sverige handlar så mycket om ”tillbaka till katedern” och ”läraren i klassrummet”. Men det finns många andra sätt att lära sig på än att sitta på en stol i ett klassrum, säger Anders Szczepanski, som arbetat med utomhuspedagogik i 30 år." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Hjärnforskningen visar att ju bredare sinnesengagemang, desto mer lär man sig. Får man lukta, smaka och beröra samt prata med varandra lär man sig mer än genom att bara läsa en text. Och det gäller även ämnen som matematik, svenska och främmande språk" } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "av de elever som slutade årskurs nio våren 2010 saknade fullständiga betyg. Det innebär att de inte uppnådde betyget godkänt i ett eller flera av alla grundskolans ämnen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "11,8 procent av eleverna fick inte godkänt i ett eller flera av ämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk och var därmed inte behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 5, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Källa: Skolverket" } ], "title": "23,5 procent" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 18, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Utomhuspedagogiken innebär dock inte att man bara ska vara ute. Poängen är att växla mellan undervisning utomhus och inomhus för bästa inlärningseffekt. Anders Szczepanski berättar att amerikanska studier visar att de elever som undervisats både inne och ute hade högre resultat i matematik och språk än de elever som bara undervisats inne i ett klassrum." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– En gymnasieklass kan exempelvis förstå integralkalkyl bättre genom att mäta hur ett vatten­flöde rör sig över en yta som rör sig i en bäck. Och att bygga, och krypa in i, en kubikmeter ger en annan kunskap än att bara se 1 m3 skrivet på tavlan i klassrummet." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 16, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Vilken plats man är på har betydelse för lärandet. Undervisning utomhus måste inte ske i naturen, förklarar han. Man kan lika gärna vara på skolgården, i ett museum, i en park eller i stadsmiljö." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det handlar om att undervisa i en autentisk miljö och undvika andrahandsupplevelsen. Utomhuspedagogik är ett platsbaserat lärande och varje plats kan man närma sig historiskt, ekologiskt, socialt eller fysiskt. Det gör eleverna nyfikna och skolämnena får en större verklighetsanknytning." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Dessutom visar annan forskning att stressnivåerna minskar och koncentrationen ökar när barn och ungdomar kommer utomhus." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det har även visat sig att barn med adhd kan koncentrera sig bättre efter en tid av utomhusvistelse." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 16, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "En viktig effekt är dessutom att elevernas hälsa förbättras av att komma ut." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Elever behöver röra på sig, enbart skolidrotten är inte tillräcklig. Om eleverna även får röra sig på andra lektioner kan troligen barndiabetes, benskörhet och fetma minska på sikt. Dessutom blir eleverna inte sjuka i exempelvis förkylningar lika ofta." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 9, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Varför är utomhuspedagogiken inte mer utbredd i skolan, om den nu är så bra?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Att vara utomhus har inte samma status som den akademiska inomhustraditionen. Man tar ofta för givet att man ska vara inomhus medan utomhusmiljön ännu inte är tillräckligt sanktionerad som lärmiljö bland lärare, rektorer och skolpolitiker, säger Anders Szczepanski." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 11, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I förskolan är utomhuspedagogiken allmängods och dessutom förankrad i läroplanen, konstaterar han. I de yngre åldrarna i skolan och på fritids förekommer utomhuspedagogik till viss del. Men sen tar det stopp och på högstadiet och gymnasiet är det ovanligt." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I dag är det så många elever som går ut skolan utan fullständiga betyg att vi måste fråga oss vad vi kan göra för att ändra på det. Jag menar att det behövs nya pedagogiska verktyg för att höja resultaten hos våra elever, säger Anders Szczepanski som efter­lyser mer didaktisk forskning, läran om lärandet, inom utomhuspedagogiken." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Emilia Fägerstam." }, "credit": "ANNA BÄCKLIN LINDÉN", "url": "https://image.api.plan3.se/images/6ad655b3-fb4f-4cf8-bc03-75c65ab46cf3" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Ute vågar barnen prata mer" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 21, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Att undervisa utomhus är tidskrävande för läraren men har många sociala fördelar för eleverna. Och skolresultaten då – ja, eleverna blir i alla fall inte sämre. Det är några av de preliminära resultat som forskaren Emilia Fägerstam fått fram." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det finns inte så mycket forskning på utomhuspedagogikens effekter på lärandet bland äldre elever. Emilia Fägerstam, doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, har dock i ett års tid följt en högstadieskola som börjat jobba med utomhuspedagogik. Hennes forskning, som ska vara klar 2012, är del av ett tvärvetenskapligt projekt där forskare tittat på utomhuspedagogikens effekter på både hälsa och lärande." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det är svårt att peka på mätbara förändringar i lärandet. Främsta vinsten ute var att eleverna vågade prata mer, säger Emilia Fägerstam som i två delstudier tittat specifikt på lärandets effekter." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I den ena studien jämförde hon två biologiklasser som undervisades i ekologi under tio veckor – den ena klassen inne och den andra delvis ute." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Fem månader efter kursen fick eleverna beskriva vad som påverkar växters och djurs samspel i en sjö eller på en äng. De som varit ute hade starkare minnesbilder av vad de gjort och deras svar innehöll mer av naturvetenskap i ett sammanhang. Även eleverna som varit inne kunde svara på frågan, men de hade svårare att komma ihåg och deras kunskap var mer abstrakt. Samtidigt är det svårt att dra stora växlar på ett så litet urval." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 22, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I den andra delstudien jämförde hon två klasser som undervisades delvis utomhus i matematik med tre klasser som endast fick undervisning i ämnet i klassrummet. Före och efter tioveckorsperioden fick eleverna göra ett matematiktest." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Före var de två klasserna som skulle vara ut lite sämre i matte än de som skulle stanna inne. Efter de tio veckorna var det ingen skillnad, så de som gick ut verkar ha förbättrat sig mer. De blev i alla fall inte sämre." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 16, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Emilia Fägerstam har även intervjuat lärare och elever på skolan om hur de upplevt året med utomhusundervisning. Det negativa för lärarna var att utomhuslektionerna tog mycket tid att förbereda och planera. De tyckte heller inte att de hann med lika mycket ute och en del tyckte att lektionerna inomhus kändes mer effektiva." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det positiva var framförallt de sociala aspekterna. Lärarna upplevde att utomhusmiljön var mer tillåtande där fler elever var delaktiga, vågade mer och arbetade i nya grupper. Och det var de tillbakadragna eleverna som klev fram. Lärarna själva kände dessutom att det fick en bättre kontakt med sina elever ute." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Bland eleverna tyckte många att de kunde tänka och koncentrera sig bättre ute och att det var skönt med omväxlingen. De uppskattade också att de diskuterade mer ute och lärde sig av varandra." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Men inte alla, en del tyckte det var bättre inomhus. De tyckte att det blev fler missförstånd och var rörigare ute." } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Forskning visar att barn som regelbundet är ute i landskapet får fler postiva fördelar jämfört med barn som inte är ute lika ofta. De barn som är ute mycket:" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "• kan koncentrera sig bättre" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "•  förbättrar sin kognitiva förmåga" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "•  har bättre motorik, koordination, balans och rörlighet" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "• är sjuka mer sällan" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "• är mindre stressade" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "•  har en rikare fantasi och leker mer kreativa lekar vilket främjar språkutveckling och samarbetsförmåga" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "•  utvecklar sin observationsförmåga" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "•  stimuleras till social interaktion" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "•  utvecklar sin självständighet" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 6, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Källa: Anders Szczepanski som sammanställt internationella forskningsresultat kring barn som vistas utomhus i naturen och kulturen." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 46, "type": "link:external", "uri": "http://www.liu.se/ikk/ncu" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Mer om Nationellt centrum för utomhuspedagogik" } ], "title": "" } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Det är en mer stimulerande miljö ute i naturen än i klassrummet och utomhuslektionerna lyfter fram elever som annars är \ni bakgrunden”, säger spanskläraren Carla Dahlberg som ibland har lektion utomhus med sina högstadieelever." }, "credit": "PER ERIKSSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ae93826f-f9b0-42d7-9084-a4b5bca67595" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Onsdag, 12.05. Det står spanska på schemat för åttorna i Gruvrisskolan i Falun. En vanlig skola. Vanliga 14-åringar. Men en ovanlig språklektion för en högstadieklass – för den hålls utomhus." } ] } }, "commercial": false, "originId": "b86c1329-8a3f-3a0b-990a-d9db17b41485", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2011-11-20T23:01:48.000Z", "topics": [ { "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" } ], "designType": "default", "id": "lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen", "title": "Lättare att lära sig spanska i skogen", "authors": [ { "originId": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273", "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom" ], "name": "Mia Sjöström", "description": "Reporter SvD Junior", "id": "mia-sjostrom", "type": "author", "email": "mia.sjostrom@svd.se" } ] } } ], "firstPublishedAt": "2011-11-22T15:12:29.000Z", "id": "lektion-ute-ar-inne-i-utlandet-men-inte-har", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } } ], "originId": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273", "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom" ], "name": "Mia Sjöström", "description": "Reporter SvD Junior", "id": "mia-sjostrom", "type": "author", "email": "mia.sjostrom@svd.se" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2014-02-27T16:07:40.000Z" }, "publishedAt": "2011-11-22T23:01:50.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Lektion ute är inne i utlandet men inte här", "newsValue": 10, "identity": "lektion-ute-ar-inne-i-utlandet-men-inte-har", "id": "16b88c89-31f4-31c8-a67f-bb0666c43842", "category": [ { "identity": "idagsidan", "name": "Idagsidan", "id": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be" } ], "updatedAt": "2014-02-27T16:07:40.000Z", "authors": [ { "identity": "mia-sjostrom", "name": "Mia Sjöström", "id": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273" } ] }, "highlight": { "_contents": [ "GODA EFFEKTER. Bättre skolresultat, ökad koncentration och friskare barn med lektioner i det fria. Ändå är utomhuspedagogik inte obligatorisk" ] }, "sort": [ 1, 1322002910000, "Lektion ute är inne i utlandet men inte här" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "ad390d86-b76c-333d-a9cd-b6dec3f2808a", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 1181, "publishedAt": "2011-11-21T23:01:58.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "idagsidan" } } ], "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" } ], "designType": "default", "machineTagKeys": [], "title": "Skoltrötthet botas med lektioner ute", "version": 4, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom", "topic/idagsidan", "article/lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen", "article/skoltrotthet-botas-med-lektioner-ute" ], "originId": "ad390d86-b76c-333d-a9cd-b6dec3f2808a", "newsValue": 10, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "INNESITTARE Ju äldre våra barn blir, desto mindre vistas de utomhus. I högstadiet behöver eleverna i de flesta skolor inte ens gå ut på rasten. Lösningen är, menar förespråkare för utomhuspedagogik, att man har lektioner i naturen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Många blommar upp när de får jobba utomhus, säger Lotta Carlegård som är lärarfortbildare i Falun." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Utomhus får eleverna låta, röra på sig och ta plats – inomhus stör de så fort de öppnar munnen” säger lärarfortbildare Lotta Carlegård som skrivit en lärobok i att ha engelskaundervisning ute." }, "credit": "PER ERIKSSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/6679ba1c-09c1-4201-96cd-455a37c7de13" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "UTE GÅR DET IN" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 20, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag har haft många så kallade hopplösa elever som blommar upp och tar i när de jobbar utomhus. Då har de suttit i många år och tyckt att skolan är pyton och känt att det är något fel på dem och att de inte passar in. Utomhus får de låta, röra på sig och ta plats – inomhus stör de så fort de öppnar munnen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det säger Lotta Carlegård, Falun, som är engelsklärare, lärarfortbildare och författare till läroboken ”Att lära in engelska ute” för elever i förskoleklass upp till årskurs 9. Hon menar att utomhuspedagogiken ger fler elever större möjlighet att lyckas eftersom de får använda olika inlärningssätt och genom att fler sinnen stimuleras." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I dag ställs det högre krav för att komma in på gymnasiet. Det gäller att eleverna blir godkända i fler ämnen och då måste man titta på olika sätt att arbeta för att målen ska nås." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 19, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "När Lotta Carlegård började undervisa utomhus var hennes högstadieelever med höga studieresultat oroliga över hur de skulle kunna få MVG om de nu bara ”skulle vara ute och leka”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det är viktigt att poängtera för lärare, såväl som för föräldrar och kollegor, att det är lika mycket lektion ute som inne, båda är lika mycket värda. Det som vi gör ute lyfter vi in i klassrummet och tvärtom, säger Lotta Carlegård. Det handlar om växelverkan. Ute inhämtar vi och övar. Inne producerar vi och skriver." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Och även de som fungerar bra i ett klassrum, som tycker om att lära ur böckerna och skriver bra på proven, mår bra av att komma ut. Ute lär de sig att se samband och får en ökad omvärldsförståelse." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 21, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Robert Lättman-Masch, utomhuspedagog på Nynäshamns Naturskola och medförfattare till läroboken ”Att lära in matematik ute”, håller med." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag var själv en högpresterande elev när jag växte upp. Jag lärde mig mycket utantill och var bra på proven. Men jag räknade utan att reflektera. För att kunna förstå abstraktioner i matematik måste man först förstå grunderna mer konkret, och det kan man göra ute." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 20, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Just högstadieelever är ofta inne på rasten, tar buss till skolan och sitter inne hemma. Är de inte med i en organiserad idrottsverksamhet finns risken att de rör på sig alldeles för lite." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Samtidigt formligen sprutar hormonerna i kroppen och man är mer ofokuserad än någonsin. Eleverna behöver verkligen komma ut och aktivera sig, både fysiskt och mentalt, säger Lotta Carlegård." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En bonuseffekt är att eleverna även blir hungrigare – och därför äter bättre – och piggare." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Särskilt lektionen direkt efter lunch, då alla brukar bli trötta och ibland halvsover på lektionen inne, är bättre att hålla utomhus, tipsar Lotta Carlegård." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Ingen kan sitta still en hel dag. Det är viktigt att använda hela kroppen. Har eleverna rört på sig kan de koncentrera sig bättre sedan, säger Robert Lättman-Masch." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Men som lärare är det inte bara att gå ut med eleverna och tro att det ska fungera. Man måste veta vilka mål i läroplanen man jobbar mot och vilka färdigheter eleverna ska uppnå – och dessutom vara beredd på en del inkörningsproblem." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– De första lektionstillfällena utomhus kan vara som att släppa ut kossor på grönbete på våren. Elever som inte är vana kan inledningsvis bli vilda och ofokuserade och då är det en del lärare som ger upp. Det tar ett tag innan alla lär sig de nya rutinerna, men sedan blir utemiljöerna en mycket bra läranderesurs, säger Robert Lättman-Masch." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 12, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Att vara ute regelbundet ger bäst resultat, enligt Lotta Carlegård. Men även när rutinerna satt sig och det fungerar bra utomhus måste man som lärare vara beredd att släppa lite på kontrollen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Ute hör jag inte vad alla säger och ser inte alltid vad alla gör. Men eleverna lär sig snabbt att kunskaperna är till för deras egen skull. De inser att par- och gruppövningarna är till för att de ska få öva engelska i lugn och ro. Ute vågar fler prata eftersom det är färre som lyssnar." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 28, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Hur mycket ska man vara ute?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det beror på vad man håller på med just då, men ungefär 30 procent av undervisningstiden. Vissa perioder kan man vara ute under samtliga engelsklektioner, andra perioder kanske bara en gång i veckan eller inte alls. Alla pratövningar – dialog, diskussion och muntligt framförande – och det mesta som handlar om ordinhämtning och grammatik kan göras utomhus, säger Lotta Carlegård." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 23, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Att skriva läroböckerna i utomhuspedagogik var, enligt Robert Lättman-Masch, ett försök att höja statusen och kvaliteten på undervisningen i Sverige." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det fanns ingen litteratur i utomhuspedagogik då, men nu finns det i matematik, svenska och engelska och böckerna översätts till engelska, japanska och ryska, säger Robert Lättman-Masch som ändå tycker att förståelsen, främst uppifrån, fortfarande är liten i Sverige." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– En politiker sa ”hur skulle det se ut om eleverna sprang omkring i skogen med sina historieböcker” men då har man inte förstått vad utomhuspedagogik är. Det är ett komplement till klassrumsundervisningen och skolboken arbetar man med inomhus." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "- - -" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 19, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "När Lotta Carlegård skrev läroboken i engelska lät hon sina elever utvärdera undervisningen utomhus." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– De flesta uppskattade variationen mest. En del förklarade att de förstod bättre och på ett annat sätt. Andra hade insett att de kunde få bra betyg, även om vi hade varit utomhus. Men någon undrade varför skolan hade skolbänkar om man ändå aldrig fick sitta vid dem?" } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 7, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I språk" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 28, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Talövning: ”Become a guide”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Eleverna får först gå en runda två och två och berätta för varandra – på exempelvis engelska – om vad de ser eller vad som har hänt. Det kan handla om verkliga ting i omgivningen eller vara taget ur fantasin." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Eleven blir tryggare i sitt språkanvändande genom att öva på att prata inför endast en klasskamrat i början och får sedan gradvis guida fler och fler. De lär sig både att inhämta kunskap och uttrycka sig muntligt inför andra." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 11, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I matematik" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 26, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Skalövning: ”Lillfingret”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Klassen delas upp i grupper och varje grupp får var sin pinne. Sedan ska eleverna bygga en skalenlig modell av en människa där pinnen är lillfingret." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Som utgångspunkt ska de mäta lillfingret på en person i gruppen. Hur lång blir ett ben och en arm i deras figur då? Gruppen med en pinne på exempelvis 20 cm kommer att bygga en modell som är fem gånger större än en verklig människa, gruppen med en pinne på två cm kommer att bygga en modell som är häften av en verklig människa." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Eleverna får en förståelse för vad skala 5:1 och skala 1:2 betyder och gör även en rimlighetsbedömning som är ett nyckelbegrepp i matematik." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 5, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Källa: Lotta Carlegård och Robert Lättman-Masch" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– – –" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 20, "type": "link:external", "uri": "http://www.naturskola.se/" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Naturskoleföreningen arbetar för ”att lära in ute”, om naturen, men även i alla skolämnen. Inom föreningen finns 90 naturskolor runt om i Sverige. Förra året fortbildade de 45 000 lärare och tog emot 225 000 elever." } ], "title": "Exempel på utepedagogik i högstadiet" } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Det är en mer stimulerande miljö ute i naturen än i klassrummet och utomhuslektionerna lyfter fram elever som annars är \ni bakgrunden”, säger spanskläraren Carla Dahlberg som ibland har lektion utomhus med sina högstadieelever." }, "credit": "PER ERIKSSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ae93826f-f9b0-42d7-9084-a4b5bca67595" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Onsdag, 12.05. Det står spanska på schemat för åttorna i Gruvrisskolan i Falun. En vanlig skola. Vanliga 14-åringar. Men en ovanlig språklektion för en högstadieklass – för den hålls utomhus." } ] } }, "commercial": false, "originId": "b86c1329-8a3f-3a0b-990a-d9db17b41485", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2011-11-20T23:01:48.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" } ], "id": "lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen", "title": "Lättare att lära sig spanska i skogen", "authors": [ { "originId": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273", "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom" ], "name": "Mia Sjöström", "description": "Reporter SvD Junior", "id": "mia-sjostrom", "type": "author", "email": "mia.sjostrom@svd.se" } ] } } ], "id": "skoltrotthet-botas-med-lektioner-ute", "firstPublishedAt": "2011-11-21T15:08:38.000Z", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } } ], "originId": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273", "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom" ], "name": "Mia Sjöström", "description": "Reporter SvD Junior", "id": "mia-sjostrom", "type": "author", "email": "mia.sjostrom@svd.se" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2014-02-27T16:07:40.000Z" }, "publishedAt": "2011-11-21T23:01:58.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Skoltrötthet botas med lektioner ute", "newsValue": 10, "identity": "skoltrotthet-botas-med-lektioner-ute", "id": "ad390d86-b76c-333d-a9cd-b6dec3f2808a", "category": [ { "identity": "idagsidan", "name": "Idagsidan", "id": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be" } ], "updatedAt": "2014-02-27T16:07:40.000Z", "authors": [ { "identity": "mia-sjostrom", "name": "Mia Sjöström", "id": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273" } ] }, "highlight": { "_contents": [ ". Lösningen är, menar förespråkare för utomhuspedagogik, att man har lektioner i naturen. – Många blommar upp när de får jobba utomhus, säger Lotta Carlegård" ] }, "sort": [ 1, 1321916518000, "Skoltrötthet botas med lektioner ute" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "b86c1329-8a3f-3a0b-990a-d9db17b41485", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 1227, "publishedAt": "2011-11-20T23:01:48.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "idagsidan" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "idagsidan" } } ], "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" } ], "designType": "default", "machineTagKeys": [], "title": "Lättare att lära sig \nspanska i skogen", "version": 4, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom", "topic/idagsidan", "article/lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen" ], "originId": "b86c1329-8a3f-3a0b-990a-d9db17b41485", "newsValue": 10, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Onsdag, 12.05. Det står spanska på schemat för åttorna i Gruvrisskolan i Falun. En vanlig skola. Vanliga 14-åringar. Men en ovanlig språklektion för en högstadieklass – för den hålls utomhus." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Det är en mer stimulerande miljö ute i naturen än i klassrummet och utomhuslektionerna lyfter fram elever som annars är \ni bakgrunden”, säger spanskläraren Carla Dahlberg som ibland har lektion utomhus med sina högstadieelever." }, "credit": "PER ERIKSSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ae93826f-f9b0-42d7-9084-a4b5bca67595" } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Cajsa Spånberg och Josefine Borbos visar vilka föremål de hittat för de spanska orden ”blanco”, ”negro”, ”cuadrado” och ”redondo”. Till höger: Munin Korp, Pontus Hjelm och Pontus Holst visar Carla Dahlberg vad de hittat för verb och adjektiv." }, "credit": "PER ERIKSSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/065d587a-60d3-4df8-8857-fd81cd926e2f" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "UTE GÅR DET IN" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Det är bara några plusgrader ute och den sneda höstsolen strilar in mellan tallarna kring Gruvrisskolan i Falun. Efter ett snabbt upprop i klassrummet har spanskläraren Carla Dahlberg tagit med sina åttondeklassare till talldungen precis utanför klassrumsfönstret. Här ska eleverna ha en grammatiklektion om adjektiv och verb." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Uno, dos, tres, räknar Carla Dahlberg när hon delar in klassen i mindre grupper." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Varje grupp får varsin tygpåse med en tom äggkartong och en liten lapp med instruktioner i." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det jag kommer att titta på under den här lektionen är hur ni samarbetar i grupperna. Kör ni fast så försök att hitta egna lösningar – den första utvägen är inte ”Carla”. Ok? Är det något ord ni inte kan på spanska, så skriv ner det på svenska så tar vi med det in i klassrummet och slår upp det, säger Carla." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Grupperna sprider ut sig mellan träden och öppnar påsarna. De har fått tre uppdrag – att hitta saker till fyra redan bestämda motsatsord, komma på fem verb som man kan göra och avsluta tre meningar som börjar med ”Jag ser”, ”Jag hör” och ”Jag känner”. Allt på spanska." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Cajsa, Joel, Alex och Josefin ska hitta något som är ”negro” och något som är ”blanco”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Den här stenen är väl svart, säger Cajsa och lägger den i ett av facken i den tomma äggkartongen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det vita får bli ett avrivet hörn av en papperslapp som ligger och skräpar. Nu gäller det att hitta en fyrkant och en cirkel." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 43, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Vad tycker ni om att vara ute på lektionen?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det är roligare ute – och annorlunda, eftersom vi är inne på alla andra lektioner, säger Cajsa." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Vi leker lekar ute och en gång gick vi jättelångt och det var också kul. Eftersom det är roligare så lär vi oss mer, säger Jenny som jobbar i en annan grupp med Saga, Jonathan och Emma." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det är roligt att göra praktiska saker i stället för att sitta i skolbänken, säger Jonathan som också tycker om att ha lektion inne och lära sig ur boken." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Dessutom får man röra på sig och då är det lättare att koncentrera sig. Och så kommer man ihåg det man lär sig ute bättre, säger Saga som fått cykla hem på rasten för att byta ut sina högklackade skor inför utomhuslektionen." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 20, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Att det är kallt ute tycker hon inte gör något, och något negativt med att vara utomhus på lektionen kommer hon inte på. Ingen annan heller när jag frågar runt – det skulle vara kylan då, just i dag, säger några av eleverna. Jag räknar till två mössor och tre vinterjackor omkring mig. Resten av eleverna har tunna jackor – eller ingen alls." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Eleverna klär sig dåligt. Fryser de så får de lära sig att klä på sig mer nästa gång. Men vi är inte ute så mycket när det är kallt utan främst på våren och försommaren, säger Carla." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 16, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Den här terminen har hon bara varit ute två gånger med sina åttor och inte alls med sina nya sjuor. ”Jag fastnade i ekorrhjulet” förklarar hon." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag vill gå ut mer. Egentligen är det inte svårt, men jag kan inte förlita mig på mina kunskaper i mitt ämne på samma sätt som inomhus. Som lärare planerar jag alltid mina lektioner, men för att vara ute krävs ett annat arbetssätt där jag är mer förberedd och vet exakt vad som komma skall, säger Carla som upplever att de flesta av hennes elever, men inte alla, uppskattar att gå ut." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Några få tycker att det är jobbigt. De kan bli oroliga för att det ska bli för ostrukturerat ute." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 21, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I den nya läroplanen, Lgr 11, står det att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever fysisk aktivitet och ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Det står också att eleverna ska pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Eleverna ska även utveckla sin förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Allt det här tycker jag passar in på utomhuspedagogiken, säger Carla Dahlberg." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Gruvrisskolan, som har 540 elever från förskoleklass till årskurs nio, har inte haft någon särskild satsning på utomhuspedagogik. Liksom på de flesta skolor i Sverige går man ändå ut ganska regelbundet med de yngsta årskurserna, men nästan aldrig med de äldre eleverna, förutom i idrott. Enligt åttondeklassarna är det egentligen bara i spanska som de haft undervisning utomhus." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Vi var ute och gick i svenskan förut, men det har vi slutat med, säger Munin." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Och vi har pluggat matte och NO ute någon gång, säger Jenny som tänker att det de gör med Carla i spanskan borde fungera både på engelskan och svenskan." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 11, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "På rasterna väljer de oftast att stanna inne, något de har rätt till som högstadieelever." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I snitt är jag inte ute någonting under en skoldag, förklarar Saga." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Vi brukar gå till fritidsgården på rasten och spela pingis. Det är roligare där, för det finns inte så mycket att göra ute, säger Joel som dock gärna skulle vara utomhus på fler lektioner." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Ja, men inte för ofta. Jag vill jobba i böckerna också. Inför prov och så, säger Munin." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 16, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Lektionen närmar sig sitt slut. Uppdragen är utförda och det är dags för redovisning. Carla Dahlberg samlar ihop klassen och ber dem ställa upp sig i en ”circulo”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– ¿Cómo les fue? Hur gick det?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Muy bien!" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 21, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Hon låter varje grupp visa sina äggkartonger så att kompisarna kan gissa vad de har för motsatsord. Att en liten svamp var tänkt att symbolisera ordet ”feo”, ful, och en blomma ”bonito”, fin, var svårt att gissa, medan ”cuadrado”, ett blad som rivits till en fyrkant, och ”redondo” – ett runt asplöv – var lättare. Sedan får grupperna visa varandra sina verb med kroppen. Det hoppas, andas, cyklas och slåss. Carla ser till att alla prövar att säga de nya orden på spanska. Sist är det dags för eleverna att läsa upp sina spanska meningar för varandra. Vad de ser, hör och känner." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Veo un árbol. Oigo el viento. ¡Me siento feliz! Jag ser ett träd. Jag hör vinden. Jag känner mig glad! säger någon." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Materialet går att variera i det oändliga och funkar för elever i alla åldrar” säger Torsten Kellander." }, "credit": "TORSTEN KELLANDER", "url": "https://image.api.plan3.se/images/732b16c4-56e2-4402-83e2-5d0b0766d439" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Mattelabb på skolgården" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 13, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Långa plankor där ytan är indelad i tio delar – för att öva addition och subtraktion. Ett upp­målat rutnät bestående av hundra kvadrater på marken för att träna rumsuppfattning, åskådliggöra stapeldiagram och öva decimaler. Rep till att göra geometriska figurer med." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Allt ingår i det mattelabb för utomhusbruk som Torsten Kellander, utomhuspedagog vid SLU Alnarp och Movium, har utvecklat för att skolor ska kunna skapa en utemattehörna på skolgården." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Skolor som inte har tillgång till natur i sin närmiljö får då ändå ett fungerande uteklassrum. Bristen på natur ska inte vara ett hinder för att gå ut, säger Torsten Kellander." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Lusten är nyckeln till att lära sig matematik, menar han, och leken är motorn i elevernas lust att utforska världen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Har eleverna dessutom varit med och tillverkat materialet känner de ett engagemang och ansvar för det." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det är genom att växla mellan undervisning ute och inne som vi skapar förutsättningar för fler elevers lärande. Alla är inte lika bra på att teoretisera, säger Torsten Kellander som fortbildat ungefär 3 000 pedagoger i utomhusmatematik." } ] } } ], "id": "lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen", "firstPublishedAt": "2011-11-19T20:04:45.000Z", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "mia-sjostrom" } } ], "originId": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273", "surrogateKeys": [ "author/mia-sjostrom" ], "name": "Mia Sjöström", "description": "Reporter SvD Junior", "id": "mia-sjostrom", "type": "author", "email": "mia.sjostrom@svd.se" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2014-02-27T16:07:38.000Z" }, "publishedAt": "2011-11-20T23:01:48.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Lättare att lära sig \nspanska i skogen", "newsValue": 10, "identity": "lattare-att-lara-sig-spanska-i-skogen", "id": "b86c1329-8a3f-3a0b-990a-d9db17b41485", "category": [ { "identity": "idagsidan", "name": "Idagsidan", "id": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be" } ], "updatedAt": "2014-02-27T16:07:38.000Z", "authors": [ { "identity": "mia-sjostrom", "name": "Mia Sjöström", "id": "9b0c57ca-a0f9-4277-a069-8d4801468273" } ] }, "highlight": { "_contents": [ " elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer. – Allt det här tycker jag passar in på utomhuspedagogiken" ] }, "sort": [ 1, 1321830108000, "Lättare att lära sig \nspanska i skogen" ] } ], "categories": [ { "key": "Idagsidan", "doc_count": 4 }, { "key": "Sverige", "doc_count": 1 } ], "authors": [ { "key": "Mia Sjöström", "doc_count": 4 }, { "key": "TT", "doc_count": 1 } ], "types": [ { "key": "Artikel", "doc_count": 5 } ], "dateDay": { "key": "2017-03-23-*", "from": 1490227200000, "from_as_string": "2017-03-23", "doc_count": 0 }, "dateWeek": { "key": "2017-03-13-*", "from": 1489363200000, "from_as_string": "2017-03-13", "doc_count": 0 }, "dateMonth": { "key": "2017-02-24-*", "from": 1487945262566, "from_as_string": "2017-02-24", "doc_count": 0 }, "date6Months": { "key": "2016-09-24-*", "from": 1474726062566, "from_as_string": "2016-09-24", "doc_count": 0 }, "date6MonthsOlder": { "key": "*-2016-09-24", "to": 1474726062566, "to_as_string": "2016-09-24", "doc_count": 5 }, "total": 5 } } } }>

Sökresultat
5 st

Fler sökmöjligheter

Sortera efter: