Isabelle Ståhl i SvD. Vad hände med nazisternas stöldgods? ”Boktjuvarna” av Anders Rydell (Norstedts" ] }, "sort": [ 1, 1487097000000, "SvD guidar: Mest läsvärda faktaböckerna på bokrean" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "Er1w3", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 1442, "publishedAt": "2017-02-13T06:15:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur:under-strecket" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur:under-strecket" } }, { "name": "nyheter-bplus", "topic": { "id": "kultur:under-strecket" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur:under-strecket" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur:under-strecket" } } ], "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "narkotika" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "narkotika" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "narkotika" } } ], "originId": "9e8435fc-e8ef-481e-9d06-a717ac580262", "surrogateKeys": [ "topic/narkotika" ], "name": "Narkotika", "subType": "descriptor", "id": "narkotika", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "historia" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "historia" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "historia" } } ], "originId": "78176d1f-ddd7-40fb-b722-236e8d95f95f", "surrogateKeys": [ "topic/historia" ], "name": "Historia", "subType": "descriptor", "id": "historia", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "apotek" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "apotek" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "apotek" } } ], "originId": "551e050d3a64fe5dd9515261463a4339b12d5042", "surrogateKeys": [ "topic/apotek" ], "name": "Apotek", "subType": "descriptor", "id": "apotek", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "narkotikapolitik" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "narkotikapolitik" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "narkotikapolitik" } } ], "originId": "1b865d40-7528-4463-a94b-6b5f3c78c99d", "surrogateKeys": [ "topic/narkotikapolitik" ], "name": "Narkotikapolitik", "subType": "descriptor", "id": "narkotikapolitik", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "lakemedel" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "lakemedel" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "lakemedel" } } ], "originId": "29f2d760846dd51b91901d10e4fb9393789f3ee0", "surrogateKeys": [ "topic/lakemedel" ], "name": "Läkemedel", "subType": "descriptor", "id": "lakemedel", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "medicin" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "medicin" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "medicin" } } ], "originId": "e47a782c-3f33-4ea9-aa91-1bb36402529f", "surrogateKeys": [ "topic/medicin" ], "name": "Medicin", "subType": "descriptor", "id": "medicin", "type": "tag" } ], "designType": "voice-understrecket", "machineTagKeys": [], "title": "När apoteken skrev ut opium åt folket", "version": 5, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "article/det-usa-ledda-knarkkriget-harmisslyckats", "topic/kultur:under-strecket", "topic/kultur", "topic/apotek", "topic/lakemedel", "article/standigt-nya-satt-att-domna-bort", "topic/narkotikapolitik", "article/ruset-bor-granne-med-langtrakigheten", "topic/narkotika", "topic/historia", "article/nar-apoteken-skrev-ut-opium-at-folket", "article/medicinsk-revolution-pa-grasniva", "article/en-jagstarkande-drog-fran-lyckliga-arabien", "author/isabelle-stahl", "topic/medicin" ], "originId": "Er1w3", "newsValue": 60, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "På 1870-talet kunde vem som helst köpa opium på apotek, utan att det ledde till någon missbruksepidemi. Opiumet sågs visserligen som ett gift men samtidigt som en tillgång för folkhälsan, visar en färsk avhandling om apotekens hantering av drogen kring år 1900." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Opium." }, "credit": "Erik Fenderson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/1e9d3d4b-92df-47a0-96c7-2a8bca1bf5d8" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 38, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Droger har använts på många olika sätt inom olika kulturer; som njutningsmedel, som mat, som medicin och ibland som gift. Inte sällan återfinns de i centrum av det religiösa livet som en väg till sanningen. I sin avhandling ”Giftets värde. Apotekares förståelse av opium 1870–1925” (Stockholms universitet/Makadam Förlag) visar ekonomihistorikern Daniel Berg att droger inte bara är kemiska substanser: i lika hög grad är de intressanta som kulturella fenomen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Avhandlingen utgår från 1870-talet, då vem som helst kunde köpa opium- och morfinblandningar på svenska apotek. Preparaten bar fantasifulla namn som Dr Reitz’ Moderdroppar, Bröst ­Kakor eller John Carlssons Lung Gas från Nebraska. Därtill fanns opiumviner, smaksatta med saffran och champagne. Användningen var bred, man tog till opiumet som ett slags panacé, universalläkemedel, främst som smärtstillande och ångestlindrande. I medicinsk press beskrevs opiumet som en sömn- och rogivande husmedicin, men också som en rusgivande drog." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 28, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Apotekens fria förskrivning av opium orsakade inte något utbrett missbruk. De dödsfall som rapporterades rörde sig om ”förgiftningar” då patienter hade tagit för hög dos. Att detta drogbruk inte gjordes illegalt hade enligt Berg delvis att göra med att det hörde hemma i de högre samhällsskikten – arbetarklassen och lösdrivarna använde en annan drog: alkohol." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Vid denna tid innefattade apotekens försäljning av farmaka inte bara läkemedel som sanktionerats av läkarkåren, utan droger i vid mening. Drogerna, som på den tiden ofta kallades gifter, kunde användas för många ändamål: som rovdjurs- och insektsgift, som ingredienser i färger och hygienprodukter, för att bota sjukdomar eller åstadkomma rus. Apotekarna lutade sig tryggt mot en egen vetenskap, avskild från medicinens striktare kunskapsdomäner." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 21, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Men under 1900-talet skulle opiumets rusiga drömmar vädras ut. Då tog nämligen medikaliseringen av livets alla områden fart, vilket omvandlade drogbruk till något patologiskt. Medikaliseringen innebar att företeelser och problem gavs medicinska förklaringar och att botandet blev förbehållet medicinen. Medikaliseringen hade inletts redan under 1800-talet, då den medicinska vetenskapens kliniska blick ständigt upptäckte nya patologiska fenomen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Därmed började alltså upprepat bruk av psykoaktiva substanser under 1900-talet att betraktas som något patologiskt. Samtidigt präglades Europa av en antimodernistisk stämning som associerade drogbrukets njutning med föreställningen om en ”degeneration” av samhällskroppen. Medan apotekarna menade att konsumenterna med lite sunt förnuft skulle kunna hantera opiumet uttryckte läkarkåren alltmer oro över drogernas negativa effekter." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Idag står farmaceuterna inför hotet att deprofessionaliseras. Den stora kunskap om droger och kemikalier som apotekare besitter är ofta överflödig för den rena distributionsroll de till stor del fått. ­Historiskt sett var det apotekares kunskap som låg till grund för framväxten av den moderna läkemedelsindustrin. 1804 isolerade den tyske apotekaren Friedrich Sertürner alkaloiden morfin ur opium, vilket blev startskottet för kemins stora århundrade. För kirurgins del var farmacins experimenterande med revolutionerande bedövningsmedel avgörande – först lustgas, därefter kloroform och eter. Apotekare och kemister utförde experiment på sig själva med främmande substanser från andra världsdelar, inte minst den hallucinogena drogen meskalin." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Under 1880-talet uppstod de första farmaceutiska fabrikerna i England och framför allt i Tyskland. Bland medlen som lanserades är de febernedsättande preparaten, bland annat acetylsalicylsyra, framträdande. Samma fabriker producerade heroin och kokain, som till en början definierades som läkemedel." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 39, "type": "style:strong" }, { "offset": 290, "length": 17, "type": "style:em" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Daniel Berg uttrycker i sin avhandling en fascination inför en tid då man talade om droger på ett radikalt annorlunda sätt. ”Giftets värde” utgår från en förundran över ”det moderna missbruksproblemet”, vilket Berg spårar till president Richard Nixons krigsförklaring mot narkotikan 1971 –  the war on drugs. Målet med detta ”krig mot kemin”, som Berg beskriver det som, var ett narkotikafritt samhälle." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Sverige har i detta krig gått längre än många ­andra länder; här är det inte bara förbjudet att handla med och äga narkotika. Även att ha spår av sådan i kroppen är olagligt och påföljden kan bli fängelse. I Sverige uppskattas antalet tunga missbrukare ha fördubblats under det snart femtioåriga kriget. Värre är att dödsfallen bland missbrukarna i landet i runda tal ökat tiofalt. Enligt Socialstyrelsen består en stor del av de narkotikarelaterade dödsfallen av förgiftningar med substanser som upptäcks vid rättsmedicinsk ­undersökning. Det har alltså under prohibitionismen blivit långt farligare att missbruka narkotika." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Också kaffe och alkohol är emellertid psyko­aktiva substanser, liksom antidepressiva läkemedel. Det är en bärande idé i Bergs avhandling att vår nutida syn på droger som ett ondskefullt gift inte är naturgiven. Definitionen av vad som är en drog är kulturellt betingad och öppen för förändring i takt med tiden och i händerna på dem som sitter på makten." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 27, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Ordet farmakologi kommer av grekiskans farmakon som brukar översättas med ”drog”, men som be­tyder såväl botemedel som gift. I Platons dialog ”Faidros” förekommer figuren Farmakos, som filosofen Jacques Derrida i en berömd läsning har tolkat både som magiker, förgiftare och syndabock i ett; mer allmänt det onda som ska fördrivas. Farmakos intar, förorenar eller förvandlar kroppen, menar Derrida, inte helt olikt hur litterära texter kan leta sig in i läsarens kropp och omvandla denne." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Opium består av den intorkade mjölksaften från opiumvallmon, och har använts som läkemedel i tusentals år. Opium är en psykoaktiv, kemisk substans, men också ett kulturellt fenomen – opiumet har skapats av och bidragit till att omvandla den kultur det existerar i, menar Daniel Berg." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 31, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Gränsen mellan medicin och drog har ofta flutit samman. I Europa var ölet under medeltiden ofta kryddat med medicinska örter så att medicin, mat och psykoaktiv drog flöt samman. Psykoaktiva droger har dessutom som sagt ofta stått i centrum av det religiösa livet – som vägar till sanning och gudomlig ingivelse – till exempel har det hallucinogena ämnet psilocybin genom teonanácatl-svampen intagits i samband med aztekindianernas religiösa ceremonier i tusentals år, och inom den kristna traditionen uppfyller nattvardsvinet en besläktad funktion." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Under det tidiga 1900-talet väcktes ett intresse inom psykiatrin för hallucinogena droger. Tyska psykiatriker (samt en och annan filosof, bland ­annat Walter Benjamin) prövade den medvetandeförändrande drogen meskalin för att nå kunskap om psyket och verkligheten. Psykiatrikerna hoppades med drogerna kunna uppleva och förstå psykotiska tillstånd ­”inifrån”, filosoferna infogade erfarenheterna av drogbruket i sin kritik av den moderna civilisationen. Filosofen Ernst Jünger beskrev meskalinruset som ”en flykt från den värld som kan mätas och räknas”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "De tyska drogförsöken gjordes möjliga av bland andra farmakologen Louis Lewin, som under en forskningsresa i Amerika på 1890-talet fick kännedom om en drog – peyotekaktusen – vars växtplats hölls hemlig av ursprungsinvånarna. De använde peyotekaktusen och andra hallucinogena växter både som berusningsmedel som gav dem gudomliga krafter och som universalläkemedel. Lewin förde med sig drogen till Berlin, där man syntetiserade drogen och började utföra experiment med den." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 29, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Drogerna har öppnat människor för andra tankar och andra känslor än de som de socialiserats till att begränsa sig till. Och drogexperimenten har bidragit till att forma vetandet om psyket och medvetandet, vilket är något som vanligtvis förbisetts i historieskrivningen om psykiatrin och filosofin. Överlag är det mer än vi kanske vill erkänna som idag är vetenskapligt och kulturellt allmängods som har sitt ursprung i drogrus – idéer och handlingar, geniala genombrott och katastrofala misstag." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Daniel Berg påpekar att upplysningen vid slutet av 1700-talet till stor del ägde rum på de nya kaffehusen och i de litterära tesalongerna. Och i flera filosofiska traktater om frihet och förnuft menar Berg att man kan bevittna koffeinets effekter: rastlös oro och höjt skarpsinne. Hos 1800-talets romantiska verk genomsyras texterna i stället av opiumrusiga drömmar som värjer sig mot upplysningens idéer om det allsmäktiga förnuftet; som tydligast förmodligen i Thomas de Quinceys ”En engelsk opieätares bekännelser” (1821)." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 20, "type": "style:strong" }, { "offset": 360, "length": 12, "type": "style:em" } ], "blockType": "paragraph", "value": "För ett par år sedan förklarades kriget mot narkotikan avslutat av president Obama, som framhöll att det varit ytterst improduktivt. Prohibitionismen har därefter börjat ifrågasättas och sakta frångås. En avkriminalisering av tungt narkotikabruk har genomförts i länder som Portugal och Schweiz, och holländsk legalisering av cannabis med licensierad handel i coffee shops har spridit sig till så olika länder som Uruguay och USA. Uruguay har överlämnat hanteringen av cannabis till dem som skötte hanteringen av droger från början: apotekarna. Dessa är samtidigt strikta med att inte saluföra cannabis med någon som helst reklam." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det potentiellt epokgörande är att droger varken förbjuds eller rakt av legaliseras i enlighet med den mer binära modell som ställer upp droger utanför medicinen antingen som illegal narkotika eller varumärkesskyddade konsumtionsvaror. Det är tankeväckande för den som har vuxit upp i ett land där kroppar som har narkotika i blodet kriminaliserats. ”Giftets värde” lyfter fram en bit av historien som snarast tycks profetisk. " } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 15, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Isabelle Ståhl är doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon skriver på en avhandling om experiment med sinnesvidgande droger i tysk psykiatri 1927–34." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Cannabis." }, "credit": "JON RICHFIELD", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ff019a2d-fdeb-4b21-b494-5947409de7e8" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Cannabis beskrivs allt oftare som en mirakelmedicin mot bland annat svåra fall av epilepsi. 80 procent av USA:s befolkning bejakar cannabis som läkemedel, och i boken ”Pot inc” jämförs cannabis gradvisa godkännande med den process som akupunkturen gick igenom för ett par decennier sedan." } ] } }, "commercial": false, "originId": "5f0fe654-aad1-3830-97bc-059d3bb8ab0e", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-05-04T04:00:00.000Z", "designType": "voice-understrecket", "topics": [ { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "9e8435fc-e8ef-481e-9d06-a717ac580262", "surrogateKeys": [ "topic/narkotika" ], "name": "Narkotika", "subType": "descriptor", "id": "narkotika", "type": "tag" }, { "originId": "1b865d40-7528-4463-a94b-6b5f3c78c99d", "surrogateKeys": [ "topic/narkotikapolitik" ], "name": "Narkotikapolitik", "subType": "descriptor", "id": "narkotikapolitik", "type": "tag" }, { "originId": "85cc3b1a-9097-46a0-bd7a-2c1e151fcd9d", "surrogateKeys": [ "topic/marijuana" ], "name": "Marijuana", "subType": "descriptor", "id": "marijuana", "type": "tag" } ], "id": "medicinsk-revolution-pa-grasniva", "title": "Medicinsk revolution på gräsnivå", "authors": [ { "originId": "d254f507-3081-42cf-ad89-04852a7e4bc6", "surrogateKeys": [ "author/ricki-neuman" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/fcf7f243-6251-48ed-abf2-40a95a6c3b8c", "name": "Ricki Neuman", "id": "ricki-neuman", "type": "author" } ] } }, { "type": "article", "content": { "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "När opiumet gjorde karriär i Västerlandet kunde en läkare rekommendera preparatet till gravida kvinnor och nyfödda barn. En bok om drogernas historia sedan 1500-talet spårar uppkomsten av våra dagars restriktiva narkotikapolitik." } ] } }, "commercial": false, "originId": "6fbe9e40-55de-3432-98af-4ea4ae65af1d", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2003-01-31T04:30:11.000Z", "designType": "voice-understrecket", "topics": [ { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "9e8435fc-e8ef-481e-9d06-a717ac580262", "surrogateKeys": [ "topic/narkotika" ], "name": "Narkotika", "subType": "descriptor", "id": "narkotika", "type": "tag" }, { "originId": "1b865d40-7528-4463-a94b-6b5f3c78c99d", "surrogateKeys": [ "topic/narkotikapolitik" ], "name": "Narkotikapolitik", "subType": "descriptor", "id": "narkotikapolitik", "type": "tag" }, { "originId": "78176d1f-ddd7-40fb-b722-236e8d95f95f", "surrogateKeys": [ "topic/historia" ], "name": "Historia", "subType": "descriptor", "id": "historia", "type": "tag" } ], "id": "standigt-nya-satt-att-domna-bort", "title": "Ständigt nya sätt att domna bort", "authors": [ { "originId": "e1a7be4c-0651-4511-8ec3-c93d693f700d", "surrogateKeys": [ "author/jenny-bjorkman-6cRC" ], "name": "Jenny Björkman", "id": "jenny-bjorkman-6cRC", "type": "author" } ] } }, { "type": "article", "content": { "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I böckerna ”Opium” och ”Kokain” framstår det USA-ledda knarkkriget som ett stort misslyckande. Flygbesprutningar av vallmoodlingar i Latinamerika har drivit bönderna in i fattigdom och beroende av kriminella syndikat." } ] } }, "commercial": false, "originId": "25cdfce3-7fc5-38a6-b03d-f318a530bf60", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2010-05-07T08:19:12.000Z", "designType": "voice-understrecket", "topics": [ { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "9e8435fc-e8ef-481e-9d06-a717ac580262", "surrogateKeys": [ "topic/narkotika" ], "name": "Narkotika", "subType": "descriptor", "id": "narkotika", "type": "tag" }, { "originId": "9050eaf972828656c88d8704360f0b8e65bee3f0", "surrogateKeys": [ "topic/usa" ], "name": "USA", "subType": "location", "id": "usa", "type": "tag" }, { "originId": "9262965d-1d63-4357-afe1-af2f8aaafa0f", "surrogateKeys": [ "topic/latinamerika" ], "name": "Latinamerika", "subType": "location", "id": "latinamerika", "type": "tag" }, { "originId": "1b865d40-7528-4463-a94b-6b5f3c78c99d", "surrogateKeys": [ "topic/narkotikapolitik" ], "name": "Narkotikapolitik", "subType": "descriptor", "id": "narkotikapolitik", "type": "tag" } ], "id": "det-usa-ledda-knarkkriget-harmisslyckats", "title": "Det USA-ledda knarkkriget har misslyckats", "authors": [ { "originId": "92ac351c-8ab3-4ccc-a259-af9b83e2e870", "surrogateKeys": [ "author/carl-johan-gardell" ], "name": "Carl Johan Gardell", "id": "carl-johan-gardell", "type": "author" } ] } }, { "type": "article", "content": { "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Rusmedel förekommer i nästan varje kultur genom historien. Bruket kan betraktas som ett sätt att ge livet ett slags mening. För de flesta är detta meningssurrogat bara ett litet inslag i tillvaron – missbruk är det när drogerna blir den dominerande livsmeningen." } ] } }, "commercial": false, "originId": "6daf4648-2a95-3dbe-903b-54d8c29cea07", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2007-01-08T04:30:00.000Z", "designType": "voice-understrecket", "topics": [ { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "9e8435fc-e8ef-481e-9d06-a717ac580262", "surrogateKeys": [ "topic/narkotika" ], "name": "Narkotika", "subType": "descriptor", "id": "narkotika", "type": "tag" }, { "originId": "8455b8d0-038e-4d1f-89d8-7c1fd46c1ad7", "surrogateKeys": [ "topic/alkohol" ], "name": "Alkohol", "subType": "descriptor", "id": "alkohol", "type": "tag", "enabled": true } ], "id": "ruset-bor-granne-med-langtrakigheten", "title": "Ruset bor granne med långtråkigheten", "authors": [] } }, { "type": "article", "content": { "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Kaffetåren har en brokig historia. Karl XII tog den nya drycken till Sverige där den blev bränsle för upplysnings- tidens debatter. I Frankrike gick det så långt att vinkonsumtionen minskade och nykterheten ökade. I ursprungets Mellersta Östern betraktades bönan initialt med skepsis." } ] } }, "commercial": false, "originId": "4de848c2-094a-323a-afaa-1549b703e157", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2004-05-08T09:02:00.000Z", "designType": "voice-understrecket", "topics": [ { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "afedc6cc-c404-43d1-a8e6-0cf07c533240", "surrogateKeys": [ "topic/kaffe" ], "name": "Kaffe", "subType": "descriptor", "id": "kaffe", "type": "tag" }, { "originId": "dd9b4161e85fd1264b19fb333313e3d72d9dc570", "surrogateKeys": [ "topic/mat--dryck" ], "name": "Mat & dryck", "subType": "descriptor", "id": "mat--dryck", "type": "tag" }, { "originId": "78176d1f-ddd7-40fb-b722-236e8d95f95f", "surrogateKeys": [ "topic/historia" ], "name": "Historia", "subType": "descriptor", "id": "historia", "type": "tag" } ], "id": "en-jagstarkande-drog-fran-lyckliga-arabien", "title": "En jagstärkande drog från Lyckliga Arabien", "authors": [] } } ], "id": "nar-apoteken-skrev-ut-opium-at-folket", "firstPublishedAt": "2017-02-13T06:15:00.000Z", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "twitter": "Isabellestahl", "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ], "status": "PUBLISHED", "updatedAt": "2017-02-10T15:28:53.000Z" }, "publishedAt": "2017-02-13T06:15:00.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "När apoteken skrev ut opium åt folket", "tags": [ { "identity": "narkotika", "name": "Narkotika", "subType": "descriptor", "id": "9e8435fc-e8ef-481e-9d06-a717ac580262" }, { "identity": "historia", "name": "Historia", "subType": "descriptor", "id": "78176d1f-ddd7-40fb-b722-236e8d95f95f" }, { "identity": "apotek", "name": "Apotek", "subType": "descriptor", "id": "551e050d3a64fe5dd9515261463a4339b12d5042" }, { "identity": "narkotikapolitik", "name": "Narkotikapolitik", "subType": "descriptor", "id": "1b865d40-7528-4463-a94b-6b5f3c78c99d" }, { "identity": "lakemedel", "name": "Läkemedel", "subType": "descriptor", "id": "29f2d760846dd51b91901d10e4fb9393789f3ee0" }, { "identity": "medicin", "name": "Medicin", "subType": "descriptor", "id": "e47a782c-3f33-4ea9-aa91-1bb36402529f" } ], "newsValue": 60, "identity": "nar-apoteken-skrev-ut-opium-at-folket", "id": "Er1w3", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" }, { "identity": "kultur:under-strecket", "name": "Kultur - Under strecket", "id": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a" } ], "updatedAt": "2017-02-10T15:28:53.000Z", "authors": [ { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "id": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a" } ] }, "sort": [ 1, 1486966500000, "När apoteken skrev ut opium åt folket" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "l2oo3", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 417, "publishedAt": "2016-12-24T16:30:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } } ], "originId": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694", "surrogateKeys": [ "topic/svds-kulturmagasin" ], "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "svds-kulturmagasin", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "salman-rushdie" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "salman-rushdie" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "salman-rushdie" } } ], "originId": "ceeb8cac2a29b72876bfc29371b413eba7d48dea", "surrogateKeys": [ "topic/salman-rushdie" ], "name": "Salman Rushdie", "subType": "person", "id": "salman-rushdie", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "negra-efendic" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "negra-efendic" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "negra-efendic" } } ], "originId": "84f49c14-761c-47bd-aed6-392906c886a2", "surrogateKeys": [ "topic/negra-efendic" ], "name": "Negra Efendić", "subType": "person", "id": "negra-efendic", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "originId": "6e13f67c9544374daedd7e660595c0511a8529c1", "surrogateKeys": [ "topic/isabelle-stahl" ], "name": "Isabelle Ståhl", "subType": "person", "id": "isabelle-stahl", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "evgeny-morozov" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "evgeny-morozov" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "evgeny-morozov" } } ], "originId": "6ea291a6-83ee-4116-a917-a83c631e74f3", "surrogateKeys": [ "topic/evgeny-morozov" ], "name": "Evgeny Morozov", "subType": "person", "id": "evgeny-morozov", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "gloria-ray-karlmark" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "gloria-ray-karlmark" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "gloria-ray-karlmark" } } ], "originId": "6cff591e-b6a7-476c-9717-0465c1212688", "surrogateKeys": [ "topic/gloria-ray-karlmark" ], "name": "Gloria Ray Karlmark", "subType": "descriptor", "id": "gloria-ray-karlmark", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "sven-wollter" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "sven-wollter" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "sven-wollter" } } ], "originId": "dc110e0e-2e42-48c1-8e47-ed7b23405145", "surrogateKeys": [ "topic/sven-wollter" ], "name": "Sven Wollter", "subType": "person", "id": "sven-wollter", "type": "tag" } ], "designType": "compilation", "machineTagKeys": [], "title": "Årets åtta bästa kulturreportage", "version": 10, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "article/sven-wollter-jag-skulle-aldrig-ligga-med-en-moderat", "topic/kultur", "article/varfor-har-svenskarna-slutat-ligga", "topic/evgeny-morozov", "topic/gloria-ray-karlmark", "topic/sven-wollter", "article/darfor-ar-konstforfalskningen-det-perfekta-brottet", "article/salman-rushdie-fran-satansverser-till-superhjaltar", "article/arets-atta-basta-kulturreportage", "topic/isabelle-stahl", "article/sven-wollter-fick-mig-att-bli-journalist", "topic/salman-rushdie", "article/silicon-valley-hotar-internets-framtid", "topic/negra-efendic", "topic/svds-kulturmagasin", "author/svd-kultur", "article/lagerbacks-hemlighet--en-islandsk-saga", "article/hon-grat-aldrig-over-den-vita-lynchmobbens-hat" ], "originId": "l2oo3", "newsValue": 60, "contents": [ { "type": "image", "content": { "figure": false, "sensitive": false, "url": "https://image.api.plan3.se/images/bda346d6-dda8-48c2-b849-e3c3547b4264" } }, { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hur kunde lilla Island slå sig upp till kvartsfinal i fotbolls-EM? Och på vilket sätt ledde en kommentar av Sven Wollter till att Negra Efendic fick Stora journalistpriset? Och vad var det Wollter berättade för Karin Thunberg som fick twittersfären att mullra? Svar får du här – logga in och läs åtta höjdpunkter från Kulturmagasinet. " } ] } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Internet – ett feodaldöme kontrollerat av storföretag" } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Satellitbild över Silicon Valley." }, "url": "https://image.api.plan3.se/images/3dbfbf0f-5c86-4901-b257-624c96ce80f4" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Den utopiska drömmen om internet är död – i dag har nätet förvandlats till ett feodaldöme, ­uppdelat mellan stora amerikanska företag och underrättelsetjänster. Författaren och nätkritikern Evgeny Morozov förklarar hur användarna skulle kunna ta tillbaka nätet från Silicon Valley." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Hacker Square, i Facebooks högkvarter i Menlo Park, Silicon Valley" }, "credit": "Facebook", "url": "https://image.api.plan3.se/images/0152a964-c51a-414c-877e-caea0ff985dd" } }, "commercial": false, "originId": "E53", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2016-02-21T08:15:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "75688159-949a-4602-a653-d0fab326b3eb", "surrogateKeys": [ "topic/plattformssamhallet" ], "name": "Plattformssamhället", "description": "Ett fåtal stora aktörer har blivit alltmer dominerande på internet och i människors vardag. SvD Kultur belyser hur utvecklingen påverkar samhället, ekonomin, kulturen och människan.", "id": "plattformssamhallet", "type": "story" }, { "originId": "digital-kultur", "surrogateKeys": [ "topic/digital-kultur" ], "name": "Digital kultur", "description": "SvD Kultur guidar till intressant digital kultur och ger fördjupande perspektiv på digitaliseringens konsekvenser för människan och samhället.", "id": "digital-kultur", "type": "superstory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "1d2fb2ceb7b4640687b82de45b4c55c3f2217126", "surrogateKeys": [ "topic/internet" ], "name": "Internet", "subType": "descriptor", "id": "internet", "type": "tag" }, { "originId": "e6ffd428e61f88ab9ad1726fbf4a295860ed8a00", "surrogateKeys": [ "topic/silicon-valley" ], "name": "Silicon Valley", "subType": "location", "id": "silicon-valley", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "silicon-valley-hotar-internets-framtid", "title": "Silicon Valley hotar internets framtid", "authors": [ { "originId": "7482b835-9ec8-452a-a65d-3c77d6f29125", "surrogateKeys": [ "author/evgeny-morozov" ], "name": "Evgeny Morozov", "description": "", "id": "evgeny-morozov", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Wollters uttalande möttes av ilska och hån" } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Sven Wollter." }, "credit": "Magnus Hjalmarson Neideman", "url": "https://image.api.plan3.se/images/d943e65a-7efb-4237-af12-a6f614afc866" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "När skådespelaren Sven Wollter romandebuterade vid 82 års ålder gjorde Karin Thunberg en söndagsintervju med honom. Många kärnfulla citat blev det – och ett av dem: ”Jag skulle aldrig kunna knulla en moderat” blev väldigt omdiskuterat och ledde till en mindre twitterstorm." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Livet har lärt Sven Wollter att enda sättet att möta sorgen är att se rakt in i den. Så många är borta. Vännen Henning Mankell, Viveka Seldahl som var hans partner i 30 år, dottern Ylva. ”Det finns en slags lyckoterror i vår tillvaro som innebär man ska akta sig för det svarta. Det tror jag är farligt. Sorgen hinner upp en, hugger en i ryggen.”" }, "credit": "Magnus Hjalmarson Neideman", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f27e12ff-156b-42d2-82e0-e9e675cf112b" } }, "commercial": false, "originId": "XjXx", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2016-03-06T09:15:00.000Z", "designType": "reportage", "topics": [ { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "dc110e0e-2e42-48c1-8e47-ed7b23405145", "surrogateKeys": [ "topic/sven-wollter" ], "name": "Sven Wollter", "subType": "person", "id": "sven-wollter", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "sven-wollter-jag-skulle-aldrig-ligga-med-en-moderat", "title": "”Jag skulle aldrig ligga med en moderat”", "authors": [ { "originId": "cbd5543e-fa7b-4ac8-b886-a962e427af7a", "surrogateKeys": [ "author/karin-thunberg" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/76f182c7-fd07-4de1-9cc9-c8e8a3be3c55", "name": "Karin Thunberg", "description": "är kolumnist och reporter. Efter mer än 30 år som fast anställd på SvD har jag i dag övergått till frilansverksamhet. Skriver också böcker och dramatik. Men jag fortsätter att vrida och vända på livet i mina lördagskolumner, jag fortsätter träffa de människor som jag är som allra mest nyfiken på i mina intervjuer. På så sätt känns det som mitt samtal med läsarna fortsätter. Det är jag glad för.", "id": "karin-thunberg", "type": "author", "email": "karin.thunberg@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "När Islands landslag överraskade världen" } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Lars Lagerbäck, förbundskapen för Islands fotbollslandslag." }, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/068ae62a-0e8d-42d4-8c08-36e04fa34851" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Islands fotbollslandslag tog världen med storm när de gick till kvartsfinal i sommarens EM. Ett par månader tidigare reste Lars Berge till ön för att undersöka hur ett land med lika många invånare som en mellansvensk stad, gräs som knappt växer och en ekonomi som just kollapsat lyckats skapa ett av Europas bästa fotbollslag." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f9d99add-2615-4b7a-94fd-f1939c33ae3f" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "De har världens kortaste fotbollssäsong, en befolkning stor som Hallands och en nationalarena där gräset frusit ihjäl. Ändå gör Island succé i EM. Beror det på baksmällan efter ett nyliberalt experiment?" } ] } }, "commercial": false, "originId": "ddovB", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2017-02-01T12:32:35.000Z", "designType": "longread", "topics": [ { "originId": "3e579fde-e65b-4470-90dc-d895e6c0a088", "surrogateKeys": [ "topic/lagerback-tar-over-norges-landslag" ], "name": "Lagerbäck tar över Norges landslag", "description": "Lars Lagerbäck – före detta förbundskapten för Sverige, Nigeria och Island – tar över Norges herrlandslag i fotboll.", "id": "lagerback-tar-over-norges-landslag", "type": "story" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "d28132e868474a001d26eb001a8ac2b31cbd436d", "surrogateKeys": [ "topic/island" ], "name": "Island", "subType": "location", "id": "island", "type": "tag" }, { "originId": "d41525334055314505cd376fc6a93b9bc18b3579", "surrogateKeys": [ "topic/fotboll" ], "name": "Fotboll", "subType": "descriptor", "id": "fotboll", "type": "tag" }, { "originId": "fbbd2e56417c0252388396594a1db1b0ad0595c0", "surrogateKeys": [ "topic/lars-lagerback" ], "name": "Lars Lagerbäck", "subType": "person", "id": "lars-lagerback", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "lagerbacks-hemlighet--en-islandsk-saga", "title": "Lagerbäcks hemlighet – en isländsk saga", "authors": [ { "originId": "00e7ef29-a0eb-4425-b6d2-a728523fac4c", "surrogateKeys": [ "author/lars-berge" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/006c3770-eda0-4edd-a078-dfdc07daef1c", "name": "Lars Berge", "id": "lars-berge", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "”Sven Wollter fick mig att bli journalist”" } }, { "type": "image", "content": { "figure": false, "caption": { "value": "Negra Efendić." }, "sensitive": false, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/931a53f6-9c32-4197-b908-7019da85fc0b" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Två journalistpristagare möts. SvD-journalisten och bokdebuteranten Negra Efendić intervjuas av Karin Thunberg. Efendić ­berättar om flykten från inbördeskrigets Jugoslavien och chocken av att i det nya hemlandet, som skulle vara så modernt och väl­organiserat, bli hotad och smädad av rasister och nazister." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Negra Efendić är lycklig över att hennes bok är klar. Samtidigt är hon orolig över att någon ska tycka den är dåligt skriven. ”Av alla läsarmejl jag fått har jag svårast att glömma kvinnan som tyckte jag skrev sämre än en femteklassare.”" }, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/8393e3ba-7853-4b62-bc18-798ae6032f36" } }, "commercial": false, "originId": "J1vq4", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2016-11-24T10:26:33.000Z", "designType": "reportage", "topics": [ { "originId": "019c486c-c165-4611-97c7-2661275bef8a", "surrogateKeys": [ "topic/stora-journalistpriset-2016" ], "name": "Stora journalistpriset 2016", "description": "SvD:s medarbetare Negra Efendić och Karin Thunberg tilldelas Stora journalistpriset 2016. Negra Efendić som årets berättare för boken \"Jag var precis som du\" som tar sitt avstamp i några reportage hon gjort för SvD:s kulturmagasin. Karin Thunberg får Lukas Bonniers stora journalistpris för sina många personporträtt, även de i SvD Kultur. Här samlar vi några av deras texter, bland annat Karin Thunbergs söndagsporträtt av Negra Efendić från i maj i år.", "id": "stora-journalistpriset-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "84f49c14-761c-47bd-aed6-392906c886a2", "surrogateKeys": [ "topic/negra-efendic" ], "name": "Negra Efendić", "subType": "person", "id": "negra-efendic", "type": "tag" }, { "originId": "dc110e0e-2e42-48c1-8e47-ed7b23405145", "surrogateKeys": [ "topic/sven-wollter" ], "name": "Sven Wollter", "subType": "person", "id": "sven-wollter", "type": "tag" }, { "originId": "41790cc0-e66c-4f10-adbe-b88858b0e0cc", "surrogateKeys": [ "topic/bosnien-och-hercegovina" ], "name": "Bosnien och Hercegovina", "subType": "location", "id": "bosnien-och-hercegovina", "type": "tag" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" }, { "originId": "f0787235-d8ba-4602-b865-02aa92827877", "surrogateKeys": [ "topic/flyktingpolitik" ], "name": "Flyktingpolitik", "subType": "descriptor", "id": "flyktingpolitik", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "sven-wollter-fick-mig-att-bli-journalist", "title": "Efendic i Thunbergintervju: ”Bilden av Sverige sprack”", "authors": [ { "originId": "cbd5543e-fa7b-4ac8-b886-a962e427af7a", "surrogateKeys": [ "author/karin-thunberg" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/76f182c7-fd07-4de1-9cc9-c8e8a3be3c55", "name": "Karin Thunberg", "description": "är kolumnist och reporter. Efter mer än 30 år som fast anställd på SvD har jag i dag övergått till frilansverksamhet. Skriver också böcker och dramatik. Men jag fortsätter att vrida och vända på livet i mina lördagskolumner, jag fortsätter träffa de människor som jag är som allra mest nyfiken på i mina intervjuer. På så sätt känns det som mitt samtal med läsarna fortsätter. Det är jag glad för.", "id": "karin-thunberg", "type": "author", "email": "karin.thunberg@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Det perfekta brottet – konstförfalskning" } }, { "type": "image", "content": { "figure": false, "caption": { "value": "Peter Lloyd, Sveriges ende konstförfalskningspolis." }, "sensitive": false, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/fd2c0a36-755e-4dfd-8229-1376e41977f9" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Svetsaren från Borås togs i tullen med två värdefulla tavlor. De ­avslöjades som förfalskningar \n– omvärderades senare som äkta – och avslöjdes sedan åter som ­falsarier. SvD följde med Peter Lloyd, Sveriges ende konstförfalskningspolis, som berättar om brottet som kan inbringa miljoner men som i princip är riskfritt." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Peter Lloyd är Sverige ende konstförfalskningspolis. ”Italien är ett föregångsland, de har ett helt batteri utredare. De har till och med helikopter och hästar. Jag tror att de allt som allt är hundra personer som arbetar med kulturarvsbrott.”" }, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/b149c9f2-c5d9-4eb5-a6b6-ee25bbae7784" } }, "commercial": false, "originId": "zdA4", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2016-04-10T07:43:35.000Z", "designType": "reportage", "topics": [ { "originId": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694", "surrogateKeys": [ "topic/svds-kulturmagasin" ], "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "svds-kulturmagasin", "type": "story" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "61e593922a01677b7960e4eedfd1bcea78261758", "surrogateKeys": [ "topic/konst" ], "name": "Konst", "subType": "descriptor", "id": "konst", "type": "tag" }, { "originId": "1c5c0370e3c1dd5d4f41ea72b0e8880e94e7c0d4", "surrogateKeys": [ "topic/brott" ], "name": "Brott", "subType": "descriptor", "id": "brott", "type": "tag", "enabled": true }, { "originId": "9b05cf51918a326ed828bc2d6cf9a3e1e58bea5c", "surrogateKeys": [ "topic/finland" ], "name": "Finland", "subType": "location", "id": "finland", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "darfor-ar-konstforfalskningen-det-perfekta-brottet", "title": "Därför är förfalskning av konst det perfekta brottet", "authors": [ { "originId": "75362079-2704-4105-b8f8-fe42f8afb283", "surrogateKeys": [ "author/christian-daun" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/47d18d72-ca3a-4614-8fd4-631d6154f827", "name": "Christian Daun", "description": "Frilansjournalist bosatt i Stockholm och återkommande medarbetare i SvD Kultur. Specialiserad på format, berättande reportage, snarare än bevakningsområden. Jag anser att reportageingrediensen passion-angränsande-till-dårskap kan förvandla det mest perifera ämne till en allmängiltig berättelse. ", "id": "christian-daun", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "”En del vita ville inte att vi skulle drömma för stort”" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Magnus Hjalmarson Neideman", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f8942ab1-ee1d-4ca2-9bbc-f0bdedb0b66d" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Gloria Ray Karlmark var en av de nio svarta elever som 1957 började på den tidigare segregerade Central High School i Little Rock. Som en del av ”Little Rock nine” blev hon både en symbol för ­svartas rättigheter och en måtavla för öppen rasism. ”En hel del vita ville inte att vi skulle drömma för stort”, säger hon." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Aktar vi oss inte för misstänksamhetens politik motminoriteter får vi en stämning lik den jag växte upp med i den amerikanska södern. Se hur romer behandlas. Och SD har kommit in riksdagen och växer. Men jag tror vi övervinner rädslan mot 'de andra'; solidaritetstanken är starkt förankrad i Sverige”, säger Gloria Ray Karlmark." }, "credit": "Magnus Hjalmarson Neideman", "url": "https://image.api.plan3.se/images/96ad4be6-ad4f-4b87-aa94-470444c7812e" } }, "commercial": false, "originId": "16nWq", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2016-06-25T07:00:00.000Z", "designType": "reportage", "topics": [ { "originId": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694", "surrogateKeys": [ "topic/svds-kulturmagasin" ], "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "svds-kulturmagasin", "type": "story" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "f86fdc0f-d604-45e6-901c-dd9187141a12", "surrogateKeys": [ "topic/naacp" ], "name": "NAACP", "subType": "organization", "id": "naacp", "type": "tag" }, { "originId": "79132f4d-ed37-40b2-8134-a0f3510da30f", "surrogateKeys": [ "topic/washington" ], "name": "Washington", "subType": "location", "id": "washington", "type": "tag" }, { "originId": "45390f7d-eeba-4b74-a754-9c0ddc3d2754", "surrogateKeys": [ "topic/abraham-lincoln" ], "name": "Abraham Lincoln", "subType": "person", "id": "abraham-lincoln", "type": "tag" }, { "originId": "5ce8c9b7-92ce-4420-b96d-bbaad6eea051", "surrogateKeys": [ "topic/alabama" ], "name": "Alabama", "subType": "location", "id": "alabama", "type": "tag" }, { "originId": "981c3afc-3e80-4bff-a116-d9411441aa8b", "surrogateKeys": [ "topic/mississippi" ], "name": "Mississippi", "subType": "location", "id": "mississippi", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "hon-grat-aldrig-over-den-vita-lynchmobbens-hat", "title": "Hon grät aldrig över den vita lynchmobbens hat", "authors": [ { "originId": "5bdff25a-c5bc-4b42-b737-3cc636282484", "surrogateKeys": [ "author/mustafa-can" ], "name": "Mustafa Can", "id": "mustafa-can", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Salman Rushdie om dödshot och terrorism" } }, { "type": "image", "content": { "figure": false, "caption": { "value": "Salman Rushdie i New York." }, "sensitive": false, "credit": "Axel Öberg", "url": "https://image.api.plan3.se/images/d6c9560d-0144-4f9a-8449-0dc38a911f64" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Författaren Salman Rushdie har sedan publiceringen av ”Satansverserna” levt med återkommande dödshot, sanktionerade av Irans Ayatollah. I en exklusiv ­intervju med SvD:s Helena ­Gustavsson ­talar Rushdie om sitt liv efter ­fatwan, om IS framfart och sitt på många sätt ovanliga författarkarriär." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Salman Rushdie improviserade mer än någonsin när han skrev nya romanen ”Två år, åtta månader och tjugoåtta nätter”. ”Det var ett roligt sätt att jobba på, men ganska tidskrävande.”" }, "credit": "Axel Öberg", "url": "https://image.api.plan3.se/images/2387aaa0-b0b5-4d39-b9a8-c47f27476c42" } }, "commercial": false, "originId": "REMMJ", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2016-08-29T08:45:00.000Z", "designType": "longread", "topics": [ { "originId": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694", "surrogateKeys": [ "topic/svds-kulturmagasin" ], "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "svds-kulturmagasin", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "ceeb8cac2a29b72876bfc29371b413eba7d48dea", "surrogateKeys": [ "topic/salman-rushdie" ], "name": "Salman Rushdie", "subType": "person", "id": "salman-rushdie", "type": "tag" }, { "originId": "19c07213-59a1-469a-a38a-cf8af7a8a731", "surrogateKeys": [ "topic/nobelpriset-i-litteratur" ], "name": "Nobelpriset i litteratur", "subType": "descriptor", "id": "nobelpriset-i-litteratur", "type": "tag" }, { "originId": "5be5ebfc0598de1348d3774f05eb3484dfdcaa02", "surrogateKeys": [ "topic/svenska-akademien" ], "name": "Svenska Akademien", "subType": "organization", "id": "svenska-akademien", "type": "tag" }, { "originId": "123e82c3dd3aedd9ff0a7a0a1ed23b07b5ffe692", "surrogateKeys": [ "topic/london" ], "name": "London", "subType": "location", "id": "london", "type": "tag" }, { "originId": "fdbe7175-75e9-4650-ad9e-81c9d9a3a27c", "surrogateKeys": [ "topic/islam" ], "name": "Islam", "subType": "descriptor", "id": "islam", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "salman-rushdie-fran-satansverser-till-superhjaltar", "title": "Rushdie: Världen har blivit väldigt konstig", "authors": [ { "originId": "7e1269f6-f568-4629-81bb-a42f67202db5", "surrogateKeys": [ "author/helena-gustavsson" ], "name": "Helena Gustavsson", "id": "helena-gustavsson", "type": "author", "email": "sondag@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "IBL/ Ill Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/1fc868be-f2e1-417c-9c99-1744f757cd39" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Gör dejtingen oss mer pryda?" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I dejtingapparnas tidevarv är ­tvåsamhetenen inte längre en självklar relationsform. Men trots att möjligheterna till ögonblickliga affärer blivit större än någonsin och allt fler definerar sig som polygama har svenskarna allt mindre sex – Isabelle Ståhl undersöker varför." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "credit": "IBL, Illustration Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/6ba9d723-dfac-4e7a-8e42-b88ab1f5cd4d" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Appar som Tinder påstås ha skapat en obegränsad tillgång till kravlöst sex. Ändå visar studier att vi svenskar har mindre sex än på länge. SvD:s Isabelle Ståhl undersöker den moderna dejtingkultur som tycks ha distanserat oss från våra egna och andras kroppar." } ] } }, "commercial": false, "originId": "ad684", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2016-09-25T06:30:00.000Z", "designType": "longread", "topics": [ { "originId": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694", "surrogateKeys": [ "topic/svds-kulturmagasin" ], "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "svds-kulturmagasin", "type": "story" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "437fd163-17f5-4932-a392-da34fd33972d", "surrogateKeys": [ "topic/tinder" ], "name": "Tinder", "subType": "organization", "id": "tinder", "type": "tag" }, { "originId": "fe17d7c9-e14c-497c-8ecd-ccd4059d0c27", "surrogateKeys": [ "topic/sex--samlevnad" ], "name": "Sex & samlevnad", "subType": "descriptor", "id": "sex--samlevnad", "type": "tag" }, { "originId": "c754dbcf-2f59-4194-a608-24d4bf9af668", "surrogateKeys": [ "topic/sexualitet" ], "name": "Sexualitet", "subType": "descriptor", "id": "sexualitet", "type": "tag" }, { "originId": "bbc0743d948852679f736e33499999b9d4ab7594", "surrogateKeys": [ "topic/rfsu" ], "name": "RFSU", "subType": "organization", "id": "rfsu", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "varfor-har-svenskarna-slutat-ligga", "title": "Svenskarna har slutat ligga", "authors": [ { "twitter": "Isabellestahl", "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } } ], "firstPublishedAt": "2016-12-24T16:30:00.000Z", "id": "arets-atta-basta-kulturreportage", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "svd-kultur" } } ], "originId": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b", "surrogateKeys": [ "author/svd-kultur" ], "name": "SvD Kultur", "id": "svd-kultur", "type": "author" } ], "status": "PUBLISHED", "updatedAt": "2016-12-23T15:15:12.000Z" }, "publishedAt": "2016-12-24T16:30:00.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Årets åtta bästa kulturreportage", "tags": [ { "identity": "salman-rushdie", "name": "Salman Rushdie", "subType": "person", "id": "ceeb8cac2a29b72876bfc29371b413eba7d48dea" }, { "identity": "negra-efendic", "name": "Negra Efendić", "subType": "person", "id": "84f49c14-761c-47bd-aed6-392906c886a2" }, { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "subType": "person", "id": "6e13f67c9544374daedd7e660595c0511a8529c1" }, { "identity": "evgeny-morozov", "name": "Evgeny Morozov", "subType": "person", "id": "6ea291a6-83ee-4116-a917-a83c631e74f3" }, { "identity": "gloria-ray-karlmark", "name": "Gloria Ray Karlmark", "subType": "descriptor", "id": "6cff591e-b6a7-476c-9717-0465c1212688" }, { "identity": "sven-wollter", "name": "Sven Wollter", "subType": "person", "id": "dc110e0e-2e42-48c1-8e47-ed7b23405145" } ], "newsValue": 60, "identity": "arets-atta-basta-kulturreportage", "id": "l2oo3", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" } ], "updatedAt": "2016-12-23T15:15:12.000Z", "authors": [ { "identity": "svd-kultur", "name": "SvD Kultur", "id": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b" } ], "story": { "identity": "svds-kulturmagasin", "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694" } }, "highlight": { "_contents": [ " affärer blivit större än någonsin och allt fler definerar sig som polygama har svenskarna allt mindre sex – Isabelle Ståhl undersöker varför." ] }, "sort": [ 1, 1482597000000, "Årets åtta bästa kulturreportage" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "af01bb79-db51-4b80-bfe6-84cd097148e2", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 1660, "publishedAt": "2016-11-23T08:23:27.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "karin-johannisson-19442016" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "karin-johannisson-19442016" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "karin-johannisson-19442016" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "karin-johannisson-19442016" } } ], "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson-19442016" ], "originId": "5b6acf36-ee2b-4ccb-86f9-c47b9ec02579", "name": "Karin Johannisson 1944–2016", "description": "", "id": "karin-johannisson-19442016", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "karin-johannisson" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "karin-johannisson" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "karin-johannisson" } } ], "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson" ], "originId": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6", "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "karin-johannisson", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "nelly-sachs" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "nelly-sachs" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "nelly-sachs" } } ], "surrogateKeys": [ "topic/nelly-sachs" ], "originId": "23bb3010-069a-4f67-ba06-1616cc8e240b", "name": "Nelly Sachs", "subType": "person", "id": "nelly-sachs", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "agnes-von-kruseenstjerna" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "agnes-von-kruseenstjerna" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "agnes-von-kruseenstjerna" } } ], "surrogateKeys": [ "topic/agnes-von-kruseenstjerna" ], "originId": "627a615e-d158-40ff-bf5d-e84f7233f1cc", "name": "Agnes von Kruseenstjerna", "subType": "person", "id": "agnes-von-kruseenstjerna", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "sigrid-hjerten" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "sigrid-hjerten" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "sigrid-hjerten" } } ], "surrogateKeys": [ "topic/sigrid-hjerten" ], "originId": "1a73f994-75ee-4429-b95f-e941ead310c7", "name": "Sigrid Hjertén", "subType": "person", "id": "sigrid-hjerten", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "bokmassan" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "bokmassan" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "bokmassan" } } ], "surrogateKeys": [ "topic/bokmassan" ], "originId": "0e45a4cd-62ab-4488-bacc-e2713da4f358", "name": "Bokmässan", "subType": "descriptor", "id": "bokmassan", "type": "tag" } ], "designType": "default", "machineTagKeys": [], "title": "Galenskapen som ett sätt att överleva", "version": 22, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "topic/nelly-sachs", "topic/agnes-von-kruseenstjerna", "topic/karin-johannisson-19442016", "topic/sigrid-hjerten", "author/isabelle-stahl", "article/exklusivt-utdrag-den-sarade-divan-av-karin-johannisson", "article/galenskapen-som-ett-satt-att-overleva", "topic/karin-johannisson", "topic/bokmassan" ], "originId": "af01bb79-db51-4b80-bfe6-84cd097148e2", "newsValue": 10, "contents": [ { "type": "image", "content": { "credit": "Magnus Hjalmarson Neideman", "url": "https://image.api.plan3.se/images/78ed0624-8ba0-423f-8fbe-2f6cdd919e19" } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "figure": false, "caption": { "value": "Sigrid Hjertén, Nelly Sachs och Agnes von Krusenstjerna." }, "sensitive": false, "credit": "SCANPIX/Svenskt Pressfoto", "url": "https://image.api.plan3.se/images/62f912ea-17ab-4ce4-b27f-5784a8e422f9" } }, "commercial": false, "originId": "7937c5a5-c1ee-499b-8dbd-1a04b0d4b178", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2015-09-20T07:15:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "5b6acf36-ee2b-4ccb-86f9-c47b9ec02579", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson-19442016" ], "name": "Karin Johannisson 1944–2016", "description": "", "id": "karin-johannisson-19442016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson" ], "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "karin-johannisson", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "exklusivt-utdrag-den-sarade-divan-av-karin-johannisson", "title": "Exklusivt utdrag: ”Den sårade divan” av Karin Johannisson", "authors": [] } }, { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Idéhistorikern Karin Johannisson har gjort en djupdykning i dagböcker och journaler för att undersöka hur kvinnliga patienter har använt vansinnet för att orka leva i en patriarkal värld." } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 24, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Agnes von Krusenstjernas svarta dagbokstexter lyser i mörkret. ”Jag tror aldrig jag kommer tillbaka ur denna natt, som i höst kommer att sluta sig över mig”, skriver hon från sinnessjukhuset Konradsberg 1930, året då hon verkar må som sämst. I Karin Johannissons tidigare böcker saknades tydliga ansikten, men den här gången, i boken ”Den sårade divan – om psykets estetik”, kändes det nödvändigt att arbeta med namngivna personer. Karin Johannisson är specialiserad på känslor. Hon har skrivit flera böcker som handlar melankoli, nostalgi och andra stämningar som sjukdomsförklarats i det förflutna." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag hade en bestämd fråga: Hur görs kvinnlig galenskap? Jag ville undersöka gränserna för hur excentrisk, grandios, ”pervers” eller bisarr en kvinna får vara innan man kallar henne för galen. Patientjournalerna visade sig vara ett utmärkt material för att ta reda på det." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det är svårt att få Karin Johannisson att prata om sitt eget liv. Det personliga kommer i skymundan för de stora frågorna. Det är hypnotiserande att lyssna; hon ger mig svar på frågor om min egen tid som varken psykologer eller romanförfattare kunnat besvara. Hon gillar inte ”small talk”, säger hon." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag blir snabbt uttråkad om man fastnar i den privata sfären. Men jag pratar gärna om det personliga om det går att generalisera till något allmänt." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 48, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Så du skulle inte kunna skriva en självbiografi?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Nej, för jag skulle inte veta vilken av berättelserna jag skulle välja. Jag tror att varje individ representerar en repertoar av möjliga berättelser. Om jag till exempel valde att skriva om mig själv som min mammas dotter skulle det bli en helt annan historia än om jag skrev om mig själv som pappas dotter, och däremellan finns en rad fantiserade identiteter." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I sin nya bok granskar Karin Johannisson dagböcker och patientjournaler som tillhört tre personer: Nelly Sachs, Sigrid Hjertén och Agnes von Krusenstjerna. Alla tre vistas på Beckomberga sjukhus. Till skillnad från de flesta kvinnor med psykiatrisk diagnos under 1900-talets första hälft behåller de sin professionella identitet livet igenom. Det gäller också när de är som djupast inne i det sjuka." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 100, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Finns det en risk att man gör våld på människors integritet om man använder deras privata dagböcker?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag tycker inte om historieskrivning som undviker det privata utan att argumentera för varför. Som tabuförklarar vissa områden av det mänskliga. Även det privata kan vara relevant, bara man inte skriver om det för dess egenvärde eller för att ”avslöja” personer." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 23, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Agnes von Krusenstjerna skriver om sin leda inför ett liv som ter sig ”ändlöst tomt och hemmafrustereotypt”. Allt lamare sysslar hon med utstyrseln inför bröllopet. Hon måste sluta på den obligatoriska hushållsskolan efter bara några veckor sedan hon fått skrikanfall. Det kommer en skräck, över henne, en dödsångest, och hon hör sig själv ”skrika som en drunknande.”" }, { "markup": [], "blockType": "quote", "value": "Jag är övertygad om att utrymmet för kvinnlig normalitet är snävare än för mannen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "”Unga kvinnors utbrytningsförsök ur en snäv kvinnlig identitet ser likadana ut då som i dag: gråtattacker, ätstörningar, självskadebeteende, sexuell gränslöshet. Protesten ut ur kroppen får dem att känna att de lever”, skriver Karin Johannisson. I hysteridiagnosen ingick utspel, skrikanfall, rymningar och våld mot den egna och andras kroppar." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Diagnosen ger Agnes von Krusenstjerna möjlighet att agera ut sin vrede och instängdhetskänsla i ett samhälle som inte tillåter henne att vara fri. Hon älskar sin diagnos; det är först vid sin allra sista inskrivning på Beckomberga 1939 som den ändras till manodepressivitet, säger Karin Johannisson." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "När jag läser om Agnes von Krusenstjernas öde påminns jag om sångerskan Britney Spears sammanbrott 2007. Hennes rakade huvud och svarta blick på löpsedlarna som sa ”Jag orkar inte vara den ni förväntar er att jag är”. Hon bröt sig ut. Kan det vara så att det än idag finns något befriande i diagnosen och galenskapen, i vansinnet, i synnerhet för kvinnor?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag är övertygad om att utrymmet för kvinnlig normalitet är snävare än för mannen. Det är svårare för kvinnor att avvika från konventionen. De har inte fått vara fria individer. Därför har det funnits ett spel med galenskap, ett slags rollspel som tillåtit kvinnor att få vistas i svärtan, säger Karin Johannisson." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hon betonar att hon gör en skarp åtskillnad mellan att vara sjuk och att beskriva sig själv som ”lite galen”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I dag kan människor nästan kokettera med att vara ”lite galna”. Flera av de diagnoser vi har i dag är visserligen allvarliga, men hindrar inte människor från att vara framgångsrika. Diagnoserna rymmer mycket av det vi finner åtråvärt, som att vara analytisk, kreativ och högpresterande, representera ett slags komplexitet och då ingår känslomässiga pendlingar. Jag tror att det är ett normaltillstånd i dag att svänga mellan depression och eufori." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 34, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Varför är det ett normaltillstånd?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Den oro människor upplever vid stora samhällsförändringar uttrycks i minskat välbefinnande och ökad ohälsa. Vi lever i ett samhälle med växande skillnader mellan människor, där vissa kan bli väldigt rika, och vissa helt hamnar utanför. Jag tror att det är en utveckling som inleddes under 80-talet, då den gamla folkhemsmodellen och visionen om ett jämlikt samhälle började erodera. Under samma tid dök de antidepressiva läkemedlen upp. Vi fick en explosion av nya diagnoser och nya namn för psykiskt lidande; utbrändhet, elallergi, multipel kemisk överkänslighet, oral galvanism." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det är lätt att känna igen sig i det Karin Johannisson beskriver. I dag kan man antingen gå hur långt som helst eller falla handlöst. Det finns inga garantier för att det jag har i dag kommer att finnas hos mig även imorgon. Utbytbarheten präglar både arbetsmarknaden och det sociala livet. Det är så enkelt att tappa fotfästet och sväva ut. Det finns en existentiell utsatthet som gör en väldigt sårbar. Därför är det kanske också lätt att längta efter en diagnos som kan ge utrymme för den sårbarheten." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 67, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Varför dök alla dessa diagnoser upp just under 1980-talet, tror du?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Många av de diagnoser vi har i dag speglar otillräcklighetskänslor i en stressande arbetsstruktur. Samtiden är extremt prestations- krav- och tempoinriktad på alla plan; den ställer höga krav att leverera ett rikt liv och en rik fritid. Den psykiska ohälsan har förflyttats till de unga; förut fanns den i högre grad hos äldre och var mer kombinerad med förslitning och utbrändhet." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Jag känner ofta att mina föräldrar inte kunde förbereda mig för den tid jag lever i, eftersom de på många sätt växte upp i ett annat land, långt innan behövde se sitt liv som ett projekt som skulle förverkligas. Karin Johannisson ser ljusare på sin uppväxt." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det var en fin tid att bli vuxen i. Jag gick i de där demonstrationstågen och ropade alla slagorden, trots att jag var en blyg och väluppfostrad flicka från en akademikerfamilj. Jag fick vara med om en framtidsoptimism som var oerhört stark och naturligtvis naiv på många sätt. Hade någon då sagt att världen idag nästan skulle explodera av konflikter hade vi inte trott det. I dag handlar det bara om hur att klara av den situation vi befinner oss i just nu. Det är stressande." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 62, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Varför kommer så många till psykiatrin med sina problem i dag?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det är mindre stigmatiserande att ha en psykiatrisk diagnos i dag. Jag tror också att det kan vara en investering i hälsa att bejaka svaghet och sårbarhet. De nya diagnoserna öppnar för möjligheten att ha egenskaper som vi egentligen finner berikande. Vi vill tillåta oss att ha de här svängningarna, men vi vet också exakt när de där de blir för stora, säger Karin Johannisson och berättar att hon blev ifrågasatt när hon började forska om känslor." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag fick höra att det var omöjligt att utforska." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 74, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Är det inte påfrestande att skriva om alla de mörka känslor du undersöker?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Nej, det tycker jag inte." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 26, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Kan det vara terapeutiskt?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Inte att skriva specifikt om mörka känslor. Men själva skrivandet är terapeutiskt. Jag kan skriva mig ur olycklighetskänslor. ”Den mörka kontinenten” skrev jag som i ett rus i samband med en skilsmässa. Mina barn var bortresta och jag var ensam. Jag kan alltid koncentrera mig vid datorn även under krisperioder." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 45, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Vad gör du när du har skrivit färdigt en bok?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag behöver en nedtrappningsfas, en ställtid. Sedan jag skrev färdigt min nya bok har jag skrivit fem artiklar, den senaste skickade jag iväg klockan sex i morse. Min bästa vän i produktiviteten är ett slags otålighet och en vilja att bli färdig." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 55, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Vad skulle du säga är din grundläggande känslostämning?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag kan vara jätteglad, men min grundstämning är melankoli. Jag tröstar mig med att melankolin är en rik känsla. Den påminner om att livet innehåller en mängd komplexitet och stämningsskikt och att den komplexiteten kan balanseras mot kreativitet." } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 5, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Namn: Karin Johannisson" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 5, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Yrke: Författare och professor emeritus i idéhistoria vid Uppsala universitet" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 5, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Född: 1944 i Lund, uppväxt i Göteborg." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 4, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Bor: Uppsala" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 7, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Familj: Gift med matematikprofessorn Allan Gut. Två vuxna barn och tre barnbarn. Karin Johannissons pappa var professor i nordiska språk och satt i Svenska Akademien. Hennes mamma växte upp i Tyskland och studerade till läkare där fram tills sin flykt till Sverige 1939, där hon blev hemmafru och aldrig fick möjlighet att återuppta sina studier." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 15, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Böcker i urval: Avhandlingen ”Magnetisörernas tid : den animala magnetismen i Sverige 1974”. ”Den mörka kontinenten” (Norstedts 1994), ”Kroppens tunna skal” (1997), ”Melankoliska rum” (Bonniers 2013), ”Nostalgia – en känslas historia” (Bonniers 2013)." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Senast lästa bok: ”Sarah Waters ’Hyresgästerna’”." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 40, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Starkaste läsupplevelse de senaste åren: ”’Beckomberga’ av Sara Stridsberg.”" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 8, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Aktuell: Med boken ”Den sårade divan” på Albert Bonniers förlag." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 15, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Kopplar av med: ”Trädgårdsarbete. Och genom att resa bort. Det är enda effektiva sättet för mig att ta semester. När jag är hemma hänger jag nästan alltid vid datorn.”" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 33, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Om jag inte blivit idéhistoriker: ”Jag hade kunnat bli sjuksköterska, eller översättare av tysk dramatik. Det var mest en slump att det blev idéhistoria. Men slumpen drabbar bara det förberedda medvetandet, som Pasteur sa.”" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 29, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "En person som inspirerat mig: ”Sten Lindroth, som var min professor i idéhistoria i Uppsala.”" } ] } } ], "firstPublishedAt": "2015-09-20T08:00:00.000Z", "id": "galenskapen-som-ett-satt-att-overleva", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "twitter": "Isabellestahl", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ], "status": "PUBLISHED", "updatedAt": "2016-11-23T08:23:27.000Z" }, "publishedAt": "2016-11-23T08:23:27.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Galenskapen som ett sätt att överleva", "tags": [ { "identity": "karin-johannisson", "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6" }, { "identity": "nelly-sachs", "name": "Nelly Sachs", "subType": "person", "id": "23bb3010-069a-4f67-ba06-1616cc8e240b" }, { "identity": "agnes-von-kruseenstjerna", "name": "Agnes von Kruseenstjerna", "subType": "person", "id": "627a615e-d158-40ff-bf5d-e84f7233f1cc" }, { "identity": "sigrid-hjerten", "name": "Sigrid Hjertén", "subType": "person", "id": "1a73f994-75ee-4429-b95f-e941ead310c7" }, { "identity": "bokmassan", "name": "Bokmässan", "subType": "descriptor", "id": "0e45a4cd-62ab-4488-bacc-e2713da4f358" } ], "newsValue": 10, "identity": "galenskapen-som-ett-satt-att-overleva", "id": "af01bb79-db51-4b80-bfe6-84cd097148e2", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" } ], "updatedAt": "2016-11-23T08:23:27.000Z", "authors": [ { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "id": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a" } ], "story": { "identity": "karin-johannisson-19442016", "name": "Karin Johannisson 1944–2016", "description": "", "id": "5b6acf36-ee2b-4ccb-86f9-c47b9ec02579" } }, "sort": [ 1, 1479889407000, "Galenskapen som ett sätt att överleva" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "4wOPa", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 238, "publishedAt": "2016-11-23T06:41:05.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "karin-johannisson-19442016" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "karin-johannisson-19442016" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "karin-johannisson-19442016" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "karin-johannisson-19442016" } } ], "originId": "5b6acf36-ee2b-4ccb-86f9-c47b9ec02579", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson-19442016" ], "name": "Karin Johannisson 1944–2016", "description": "", "id": "karin-johannisson-19442016", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "karin-johannisson" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "karin-johannisson" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "karin-johannisson" } } ], "originId": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson" ], "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "karin-johannisson", "type": "tag" } ], "designType": "default", "machineTagKeys": [], "title": "Författaren och professorn Karin Johannisson död", "version": 16, "omniAuthors": [ "Peter Johansson" ], "surrogateKeys": [ "author/henrik-sahl-johansson", "topic/kultur", "article/trosterikt-om-melankolins-historiska-rum", "topic/karin-johannisson-19442016", "author/tt", "article/forfattaren-karin-johannisson-har-dott", "article/exklusivt-utdrag-den-sarade-divan-av-karin-johannisson", "topic/karin-johannisson" ], "originId": "4wOPa", "newsValue": 70, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Författaren och professorn Karin Johannisson är död, skriver Dagens Nyheter. Hon avled i sviterna av cancer, 72 år gammal." } ] } }, { "type": "image", "content": { "figure": false, "caption": { "value": "Karin Johannisson, författare och professor emeritus i idéhistoria vid Uppsala universitet. Här i sin trädgård sommaren 2015." }, "sensitive": false, "credit": "Magnus Hjalmarson Neideman", "url": "https://image.api.plan3.se/images/280c1362-2793-4c75-afd1-1d8dbb864f8e" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 26, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Johannisson blev professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 1996 och har skrivit ett stort antal idéhistoriska böcker. Hon debuterade 1974 med doktorsavhandlingen \"Magnetisörens tid\" och hennes senaste bok \"Den sårade divan – om psykets estetik\" Augustnominerades i fjol." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Johannisson var också återkommande skribent på DN:s kultursidor och tilldelades en rad priser." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 19, "type": "style:strong" }, { "offset": 83, "length": 34, "type": "link:external", "uri": "http://www.svd.se/johannisson-tranger-igenom-det-forflutna/om/karin-johannisson" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I sitt tacktal till Karin Johannisson när hon i somras tilldelades Övralidspriset, publicerad på SvD:s Under strecket, berömmer författaren och akademieledamoten Per Wästberg Johannissons insatser inom vetenskap och folkbildning, och hennes konstnärliga språk. " }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "”[D]et är allas vårt förflutna som är hennes erfarenhetsbank. Via sjukberättelser, dagböcker, brev, obduktionsrapporter kommer hon dåtida känslor på spåren och överför dem till nuet. Hon öppnar dörren till svårdefinierade världar, till hemliga rum bebodda av rädsla, fördomar och missförstånd”, skriver Wästberg." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 27, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Flera av Karin Johannissons böcker handlade om synen på kvinnor inom sjukvård och psykiatri. I en av hennes mest uppskattade böcker, ”Melankoliska rum” från 2009, undersöker hon det psykiska lidandets form genom historien." }, { "markup": [ { "offset": 5, "length": 33, "type": "link:external", "uri": "http://www.svd.se/galenskapen-som-ett-satt-att-overleva/om/karin-johannisson" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I en intervju med SvD:s Isabelle Ståhl från i fjol berättade Karin Johannisson om hur melankolin var en grundläggande känsla även i hennes eget liv." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag tröstar mig med att melankolin är en rik känsla. Den påminner om att livet innehåller en mängd komplexitet och stämningsskikt och att den komplexiteten kan balanseras mot kreativitet, sade hon." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "figure": false, "caption": { "value": "Sigrid Hjertén, Nelly Sachs och Agnes von Krusenstjerna." }, "sensitive": false, "credit": "SCANPIX/Svenskt Pressfoto", "url": "https://image.api.plan3.se/images/62f912ea-17ab-4ce4-b27f-5784a8e422f9" } }, "commercial": false, "originId": "7937c5a5-c1ee-499b-8dbd-1a04b0d4b178", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2015-09-20T07:15:00.000Z", "topics": [ { "originId": "5b6acf36-ee2b-4ccb-86f9-c47b9ec02579", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson-19442016" ], "name": "Karin Johannisson 1944–2016", "description": "", "id": "karin-johannisson-19442016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson" ], "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "karin-johannisson", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "designType": "default", "id": "exklusivt-utdrag-den-sarade-divan-av-karin-johannisson", "title": "Exklusivt utdrag: ”Den sårade divan” av Karin Johannisson", "authors": [] } }, { "type": "article", "content": { "commercial": false, "originId": "617b7256-c59a-3679-ab22-81ef1eade882", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2009-04-17T07:59:06.000Z", "topics": [ { "originId": "5b6acf36-ee2b-4ccb-86f9-c47b9ec02579", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson-19442016" ], "name": "Karin Johannisson 1944–2016", "description": "", "id": "karin-johannisson-19442016", "type": "story" }, { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson" ], "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "karin-johannisson", "type": "tag" }, { "originId": "046de21d-4356-40ae-ab87-28c1f5d35697", "surrogateKeys": [ "topic/depression" ], "name": "Depression", "subType": "descriptor", "id": "depression", "type": "tag" } ], "designType": "voice-understrecket", "id": "trosterikt-om-melankolins-historiska-rum", "title": "Trösterikt om melankolins historiska rum", "authors": [ { "originId": "601fcc07-84b9-4cfd-83e2-43a01344e289", "surrogateKeys": [ "author/fredrik-svenaeus" ], "name": "Fredrik Svenaeus", "description": "Jag är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola och forskar och föreläser om hur den moderna medicinen och tekniken påverkar vårt samhälle och vår människosyn och etik. I Svenska Dagbladet försöker jag introducera ny litteratur som behandlar sådana frågor och leverera infallsvinklar som speglar mina egna forskningsinsatser i ämnet.", "id": "fredrik-svenaeus", "type": "author" } ] } } ], "firstPublishedAt": "2016-11-23T06:41:05.000Z", "id": "forfattaren-karin-johannisson-har-dott", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "tt" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "tt" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "tt" } } ], "originId": "4e730157-69c7-49b1-b933-cd7862d7f7e7", "surrogateKeys": [ "author/tt" ], "name": "TT", "id": "tt", "type": "author" }, { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "henrik-sahl-johansson" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "henrik-sahl-johansson" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "henrik-sahl-johansson" } } ], "originId": "712082e7-2009-4dde-be67-a84c652585fd", "surrogateKeys": [ "author/henrik-sahl-johansson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/eb6d3f6c-0858-4da5-9883-294c5e4ce73e", "name": "Henrik Sahl Johansson", "description": "Statsvetare, litteraturvetare och kulturskribent som med jämna mellanrum medverkar i SvD Kultur. Även verksam som kritiker i Upsala Nya Tidning och lektör. Intresseras bland annat av vår tids förhållande till naturen och vad som sker i gränslandet mellan digitala och skönlitterära världar.", "id": "henrik-sahl-johansson", "type": "author" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2016-11-23T08:23:35.000Z" }, "publishedAt": "2016-11-23T06:41:05.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Författaren och professorn Karin Johannisson död", "tags": [ { "identity": "karin-johannisson", "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6" } ], "newsValue": 70, "identity": "forfattaren-karin-johannisson-har-dott", "id": "4wOPa", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" } ], "updatedAt": "2016-11-23T08:23:35.000Z", "authors": [ { "identity": "tt", "name": "TT", "id": "4e730157-69c7-49b1-b933-cd7862d7f7e7" }, { "identity": "henrik-sahl-johansson", "name": "Henrik Sahl Johansson", "id": "712082e7-2009-4dde-be67-a84c652585fd" } ], "story": { "identity": "karin-johannisson-19442016", "name": "Karin Johannisson 1944–2016", "description": "", "id": "5b6acf36-ee2b-4ccb-86f9-c47b9ec02579" } }, "highlight": { "_contents": [ ", ”Melankoliska rum” från 2009, undersöker hon det psykiska lidandets form genom historien. I en intervju med SvD:s Isabelle Ståhl från i fjol berättade Karin" ] }, "sort": [ 1, 1479883265000, "Författaren och professorn Karin Johannisson död" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "kGmXk", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 625, "publishedAt": "2016-09-28T14:51:53.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "konstliv" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "konstliv" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "konstliv" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "konstliv" } } ], "originId": "cd1b196a-86dd-4b8f-816a-fccb21fe95ba", "surrogateKeys": [ "topic/konstliv" ], "name": "Konstliv", "description": "SvD sätter fokus på konst- och designvärlden: intressanta konstnärskap, verk, händelser och tendenser, samt konstmarknaden och dess aktörer. Satsningen stöds av Stockholms Auktionsverk.", "id": "konstliv", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "fotografi" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "fotografi" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "fotografi" } } ], "originId": "2b92d42c-fea3-4262-b85c-ac9c5df45812", "surrogateKeys": [ "topic/fotografi" ], "name": "Fotografi", "subType": "descriptor", "id": "fotografi", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "fotografiska" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "fotografiska" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "fotografiska" } } ], "originId": "085f8e36c62f26772379981331036fa44d70781c", "surrogateKeys": [ "topic/fotografiska" ], "name": "Fotografiska", "subType": "organization", "id": "fotografiska", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "konst" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "konst" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "konst" } } ], "originId": "61e593922a01677b7960e4eedfd1bcea78261758", "surrogateKeys": [ "topic/konst" ], "name": "Konst", "subType": "descriptor", "id": "konst", "type": "tag" } ], "designType": "compilation", "machineTagKeys": [], "title": "Dags för höstsalong på Fotografiska", "version": 44, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "topic/fotografi", "topic/konst", "topic/konstliv", "article/hostsalongen-pa-fotografiska", "author/staffan-lowstedt", "topic/fotografiska" ], "originId": "kGmXk", "newsValue": 40, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Fotograferna vandrar mellan dokumentation och poesi, mellan realitet och fiktion. De fångar en ögonblicks sekund, eller står stilla och betraktar långsamma skeenden. Juryn till årets höstsalong på Fotografiska har valt ut 31 fotografer blad över 2 000 sökande. Staffan Löwstedt, bildredaktör på SvD Kultur, har i sin tur valt ut 13 av deras bilder från bleknade porträtt på kyrkogårdar till handfast vildmarksliv bland skogssamer." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Downfall”, ur serien ”The lonely north”." }, "credit": "Isabella Ståhl", "url": "https://image.api.plan3.se/images/e60a1ba5-8445-4c5b-abe1-288d0c93c17c" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Skymningen faller över ensamma kullar i ett land långt långt bort vintersömn och dystra låtar. så beskriver Isabella Ståhl ”Downfall”, ur serien ”The lonely north”. Hon är fotograf och konstnär född i Järvsö i Hälsingland. Isabella Ståhl har studerat vid International Center of Photography i New York och är för tillfället bosatt i Paris." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Och himlen därovan”, ur serien ”Efterlysning”." }, "credit": "Julian Birbrajer", "url": "https://image.api.plan3.se/images/e5999798-b854-4793-9358-bae21a4f32c0" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 23, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "”De här vanitasmotiven har jag hittat på platser där ljuset förvandlas till mörker, det vill säga på gravstenar. Bilderna har tagits för att hejda och besvärja döden – fotografins grundelement”, kommenterar Julian Birbrajer som arbetar i Stockholm." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Looking back”." }, "credit": "Fredrik Olsson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/494c2d35-1971-414f-84af-15b3321a178c" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 15, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "”I min bil hade jag en stol jag hittat i en utbränd skola. På den brukade jag sitta och betrakta världen i nuet. Stolen hade en historia som knöt ihop mina tankar.\nEn vän upplevde hemska saker under kriget. Han lyckades sedan fly landet. Ovissheten om familjen var stor. Oron för de som försvunnit olidlig. Samtalen mellan oss starka och känslosamma”, säger Fredrik Olsson." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Duck”, ur serien ”Everything is multiple”." }, "credit": "Kerstin Westeson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f87dfe6a-a2a1-4177-8c1d-3d5d6c9948cd" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Kerstin Westeson inspireras av idén att genom sitt fotograferande låta sin fantasi väcka andras tankar." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Män som faller”." }, "credit": "Geska & Robert Brecevic", "url": "https://image.api.plan3.se/images/667f1ae3-b4d7-45af-9bc0-9134b78854c4" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 25, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Serien ”Män som faller” är en samling bilder av män som är fångade i ett huvudstupa fall bakåt och neråt. Med bibehållen ryggradsstelhet och trotsig blick säger dessa figurer nej till samtidens krav på flexibilitet och anpassningsbarhet." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”The chosen ones”." }, "credit": "Daniel Wahlberg", "url": "https://image.api.plan3.se/images/9fa79e2c-f27d-487a-ac54-f2aac299aa2e" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Sökandet efter interaktion mellan människa och djur har alltid varit något som intresserat Daniel Wahlberg. Serien ”The chosen ones” kretsar kring heliga djur. De är utvalda av människor och anses vara speciella, men inte utan att utnyttjas." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Billy got a place to stay”" }, "credit": "Erik Ardelius", "url": "https://image.api.plan3.se/images/2e9faaa4-7107-4824-8e83-ed0856e78838" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 15, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "När Billy sov sin första natt utan tak över huvudet var han åtta år. Sedan dess har han sovit fler nätter på gatan och på anstalt än vad han sovit mellan egna lakan. Erik Ardelius bilder från serien ”Billy got a place to stay” är några av de platser som Billy haft som tillfälliga sovplatser." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Subwayreaders”" }, "credit": "Peggy Anderson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/e12be9e0-acdb-40b8-a687-4cf8b2589d2f" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 15, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Vad som började som en Instagram serie över två år sedan blev småningom en ritual för Peggy Anderson under hennes dagliga tunnelbanefärder i New York. Hon fotograferar sina motiv i smyg (alla på sin Iphone) medan de läser sina analoga böcker, alltmedan de andra runt dem lyssnar på musik, dagdrömmer eller sover." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Flora supersum”" }, "credit": "Lena Granefelt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/d2758b85-e7a8-4aae-8513-7f5b870f8307" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 18, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Kan växter tänka? Äta, kriga, dö? Och vad känner de i så fall när de förbereder sig för utslocknande? ”Flora supersum” är poetiska undersökningar om växternas liv efter blomning och frösättning. Den starkaste - den med det mest finurliga sättet att sprida sina frön på - överlever." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Remembrance of time lost”" }, "credit": "Daniel Grizelj", "url": "https://image.api.plan3.se/images/7dd1d17f-42ab-47dc-8c7e-764243d582d2" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 15, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Daniel Grizelj är fotograf bosatt i Göteborg med examen från högskolan för fotografi och film vid Göteborgs universitet." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Sápmi-Sameland”." }, "credit": "Izabelle Nordfjell", "url": "https://image.api.plan3.se/images/dbf555ca-ff12-4f78-806c-1f165fceae9c" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 18, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Izabelle Nordfjell skildrar familjen Fjellman som bor några mil utanför Arjeplog och är renskötande skogssamer. Ett levnadssätt och en identitet med rötterna tusentals år tillbaka i tiden som sitter i trädstammarna, i de djupa sjöarna och i den susande vinden." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Vardag i folkrepubliken Donetsk”" }, "credit": "Hampus Andersson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/5f184168-9ab0-4acd-81f3-b09e26e8e0ab" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Över två år av konflikt och närmare 10 000 dödsoffer i kriget i östra Ukraina har vänt upp och ned på tillvaron för befolkningen i Donetsk. Men livet fortsätter trots allt. Kriget har blivit en del av vardagen." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Winning positions”" }, "credit": "Erik Danielsson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/0ec4d1bf-6029-4faf-acbe-cf5fccd03d18" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Under två år fotograferade Erik Danielsson hundutställningar runt om i Sverige. ”Jag fascinerades av de konstruerade skönhetsidealen och krocken mellan det folkliga och det elitistiska. Jag upplevde ett sammanhang där alla verkade söka efter skönhet och gemenskap”." } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En årligen återkommande utställning med jury bestående av bland annat konstnären Année Olofsson, Nationalmuseichefen Berndt Arell och formgivaren Patric Leo. " }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22, 30 september - 20 november." } ], "title": "Fotografiska höstsalong" } } ], "firstPublishedAt": "2016-09-28T14:51:05.000Z", "id": "hostsalongen-pa-fotografiska", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "staffan-lowstedt" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "staffan-lowstedt" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "staffan-lowstedt" } } ], "originId": "6c464efc-37a0-4921-ae56-e4fe243de012", "surrogateKeys": [ "author/staffan-lowstedt" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/522129a5-6d4a-470b-a78d-519d5ec4780d", "name": "Staffan Löwstedt", "description": " Bildredaktör/fotograf", "id": "staffan-lowstedt", "type": "author" } ], "status": "PUBLISHED", "updatedAt": "2016-09-28T14:51:53.000Z" }, "publishedAt": "2016-09-28T14:51:53.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Dags för höstsalong på Fotografiska", "tags": [ { "identity": "fotografi", "name": "Fotografi", "subType": "descriptor", "id": "2b92d42c-fea3-4262-b85c-ac9c5df45812" }, { "identity": "fotografiska", "name": "Fotografiska", "subType": "organization", "id": "085f8e36c62f26772379981331036fa44d70781c" }, { "identity": "konst", "name": "Konst", "subType": "descriptor", "id": "61e593922a01677b7960e4eedfd1bcea78261758" } ], "newsValue": 40, "identity": "hostsalongen-pa-fotografiska", "id": "kGmXk", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" } ], "updatedAt": "2016-09-28T14:51:53.000Z", "authors": [ { "identity": "staffan-lowstedt", "name": "Staffan Löwstedt", "id": "6c464efc-37a0-4921-ae56-e4fe243de012" } ], "story": { "identity": "konstliv", "name": "Konstliv", "description": "SvD sätter fokus på konst- och designvärlden: intressanta konstnärskap, verk, händelser och tendenser, samt konstmarknaden och dess aktörer. Satsningen stöds av Stockholms Auktionsverk.", "id": "cd1b196a-86dd-4b8f-816a-fccb21fe95ba" } }, "highlight": { "_contents": [ " ”Downfall”, ur serien ”The lonely north”. Hon är fotograf och konstnär född i Järvsö i Hälsingland. Isabella Ståhl har studerat vid International" ] }, "sort": [ 1, 1475074313000, "Dags för höstsalong på Fotografiska" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "ad684", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 60, "commercial": false, "paywallSetting": "premium", "originalDocument": { "commercial": false, "newsLifeTime": 60, "paywallSetting": "premium", "wordCount": 2974, "publishedAt": "2016-09-25T06:30:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } } ], "originId": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694", "surrogateKeys": [ "topic/svds-kulturmagasin" ], "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "svds-kulturmagasin", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "tinder" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "tinder" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "tinder" } } ], "originId": "437fd163-17f5-4932-a392-da34fd33972d", "surrogateKeys": [ "topic/tinder" ], "name": "Tinder", "subType": "organization", "id": "tinder", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "sex--samlevnad" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "sex--samlevnad" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "sex--samlevnad" } } ], "originId": "fe17d7c9-e14c-497c-8ecd-ccd4059d0c27", "surrogateKeys": [ "topic/sex--samlevnad" ], "name": "Sex & samlevnad", "subType": "descriptor", "id": "sex--samlevnad", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "sexualitet" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "sexualitet" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "sexualitet" } } ], "originId": "c754dbcf-2f59-4194-a608-24d4bf9af668", "surrogateKeys": [ "topic/sexualitet" ], "name": "Sexualitet", "subType": "descriptor", "id": "sexualitet", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "rfsu" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "rfsu" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "rfsu" } } ], "originId": "bbc0743d948852679f736e33499999b9d4ab7594", "surrogateKeys": [ "topic/rfsu" ], "name": "RFSU", "subType": "organization", "id": "rfsu", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "svd-premium" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svd-premium" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svd-premium" } } ], "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "designType": "longread", "machineTagKeys": [], "title": "Svenskarna har slutat ligga", "version": 36, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "article/alla-maste-verkligen-inte-ha-sex", "article/houellebecq-en-moralisk-misantrop", "article/varfor-har-svenskarna-slutat-ligga", "topic/svd-premium", "article/tinder-ar-inte-bara-ett-hemnet-for-relationer", "topic/sexualitet", "topic/sex--samlevnad", "topic/rfsu", "topic/svds-kulturmagasin", "topic/tinder", "article/manga-vuxna-har-aldrig-haft-sex", "author/isabelle-stahl", "article/oskuld-efter-lang-vantan-pa-den-ratta" ], "originId": "ad684", "newsValue": 60, "contents": [ { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Mina konfirmander brukar undra och tycka att jag har gjort ett konstigt val”, säger David Castor, 45 år." }, "credit": "Emil Malmborg", "url": "https://image.api.plan3.se/images/7207de56-bda1-42e2-b41b-44f6a552cb44" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "45-åriga prästen David Castor har hittills valt att helt avstå från sex. För hans del hör sex hemma inom äktenskapet. Om några veckor ska han gifta sig – för första gången." } ] } }, "commercial": false, "originId": "9moAE", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2016-05-12T07:33:01.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "a3c5ee03-8600-4a18-928d-502e9e4e9460", "surrogateKeys": [ "topic/att-inte-ha-sex" ], "name": "Att inte ha sex", "description": "En serie från Idagsidan om ett tabu i vår tid.", "id": "att-inte-ha-sex", "type": "story" }, { "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" }, { "originId": "8a7329ee-11a8-4b59-ad87-00eb89ff9e52", "surrogateKeys": [ "topic/tro-hopp-och-karlek" ], "name": "Tro, hopp och kärlek", "subType": "descriptor", "id": "tro-hopp-och-karlek", "type": "tag" }, { "originId": "c754dbcf-2f59-4194-a608-24d4bf9af668", "surrogateKeys": [ "topic/sexualitet" ], "name": "Sexualitet", "subType": "descriptor", "id": "sexualitet", "type": "tag" }, { "originId": "9ce78f38-90f3-4cc1-b2f4-800e9f50a367", "surrogateKeys": [ "topic/relationer" ], "name": "Relationer", "subType": "descriptor", "id": "relationer", "type": "tag" }, { "originId": "fe17d7c9-e14c-497c-8ecd-ccd4059d0c27", "surrogateKeys": [ "topic/sex--samlevnad" ], "name": "Sex & samlevnad", "subType": "descriptor", "id": "sex--samlevnad", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "oskuld-efter-lang-vantan-pa-den-ratta", "title": "45-årig präst oskuld efter lång väntan på den rätta", "authors": [ { "originId": "119f14af-b1be-4f25-a88b-0a19e3b1c594", "surrogateKeys": [ "author/matilda-shayn" ], "name": "Matilda Shayn", "id": "matilda-shayn", "type": "author" } ] } }, { "type": "image", "content": { "credit": "IBL, Illustration Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/6ba9d723-dfac-4e7a-8e42-b88ab1f5cd4d" } }, { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Appar som Tinder påstås ha skapat en obegränsad tillgång till kravlöst sex. Ändå visar studier att vi svenskar har mindre sex än på länge. SvD:s Isabelle Ståhl undersöker den moderna dejtingkultur som tycks ha distanserat oss från våra egna och andras kroppar." } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "När jag ser ”De stora vidderna” på Dramaten slår det mig att jag inte kan minnas när jag rodnade senast." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Pjäsen, skriven 1911 av den österrikiske läkaren Arthur Schnitzler, handlar om vänsterprasslande borgerliga par i Wien. Huvudpersonerna rodnar och gråter av förbjuden åtrå. En ung man begår självmord efter en otrohetsaffär. Mitt sällskap, en trettioårig man som lever i en öppen relation, gäspar:" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Relationsdraman tillhör 1900-talet." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Han skrattar åt att människor blir kränkta till döden av otrohet och tycker att det är svårt att relatera till den stora betydelse som det tidiga 1900-talets psykologer och dramatiker lade vid sexualiteten och det undertryckta driftslivet." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 24, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Sigmund Freud tänkte sig att inre konflikter till följd av blockerad libido orsakade majoriteten av allt psykiskt lidande hos borgarklassen i 1900-talets Wien. All mänsklig verksamhet kunde enligt Freud hänföras till denna psykiska energi." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Den teorin känns avlägsen i Stockholm 2016. Att vara i en relation och få känslor för andra är varken särskilt ovanligt eller överraskande i Tindermoderniteten, där vi mer eller mindre förväntar oss att de vi dejtar träffar andra potentiella partners vid sidan av. De känslor vi förväntas undertrycka är nog snarare frustrationer över att vi inte är tillräckligt flexibla och stresståliga på arbetet." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I slutet av ”De stora vidderna” stirrar läkaren Mauer ut över de dimmiga bergen och gör en liknelse mellan den vita, täta dimman och den outgrundliga mänskliga själen. Jag kan inte relatera till bilden av mitt eget inre som något fördolt och hemlighetsfullt, kanske för att samhället jag vuxit upp i ständigt har uppmuntrat mig att känna efter, uttrycka och bejaka känslor och begär." } ] } }, { "type": "image", "content": { "credit": "IBL, Illustration Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/53668889-ef21-4bc9-a68e-6f10325fd46f" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 28, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "När jag gick i mellanstadiet såg jag ”Big Brother”-deltagarnas fumliga samlag i grå halvdager under en filt i ett tomt grått rum när jag kom hem från skolan. På ZTV iscensattes sex så realistiskt i musikvideorna att man snart bemötte det med en gäspning. De senaste åren har jag sett BDSM mainstreamiseras av bokserien ”Femtio nyanser av honom”, som bland annat fick KappAhl att lansera en ny underklädeskollektion inklusive en ögonbindel." }, { "markup": [], "blockType": "quote", "value": "Medlemmarna i NoFap, som främst är män, säger sig ha förlorat intresset för sex i världen utanför internet, mycket på grund av tillgången till digital porr. " }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det är lätt att känna en övermättnad på mediala representationer av sex. Hos vissa skapar det en vilja att helt ta avstånd, som medlemmarna i NoFap, ett onlinecommunity som fungerar som supportgrupp för de som önskar undvika pornografi, onani och/eller samlag. I nuläget har communityt 170 000 medlemmar. Medlemmarna, som främst är män, säger sig ha förlorat intresset för sex i världen utanför internet, mycket på grund av tillgången till digital porr. De vill undvika ”teknifieringen” av sex. Journalisten Robert Weiss på Huffington Post ser NoFap som en del av en backlash för teknologi. Men kanske handlar det också om en längtan efter att återförtrolla sex i en tid då det har kommit att framställas som ett neutralt medel för bättre individuell hälsa?" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 32, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Hälsomagasin och kvällstidningar uppmanar oss att ha mer sex för att bli mer effektiva och mindre stressade. Överallt marknadsförs sex som en upplevelse vi behöver för att bli gladare och mer självständiga individer, likt yoga eller träning, något som med filosofen Michel Foucaults ord skulle kunna kallas ”självteknologier”, verktyg vi använder för att skapa och omforma oss själva som subjekt." }, { "markup": [ { "offset": 151, "length": 8, "type": "style:em" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I somras initierade folkhälsominister Gabriel Wikström en nationell studie av svenskars sexvanor, den första på tjugo år. Han oroar sig för att vi har för lite sex, vilket han menar skulle kunna vara ett folkhälsoproblem." } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "2013 gjorde Aftonbladet och United Minds den största undersökningen om svenskars sexualitet sedan 1996. Några insikter:" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Antalet sextillfällen med partner hade sjunkit från 5,0 till 3,8" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Största nedgången var bland medelålders, 35 – 49 år. Åldern sammanfaller med den tid i livet då man upplever störst stress." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Två grupper hade mer sex än tidigare: Äldre, 66 – 74 år, och kvinnor under 24 år." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "60 procent uppgav att de ville ha mer sex." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Främsta orsaken till lågfrekvent sex uppgavs vara trötthet hos sig själv och/eller partnern." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Näst främsta orsaken var avsaknad av stadig partner." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I juli i år gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka svenskars sexvanor för att underlätta folkhälsosarbetet och för att politiker ska kunna diskutera sex ”på ett mer positivt och otvunget sätt”." } ], "title": "Svenskars sexvanor granskas" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 24, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Synen på sex som ett led i självförverkligandet har sina rötter i 1960-talet, då man började se sexuella reaktioner som något individen kunde förändra och borde ”arbeta på”. Det berättar Linnea Tillema, doktorand i idéhistoria vid Uppsala universitet. I den avhandling hon håller på med undersöker hon de normer för självförbättring som diskussionerna om sexuell och emotionell frigörelse inbegrep i Sverige under 1960- och 1970-talet. Hon studerar bland annat självhjälpslitteratur där sexuell njutning gjordes till något eftersträvansvärt som individer skulle ägna ett aktivt arbete åt att försöka uppnå, förfina och maximera." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Under 60-talet började man förstå sexuell njutning i termer av kompetens och skicklighet, man började till exempel tala om ”erotisk utveckling” och ”sexuella prestationer”. Sexuell njutning omdefinierades som en kapacitet som ständigt kunde förbättras genom träning, och njutningsförmågan sågs som central för ett lyckat och lyckligt liv. Den knöts till idén om ett modernt självförverkligande." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 23, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Under samma tid dök det i Sverige upp ett antal nya terapiformer som hade koppling till den humanistiska psykologin. Dessa kallades ibland ”therapy for normals”, terapi som inte nödvändigtvis var avsedd för att lösa psykiska problem utan för självutveckling." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det ansågs allt mer nödvändigt att arbeta på sin personlighet. Man ägnade sig åt ett intensivt arbete med känslor, man skulle visa ett så autentiskt känsloliv som möjligt, bli mer medveten om känslor och känna starkare, säger Linnea Tillema." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Men de teknologier vi idag använder för att känna starkare kan dissociera oss från våra egna och andras känslor." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "IBL, Illustration Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/185d4ee7-6cbb-4a0a-9deb-3d1f935f9ce3" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 36, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag letar efter mitt blivande ex, säger en vän när hon sveper med handen över skärmen på Tinder." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Så gott som alla singlar i min närhet använder appar som Tinder, Bumble och Happn, där man tackar ja eller nej till potentiella partners genom ett enkelt svep med fingret. De flesta av dessa vänner skulle kalla sig ”seriemonogama”: de försöker leva med en medvetenhet om att nästa person de träffar sannolikt inte kommer att vara den sista." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Att människor man dejtar förmodligen träffar andra vid sidan av är inbyggt i teknologin. Vi måste leva med vetskapen om att det vi har kan försvinna: i moderna relationer är bindningstiden avskaffad, precis som hos de flesta teleoperatörer." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 30, "type": "style:strong" }, { "offset": 192, "length": 34, "type": "style:em" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Därför utvecklar vi strategier för att förmå oss att vila i oron och avdramatisera de skrämmande tankarna på allting som hela tiden kan förändras eller ta slut. Den så kallade ACT-psykologin, Acceptance and commitment therapy, har börjat konkurrera ut den positiva KBT-psykologin. ACT-psykologin handlar om att inte försöka ta bort negativa tankar, snarare att lära sig leva med dem, vilket blir allt mer nödvändigt i en tid som präglas av instabilitet och oförutsägbarhet. Att tänka positivt räcker inte. För att orka ”tindra” en längre tid behöver man vara självtillräcklig och extremt flexibel." }, { "markup": [], "blockType": "quote", "value": "I moderna relationer är bindningstiden avskaffad, precis som hos de flesta teleoperatörer." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Denna paradox gestaltas mästerligt i Michel Houellebecqs roman ”Elementarpartiklarna”, som handlar om två ensamma bröder som hanterar den moderna kärlekens utbytbarhet på diametralt olika sätt: den ena upplever ett allt starkare förfrämligande från sin kropp och distanserar sig fullständigt från fysisk närhet, kanske för att han vill bevara en förlorad dröm om sex och intimitet som något betydelsemättat och hemlighetsfullt, något som kan erbjuda en öppning ut ur det egna jaget. Den andra brodern har en djupt nihilistisk syn på sex som får honom att hänge sig åt känslokalla sexuella excesser." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 25, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Många försöker ha ett mer pragmatiskt förhållningssätt. En konsekvens av en dejtingkultur där allt som är fast förflyktigas är att tron på monogamin inte längre är självklar." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I sin avhandling ”The casualization of intimacy” från 2012 driver den amerikanska sociologen Brittany Griebling tesen att osäkerheten på arbetsmarknaden genomsyrar även den intima sfären. Casualization är ett svåröversatt begrepp som forskaren Bill Jordan introducerade 1996 för att beskriva en modern arbetsmarknad där vi förväntas arbeta allt hårdare på arbeten vi inte vet hur länge vi får behålla." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Vi kan inte längre förvänta oss att våra relationer håller för alltid, därför måste vi ständigt arbeta med oss själva för att bli mer flexibla, bättre på att hantera förändringar och på att kommunicera. Casualization innebär också att större ansträngning ger mindre avkastning: i arbetslivet innebär det att vi lägger ned allt mer tid, ansträngning och kreativitet på arbetet samtidigt som vi blir allt mer osäkra på om vi får behålla arbetet i nästa våg av nedskärningar. I privatlivet innebär det att allt mer tid ägnas åt att ”arbeta” på relationer trots att det blir allt mer osäkert hur länge relationerna kommer att vara." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 35, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I USA har sociologer och psykologer iakttagit människors sökande efter en öppnare och mer tillåtande form av monogami, döpt till ”den nya monogamin” av sexologen Tammy Nelson. Målet med denna nya monogami är en långvarig parrelation där båda parter försöker leva med medvetenhet om att de kanske inte kommer att kunna tillgodose varandras emotionella och sexuella behov i alla faser av relationen. Att man får känslor för andra eller inleder en affär måste inte betyda skilsmässa. Terapeutens roll är att skapa förutsättningar för ett samtal där paret kan uttrycka sina antaganden om reglerna för äktenskapet och förhandla om dem." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Många söker också efter alternativ till den monogama norm som kan tyckas allt mer ohållbar i en modern relationskultur." } ] } }, { "type": "image", "content": { "credit": "IBL, Illustration Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/51235bef-6f74-4e21-b1b5-446f0c5258d8" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 37, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "– När jag var yngre och hade växt upp med prinsessagor om en riddare på en vit häst var det så enkelt: det fanns en person, en person som man letade efter. Jag tror verkligen inte längre på det här att vara tillsammans med samma person för resten av livet." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det säger Anna, 29, som började definiera sig som polygam i samband med att hon började använda dejtingappar. Polyrelationer är sexuella och/eller romantiska relationer som på ett eller annat sätt inkluderar mer än två personer. Hon menar att många på Tinder skulle kunna definieras som polyamorösa, även om de inte kallar sig det." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det hände ofta att jag träffade någon och snabbt insåg jag att den hade fem andra tjejer på gång samtidigt. De kunde säga: ”Jag kan inte ses då, för då har jag en annan Tinderdejt”. De definierade sina relationer som att de ”bara hängde” med någon. Jag är för rädd om mina egna och andras känslor för att göra så. I stället för att lura människor att jag bara träffade en person samtidigt bestämde jag mig för att vara ärlig." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 30, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Anna växte upp i en mindre ort på landsbygden och hennes föräldrar har varit gifta sedan de var i tonåren. Själv har hon alltid haft svårt att känna sig bekväm i den monogama normen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det har aldrig hänt att jag varit tillsammans med någon utan att bli lite småkär i någon annan, i någon kompis eller bekantskap. Att börja definiera sig som poly var ett sätt att ”komma ut” med en relationell läggning som inte överensstämmer med samhällets syn på vad en relation ska vara. Ett sätt att vara ärligare mot mig själv och dem jag dejtar." }, { "markup": [], "blockType": "quote", "value": "Det hände ofta att jag träffade någon och snabbt insåg jag att den hade fem andra tjejer på gång samtidigt." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Anna har precis avslutat en längre relation med en man som har en flickvän. Flickvännen och Anna blev vänner och de brukade umgås alla tre." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag gillar henne jättemycket. När jag gjorde slut med honom skickade hans flickvän ett meddelande till mig om att hon skulle sakna mig. Vi tog en öl på kvällen och pratade ut." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 25, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Även om Anna dejtar någon som redan har en partner brukar hon inte bli svartsjuk." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det skulle vara som att vara svartsjuk på en hund eller ett barn. Vår relation inkräktar inte på deras, den är något annat." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Anna berättar att hon ser sig som både monogamt och polygamt lagd. Om hon träffade någon som ville ha en monogam relation skulle hon kunna anpassa sig efter det." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag respekterar andra människor för mycket för att vilja såra dem. Jag gillar regler och kommunikation. Om jag är i en monogam relation så följer jag de regler vi sätter upp för den relationen." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 40, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Hon längtar efter en långvarig relation. Samtidigt känner hon att det är svårt att vara den viktigaste personen för någon." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Jag är nästan mer intresserad av personer som redan har någon än av personer som inte har någon. Kanske för att det ställer lägre krav på en själv. Om det skulle ta slut har den andra personen redan någon. Men jag försätter mig kanske också i de här situationerna eftersom jag inte vill bli sårad." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Tinder har gjort det lättare för Anna att vara ärlig mot dem hon träffar och att träffa likasinnade. Men det finns baksidor. Hon upplever att ord fått mindre betydelse." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Det är svårt för människor att säga ”åh, jag tycker om dig”. Det är svårt för människor att lita på något. Appar som Tinder gör det lättare att snabbt öppna sig för en ny person. Det räcker ibland att man chattar med någon för att den plötsligt ska börja behandla en som en psykolog. Kanske för att det känns ofarligt: man känner inte varandra och har inget att förlora. Man kan inte förlora något man inte har." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "IBL, Illustration Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/2e3f5f1d-a32e-47b6-a75e-de032034333a" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 31, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Ordet poly kan ge associationer till 60- och 70-talens visioner om fri, gränslös kärlek och radikal sexuell frigörelse. Men människor som försöker navigera i dagens fragmentariserade dejtkultur – många uppväxta med fritt skolval, osäkra anställningar och föräldrarnas skilsmässor i bagaget – tycks ha en mindre utopisk syn på relationer. Man tar ingenting för givet, är skeptisk mot löften och inser vikten av hårt individuellt arbete för att få saker att fungera." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Sexupplysaren Isabelle Wahlf har de senaste åren iakttagit ett ökat intresse för att testa alternativ till monogama relationer." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– Efter att ha arbetat tre år på RFSL Ungdom märkte jag stor skillnad, främst bland hbtq-personer, vilka jag tror analyserar sina kärleksliv mer än heteropersoner. Nu på senare tid ser jag att själva uttrycket poly börjar användas mer och mer och även heteromänniskor uppfattar det som intressant. Många vill bejaka förmågan att vara attraherad av eller kär i flera människor samtidigt." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 43, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Pelle Ullholm, som också är sexualupplysare på RFSU, ser poly som ett fantastiskt begrepp som gör det möjligt att komma bort från en odefinierad bild av vad det innebär att leva utanför tvåsamheten." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– De flesta har känslor för andra personer även om de väljer att leva monogamt. En stark idé om tvåsamhet gör det svårare att vara öppen kring sina känslor. Det är alltid bra att tidigt våga ta samtalet om var man drar gränserna för relationen, till exempel för vad man definierar som otrohet, säger Pelle Ullholm." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Pelle Ullholm menar att svenskar i dag väljer att organisera sina relationer på ett mindre homogent sätt än för tjugo år sedan: en del är helt monogama, de flesta seriemonogama och andra väljer olika grad av öppenhet eller flersamhet." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 29, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Dejtingappar ger lätt en bild av att fler har fått tillgång till sex, och att vi idag har ett mer okomplicerat förhållande till sex än förut. I ett omtalat reportage i Vanity Fair förra året beskrev journalisten Nancy Jo Sales hur Tinder har skapat en ny ”hookup-kultur” där framförallt unga män frossar i krav- och ansvarslöst sex. Men bilden av att vi ligger mer stämmer inte, åtminstone inte i Sverige, enligt Pelle Ullholm." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I vår statistik kan vi inte hitta några belägg för att apparna och sajterna bidrar till fler sexuella kontakter i Norden. Det finns en bild av Tinder som inte stämmer överens med verkligheten. Två av tre som använder den sortens sajter eller appar har aldrig fått ligga genom dem." }, { "markup": [], "blockType": "quote", "value": "Det finns en bild av Tinder som inte stämmer överens med verkligheten. Två av tre som använder den sortens sajter eller appar har aldrig fått ligga genom dem." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det är heller inte så att alla som använder Tinder bara är ute efter sex: 51 procent av användarna på nätdejtingsajter och -appar vill träffa en romantisk partner." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 41, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Just nu diskuterar sexologer världen över problemet med ”desire disorders” (sänkt sexlust). Och en undersökning från analysföretaget United Minds antyder att Gabriel Wikström har rätt i sin oro över svenskarnas sexvanor: antalet ligg per capita har inte varit så lågt sedan 1967, då man först började göra mätningar i Sverige." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "– I undersökningar svarar många att det beror på stress. En del upplever det också som en konsekvens av jämställdhet: man är mer empatisk mot sin partner om den inte vill lika ofta. Förr var det viktigare vad bara den ena partnern tyckte. Det finns en ny öppenhet för män att säga nej till sex, säger Pelle Ullholm." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 43, "type": "style:strong" }, { "offset": 44, "length": 33, "type": "link:external", "uri": "http://www.svd.se/houellebecq-en-moralisk-misantrop" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I en understreckare här i Svenska Dagbladet skriver sociologen Roland Paulsen om filosofen Erich Fromm, som för 40 år sedan konstaterade att kärlek mer och mer tagit formen av ett sadomasochistiskt maktspel, som subjektet flyr till på grund av existentiell ångest över sin avskildhet. Fromm ansåg att människan måste bejaka sin individuella frihet, hur tung den än är." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Efter några vändor på Tinder känns det svårt att omfamna käcka existentialistiska uppmaningar om att bejaka sin individuella frihet. Jag vill bara kliva ut ur det ensamma jag som samhället har lärt mig att vara. Det känns lättare att ansluta sig till Michel Houellebecq: ”Det finns ingen kärlek i den individuella friheten, i oberoendet, det är helt enkelt en lögn, och en av de mest oförskämda lögnerna man kan tänka sig; kärlek finns enbart i driften till utslocknande, i sammansmältningen, i den individuella upplösningen i vad man förut kallade för den oceaniska känslan”." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "credit": "Tsering Topgyal/AP", "url": "https://image.api.plan3.se/images/bd919925-d537-465d-a01b-f4b4b4f381e2" } }, "commercial": false, "originId": "5b6d6c2e-90d4-4849-8e78-98324639def0", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2015-08-02T05:45:00.000Z", "designType": "voice-chronicle", "topics": [ { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "437fd163-17f5-4932-a392-da34fd33972d", "surrogateKeys": [ "topic/tinder" ], "name": "Tinder", "subType": "organization", "id": "tinder", "type": "tag" }, { "originId": "a1f553cc-2336-4d0b-b99d-255c51ce877b", "surrogateKeys": [ "topic/dejting" ], "name": "Dejting", "subType": "descriptor", "id": "dejting", "type": "tag" }, { "originId": "a022a493-0e0d-42a7-ba39-0aca69a7de30", "surrogateKeys": [ "topic/guy-debord" ], "name": "Guy Debord", "subType": "person", "id": "guy-debord", "type": "tag" } ], "id": "tinder-ar-inte-bara-ett-hemnet-for-relationer", "title": "Tinder är inte bara ett Hemnet för relationer", "authors": [ { "twitter": "adamsvanell", "originId": "0f58c5f9-e630-4308-92f4-d6c72e19cd8b", "surrogateKeys": [ "author/adam-svanell" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/bdbeb9fc-663c-47ed-80a0-bc32e5b1c047", "name": "Adam Svanell", "description": "Redaktör för kulturmagasinet. Jag skriver bland annat om litteratur, musik, politik, journalistik och stadsbyggnad. Varje helg gör jag, under vinjetten ”Lärdomar från veckan”, en högst osaklig summering av den gångna veckan i Kultursverige.", "id": "adam-svanell", "type": "author", "email": "adam.svanell@svd.se" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Närhetsaspekten är ett mänskligt behov men man behöver inte ha sex för att få närhet”, säger Eva Elmerstig universitetslektor och forskare i sexologi vid Malmö högskola." }, "credit": "Aop", "url": "https://image.api.plan3.se/images/2b37fbad-e443-490c-9c63-09ac89446322" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Nästan alla vuxna förväntas vilja ha ett aktivt sexliv. Många avstår dock frivilligt från att ha sex – eller vill bara ha det ibland. Vi måste faktiskt inte ha sex för att må bra, betonar forskare." } ] } }, "commercial": false, "originId": "wExg5", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-05-11T15:16:53.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "a3c5ee03-8600-4a18-928d-502e9e4e9460", "surrogateKeys": [ "topic/att-inte-ha-sex" ], "name": "Att inte ha sex", "description": "En serie från Idagsidan om ett tabu i vår tid.", "id": "att-inte-ha-sex", "type": "story" }, { "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" }, { "originId": "c754dbcf-2f59-4194-a608-24d4bf9af668", "surrogateKeys": [ "topic/sexualitet" ], "name": "Sexualitet", "subType": "descriptor", "id": "sexualitet", "type": "tag" }, { "originId": "fe17d7c9-e14c-497c-8ecd-ccd4059d0c27", "surrogateKeys": [ "topic/sex--samlevnad" ], "name": "Sex & samlevnad", "subType": "descriptor", "id": "sex--samlevnad", "type": "tag" }, { "originId": "9ce78f38-90f3-4cc1-b2f4-800e9f50a367", "surrogateKeys": [ "topic/relationer" ], "name": "Relationer", "subType": "descriptor", "id": "relationer", "type": "tag" } ], "id": "alla-maste-verkligen-inte-ha-sex", "title": "”Kanske största tabut – att inte ha ett sexliv alls”", "authors": [ { "originId": "119f14af-b1be-4f25-a88b-0a19e3b1c594", "surrogateKeys": [ "author/matilda-shayn" ], "name": "Matilda Shayn", "id": "matilda-shayn", "type": "author" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Nästan alla mina patienter vill ha svar på frågan varför och upplever en lättnad när de ser sambanden i livet. Då blir det lättare att försöka ändra på sin situation”, säger Charlotte Makboul, klinisk sexolog, socionom och leg psykoterapeut." }, "credit": "Martina Holmberg/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/a3608180-4d53-49f5-8f13-d45d93d0ebee" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Att ofrivilligt leva utan ett sexliv är vanligare än vad många tror, enligt flera sexologer.\n– I och med att ämnet är känsligt och tabu finns det antagligen personer som lider i sin ensamhet; hade det belysts mer så hade fler trätt fram, säger Jack Lukkerz, sexologisk rådgivare." } ] } }, "commercial": false, "originId": "QoRKq", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-05-18T14:27:17.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "a3c5ee03-8600-4a18-928d-502e9e4e9460", "surrogateKeys": [ "topic/att-inte-ha-sex" ], "name": "Att inte ha sex", "description": "En serie från Idagsidan om ett tabu i vår tid.", "id": "att-inte-ha-sex", "type": "story" }, { "originId": "1fb29620-19fd-468d-beb8-fe04872762be", "surrogateKeys": [ "topic/idagsidan" ], "name": "Idagsidan", "id": "idagsidan", "type": "category" }, { "originId": "fe17d7c9-e14c-497c-8ecd-ccd4059d0c27", "surrogateKeys": [ "topic/sex--samlevnad" ], "name": "Sex & samlevnad", "subType": "descriptor", "id": "sex--samlevnad", "type": "tag" }, { "originId": "c754dbcf-2f59-4194-a608-24d4bf9af668", "surrogateKeys": [ "topic/sexualitet" ], "name": "Sexualitet", "subType": "descriptor", "id": "sexualitet", "type": "tag" }, { "originId": "9ce78f38-90f3-4cc1-b2f4-800e9f50a367", "surrogateKeys": [ "topic/relationer" ], "name": "Relationer", "subType": "descriptor", "id": "relationer", "type": "tag" } ], "id": "manga-vuxna-har-aldrig-haft-sex", "title": "Många vuxna har aldrig haft sex", "authors": [ { "originId": "119f14af-b1be-4f25-a88b-0a19e3b1c594", "surrogateKeys": [ "author/matilda-shayn" ], "name": "Matilda Shayn", "id": "matilda-shayn", "type": "author" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Michel Houellebecq." }, "credit": "AOP.", "url": "https://image.api.plan3.se/images/272b8063-51a9-47fa-9af4-f4c742b5fd1d" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det är lätt att uppfatta Houellebecq som en amoralisk provokatör som försvarar en cynisk jakt på njutning. I själva verket är han en konsekvent moralist som riktar sin vrede mot de olika sållningsmekanismer som gör vissa till vinnare medan andra förlorar." } ] } }, "commercial": false, "originId": "1dd699c5-518a-3698-a12c-665aa620f7ea", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2006-10-17T03:30:00.000Z", "designType": "voice-understrecket", "topics": [ { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "55f017e7-710e-465c-b13f-bd5266139395", "surrogateKeys": [ "topic/michel-houellebecq" ], "name": "Michel Houellebecq", "subType": "person", "id": "michel-houellebecq", "type": "tag" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" } ], "id": "houellebecq-en-moralisk-misantrop", "title": "Houellebecq en moralisk misantrop", "authors": [ { "originId": "fba404ee-6b30-4cf8-a662-8fff62cf9388", "surrogateKeys": [ "author/roland-paulsen" ], "name": "Roland Paulsen", "id": "roland-paulsen", "type": "author" } ] } } ], "firstPublishedAt": "2016-09-25T06:30:00.000Z", "id": "varfor-har-svenskarna-slutat-ligga", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "twitter": "Isabellestahl", "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2016-12-23T12:51:46.000Z" }, "publishedAt": "2016-09-25T06:30:00.000Z", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Svenskarna har slutat ligga", "tags": [ { "identity": "tinder", "name": "Tinder", "subType": "organization", "id": "437fd163-17f5-4932-a392-da34fd33972d" }, { "identity": "sex--samlevnad", "name": "Sex & samlevnad", "subType": "descriptor", "id": "fe17d7c9-e14c-497c-8ecd-ccd4059d0c27" }, { "identity": "sexualitet", "name": "Sexualitet", "subType": "descriptor", "id": "c754dbcf-2f59-4194-a608-24d4bf9af668" }, { "identity": "rfsu", "name": "RFSU", "subType": "organization", "id": "bbc0743d948852679f736e33499999b9d4ab7594" }, { "identity": "svd-premium", "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9" } ], "newsValue": 60, "identity": "varfor-har-svenskarna-slutat-ligga", "id": "ad684", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" } ], "updatedAt": "2016-12-23T12:51:46.000Z", "authors": [ { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "id": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a" } ], "story": { "identity": "svds-kulturmagasin", "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694" } }, "highlight": { "_contents": [ " Isabelle Ståhl undersöker den moderna dejtingkultur som tycks ha distanserat oss från våra egna och andras kroppar. När jag ser ”De stora vidderna" ] }, "sort": [ 1, 1474785000000, "Svenskarna har slutat ligga" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "weXbd", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 531, "publishedAt": "2016-06-17T07:00:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "mindfulness" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "mindfulness" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "mindfulness" } } ], "originId": "7bd86bd6-afd6-4f8a-8016-39eda0e7a757", "surrogateKeys": [ "topic/mindfulness" ], "name": "Mindfulness‎", "subType": "descriptor", "id": "mindfulness", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "lyra-ekstrom-lindback" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "lyra-ekstrom-lindback" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "lyra-ekstrom-lindback" } } ], "originId": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2", "surrogateKeys": [ "topic/lyra-ekstrom-lindback" ], "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "lyra-ekstrom-lindback", "type": "tag" } ], "designType": "voice-chronicle", "machineTagKeys": [], "title": "Mindfulness – att blunda och stirra in i sin egen tomhet", "version": 9, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "topic/mindfulness", "article/mindfulness--att-blunda-och-stirra-in-i-sin-egen-tomhet", "topic/lyra-ekstrom-lindback", "author/isabelle-stahl" ], "originId": "weXbd", "newsValue": 50, "contents": [ { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Har du provat mindfulness? var det första många sa när jag berättade att jag hade blivit sjukskriven. Jag önskar att det funkade för mig. Jag blundar och försöker känna hur luften känns när jag andas in den och hur ryggen känns mot kontorsstolen. Jag känner hur kroppen fylls av tomhet och tiden bara går. När jag öppnar ögonen är jag fortfarande där, kvar med mig själv." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det sägs att man ska bli lugnare och mer närvarande av mindfulness, men jag känner mig bara otillräcklig och ensam. Nuet är säkert mycket mer än min överstimulerade hjärna kan fatta, men jag känner det inte." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hos flera unga författare tematiseras just nu liknande problem med medveten närvaro. Jag ser fram emot att läsa Maxim Grigorievs nya roman ”Nu”, som utkommer i höst och enligt förlaget handlar om hur världen i den digitala verklighetens utmattande informationsmättnad smälter ihop till ett enda pågående nu. Berättarjaget är en ung, tillbakadragen man som försöker hitta en väg ut ur denna övermättade verklighet. I en samtid då vi ständigt uppmanas leva i nuet och fånga dagen är det lätt att drabbas av ett starkt behov att dra sig undan." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 30, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I Lyra Ekström Lindbäcks roman ”I tiden” framstår tiden bara som material för Instagram-bilder. Den utbrända huvudpersonen försöker utföra övningar i medveten närvaro som KBT-terapeuten ger honom, men fylls av tomhet. Han vill inte fylla kroppen med luft, och söker ett annat sätt att återfå kontakten med skönheten och livet. Det är först i möten med andra människor som han kan erfara verklig närvaro." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Behovet av samlande, kollektiva ritualer och praktiker som kan skapa en ökad närvaro såg jag också på Konstfacks kandidatutställning i våras. På det kala vita golvet stod små tempel med främmande symboler och ljusvekar som man kunde tända och samlas kring medan ljusen brann ut. Det får mig att tänka på den österrikiska dramaturgen Hugo von Hoffmanstahl, som på 10-talet skriver om behovet av ett kollektivt liv. Avsaknaden av gemensamma ”helhetsceremonier” såg han som orsaken till moderna människors neuroser och ångest. Hans tanke känns fortfarande radikal i en tid då vi alltid förväntas vända oss in i oss själva om tillvaron känns bristfällig. I samtida managementfilosofi presenteras ofta meditation och mindfulness som vägar till ett mindre individualistiskt sätt att leva. Som på företagseventet ”Sime conciousness”, som hölls i Stockholm för några veckor sedan, där man lär ut hur medveten närvaro kan användas för att ”leda sig själv, företag och det samhälle vi måste bygga” i ”världen efter religion, marknad och egofixering”." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Den retoriken ger associationer till radikala politiska rörelsers drömmar om ett nytt samhälle och ett annat, mindre individualistiskt sätt att arbeta. Men för mig känns mindfulness bara som ännu en övning i att vara en stark person." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det verkligt radikala vore kanske inte om alla anställda mediterade lite på jobbet varje dag, det vore ett liv där man inte förväntades finna meningen med allting inom sig själv, och där målet med meditation inte är ökad produktivitet." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Att blunda och stirra in i mörkret i sin egen kropp är inte självklart den bästa behandlingen för människor som försöker hantera ett gränslöst arbetsliv där frilanskontoret många dagar är tomt och det mesta är upp till en själv." } ] } } ], "firstPublishedAt": "2016-06-17T07:00:00.000Z", "id": "mindfulness--att-blunda-och-stirra-in-i-sin-egen-tomhet", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "twitter": "Isabellestahl", "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2016-06-17T07:09:30.000Z" }, "publishedAt": "2016-06-17T07:00:00.000Z", "designType": "Krönika/Kommentar/Analys", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Mindfulness – att blunda och stirra in i sin egen tomhet", "tags": [ { "identity": "mindfulness", "name": "Mindfulness‎", "subType": "descriptor", "id": "7bd86bd6-afd6-4f8a-8016-39eda0e7a757" }, { "identity": "lyra-ekstrom-lindback", "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2" } ], "newsValue": 50, "identity": "mindfulness--att-blunda-och-stirra-in-i-sin-egen-tomhet", "id": "weXbd", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" } ], "updatedAt": "2016-06-17T07:09:30.000Z", "authors": [ { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "id": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a" } ] }, "sort": [ 1, 1466146800000, "Mindfulness – att blunda och stirra in i sin egen tomhet" ] }, { "_source": { "title": "Isabella Ståhl", "uri": "http://www.svd.se/naringsliv/sok-foretag/companyInfo.html?companyID=20606778-1", "organizationNumber": "841220-XXXX", "address": "Turistvägen 58 LGH 1101, 82040, Järvsö" }, "_type": "company" }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "pJPG", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 1763, "publishedAt": "2016-04-15T09:02:14.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter-bplus", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } } ], "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "george-orwell" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "george-orwell" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "george-orwell" } } ], "originId": "d24d6171-0910-4728-8871-bd7f88452334", "surrogateKeys": [ "topic/george-orwell" ], "name": "George Orwell", "subType": "person", "id": "george-orwell", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "kungstradgarden" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kungstradgarden" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "kungstradgarden" } } ], "originId": "41229bab-3ae1-41f7-aa00-06c87ac87552", "surrogateKeys": [ "topic/kungstradgarden" ], "name": "Kungsträdgården", "subType": "location", "id": "kungstradgarden", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "susanna-alakoski" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "susanna-alakoski" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "susanna-alakoski" } } ], "originId": "489b9211-d32d-464c-8906-fcd9c011d526", "surrogateKeys": [ "topic/susanna-alakoski" ], "name": "Susanna Alakoski", "subType": "person", "id": "susanna-alakoski", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "karin-johannisson" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "karin-johannisson" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "karin-johannisson" } } ], "originId": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson" ], "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "karin-johannisson", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "yahya-hassan" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "yahya-hassan" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "yahya-hassan" } } ], "originId": "1c2f29a9-4db8-4087-903f-91c0bac34ada", "surrogateKeys": [ "topic/yahya-hassan" ], "name": "Yahya Hassan", "subType": "person", "id": "yahya-hassan", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "sverigedemokraterna" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "sverigedemokraterna" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "sverigedemokraterna" } } ], "originId": "f7a8933b-fe9e-4b6b-aadc-805af9d4b1bb", "surrogateKeys": [ "topic/sverigedemokraterna" ], "name": "Sverigedemokraterna", "subType": "organization", "id": "sverigedemokraterna", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "islam" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "islam" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "islam" } } ], "originId": "fdbe7175-75e9-4650-ad9e-81c9d9a3a27c", "surrogateKeys": [ "topic/islam" ], "name": "Islam", "subType": "descriptor", "id": "islam", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "israel" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "israel" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "israel" } } ], "originId": "7d1b9bd5a7bbcd3ad1deab9f8ec023532aae0ab0", "surrogateKeys": [ "topic/israel" ], "name": "Israel", "subType": "location", "id": "israel", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "horace-engdahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "horace-engdahl" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "horace-engdahl" } } ], "originId": "6235ad2a-b661-4eb3-b1b7-369b2def4604", "surrogateKeys": [ "topic/horace-engdahl" ], "name": "Horace Engdahl", "subType": "descriptor", "id": "horace-engdahl", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "ebba-witt-brattstrom" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "ebba-witt-brattstrom" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "ebba-witt-brattstrom" } } ], "originId": "ae633dda-e9aa-4f04-afa7-f8cc0d58d19b", "surrogateKeys": [ "topic/ebba-witt-brattstrom" ], "name": "Ebba Witt-Brattström", "subType": "person", "id": "ebba-witt-brattstrom", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "kristina-sandberg" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kristina-sandberg" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "kristina-sandberg" } } ], "originId": "f9b16451-2fa5-4e65-a8be-c4d62fa513cf", "surrogateKeys": [ "topic/kristina-sandberg" ], "name": "Kristina Sandberg", "subType": "person", "id": "kristina-sandberg", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "lyra-ekstrom-lindback" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "lyra-ekstrom-lindback" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "lyra-ekstrom-lindback" } } ], "originId": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2", "surrogateKeys": [ "topic/lyra-ekstrom-lindback" ], "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "lyra-ekstrom-lindback", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "helen-macdonald" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "helen-macdonald" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "helen-macdonald" } } ], "originId": "e2c6dcea-114b-46e6-9f3c-a15ce65bd13e", "surrogateKeys": [ "topic/helen-macdonald" ], "name": "Helen Macdonald", "subType": "person", "id": "helen-macdonald", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "madeleine-hesserus" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "madeleine-hesserus" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "madeleine-hesserus" } } ], "originId": "720e1a24-4614-4ceb-9490-bfb4f7abfde7", "surrogateKeys": [ "topic/madeleine-hesserus" ], "name": "Madeleine Hessérus", "subType": "person", "id": "madeleine-hesserus", "type": "tag" } ], "designType": "compilation", "machineTagKeys": [], "title": "SvD tipsar: Bästa böckerna just nu", "version": 74, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/sverigedemokraterna", "article/den-nya-radikala-litteraturen-handlar-om-adoption", "article/i-galna-fruars-sallskap", "topic/kultur", "topic/ebba-witt-brattstrom", "article/en-sorts-aleksijevitj-fran-solna", "topic/susanna-alakoski", "article/epos-over-1900-talet-pa-bara-270-sidor", "article/en-generation-som-famlar-i-morkret", "article/intellektuellt-aventyr-i-kungstradgarden", "topic/kultur:litteratur", "article/medelhavets-angestfyllda-hetta", "topic/israel", "topic/karin-johannisson", "article/makalos-dikt-om-cancer-och-ensamhet", "article/rasande-uppgorelse-med-adoptionshanteringen", "article/svd-tipsar-basta-bockerna-just-nu", "article/laddad-atomprosa-i-manga-nyanser-av-gratt", "article/ar-religionen-var-tids-stora-syndabock", "topic/kristina-sandberg", "article/hoppfullt-om-tva-framlingar-under-ett-vindskydd", "author/svd-kultur", "article/naderehvandi-lovar-trost-men-landar-i-sorg", "topic/kungstradgarden", "topic/helen-macdonald", "topic/george-orwell", "article/stor-litteratur-om-liv-och-dod", "topic/yahya-hassan", "topic/lyra-ekstrom-lindback", "article/negar-naseh-ilska-ar-ett-bra-bransle", "article/mot-den-forbjudna-zonens-morka-hjarta", "topic/madeleine-hesserus", "topic/islam", "article/sinnrik-essa-om-glomskans-natur", "article/hannah-arendt-larde-mig-att-tanka-sjalv", "article/delat-foraldraskap-ar-den-verkliga-utmaningen", "topic/horace-engdahl", "article/svd-valjer-skrall-bland-arets-hittills-basta-bocker", "article/kvinnan-har-splittrat-karnfamiljen", "article/sorgearbete-pa-hog-hojd", "article/jenny-erpenbeck-vill-vi-tyskar-sparra-in-folk-i-lager" ], "originId": "pJPG", "newsValue": 60, "contents": [ { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Två av tipsen." }, "url": "https://image.api.plan3.se/images/8ca61617-c022-430b-b74d-17859dcad442" } }, { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Ett storverk om nazism och boken som slår hål på myten om religionens våldsamma natur. SvD:s kritiker guidar här till månadens 18 mest läsvärda böcker – inom både skönlitteratur och sakprosa." } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Den här artikeln publicerades i april 2016. För nyare boktips gå in på SvD.se/kultur/litteratur" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "figure": false, "caption": { "value": "Merete Mazzarella, Anna Hallberg och David Nyman." }, "sensitive": false, "credit": "Lorna Bartram, Sara Mac key och Christine Olsson/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/d0fe9fb2-2056-47e2-94dd-7afa03539a81" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Bokvåren har inletts med flera skrällar – som en oerhört hyllad svensk debut, och den tredje delen i avslöjade pseudonymen Elena Ferrantes Neapelserie. Här guidar SvD:s kritiker till månadens mest läsvärda böcker – inom både skönlitteratur och sakprosa." } ] } }, "commercial": false, "originId": "EPMEo", "paywallSetting": "premium", "publishedAt": "2017-02-01T10:11:30.000Z", "designType": "compilation", "topics": [ { "originId": "bb41251d-93e2-4e88-b41c-6423847576d8", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2017" ], "name": "Bokvåren 2017", "description": "", "id": "bokvaren-2017", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "19abd3b2-31d6-4e68-86c0-aaa095d0c170", "surrogateKeys": [ "topic/bocker" ], "name": "Böcker", "subType": "descriptor", "id": "bocker", "type": "tag" }, { "originId": "8e00c28b-194b-4715-8b06-691d2604a674", "surrogateKeys": [ "topic/merete-mazzarella" ], "name": "Merete Mazzarella", "subType": "person", "id": "merete-mazzarella", "type": "tag" }, { "originId": "ac204908-2453-4b6b-811e-7bf2c9e47ddc", "surrogateKeys": [ "topic/jenny-diski" ], "name": "Jenny Diski", "subType": "person", "id": "jenny-diski", "type": "tag" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" }, { "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" } ], "id": "svd-valjer-skrall-bland-arets-hittills-basta-bocker", "title": "SvD väljer: Skräll bland årets hittills bästa böcker", "authors": [ { "originId": "2504b387-8edd-4022-ac46-53c08d95fc4f", "surrogateKeys": [ "author/madelaine-levy" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/f8e75a52-9583-408b-940a-b980ca744d1c", "name": "Madelaine Levy", "description": "Litteraturredaktör på Svenska Dagbladet. Jag har alltid älskat att läsa, och att skriva om det jag läser. I tonåren grundade jag det litterära fanzinet Mono. Senare kom jag att studera litteratur i Stockholm, Paris och Oxford. Jag har även varit redaktör på bokförlag, skrivit en bok, varit chefredaktör för Bon och medverkat i tidningar som DN, Aftonbladet, BLM, Fokus och SvD. Som skribent och redaktör försöker jag med enkla ord beskriva det komplexa förhållandet mellan samtiden och dess kulturutryck. ", "id": "madelaine-levy", "type": "author", "email": "madelaine.levy@svd.se" } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Bokvåren 2016 har dominerats av fejden mellan två av litteraturlivets giganter, Horace Engdahl och Ebba Witt-Brattström. Men vid sidan av deras alster har det kommit utmärkta böcker om en mängd ämnen - bland annat en potentiell Palmemördare, en ung Joyce Carol Oates, ett magiskt möte i Kungsträdgården och om duvhöken Mabel, som hjälper en ung kvinna sörja sin far." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Ellinor Eriksson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/4d9f22e6-1080-4a68-9699-fab4727c8d9e" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Kungsträdgårdens svarta hål\" av Per Johansson" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Den avslöjande arbetsplatsskildringen dröjer sig kvar på ett sätt som kan föra tankarna till både George Orwell och Susanna Alakoski\" skrev Magnus Persson om Per Johanssons nya roman." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I bokens fiktivt självbiografiska berättelse så möts en författare som fått i uppdrag av drottningen att skriva en bok och en olycklig arvtagare - trots att de lever i olika tider - i Kungsträdgården." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Absurt, underhållande och fascinerande tyckte recensenten." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Per Johansson, född 1972, debuterade 2006 med ”Göteborg i päls”, som nominerades till Borås Tidnings Debutantpris. För romanen ”Cancersurfare” (2010) tilldelades han Göteborgs-Postens litteraturpris." }, "credit": "Ellinor Eriksson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/42ca55e6-9530-46b5-b9a8-7b742e641a7b" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En missbrukande arvtagare och bankman. En drottning som absolut vill läsa en bok om Kungsträdgården. I \"Kungsträdgårdens svarta hål\" förenar Per Johansson osannolikt nog de två. Absurt, underhållande och fascinerande tycker Magnus Persson." } ] } }, "commercial": false, "originId": "4PnR", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-30T06:30:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "41229bab-3ae1-41f7-aa00-06c87ac87552", "surrogateKeys": [ "topic/kungstradgarden" ], "name": "Kungsträdgården", "subType": "location", "id": "kungstradgarden", "type": "tag" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" } ], "id": "intellektuellt-aventyr-i-kungstradgarden", "title": "Intellektuellt äventyr i Kungsträdgården", "authors": [ { "originId": "4148c905-14f5-412d-820b-67815c541c65", "surrogateKeys": [ "author/magnus-persson-7aq9" ], "name": "Magnus Persson ", "description": "Jag är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och har skrivit kritik i SvD sedan 1999. Har slukat litteratur sedan barnsben och som vuxen även intresserat mig för mer kritiska ingångar till litteraturläsning (se t.ex. min bok “Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning” (2012)). I SvD skriver jag om alltifrån ny romankonst och deckare till facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap.", "id": "magnus-persson-7aq9", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/27e172d0-4c0c-4443-b90f-62e37001bae6" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Glömskans bibliotek. En essä om demens, vansinne och litteratur\" av UKON" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Sinnrikt om glömskans natur\" skrev Karin Johannisson i sin recension av SvD-medarbetaren UKONs långessä." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Boken försöker förstå sig på demensens natur genom att titta på såväl psykologiska teorier som daterade svenska lobotomi-praktiker och samtida litteratur (danska Yahya Hassan är ett av de namn som figurerar)." }, { "markup": [ { "offset": 51, "length": 19, "type": "link:external", "uri": "http://www.svd.se/om/nar-hjarnan-sviktar" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Ett utmärkt komplement till SvD Idags artikelserie När hjärnan sviktar om just demens." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Ulf Karl Olov Nilsson är verksam som psykolog i Göteborg och skriver litteraturkritik i SvD. Han uppträder ibland med elektronika-gruppen Njurmännen." }, "credit": "Björn Larsson Rosvall/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/dfe8541e-5d68-4640-a06a-a9e1fb700cb2" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Karin Johannisson läser en säregen bok som med hjälp av litteratur, historik och några obligatoriska guruer försöker förstå sig på demensens innersta natur. Men handlar tillståndet om att ha glömt, eller att minnas mer än vad hjärnan klarar av?" } ] } }, "commercial": false, "originId": "RVad", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-24T06:45:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6", "surrogateKeys": [ "topic/karin-johannisson" ], "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "karin-johannisson", "type": "tag" } ], "id": "sinnrik-essa-om-glomskans-natur", "title": "Sinnrik essä om glömskans natur", "authors": [ { "originId": "bea7a703-d1c5-40f6-8a41-d612ab3b0281", "surrogateKeys": [ "author/karin-johannisson" ], "name": "Karin Johannisson", "id": "karin-johannisson", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Totalitarismens ursprung\" av Hannah Arendt" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Fred Stein/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/04d613a2-3114-4330-a2bb-6df819aaf9cc" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"På samma sätt som Sverigedemokraterna utmålar muslimer som det största hotet mot Europas säkerhet ser högerextrema islamister USA och Israel som det största hotet mot Islam.\"" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Den kontroversiella filosofen Hannah Arendts storverk om nazism och stalinism, \"Totalitarismens ursprung\", finns nu för första gången översatt till svenska. Nalin Pekgul läste en av sin barndoms hjältar och hittade starka paralleller till vår samtid." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Hanna Arendt. Hennes bok ”Totalitarismens ursprung”, som första gången publicerades 1951, har nu kommit ut i svensk översättning." }, "credit": "TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/2af98aba-b3e5-4497-8750-cc89449e4402" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Nalin Pekgul skriver om Hannah Arendt, filosofen som fick henne att gå sin egen väg, ställde till problem för henne i partipolitiken – och som har mycket att lära oss om såväl Sverigedemokraterna som muslimska extremister." } ] } }, "commercial": false, "originId": "O5ak", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-19T16:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "f7fd9b9cff1047dffb8b76da5b5e0dcbf993bee7", "surrogateKeys": [ "topic/nalin-pekgul" ], "name": "Nalin Pekgul", "subType": "person", "id": "nalin-pekgul", "type": "tag" }, { "originId": "270d95a0-6a18-49b3-9c63-f716b45d3247", "surrogateKeys": [ "topic/hannah-arendt" ], "name": "Hannah Arendt", "subType": "person", "id": "hannah-arendt", "type": "tag" }, { "originId": "f7a8933b-fe9e-4b6b-aadc-805af9d4b1bb", "surrogateKeys": [ "topic/sverigedemokraterna" ], "name": "Sverigedemokraterna", "subType": "organization", "id": "sverigedemokraterna", "type": "tag" }, { "originId": "cea772c1-4394-48bd-b40d-be72f111738e", "surrogateKeys": [ "topic/adolf-eichmann" ], "name": "Adolf Eichmann", "subType": "person", "id": "adolf-eichmann", "type": "tag" }, { "originId": "271d53f3f4f64ebf83e33f119bb9e50957a5c922", "surrogateKeys": [ "topic/tyskland" ], "name": "Tyskland", "subType": "location", "id": "tyskland", "type": "tag" } ], "id": "hannah-arendt-larde-mig-att-tanka-sjalv", "title": "”Hannah Arendt lärde mig att tänka själv”", "authors": [] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Sofia Runarsdotter", "url": "https://image.api.plan3.se/images/5921fa20-7181-401d-831e-f7ab7f7834b0" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Den befriade familjen\" av Josefin Olevik" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Den 1 april 2015 blev det genom en lagändring tillåtet för ensamstående kvinnor att inseminera sig i Sverige. Vad innebär nya typer av familjebildning, som singelföräldraskap, för individer och för samhället?" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Den frågan ställer sig Josefin Olevik, som själv skaffat barn på egen hand, i \"Den befriade familjen\". I reportageboken intervjuas såväl föräldrar och ofrivilligt barnlösa som politiker och företrädare för religiösa samfund." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Rekommenderad läsning för alla som vill få stoff till sina funderingar kring såväl fertilitetsbehandling för ensamstående som familjenormer i allmänhet\" tyckte SvD:s recensent." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/8e3d333e-dfb5-4473-a0b2-db6db25024e8" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I april 2016 blev det lagligt för ensamstående kvinnor att skaffa barn med landstingets hjälp. Vägen dit har varit lång men logisk, skriver Josefin Olevik som själv åkte till Danmark för att bli gravid. Den 12 mars kom hennes bok ”Den befriade familjen”." } ] } }, "commercial": false, "originId": "0KWM", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-06T07:30:00.000Z", "designType": "reportage", "topics": [ { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "9d2762222ad7f88a39668549a16a60815781e14f", "surrogateKeys": [ "topic/danmark" ], "name": "Danmark", "subType": "location", "id": "danmark", "type": "tag" }, { "originId": "5f2a143905958c3b7e737c566e4ac16d64e0a48c", "surrogateKeys": [ "topic/sverige-k1clk" ], "name": "Sverige", "subType": "location", "id": "sverige-k1clk", "type": "tag" }, { "originId": "413eb96d-6055-4c7a-a8ff-594a5f1fbe09", "surrogateKeys": [ "topic/insemination" ], "name": "Insemination", "subType": "descriptor", "id": "insemination", "type": "tag" }, { "originId": "5e7685d0-e6f4-4c4b-b448-fdfffc117deb", "surrogateKeys": [ "topic/familj" ], "name": "Familj", "subType": "descriptor", "id": "familj", "type": "tag" } ], "id": "kvinnan-har-splittrat-karnfamiljen", "title": "Kvinnan har splittrat kärnfamiljen", "authors": [ { "originId": "622ed76e-fbd1-4e02-81fe-35a5e5cdb17c", "surrogateKeys": [ "author/josefin-olevik" ], "name": "Josefin Olevik", "id": "josefin-olevik", "type": "author" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Josefin Olevik är journalist och föreläser regelbundet om journalistik på Poppius. Hon debuterade 2009 som författare med ”Campingland. En berättelse om flintastek, flukthål och förtältsromantik”." }, "credit": "Sofia Runarsdotter", "url": "https://image.api.plan3.se/images/9d199fe6-9416-499f-92a9-6ad51ce39aec" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Befrielse är ett tema i Josefin Oleviks bok om att skaffa barn genom insemination. Den som blir förälder på egen hand slipper kompromissa om sin roll. Snarare framstår tvåsamhet som den stora utmaningen, skriver forskaren Judith Lind." } ] } }, "commercial": false, "originId": "6aEe", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-19T07:45:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" } ], "id": "delat-foraldraskap-ar-den-verkliga-utmaningen", "title": "Delat föräldraskap är den verkliga utmaningen", "authors": [ { "originId": "d7ecc3ef-8c26-46f8-9a8c-d530078f9f20", "surrogateKeys": [ "author/judith-lind" ], "name": "Judith Lind", "description": "Lektor vid Tema Barn, Linköpings universitet.", "id": "judith-lind", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Helen Macdonald" }, "credit": "Marzena Pogorzaly", "url": "https://image.api.plan3.se/images/49799de7-d485-44e7-80a2-77fb5168b6cd" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"H som i hök\" av Helen Macdonald" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Helen Macdonald förlorar helt oväntat sin älskade pappa. Världen rämnar, blir en opålitlig och skräckfylld plats att vara på. Genom minnen och drömmar kommer flykt- och utvägen till henne – hon måste ha en duvhök.\"" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Så inledde Kristina Sandberg sin recension av \"H som i hök\" en högst ovanlig memoarbok som blivit en succé i Storbritannien och nu även utkommit på svenska." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hennes recension fortsätter:\n\"Sakta öppnar sig texten i alla sina skiktningar, siktdjup och dubbelexponeringar och det blir mycket spännande... Låt mig vara, tycks texten också säga, jag är utom mig av sorg, kränkt av mänskligheten, av hur döden drabbade mig. Kan ni verkligen dela detta och förstå mig?\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "credit": "MCPHOTO / Action Press", "url": "https://image.api.plan3.se/images/5f0ad83b-90f6-40ef-a522-c25ed0da0b4f" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "För falkeneraren finns alltid hotet att fågeln inte ska komma tillbaka, utan flyga sin väg. På samma sätt riskerar vi alltid, i varje stund, att förlora de människor vi älskar. Helen Macdonald har skrivit en vacker, skiktad bok om sorgen efter sin far, ensamhet – och den helande konsten att tämja en duvhök." } ] } }, "commercial": false, "originId": "QVpW", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-27T10:30:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" }, { "originId": "26af75fe243bff27ea5c8cfec5de4a30784d2185", "surrogateKeys": [ "topic/djur--natur" ], "name": "Djur & natur", "subType": "descriptor", "id": "djur--natur", "type": "tag" }, { "originId": "e2c6dcea-114b-46e6-9f3c-a15ce65bd13e", "surrogateKeys": [ "topic/helen-macdonald" ], "name": "Helen Macdonald", "subType": "person", "id": "helen-macdonald", "type": "tag" } ], "id": "sorgearbete-pa-hog-hojd", "title": "Sorgearbete på hög höjd", "authors": [ { "originId": "9ee28b94-1516-455f-b677-e0695b63936d", "surrogateKeys": [ "author/kristina-sandberg" ], "name": "Kristina Sandberg", "id": "kristina-sandberg", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Gunnel Johansson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/8e1570a7-c747-4a75-bbdc-1cfc2b2f9c4e" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Anteckningar om hö. Dikter\" av Birgitta Lillpers" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I Birgitta Lillpers nya samling är jaget sjukt och jorden hon vandrar på ödelagd. Gabriel Itkes-Sznap läste en samling dikter så skyddslösa, och så precisa, att han tappade andan." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Birgitta Lillpers (född 1958) är bosatt i Orsa. Hon har tagit emot ett stort antal priser för sin lyrik, bland annat Svenska Akademiens Doblougska pris 2001 och Svenska Dagbladets litteraturpris 2004." }, "credit": "Gunnel Johansson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/9d9f5fc9-eb49-49d7-8d80-bab8a74206a4" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I Birgitta Lillpers nya samling är jaget sjukt och jorden hon vandrar på ödelagd. Gabriel Itkes-Sznap läser dikter så skyddslösa, och så precisa, att han tappar andan." } ] } }, "commercial": false, "originId": "d3LA", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-25T15:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" } ], "id": "makalos-dikt-om-cancer-och-ensamhet", "title": "Makalös dikt om cancer och ensamhet", "authors": [ { "originId": "2d63122b-8bf2-4388-aeb1-bbf4b835fe1b", "surrogateKeys": [ "author/gabriel-itkes-sznap" ], "name": "Gabriel Itkes-Sznap", "id": "gabriel-itkes-sznap", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Pica Pressfoto", "url": "https://image.api.plan3.se/images/3d4812ca-97e3-4a00-a67b-0c14467668c2" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Om du vill\" av Helle Helle" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Helles böcker har alltid varit vackra, både utanpå och inuti. De är sparsmakade, lågmälda och intensiva, med omsorgsfullt formade meningar där rytm, ljud och ordval bildar en enhet, tung av mening,\" skrev Karin Nykvist om prisbelönta danska minimalisten Helle Helles nya roman." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I boken möts en man och en kvinna som gått vilse i skogen - vilket blir ett tillfälle berätta fragment ur kvinnans livshistoria." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"När man ofrivilligt ligger och fryser i ett vindskydd en oktobernatt med en främling tvingas man möta sig själv. Och kanske får man också – verkligen – syn på den andre. Det är hoppfullt. Och vackert.\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Helle Helle" }, "credit": "Gary Doak/IBL", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f45f8b7a-f64c-4494-8009-2c01d589b0b7" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hon har beskyllts för att skriva \"författarskoleprosa\". Men Danska Helle Helle håller kvar vid minimalismen som alltid utmärkt hennes författarskap. I nya \"Om du vill\" låter hon en man och en kvinna gå vilse tillsammans i en skog. Hoppfullt och vackert, tycker Karin Nykvist." } ] } }, "commercial": false, "originId": "PMzp", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-04-03T07:45:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" }, { "originId": "9d2762222ad7f88a39668549a16a60815781e14f", "surrogateKeys": [ "topic/danmark" ], "name": "Danmark", "subType": "location", "id": "danmark", "type": "tag" } ], "id": "hoppfullt-om-tva-framlingar-under-ett-vindskydd", "title": "Hoppfullt om två främlingar under ett vindskydd", "authors": [ { "originId": "31d8c27b-c42d-4356-941a-0d9ca3f6ab68", "surrogateKeys": [ "author/karin-nykvist" ], "name": "Karin Nykvist", "description": "", "id": "karin-nykvist", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Modernista", "url": "https://image.api.plan3.se/images/090a9b5a-25cf-4719-ab7c-68221455b512" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"I tiden\" av Lyra Ekström Lindbäck" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I uppföljaren till hyllade \"Ett så starkt ljus\" skriver Lyra Ekström Lindbäck om en urban generation som håller allt på avstånd - så väl andra människor som sina egna känslor." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hennes huvudperson är Christoffer, modeskribent, som har allt det han drömde om i tonåren men ändå håller på att tappa greppet om tillvaron." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"En välkomponerad roman, skriven med ett språk som både är tänkande och kännande, med en gestaltning som är skickligare och mer precis än i Lyra Ekström Lindbäcks tidigare romaner. Den iscensätter en modern existentiell kris som handlar om långt mer än att fylla 30\" skrev Isabelle Ståhl." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Lyra Ekström Lindbäck (född 1990) fick Lilla Augustpriset 2008 för ”Manual”. Hennes ”Ett så starkt ljus” nominerades till Augustpriset 2014. Hon är kritiker i Dagens Nyheter och en av redaktörerna för den poetiska nättidskriften Fikssion." }, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f825d220-5184-4a67-9c66-6b6a89da3669" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I uppföljaren till hyllade \"Ett så starkt ljus\" skriver Lyra Ekström Lindbäck om en ung man som inte ens vågar tro på sina egna panikångestattacker. Isabelle Ståhl har läst en roman om en urban, uppkopplad generation som håller allt på ljusårs avstånd – till och med den egna kroppen." } ] } }, "commercial": false, "originId": "klwk", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-04-02T12:45:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2", "surrogateKeys": [ "topic/lyra-ekstrom-lindback" ], "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "lyra-ekstrom-lindback", "type": "tag" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" } ], "id": "en-generation-som-famlar-i-morkret", "title": "En generation som famlar i mörkret", "authors": [ { "twitter": "Isabellestahl", "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Sara Katrine Thiesen", "url": "https://image.api.plan3.se/images/5ab48b11-8a4c-4d16-b4fe-9e90e86b8560" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Hon är arg. Ett vittnesmål om transnationell adoption\" av Maja Lee Langvad" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Men det är just det irrationella och omöjliga som gör Lee Langvads bok så bra. Den kunde ha varit ett slags vitbok, fylld enbart av saklig presentation av fakta kring transnationell adoption. Eller så kunde den ha varit en utlämnande berättelse om upplevelsen av att försöka bearbeta känslorna inför den egna historien: att överges, att flygas över halva jordklotet och påbörja ett liv med avvikande kropp i ett vitt, rasistiskt samhälle. Eller så kunde den ha varit en formellt medveten och driven diktsamling om begrepp som identitet, modersmål, hemland och familj. Istället är det allt detta, på samma gång och huller om buller: dikt, fakta, självbiografi och performativt konstverk. Det enda som håller den samman är vredens mantra och dess tydliga, framträdande huvudperson: hon, Lee Langvad själv. Hon som är arg.\"" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Karin Nykvist om Maja Lee Langvads \"Hon är arg\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Maja Lee Langvad." }, "credit": "Sara Katrine Thiesen", "url": "https://image.api.plan3.se/images/8023ade2-c11b-41a6-8ef8-1d3bb9b64a7f" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Danska Maja Lee Langvads vittnesmål om adoption bärs fram av ett allomfattande, skickligt formulerat ursinne. Karin Nykvist har läst en bok som rör upp känslor, ifrågasätter privilegier – och gör henne obekväm på påskmiddagen." } ] } }, "commercial": false, "originId": "zaXw", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-04-02T08:45:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" }, { "originId": "9fba402f-c834-45e4-9e3b-d33ef477fccb", "surrogateKeys": [ "topic/adoption" ], "name": "Adoption", "subType": "descriptor", "id": "adoption", "type": "tag" } ], "id": "rasande-uppgorelse-med-adoptionshanteringen", "title": "Rasande uppgörelse med adoptionshanteringen", "authors": [ { "originId": "31d8c27b-c42d-4356-941a-0d9ca3f6ab68", "surrogateKeys": [ "author/karin-nykvist" ], "name": "Karin Nykvist", "description": "", "id": "karin-nykvist", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Maja Lee Langvad" }, "credit": "Morten Germund", "url": "https://image.api.plan3.se/images/9a83eaf8-5bd7-4a8f-8d67-6b910b34e0ae" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Danska Maja Lee Langvad, norska Brynjulf Tjønn och svenska Patrik Lundberg är exempel på en ny strömning inom skandinavisk litteratur – en strömning som är både litterärt och politiskt radikal. De skriver alla om erfarenheten av att vara adopterad från ett annat land." } ] } }, "commercial": false, "originId": "0bc94e8c-bf92-4bb2-9680-2a9f87a6eff4", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2015-10-18T10:15:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" }, { "originId": "e101ea3d-bc1c-4ed5-a95b-5d63205d0b6a", "surrogateKeys": [ "topic/poesi" ], "name": "Poesi", "subType": "descriptor", "id": "poesi", "type": "tag" }, { "originId": "9d2762222ad7f88a39668549a16a60815781e14f", "surrogateKeys": [ "topic/danmark" ], "name": "Danmark", "subType": "location", "id": "danmark", "type": "tag" }, { "originId": "a39b968ddaf0af86984d86fd05e8e881bfdb7930", "surrogateKeys": [ "topic/norge" ], "name": "Norge", "subType": "location", "id": "norge", "type": "tag" }, { "originId": "9fba402f-c834-45e4-9e3b-d33ef477fccb", "surrogateKeys": [ "topic/adoption" ], "name": "Adoption", "subType": "descriptor", "id": "adoption", "type": "tag" } ], "id": "den-nya-radikala-litteraturen-handlar-om-adoption", "title": "Den nya radikala litteraturen handlar om adoption", "authors": [ { "originId": "1f0eac01-301f-4191-9c62-feef512f5ef7", "surrogateKeys": [ "author/viola-bao" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/64488f19-c4f3-4264-9073-0f5f3b984622", "name": "Viola Bao", "description": "Jag är litteraturkritiker på SvD sedan 2014 och litteraturvetare med en masterexamen från Köpenhamns universitet. Skriver även kritik i Sydsvenska dagbladet. ", "id": "viola-bao", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/72c31852-1f0a-469d-8018-3f273e9a9102" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"De fördrivna\" av Negar Naseh" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I Siciliens sommarhetta tillbringar det svenska medelklassparet Miriam och Filip sin föräldraledighet. Men hettan och letargin tränger sig på, Miriam dricker gin och lyckas inte lämna sin dotter i fred. Filip oroar sig för att inte få tillräckligt med utrymme för sitt konstnärskap. Och i det kringliggande Medelhavet kämpar flyktingar för sitt liv. Laddat, spännande och lyckat tyckte Malin Ullgren om SvD-kritikern Negar Nasehs andra roman." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Negar Naseh (född 1984) är läkare och författare." }, "credit": "Anders Ahlgren", "url": "https://image.api.plan3.se/images/90a260c1-631c-4cf0-a6af-5e68cac7ee4e" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Negar Naseh hyllas för sina förtätade romaner. I den nya boken ställs det lilla livet, på en ö i Medelhavet, mot flyktingkris och Europas oro. Det är en bok som bottnar i ilska, säger hon." } ] } }, "commercial": false, "originId": "r013", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-04-09T06:15:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" }, { "originId": "e21946c7b0370d8cb65e71b0ed59c260b939eb2a", "surrogateKeys": [ "topic/migration" ], "name": "Migration", "subType": "descriptor", "id": "migration", "type": "tag" } ], "id": "negar-naseh-ilska-ar-ett-bra-bransle", "title": "Negar Naseh: ”Ilska är ett bra bränsle”", "authors": [ { "originId": "2c8819eb-1c18-42d2-80d5-31a427559740", "surrogateKeys": [ "author/elisabet-andersson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/d170d687-3b3e-4d64-bae1-8159bbce9554", "name": "Elisabet Andersson", "description": "Jag är kulturreporter med särskilt fokus på arkitektur och stadsmiljö. Jag skriver om sådant som ofta väcker känslor och debatt; arkitektur kan som bekant bjuda på både lyckokänslor och skräckupplevelser. Jag är intresserad av hur den byggda miljön blir till och vilka krafter som formar den. Ofta skriver jag om Stockholm, men jag försöker också hålla ett öga på resten av landet. På twitter hittar du mig på ElisabetASvD", "id": "elisabet-andersson", "type": "author", "email": "elisabet.andersson@svd.se" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Negar Naseh" }, "credit": "Anders Ahlgren", "url": "https://image.api.plan3.se/images/5b6e8dfa-cfff-4425-a7b5-fb6bfbc188f1" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I uppföljaren till hyllade \"Under all denna vinter\" byter Negar Naseh norrländsk enslighet mot ett augustibränt Sicilien. Där försöker ett ungt svenskt par leva med samtidens typiska pendling mellan begär och känslomässig bedövning. Medan flyktingar drunknar i havet utanför. Laddat, spännande och lyckat, skriver Malin Ullgren." } ] } }, "commercial": false, "originId": "kAPB", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-04-07T06:00:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" } ], "id": "medelhavets-angestfyllda-hetta", "title": "Medelhavets ångestfyllda hetta", "authors": [] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Fotograf Dan Hansson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/6574551b-535f-4502-b364-af3cef90c8a1" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"En Marialegend\" av Niklas Rådström" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Det hela börjar visserligen med ett intimt och innerligt skildrat samlag. Men snart avbryts den enkla familjeidyll som Rådström målat upp, när ett gäng drogade barnsoldater tränger sig in i det lilla huset. Vi inser plötsligt att vi befinner oss mitt i krigets brutala verklighet.\"" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I Niklas Rådströms nya roman berättas tre historier: om en museiintendent i New York, om konstnären Lucas Cranach den äldre som var Martin Luthers personliga vän och så om paret som utsatts för omänskligt våld och drivs på flykt." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Det är en rik roman Rådström skrivit, på samma gång tidlös och akut aktuell\" skrev John Sjögren i en lyrisk recension som avslutades:" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Växelsången mellan liv och död, mellan mirakel och meningslöshet, det är där Rådström helst befinner sig. Och med 'En Marialegend' visar han att det är i det spänningsfältet som stor litteratur blir till.\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Niklas Rådström (född 1953) är författare, dramatiker och professor i berättande för scen, film och media. Han är också ledamot av Samfundet De Nio." }, "credit": "Dan Hansson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/540b9210-e429-48ca-bdb9-815905b74aab" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Utan att banalisera eller reducera, och med ett språk som får läsaren att förundras över existensen skriver\nNiklas Rådström i \"En Marialegend\" om flykt, våld – och familjeband med kraft att omskapa världen." } ] } }, "commercial": false, "originId": "7EMB", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-04-08T07:15:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "81a26a88-69f6-4bef-a1fb-89209e93b22d", "surrogateKeys": [ "topic/bibeln" ], "name": "Bibeln", "subType": "descriptor", "id": "bibeln", "type": "tag" } ], "id": "stor-litteratur-om-liv-och-dod", "title": "Stor litteratur om liv och död", "authors": [ { "originId": "d48886ca-a4c7-4ec2-9832-d07035ef0944", "surrogateKeys": [ "author/john-sjogren" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/ca0deffa-11bd-4b69-9628-395d32d3d2ae", "name": "John Sjögren", "description": "Kulturskribent och kritiker. Jag skriver om kultur, religion och livsfrågor. Gärna i kombination. Har studerat litteratur- och religionsvetenskap, främst i Uppsala där jag är bosatt. Jag har skrivit essäboken ”Konstens sakrament” i vilken jag låter ett antal konstnärskap samtala med kristen tanke och tradition. Jag har tidigare även jobbat på tidningsredaktion, bland annat som litteraturredaktör på Upsala Nya Tidning. När jag inte läser eller skriver befinner jag mig förmodligen i en teatersalong eller vid ett välförsett middagsbord. Är löjligt förtjust i nationalhelgonet Bruce Springsteen.", "id": "john-sjogren", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Modernista", "url": "https://image.api.plan3.se/images/4b2cf49d-7e74-4d34-a762-5f910187daab" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Hjältinnor\" av Kate Zambreno" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I en dagboksliknande tankeresa söker Kate Zambreno efter sanningen om modernismens ”galna” kvinnor”. Fruar till kända författare som T S Eliot, F Scott Fitzgerald och D H Lawrence inspirerade sina makars verk, men hade svårt att göra sina egna röster hörda – och övergavs när de inte längre sågs som unga och spännande." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Det förtjänar att avnjutas med en penna i handen, med pauser för att låta allt sjunka in. Och framför allt, att läsas om, gång på gång. Det kommer jag att göra,\" skrev Ida Therén." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Kate Zambreno (född 1977) är en amerikansk författare och litteraturforskare. Hon undervisar på Columbia University, Sarah Lawrence College och Wesleyan University." }, "credit": "Modernista", "url": "https://image.api.plan3.se/images/4b1bb3d6-be79-4d07-a6ae-fb0402abc497" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I sin dagboksliknande tankeresa söker Kate Zambreno efter sanningen om modernismens ”galna” kvinnor”. Fruar till kända författare som T S Eliot, F Scott Fitzgerald och D H Lawrence inspirerade sina makars verk, men hade svårt att göra sina egna röster hörda – och övergavs när de inte längre sågs som unga och spännande." } ] } }, "commercial": false, "originId": "WQKg", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-04-09T08:45:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "669b1228-2d96-4daa-9a80-5ba222ebb3c2", "surrogateKeys": [ "topic/f-scott-fitzgerald" ], "name": "F Scott Fitzgerald", "subType": "person", "id": "f-scott-fitzgerald", "type": "tag" }, { "originId": "e0c2c2cd-ec5e-4632-b02a-e51721214365", "surrogateKeys": [ "topic/t-s-eliot" ], "name": "T S Eliot", "subType": "person", "id": "t-s-eliot", "type": "tag" }, { "originId": "e4a93a7d-6d0c-4877-9e60-c7ab76b62d47", "surrogateKeys": [ "topic/virginia-woolf" ], "name": "Virginia Woolf", "subType": "person", "id": "virginia-woolf", "type": "tag" }, { "originId": "ed02c200-e4b9-493f-a062-aa42e7c4c3ba", "surrogateKeys": [ "topic/marguerite-duras" ], "name": "Marguerite Duras", "subType": "person", "id": "marguerite-duras", "type": "tag" } ], "id": "i-galna-fruars-sallskap", "title": "I galna fruars sällskap", "authors": [ { "originId": "b7346eb7-a23b-4904-bac8-b650cb2665c3", "surrogateKeys": [ "author/ida-theren" ], "name": "Ida Therén", "description": "Jag är litteraturkritiker på Svenska Dagbladet. Helst skriver jag om samtida skönlitteratur och samhällsfrågor, men även konst, serieböcker, TV-serier, föräldraskap och andlighet. Jag föddes 1985 i en småländsk småstad och växte upp som frustrerad bokslukare med ett stort samhällsintresse. Jag har bott utanför Sverige i många år. Sedan jag kom till Stockholm har jag vid sidan av mitt skönlitterära skrivande arbetat som kritiker och kulturjournalist, bland annat i Aftonbladet. Jag har även drivit litteraturtidskriften CONST Literary Preview. Jag tycker om att sprida bra kultur till de som saknar egna ingångar till konst och litteratur. ", "id": "ida-theren", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/3d44b320-bfda-4b18-a271-3340e1837e3b" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Det förlorade landskapet\" av Joyce Carol Oates" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Uppväxten under enkla förhållanden på fostermorföräldrarnas gård. Våldet hon stöter på redan i barndomen. Den autistiska systern som aldrig nådde fram till språket. Och de tidigare litterära influenserna från Edgar Allan Poe och Lewis Carroll." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I en samling litterära men självbiografiska texter får vi möta flickan Joyce Carol, som blev den mästerliga författaren med efternamnet Oates." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Författaren Kristina Sandberg skrev:\n\"I den här fascinerande textsamlingen visar Joyce Carol Oates hur litteraturen aldrig kan lösa mysteriet med våra hastigt försvinnande liv – bara göra ständigt nya försök att konstnärligt skildra gåtan.\"" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Viktor Gårdsäter", "url": "https://image.api.plan3.se/images/8f4f5ed8-c701-495f-a99f-ad40bcf6d522" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Elefantens fot\" av Madeleine Hessérus" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Madeleine Hessérus avslutar sin civilisationskritiska trilogi med \"Elefantens fot\", en bok som tar sitt namn från den gigantiska klump av kärnbränsle, sand och betong som stelnat under det som en gång var kärnkraftverket i Tjernobyl." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Dit, till den förbjudna zonen runt Tjernobyl, kommer en ung svensk biolog. Där möter hon ukrainske Gregorij, en \"homo sovjeticus\" med den gamla tidens regelverk och uppförandekoder i blodet. Mellan dem utspelas en passionerad kärlekshistoria. Med Tjernobyl som tredje aktör." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"En vacker, långsam roman; handlingen är enkel men språket laddat och bildtungt. Madeleine Hessérus skriver en vetenskapligt precis atomprosa i många nyanser av grått, perfekt avpassad för den förgiftade men lockande zonen,\" skrev Josefine Holmström i sin recension." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Madeleine Hessérus nya roman ”Elefantens fot” utspelar sig i Tjernobyl." }, "credit": "Viktor Gårdsäter", "url": "https://image.api.plan3.se/images/7ea3e241-b7ea-43d4-aec4-ed6ad7d1aa46" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I ”Elefantens fot” är Tjernobyl fond för en kärlekshistoria 30 år efter det stora kärnkraftshaveriet. Författaren Madeleine Hessérus har själv besökt ”zonen” och hennes imponerande research märks, skriver Josefin Holmström, som fångas av ett laddat språk." } ] } }, "commercial": false, "originId": "6a9r", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-16T09:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "ef49f12a-dc1f-41fd-8bc6-648c5874c131", "surrogateKeys": [ "topic/tjernobyl-30-ar-senare" ], "name": "Tjernobyl 30 år senare", "description": "", "id": "tjernobyl-30-ar-senare", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "2e1fd194-9eeb-4e4f-9540-e0ff86134db5", "surrogateKeys": [ "topic/tjernobyl" ], "name": "Tjernobyl", "subType": "location", "id": "tjernobyl", "type": "tag" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" }, { "originId": "720e1a24-4614-4ceb-9490-bfb4f7abfde7", "surrogateKeys": [ "topic/madeleine-hesserus" ], "name": "Madeleine Hessérus", "subType": "person", "id": "madeleine-hesserus", "type": "tag" } ], "id": "laddad-atomprosa-i-manga-nyanser-av-gratt", "title": "Kärlek i skuggan av Tjernobyl", "authors": [ { "originId": "de9443ee-43cb-43a6-a81f-fd394f7b5bbb", "surrogateKeys": [ "author/josefin-holmstrom" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/9de9fd3d-ca6a-4f7f-9c65-9d7bd1a35b56", "name": "Josefin Holmström", "description": " Jag är litteraturvetare, kritiker och författare. För tillfället befinner jag mig i Cambridge där jag skriver på en doktorsavhandling om anglo-amerikanska poeter i artonhundratalets Italien. Åtskilliga år i Oxford har gjort mig svårt anglofil och jag försvarar gärna medeltida engelsk poesi, cheddarost och tweed. När jag inte läser eller skriver trivs jag i kyrkor och på landet.", "id": "josefin-holmstrom", "type": "author" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Pripyat byggdes bara 15 år före olyckan i Tjernobyl och evakuerades kort efter att den skedde. Sedan dess har mycket i staden lämnats orört." }, "credit": "Nigel Dickinson / IBL", "url": "https://image.api.plan3.se/images/712c254a-fc2e-4651-b1a7-00e29045f71b" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I det militärt bevakade området kring Tjernobyl fann författaren Madeleine Hessérus stoff till sin senaste roman, \"Elefantens fot\". Inför 30-årsdagen av olyckan skriver hon om sin resa dit, och om den senaste utvecklingen i den förbjudna zonen – idag ett blomstrande ekosystem, där radioaktiviteten efter olyckan kommer finnas kvar i hundratusentals år." } ] } }, "commercial": false, "originId": "GVVB", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-26T08:45:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "ef49f12a-dc1f-41fd-8bc6-648c5874c131", "surrogateKeys": [ "topic/tjernobyl-30-ar-senare" ], "name": "Tjernobyl 30 år senare", "description": "", "id": "tjernobyl-30-ar-senare", "type": "story" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "2e1fd194-9eeb-4e4f-9540-e0ff86134db5", "surrogateKeys": [ "topic/tjernobyl" ], "name": "Tjernobyl", "subType": "location", "id": "tjernobyl", "type": "tag" }, { "originId": "38981387be6826cc0e1f521e5c40565aa16065ee", "surrogateKeys": [ "topic/ukraina" ], "name": "Ukraina", "subType": "location", "id": "ukraina", "type": "tag" } ], "id": "mot-den-forbjudna-zonens-morka-hjarta", "title": "Mot den förbjudna zonens mörka hjärta", "authors": [ { "originId": "b20009cd-358e-4c3d-b2b7-28e9ccb0ce4f", "surrogateKeys": [ "author/madeleine-hesserus" ], "name": "Madeleine Hessérus", "id": "madeleine-hesserus", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Hemma hos Jenny Erpenbeck" }, "credit": "Lars Pehrson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/afb4a6f2-7e2b-4ddb-814f-45208c9917c3" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Natt för gott\" av Jenny Erpenbeck" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 222, "length": 2, "type": "style:em" }, { "offset": 331, "length": 2, "type": "style:em" }, { "offset": 437, "length": 2, "type": "style:em" }, { "offset": 447, "length": 2, "type": "style:em" }, { "offset": 457, "length": 2, "type": "style:em" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I \"Natt för gott\" skildrar Jenny Erpenbeck 1900-talets europeiska historia genom att berätta ett spädbarn som dör i Galizien vid förra seklets början. För att sedan ta om sin historia på nytt och tänka sig vad skulle hänt om flickan överlevt och i stället klarat sig ända till Wien och där avlidit under första världskriget. Eller om hennes liv i stället skulle ha tagit slut i Sovjetunionen dit hon kommit som övertygad kommunist eller om, eller om, eller om..." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Erpenbecks författarskap i stort beskriver olika skärningspunkter mellan den kollektiva historien och de individuella berättelserna. I 'Natt för gott' får undersökningarna av hur de breda linjerna och avgörande händelserna i historien avspeglar sig i ett enskilt människoliv sitt kanske hittills mest övertygande litterära uttryck,\" skrev Martin Lagerholm om boken, som hyllats både i Erpenbecks hemland Tyskland och i av svenska recensenter." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Missa heller inte Clemens Poellingers intervju med underbarnet Erpenbeck som idag kombinerar sitt författarskap med ett stort samhällsengagemang och bland annat arbetar med flyktingar." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Jenny Erpenbeck, f. 1967 i Östberlin är en av den samtida tyska litteraturens viktigaste författare." }, "credit": "IBL", "url": "https://image.api.plan3.se/images/818777d7-84a7-49c4-b725-bc70e600a91e" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Jenny Erpenbeck är en av Tysklands stora samtida författarröster. Hennes femte roman broderar upp en gobeläng över fem olika möjliga 1900-talsöden. Martin Lagerholm har läst en mångfaldig berättelse om mötet mellan individ och historia." } ] } }, "commercial": false, "originId": "vlep", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-06T11:30:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" }, { "originId": "02d3ff0f-739f-4269-b1bd-69de78e85fea", "surrogateKeys": [ "topic/jenny-erpenbeck" ], "name": "Jenny Erpenbeck", "subType": "person", "id": "jenny-erpenbeck", "type": "tag" } ], "id": "epos-over-1900-talet-pa-bara-270-sidor", "title": "Epos över 1900-talet på bara 270 sidor", "authors": [ { "originId": "ff24e80a-3e3e-4998-9de7-6a63c37634ea", "surrogateKeys": [ "author/martin-lagerholm" ], "name": "Martin Lagerholm", "id": "martin-lagerholm", "type": "author" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Jenny Erpenbeck på balkongen i Berlin Mitte." }, "credit": "Lars Pehrson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/463a095e-ea75-4818-a280-3980be503df9" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Jenny Erpenbeck är säsongens mest uppmärksammade tyska författare. Inte minst för att hennes senaste roman handlar om flyktingkrisen. I kväll gästar hon Kulturhuset innan hon åker vidare till Littfest i Umeå." } ] } }, "commercial": false, "originId": "3az0", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-16T06:45:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "02d3ff0f-739f-4269-b1bd-69de78e85fea", "surrogateKeys": [ "topic/jenny-erpenbeck" ], "name": "Jenny Erpenbeck", "subType": "person", "id": "jenny-erpenbeck", "type": "tag" }, { "originId": "ac8446c1741a45dd97a23cab7dae16035071c666", "surrogateKeys": [ "topic/berlin" ], "name": "Berlin", "subType": "location", "id": "berlin", "type": "tag" } ], "id": "jenny-erpenbeck-vill-vi-tyskar-sparra-in-folk-i-lager", "title": "Jenny Erpenbeck: Vill vi tyskar spärra in folk i läger?", "authors": [ { "originId": "cb0def38-74e3-4129-9ef1-2252af10bce9", "surrogateKeys": [ "author/clemens-poellinger" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/1d00686c-8460-4a6a-8a58-aaf3dd17dd90", "name": "Clemens Poellinger", "description": "Jag är konstkritiker och ansvarar för SvD:s konst- och filmbevakning. Under mina år på kulturredaktionen har jag varit verksam över hela fältet, som redaktör, reporter, kolumnist och kritiker. Genom min bakgrund har jag ett särskilt intresse för kulturlivet i den tyskspråkiga delen av Europa. ", "id": "clemens-poellinger", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "David Relan", "url": "https://image.api.plan3.se/images/cd9f057e-39ac-4eef-bf3b-3af67d6defda" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Allting glittrar och ingenting tar slut\" av Khashayar Naderehvandi" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I sin nya samling rör sig den unge, svenske poeten skickligt mellan pekboksspråk, prosastycken och mer konventionella lyriska former." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Therese Eriksson recenserade:" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Kärleken, förlusten och dödsångesten som dunkar i Khashayar Naderehvandis poesi rör inte bara den romantiska tvåsamheten, för det första. Lika central, om inte viktigare, är kärleken som går i vertikalt led; mellan förälder och barn. Som när diktjaget i mittenpartiet omväxlande utbrister ”Jag har två barn, det slår mig som en hammare” och ”jag vet att jag inte kan dö förrän min mamma dör”. Mitt i förtvivlan och skräck bor den; plikt mot dem som gått före, och dem som kommer efter.\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Khashayar Naderehvandi, f. 1981, är författare, poet, litteraturkritiker och doktorand inom ämnet konstnärlig gestaltning på Akademin Valand vid Göteborgs universitet." }, "credit": "David Relan", "url": "https://image.api.plan3.se/images/4c0aa134-4ed0-4c2b-853d-a322ee4eb301" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Kärleken, förlusten och dödsångesten dunkar i Khashayar Naderehvandis andra diktsamling. Therese Eriksson har läst en svensk poet som skickligt rör sig mellan pekboksspråk, prosastycken och mer konventionella lyriska former." } ] } }, "commercial": false, "originId": "xl68", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-07T14:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" }, { "originId": "e101ea3d-bc1c-4ed5-a95b-5d63205d0b6a", "surrogateKeys": [ "topic/poesi" ], "name": "Poesi", "subType": "descriptor", "id": "poesi", "type": "tag" } ], "id": "naderehvandi-lovar-trost-men-landar-i-sorg", "title": "Naderehvandi lovar tröst - men landar i sorg", "authors": [ { "originId": "63c9d0ba-c778-464e-8e08-581078770947", "surrogateKeys": [ "author/therese-eriksson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/223c98f8-e957-4d3c-9189-25559f07180e", "name": "Therese Eriksson", "description": "Jag är litteraturkritiker och kulturskribent sedan 15 år tillbaka, bosatt alldeles intill Skellefteälven, och med en faiblesse för svensk samtidslitteratur i allmänhet och västerbottnisk sådan i synnerhet, vid sidan av anglosaxiska storheter från Woolf till Winterson. När jag inte läser en bok eller skriver om den, vistas jag gärna på platser med orörda vidder eller i närheten av en riktigt tung damparfym.", "id": "therese-eriksson", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "C Michael Lionstar", "url": "https://image.api.plan3.se/images/54777b9e-f7b7-4001-846e-0156c3271594" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Med Gud på vår sida\" av Karen Armstrong" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I det delvis kontroversiella mastodontverket \"Med Gud på vår sida\" gör den brittiska författaren Karen Armstrong upp med idén om religionen som orsak till världens våld." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Til och med spanska inkvisitionen, för många uppfattad som själva sinnebilden för religiös intolerans, anser hon vara skapad av politiska snarare än religiösa överväganden." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Armstrongs bok högst välkommen, inte minst för att hon har en förmåga att nå utanför universitetens seminariesalar. Hennes tidigare böcker och tv-serier har fått stor internationell uppmärksamhet. Detta kan bli boken som på bred front slår hål på myten om religionens våldsamma natur,\" skrev John Sjögren." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Karen Armstrong." }, "credit": "David Hartley/AOP", "url": "https://image.api.plan3.se/images/177b61b3-552d-40d9-918b-0341b232282c" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I mastodontverket \"Med Gud på vår sida\" slår Karen Armstrong hål på myten om religionens våldsamma natur." } ] } }, "commercial": false, "originId": "zk6K", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-13T14:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" }, { "originId": "62901e24-1fae-40d7-901a-30cd13d3efb0", "surrogateKeys": [ "topic/religion" ], "name": "Religion", "subType": "descriptor", "id": "religion", "type": "tag" }, { "originId": "6c85dabf-fed7-4dfa-8860-157ce7024c66", "surrogateKeys": [ "topic/rene-girard" ], "name": "René Girard", "subType": "person", "id": "rene-girard", "type": "tag" } ], "id": "ar-religionen-var-tids-stora-syndabock", "title": "Är religionen vår tids stora syndabock?", "authors": [ { "originId": "d48886ca-a4c7-4ec2-9832-d07035ef0944", "surrogateKeys": [ "author/john-sjogren" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/ca0deffa-11bd-4b69-9628-395d32d3d2ae", "name": "John Sjögren", "description": "Kulturskribent och kritiker. Jag skriver om kultur, religion och livsfrågor. Gärna i kombination. Har studerat litteratur- och religionsvetenskap, främst i Uppsala där jag är bosatt. Jag har skrivit essäboken ”Konstens sakrament” i vilken jag låter ett antal konstnärskap samtala med kristen tanke och tradition. Jag har tidigare även jobbat på tidningsredaktion, bland annat som litteraturredaktör på Upsala Nya Tidning. När jag inte läser eller skriver befinner jag mig förmodligen i en teatersalong eller vid ett välförsett middagsbord. Är löjligt förtjust i nationalhelgonet Bruce Springsteen.", "id": "john-sjogren", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "credit": "Peter Jönsson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/edf84f0e-a71c-4541-b343-79ce17f7f331" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Människor i Solna\" av Måns Wadensjö" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Måns Wadensjö debuterade bara 20 år gammal med den hyllade kortromanen \"Förlossningen\". Nya \"Människor i Solna\" är en dokumentär-litterär skildring av en alldeles \"vanlig\" uppväxt i den anonyma Stockholmsförorten." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Det är tillbakahållet spännande, thrillerartat, till och med stycket om sexårskontrollen blir en bladvändare,\" skrev Lina Kalmteg." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Måns Wadensjö." }, "credit": "Peter Jönsson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/7c040fc2-28fb-4b2c-b354-fef590c2c903" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Sexårskontroll, dagisflytt, och pappor som deklarerar. I sin nya roman berättar det litterära underbarnet Måns Wadensjö om en ordinär barndom i en av Stockholms mer anonyma förorter. Det dokumentärlitterära greppet får Lina Kalmteg att se honom som Svetlana Aleksijevitjs motsvarighet i Solna." } ] } }, "commercial": false, "originId": "QB7P", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2016-03-15T06:15:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "9e3c4d54b601fabdfcd69db9c4728e9dbdf054d8", "surrogateKeys": [ "topic/solna" ], "name": "Solna", "subType": "location", "id": "solna", "type": "tag" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" } ], "id": "en-sorts-aleksijevitj-fran-solna", "title": "En sorts Aleksijevitj från Solna", "authors": [ { "originId": "39c9d1f9-3a6e-4274-9593-bd1ce0aa60d2", "surrogateKeys": [ "author/lina-kalmteg" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/b42b17fc-82c4-4951-9e34-403292891489", "name": "Lina Kalmteg", "description": "Litteraturkritiker. Har synts i SvD sedan 2002. Läser jämt och blir euforisk när en ny bok ger samma överväldigande upplevelse som i slukaråldern. Recenserar främst romaner, men ibland även ungdomsböcker och sakprosa. Har träffat författare som Joyce Carol Oates, Junot Díaz, Anne Carson, Donna Tartt och Erica Jong. Mest minnesvärda mötet: timmarna hemma hos Joan Didion på Manhattan.", "id": "lina-kalmteg", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } } ], "firstPublishedAt": "2016-04-15T09:02:14.000Z", "id": "svd-tipsar-basta-bockerna-just-nu", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "svd-kultur" } } ], "originId": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b", "surrogateKeys": [ "author/svd-kultur" ], "name": "SvD Kultur", "id": "svd-kultur", "type": "author" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2017-02-08T09:25:34.000Z" }, "publishedAt": "2016-04-15T09:02:14.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "SvD tipsar: Bästa böckerna just nu", "tags": [ { "identity": "george-orwell", "name": "George Orwell", "subType": "person", "id": "d24d6171-0910-4728-8871-bd7f88452334" }, { "identity": "kungstradgarden", "name": "Kungsträdgården", "subType": "location", "id": "41229bab-3ae1-41f7-aa00-06c87ac87552" }, { "identity": "susanna-alakoski", "name": "Susanna Alakoski", "subType": "person", "id": "489b9211-d32d-464c-8906-fcd9c011d526" }, { "identity": "karin-johannisson", "name": "Karin Johannisson", "subType": "person", "id": "516de6a6-fac8-401b-a986-6e372d5b0bc6" }, { "identity": "yahya-hassan", "name": "Yahya Hassan", "subType": "person", "id": "1c2f29a9-4db8-4087-903f-91c0bac34ada" }, { "identity": "sverigedemokraterna", "name": "Sverigedemokraterna", "subType": "organization", "id": "f7a8933b-fe9e-4b6b-aadc-805af9d4b1bb" }, { "identity": "islam", "name": "Islam", "subType": "descriptor", "id": "fdbe7175-75e9-4650-ad9e-81c9d9a3a27c" }, { "identity": "israel", "name": "Israel", "subType": "location", "id": "7d1b9bd5a7bbcd3ad1deab9f8ec023532aae0ab0" }, { "identity": "horace-engdahl", "name": "Horace Engdahl", "subType": "descriptor", "id": "6235ad2a-b661-4eb3-b1b7-369b2def4604" }, { "identity": "ebba-witt-brattstrom", "name": "Ebba Witt-Brattström", "subType": "person", "id": "ae633dda-e9aa-4f04-afa7-f8cc0d58d19b" }, { "identity": "kristina-sandberg", "name": "Kristina Sandberg", "subType": "person", "id": "f9b16451-2fa5-4e65-a8be-c4d62fa513cf" }, { "identity": "lyra-ekstrom-lindback", "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2" }, { "identity": "helen-macdonald", "name": "Helen Macdonald", "subType": "person", "id": "e2c6dcea-114b-46e6-9f3c-a15ce65bd13e" }, { "identity": "madeleine-hesserus", "name": "Madeleine Hessérus", "subType": "person", "id": "720e1a24-4614-4ceb-9490-bfb4f7abfde7" } ], "newsValue": 60, "identity": "svd-tipsar-basta-bockerna-just-nu", "id": "pJPG", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" }, { "identity": "kultur:litteratur", "name": "Kultur - Litteratur", "id": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9" } ], "updatedAt": "2017-02-08T09:25:34.000Z", "authors": [ { "identity": "svd-kultur", "name": "SvD Kultur", "id": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b" } ] }, "highlight": { "_contents": [ " iscensätter en modern existentiell kris som handlar om långt mer än att fylla 30\" skrev Isabelle Ståhl. \"Hon är arg. Ett vittnesmål om transnationell" ] }, "sort": [ 1, 1460710934000, "SvD tipsar: Bästa böckerna just nu" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "klwk", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 784, "publishedAt": "2016-04-02T12:45:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } } ], "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter-bplus", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } } ], "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "lyra-ekstrom-lindback" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "lyra-ekstrom-lindback" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "lyra-ekstrom-lindback" } } ], "originId": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2", "surrogateKeys": [ "topic/lyra-ekstrom-lindback" ], "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "lyra-ekstrom-lindback", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "bokrecensioner" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "bokrecensioner" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "bokrecensioner" } } ], "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" } ], "designType": "review", "machineTagKeys": [], "title": "En generation som famlar i mörkret", "version": 16, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "article/det-ouppnaddas-lockelse", "topic/kultur", "topic/bokvaren-2016", "article/obehaglig-maktfantasi", "article/en-generation-som-famlar-i-morkret", "topic/kultur:litteratur", "topic/lyra-ekstrom-lindback", "author/isabelle-stahl", "topic/bokrecensioner" ], "originId": "klwk", "newsValue": 50, "contents": [ { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Lyra Ekström Lindbäck (född 1990) fick Lilla Augustpriset 2008 för ”Manual”. Hennes ”Ett så starkt ljus” nominerades till Augustpriset 2014. Hon är kritiker i Dagens Nyheter och en av redaktörerna för den poetiska nättidskriften Fikssion." }, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f825d220-5184-4a67-9c66-6b6a89da3669" } }, { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I uppföljaren till hyllade \"Ett så starkt ljus\" skriver Lyra Ekström Lindbäck om en ung man som inte ens vågar tro på sina egna panikångestattacker. Isabelle Ståhl har läst en roman om en urban, uppkopplad generation som håller allt på ljusårs avstånd – till och med den egna kroppen." } ] } }, { "type": "url", "content": { "title": "I tiden - Lyra Ekström Lindbäck", "url": "http://metadata.svd.se/sv/api/metadata/literature/2e6998ee886947b54916e9c52dc21cbe" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 21, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Lyra Ekström Lindbäck är född 1990. Hon debuterade med ”Tillhör Lyra Ekström Lindbäck” (2012) vilken följdes av ”Ett så starkt ljus” (2014). Nya ”I Tiden” handlar om Christoffer, som arbetar som frilansskribent på ett av Sveriges största modemagasin och bor i Hornstull. Han fyller snart trettio och har allt han drömde om i tonåren, ändå känner han sig ihålig. Tomheten i enrumslägenheten driver ut honom på jobb och evenemang där allt mest handlar om att inte verka för angelägen. Tröttheten är som en sveda inom honom, ändå kan han inte somna. Hans högra hand värker och bultar oroväckande. Han tror att det är en hjärtattack, men anar att det nog bara är stress." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Christoffer ifrågasätter ständigt de egna känslorna och tankarna: tvivlar på om han verkligen har panikångest, om han verkligen är utbränd, om han inte bara låtsas. Han ser ständigt sig själv med den utomstående betraktarens distans." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "”I tiden” handlar också om en generation unga som kanske mer än någon tidigare funderar kring det inre livet och verbaliserar det för sig själva. Kanske för att så många av oss har så svårt att hitta fram till något annat, ett större projekt, eller något övergripande kollektivt, som kan hjälpa oss att lyfta fokus från oss själva och våra ensamma hjärnor." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I Christoffers liv existerar bara två tillstånd: trängsel och ensamhet. Avståndet mellan enrumslägenheten och människorna utanför den är ljusårslångt. Samtalen med vänner dräneras av chattens emotikoner. Ibland fantiserar Christoffer om Elias, en man han hade en romans med, men fantasierna förmörkas av insikten om att allting före och efter ett sexuellt möte skulle bli fult och klumpigt. Det finns en uppgivenhet inför relationer och idén om dem som befrielse eller tröst." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 21, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Lyra Ekström Lindbäck gestaltar skickligt den moderna erfarenheten av att bara ”lajva”, att låtsas, att ingenting som man gör är på riktigt. Christoffer har vuxit upp med teknologier som uppmanar honom att skapa berättelser om det egna livet och fotografera det, och som upplöser skillnaden mellan arbetslivet och fritiden. Han kan utföra sitt arbete i sängen framför skärmen, och resultatet är bara tecken på samma vita skärm. Jag älskar att Tinder, Gmail och Twitter skildras lika naturligt i romanen som Ica och tunnelbanan. Dessa digitala platser är ju lika självklara för människor i dag som tv:n och krogen var för 30 år sedan. Det är där vi är, även om våra kroppar inte är där, vilket skapar ett slags kroniskt dissociativt tillstånd, en helt ny dimension av overklighetskänslor." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Christoffer har svårt att leva sig in det som händer honom, eftersom alla händelser bara framstår som material för arbetslivet. Han kan inte uppfatta ögonblicket utan att börja beräkna vad det ska vara bra för. Insikten om hur tiden bara går bultar i hans huvud. Tiden går för snabbt, samtidigt känns framtiden helt otänkbar." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Lyra Ekström Lindbäck, född 1990, fick Lilla Augustpriset 2008 för ”Manual”. Hon är kritiker i Dagens Nyheter och en av redaktörerna för den poetiska nättidskriften Fikssion. ”Ett så starkt ljus” är hennes andra roman efter ”Tillhör Lyra Ekström Lindbäck” 2012." }, "credit": "STAFFAN LÖWSTEDT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ba8c6fc8-d5f2-4344-8984-d0db8fe6e787" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "GENERATIONSROMAN ”Ett så starkt ljus” är en stor bok om ett samhälle i förändring och om det i kärleken som aldrig upphör, skriver Sebastian Lönnlöv." } ] } }, "commercial": false, "originId": "d985a7b9-1060-3e2e-a245-4ff58ba6d09d", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-10-07T23:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2", "surrogateKeys": [ "topic/lyra-ekstrom-lindback" ], "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "lyra-ekstrom-lindback", "type": "tag" } ], "id": "det-ouppnaddas-lockelse", "title": "Det ouppnåddas lockelse", "authors": [ { "originId": "aec3e426-3cec-4f1e-9ec1-c05c8bb0dbb6", "surrogateKeys": [ "author/sebastian-lonnlov" ], "name": "Sebastian Lönnlöv", "id": "sebastian-lonnlov", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 18, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Under en modevecka kollapsar han på en toalett. Han tvingas sluta arbeta och börjar gå hos en psykolog. När jag läser slås jag av hur mycket psykologin har att vinna på att bli mer samhällsförankrad och politisk. Christoffers psykolog bemöter inte hans existentiella kris med en diskussion om mening, utan kommer i stället med förslag om copingstrategier för att komma tillbaka till arbetslivet. Christoffer förstår inte poängen, om det nu ändå inte finns något mer i livet än arbete. Han kan inte ens skapa sig någon bild av vad detta ”mer” skulle vara, utom en pirrande möjlighetskänsla som han bara minns vagt från sina år i ett trångt pojkrum. Han vill inte fylla sin kropp med luft och new age-musik." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "”I tiden”*får mig att associera till filosofen Jean-Paul Sartres ”Äcklet”. I den upplever berättaren samma fysiska äckel och främlingsskap inför den egna fysiska existensens obönhörliga närhet. I Christoffers Stockholm står kroppen ständigt i centrum, men den är samtidigt helt överflödig. Kläderna och modet blir ett sätt att binda samman kroppen och hålla allting inne, de ”presenterar med välvalda linjer och färger vad som annars bara är en sörja av proteiner och hormoner.”" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "”I tiden” är en välkomponerad roman, skriven med ett språk som både är tänkande och kännande, med en gestaltning som är skickligare och mer precis än i Lyra Ekström Lindbäcks tidigare romaner. Den iscensätter en modern existentiell kris som handlar om långt mer än att fylla 30. Inga psykologer har någonsin kunnat förklara den bättre för mig. ”I tiden” ger den mig en överväldigande känsla av att inte vara ensam, att det finns ett vi, att det finns en öppning." } ] } }, { "type": "article", "content": { "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Lyra Ekström Lindbäcks debutbok blottlägger det märkliga förhållandet mellan författare och läsare, ett förhållande som dras till sin absurda extrem, skriver Josefin Holmström." } ] } }, "commercial": false, "originId": "370203f3-f7be-3d91-b6ef-807952c19e60", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2012-11-12T00:00:29.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2", "surrogateKeys": [ "topic/lyra-ekstrom-lindback" ], "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "lyra-ekstrom-lindback", "type": "tag" } ], "id": "obehaglig-maktfantasi", "title": "Obehaglig maktfantasi", "authors": [ { "originId": "de9443ee-43cb-43a6-a81f-fd394f7b5bbb", "surrogateKeys": [ "author/josefin-holmstrom" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/9de9fd3d-ca6a-4f7f-9c65-9d7bd1a35b56", "name": "Josefin Holmström", "description": " Jag är litteraturvetare, kritiker och författare. För tillfället befinner jag mig i Cambridge där jag skriver på en doktorsavhandling om anglo-amerikanska poeter i artonhundratalets Italien. Åtskilliga år i Oxford har gjort mig svårt anglofil och jag försvarar gärna medeltida engelsk poesi, cheddarost och tweed. När jag inte läser eller skriver trivs jag i kyrkor och på landet.", "id": "josefin-holmstrom", "type": "author" } ] } } ], "firstPublishedAt": "2016-04-02T12:45:00.000Z", "id": "en-generation-som-famlar-i-morkret", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "twitter": "Isabellestahl", "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ], "status": "PUBLISHED", "updatedAt": "2016-03-31T14:59:21.000Z" }, "publishedAt": "2016-04-02T12:45:00.000Z", "designType": "Recension", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "En generation som famlar i mörkret", "tags": [ { "identity": "lyra-ekstrom-lindback", "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2" }, { "identity": "bokrecensioner", "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4" } ], "newsValue": 50, "identity": "en-generation-som-famlar-i-morkret", "id": "klwk", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" }, { "identity": "kultur:litteratur", "name": "Kultur - Litteratur", "id": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9" } ], "updatedAt": "2016-03-31T14:59:21.000Z", "authors": [ { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "id": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a" } ], "story": { "identity": "bokvaren-2016", "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777" } }, "highlight": { "_contents": [ " Lyra Ekström Lindbäck om en ung man som inte ens vågar tro på sina egna panikångestattacker. Isabelle Ståhl har läst en roman om en urban, uppkopplad" ] }, "sort": [ 1, 1459601100000, "En generation som famlar i mörkret" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "jy89", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 769, "publishedAt": "2016-03-22T06:45:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } } ], "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter-bplus", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } } ], "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "terrorism" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "terrorism" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "terrorism" } } ], "originId": "7420b410-fca7-4dfe-9cad-33aa9fe88062", "surrogateKeys": [ "topic/terrorism" ], "name": "Terrorism", "subType": "descriptor", "id": "terrorism", "type": "tag" } ], "designType": "review", "machineTagKeys": [], "title": "Hon valde ett liv bland terrorister", "version": 16, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "topic/bokvaren-2016", "topic/terrorism", "article/hon-valde-ett-liv-bland-terrorister", "topic/kultur:litteratur", "author/isabelle-stahl" ], "originId": "jy89", "newsValue": 60, "contents": [ { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Anna Sundberg har skrivit ”Älskade terrorist” tillsammans med journalisten Jesper Huor." }, "credit": "Eva Lindblad", "url": "https://image.api.plan3.se/images/cb686fc9-03b6-42b2-a37e-98c0f49c246c" } }, { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I \"Älskade terrorist\" berättar Anna Sundberg om sina år med radikala islamister, i Lund och i Georgien. Isabelle Ståhl har läst ett viktigt vittnesmål från en kvinna som mest låtit sig dras med i andras kamp. Boken skildrar också en känsla av menings­förlust som är typisk för vårt moderna samhälle." } ] } }, { "type": "url", "content": { "title": "Älskade terrorist – 16 år med militanta islamister - Anna Sundberg och Jesper Huor", "url": "http://metadata.svd.se/sv/api/metadata/literature/01f24211badb4c3de518ef4d97b53499" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 19, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Anna Sundberg växte upp i ett i välbärgat men andefattigt villaområde mellan Halmstad och Tylösand i början av 1980-talet. Hon hade vänner och pojkvän, men kände sig ensam och upplevde tomhet, som om tillvaron bara var blanka ytor. Det var viktigt att alltid vara glad: hennes pappa tyckte inte om ”dålig stämning”. Hon flyttade till Lund, läste teologi, och kände sig allt mer rotlös." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I ”Älskade terrorist” skriver Sundberg om hur hon i Lund konverterade till islam, och senare kom att leva med en radikal islamist i 16 år. Boken är skriven tillsammans med radiojournalisten Jesper Huor, författare till ”Sista resan till Phnom Penh” (2006) och ”I väntan på talibanerna” (2010)." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En sensommardag i Lund träffade Sundberg en man med algeriskt ursprung som presenterade sig som Walid. ”Saker och ting är förutbestämda, det finns en mening med allt”, förklarade han. Hon fylldes plötsligt av en klarhet, ett inre ljus. Allt hon tidigare sysselsatt sig med blev obetydligt; studierna som inte ledde någonstans, pojkvännen som nyss dumpat henne." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 24, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Anna och Walid gifte sig efter två veckor och hon konverterade till islam. Hennes värld framstod nu som ödesmättad, genomsyrad av myter och magi. Walid klippte sönder hennes kläder och fotografier och gav henne ett nytt namn. I hennes nya liv var allt reglerat i detalj. De skiljde sig efter några år och Anna träffade genom väninnor en ny man, Said, som också hade algeriskt ursprung. Han hade universitetsexamen, framstod som respektfull och världsvan. Senare skulle det visa sig att han tillhörde ett internationellt terroristnätverk med flera hundra medlemmar. Anna hölls utanför det Said sysslade med. Hon ville inte heller veta." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "De flyttade till Pankisdalen i Georgien, där Said var verksam i extremistgruppen Mujaheddin och stred mot ryssarna. Skildringen av hennes liv där är ett av bokens starkaste partier. Tillvaron var hård men präglad av social samvaro, upphöjt lugn och känslan av att allt som hände var betydelsefullt och ödesbestämt. Familjen bodde i ett cementhus utan elektricitet, som låg vid en ringlande flod omgiven av höga, gröna berg. ”Det var den lyckligaste tiden i mitt liv” berättar hennes son." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "När hon återvände till Halmstad för att föda barn betraktade hon villorna med deras kala trädgårdar och tomma gator. Allt det rena och välordnade svenska kändes smutsigt. I Afghanistan och Tjetjenien stred människor för sin tro, här var golfsäsongen över." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Anna Sundbergs berättelse genomsyras av en känsla av drömsk overklighet; ofta är det som om saker och ting bara händer henne utan att hon verkar beröras. Hennes oberördhet gör texten suggestiv, samtidigt jag hade velat se fler reflektioner från henne kring de val hon gjorde. Och jag frågar mig varför Jesper Huor är så osynlig; texten framstår som en monolog trots att den uppenbarligen är tillkommen i ett samtal, ett återkommande problem i dagens personfixerade litteratur." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Livet efter utträdet ur sekten skildras också väl kortfattat; frågan hur det känns att åter kastas ut i en värld där Gud är död och alla val är ens egna förtjänar större uppmärksamhet, inte minst i en tid när unga människor återvänder från Syrien eller riskerar att lockas att åka dit." } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "quote", "value": "I ett fragmentariserat, avförtrollat samhälle längtar många efter något som får allt att hänga ihop." } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 20, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Det är dock positivt att hennes vittnesmål inte bemöts med psykologiserande frågor eller förklaringar. Hennes erfarenheter är intressanta för att de visar på något allmängiltigt. \"Älskade terrorist\" är stark i gestaltningen och ger en sällsynt djupgående inblick i radikalisering. Det är lockande att tänka på Anna Sundbergs berättelse som ett extremt undantag, men den känsla av tomhet som låg till grund för hennes livsval kan många sannolikt känna igen, inte minst unga." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Den särskilda känslan av att allt är slumpmässigt ligger som en grå filt över den sekulära moderniteten. I ett fragmentariserat, avförtrollat samhälle längtar många efter något som får allt att hänga ihop, ett allomfattande system, något som binder samman jaget med världen. I dag är andlighet något vi förväntas uppsöka själva och utforma efter egna behov, till exempel på ett tystnadsretreat eller en yogakurs, praktiker som visserligen kan ge en känsla av mening, men som också kan bli ännu en fritidsaktivitet eller ett tröstlöst försök att utveckla det egna jaget." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "”Älskade terrorist” kastar ett välbehövligt ljus på den meningsförlust som kan ligga till grund för den lockelse som extrema och fascistiska rörelser utövar på många människor i dag." } ] } } ], "firstPublishedAt": "2016-03-22T06:45:00.000Z", "id": "hon-valde-ett-liv-bland-terrorister", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "twitter": "Isabellestahl", "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2016-03-22T09:28:10.000Z" }, "publishedAt": "2016-03-22T06:45:00.000Z", "designType": "Recension", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Hon valde ett liv bland terrorister", "tags": [ { "identity": "terrorism", "name": "Terrorism", "subType": "descriptor", "id": "7420b410-fca7-4dfe-9cad-33aa9fe88062" } ], "newsValue": 60, "identity": "hon-valde-ett-liv-bland-terrorister", "id": "jy89", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" }, { "identity": "kultur:litteratur", "name": "Kultur - Litteratur", "id": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9" } ], "updatedAt": "2016-03-22T09:28:10.000Z", "authors": [ { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "id": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a" } ], "story": { "identity": "bokvaren-2016", "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777" } }, "highlight": { "_contents": [ " med radikala islamister, i Lund och i Georgien. Isabelle Ståhl har läst ett viktigt vittnesmål från en kvinna som mest låtit sig dras med i andras kamp" ] }, "sort": [ 1, 1458629100000, "Hon valde ett liv bland terrorister" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "R15a", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 68, "publishedAt": "2016-03-03T14:11:16.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter-bplus", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } } ], "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "originId": "6e13f67c9544374daedd7e660595c0511a8529c1", "surrogateKeys": [ "topic/isabelle-stahl" ], "name": "Isabelle Ståhl", "subType": "person", "id": "isabelle-stahl", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "svenska-akademien" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svenska-akademien" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svenska-akademien" } } ], "originId": "5be5ebfc0598de1348d3774f05eb3484dfdcaa02", "surrogateKeys": [ "topic/svenska-akademien" ], "name": "Svenska Akademien", "subType": "organization", "id": "svenska-akademien", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "berlin" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "berlin" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "berlin" } } ], "originId": "ac8446c1741a45dd97a23cab7dae16035071c666", "surrogateKeys": [ "topic/berlin" ], "name": "Berlin", "subType": "location", "id": "berlin", "type": "tag" } ], "designType": "default", "machineTagKeys": [], "title": "Isabelle Ståhl belönas av Svenska Akademien", "version": 2, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "topic/isabelle-stahl", "topic/berlin", "topic/kultur:litteratur", "author/svd-kultur", "article/isabelle-stahl-belonas-av-svenska-akademien", "topic/svenska-akademien" ], "originId": "R15a", "newsValue": 30, "contents": [ { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Isabelle Ståhl." }, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/d93a2dfe-1b8a-46cc-823b-5b3eb2b91436" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Isabelle Ståhl, idéhistoriker och medarbetare i SvD Kultur har tilldelats Anna Sjöstedts resestipendium för 2016 av Svenska Akademien." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Priset, som instiftades 2006, är avsett för yngre författare och humanistiska forskare och omfattar fri vistelse i Akademiens lägenhet i Berlin under en månad samt ett bidrag på 30 000 kronor." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2012 Elin Boardy, 2013 Fabian Kastner, 2014 Victoria Fareld och 2015 Marie Silkeberg." } ] } } ], "firstPublishedAt": "2016-03-03T14:11:16.000Z", "id": "isabelle-stahl-belonas-av-svenska-akademien", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "svd-kultur" } } ], "originId": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b", "surrogateKeys": [ "author/svd-kultur" ], "name": "SvD Kultur", "id": "svd-kultur", "type": "author" } ], "status": "PUBLISHED", "updatedAt": "2016-03-03T14:11:16.000Z" }, "publishedAt": "2016-03-03T14:11:16.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Isabelle Ståhl belönas av Svenska Akademien", "tags": [ { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "subType": "person", "id": "6e13f67c9544374daedd7e660595c0511a8529c1" }, { "identity": "svenska-akademien", "name": "Svenska Akademien", "subType": "organization", "id": "5be5ebfc0598de1348d3774f05eb3484dfdcaa02" }, { "identity": "berlin", "name": "Berlin", "subType": "location", "id": "ac8446c1741a45dd97a23cab7dae16035071c666" } ], "newsValue": 30, "identity": "isabelle-stahl-belonas-av-svenska-akademien", "id": "R15a", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" }, { "identity": "kultur:litteratur", "name": "Kultur - Litteratur", "id": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9" } ], "updatedAt": "2016-03-03T14:11:16.000Z", "authors": [ { "identity": "svd-kultur", "name": "SvD Kultur", "id": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b" } ] }, "highlight": { "_contents": [ "Isabelle Ståhl. Isabelle Ståhl, idéhistoriker och medarbetare i SvD Kultur har tilldelats Anna Sjöstedts resestipendium för 2016 av Svenska Akademien" ] }, "sort": [ 1, 1457014276000, "Isabelle Ståhl belönas av Svenska Akademien" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "wdOG", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 117, "publishedAt": "2016-03-03T10:49:20.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "sverige" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "sverige" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "sverige" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "sverige" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "sverige" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "sverige" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "sverige" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "sverige" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "sverige" } } ], "originId": "930933db-ec26-473d-adb1-2d6b79a3a20b", "surrogateKeys": [ "topic/sverige" ], "name": "Sverige", "id": "sverige", "type": "category" } ], "designType": "default", "machineTagKeys": [], "title": "Akademiens pris till Maja Hagerman", "version": 2, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "author/tt", "topic/sverige", "article/akademiens-pris-till-maja-hagerman" ], "originId": "wdOG", "newsValue": 10, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hans Gunnarsson, Maja Hagerman och Lennart Pehrson hör till dem som Svenska Akademien väljer att lyfta fram i årets pris- och stipendieutdelning." } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Vetenskapsjournalisten och författaren Maja Hagerman och journalisten och författaren Lennart Pehrson tilldelas Axel Hirschs pris för 2016. Priset, som är på 120 000 kronor, tilldelas författare av \"en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete\"." } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Författaren Hans Gunnarsson tilldelas lona Kohrtz stipendium för 2016–2017. Prisbeloppet är 35 000 kronor per år och tilldelas \"en förtjänt skönlitterär författare\"." } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Idéhistorikern och litteraturkritikern Isabelle Ståhl tilldelas Anna Stjöstedts resestipendium för 2016. Priset omfattar fri vistelse i Akademiens lägenhet i Berlin under en månad samt ett bidrag på 30 000 kronor." } ] } } ], "id": "akademiens-pris-till-maja-hagerman", "firstPublishedAt": "2016-03-03T10:49:20.000Z", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "tt" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "tt" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "tt" } } ], "originId": "4e730157-69c7-49b1-b933-cd7862d7f7e7", "surrogateKeys": [ "author/tt" ], "name": "TT", "id": "tt", "type": "author" } ], "status": "PUBLISHED", "updatedAt": "2016-03-03T10:49:20.000Z" }, "publishedAt": "2016-03-03T10:49:20.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Akademiens pris till Maja Hagerman", "newsValue": 10, "identity": "akademiens-pris-till-maja-hagerman", "id": "wdOG", "category": [ { "identity": "sverige", "name": "Sverige", "id": "930933db-ec26-473d-adb1-2d6b79a3a20b" } ], "updatedAt": "2016-03-03T10:49:20.000Z", "authors": [ { "identity": "tt", "name": "TT", "id": "4e730157-69c7-49b1-b933-cd7862d7f7e7" } ] }, "highlight": { "_contents": [ " per år och tilldelas \"en förtjänt skönlitterär författare\". Idéhistorikern och litteraturkritikern Isabelle Ståhl tilldelas Anna Stjöstedts" ] }, "sort": [ 1, 1457002160000, "Akademiens pris till Maja Hagerman" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "Vz41", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 514, "publishedAt": "2016-03-01T06:00:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "costa-rica" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "costa-rica" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "costa-rica" } } ], "originId": "a2091211f16c66d5589c940b1388642a70bf6c4e", "surrogateKeys": [ "topic/costa-rica" ], "name": "Costa Rica", "subType": "location", "id": "costa-rica", "type": "tag" } ], "designType": "voice-chronicle", "machineTagKeys": [], "title": "Tristessen får oss att tala med varandra", "version": 3, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "article/tristessen-far-oss-att-tala-med-varandra", "author/isabelle-stahl", "topic/costa-rica" ], "originId": "Vz41", "newsValue": 50, "contents": [ { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 21, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Vi är på Banana beach i Costa Rica och alla pratar svenska. En göteborgsk pappa sitter vid bordet intill och matar en vrålande unge med mosad banan. Jag väntar på att solen ska gå ner så att jag får en bra bild till Instagram. Det sitter några killar bredvid mig, de kunde vara vilka som helst, jag bryr mig inte. Jag har så tråkigt. Jag vill åka till Panama. Det tog 38 timmar att åka hit." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Entreprenörshippies sitter med mac-datorer i solstolar och äter råkost ur en skål. De har tatuerat in ”pura vida” på armen, vilket är Costa Ricas slogan och betyder ungefär ”rent liv” eller hos entreprenörerna ”jag älskar mig själv och allt är bra”." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 16, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Jag låser in mig i mitt luftkonditionerade rum i huset vi hyrt på Airbnb och drar ned temperaturen till svensk november. Killarna vankar av och an på rastgården. Jetlaggen tvingar mig i säng klockan åtta på kvällen efter ett par avsnitt av någon svensk tv-serie." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Innan vi åkte sa killarna att Costa Rica är känt för sitt vilda och gränslösa nattliv. På lördagskvällen sitter några ensamma män på byns enda klubb. På den dammiga ökenvägen som skär genom byn travar några lösa hästar förbi. En ensam man åker scooter fram och tillbaka. Vi dricker öl på stranden och letar efter wi-fi. Några norrmän bjuder oss på efterfest med tetravin och musik av Robyn feat Röyksopp." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Efter en vecka på ökenvägen är vi så deprimerade av händelselösheten att vi ger upp. Att ge upp är det bästa som kan hända oss. Det är då vi börjar prata med varandra." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Luften svalnar och himlen sänker sig över oss. Årmiljoner av ljus glöder i det svarta. Stjärnorna är så starka och jag känner inte igen deras bilder. Vi sitter på rastgården, en kvadrat med vasst grus skyddad av höga vita väggar. Vi äter chips och dricker lightöl och lyssnar på gammal svensk musik från vår uppväxt. Vi pratar tills det ljusnar." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I Stockholm skulle vi ha slutat prata och gått till ett event. Jag hade blivit distraherad. Det finns det inga incitament för lojaliteter utanför familjen. I Stockholm för livet oss bort från varandra." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Den sista kvällen tar vi in på ett hotell vid en motorväg. En McDonalds-skylt svajar i stormvindarna utanför fönstret. Jag hör deras sovljud, har lärt mig vem som är vem. Det känns ofattbart att vi inte ska leva tillsammans för alltid.\nVinden skakar flygplanskroppen som flyger oss över Atlanten och jag fattar deras händer trots att jag avskyr närhet. ”Are you travelling as a family” frågar stewarden och jag nickar." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Kanske reser jag för att komma människor närmare än vad som är möjligt hemma? Vi beter oss som om vi vore släkt. Någonting i undantagstillståndet gör oss mer närvarande med varandra." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En vecka senare går jag längs en tunnelbaneperrong i tio minusgrader. Människor står stilla intill mig och tittar på sina telefoner. Vi står nära, men kommer aldrig att prata med varandra. Vad skulle vi säga? Var vi bor och vad vi jobbar med, kanske." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Himlen är upplyst av elektriskt ljus och jag ser inga stjärnor." } ] } } ], "firstPublishedAt": "2016-03-01T06:00:00.000Z", "id": "tristessen-far-oss-att-tala-med-varandra", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "twitter": "Isabellestahl", "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ], "status": "PUBLISHED", "updatedAt": "2016-02-29T10:47:07.000Z" }, "publishedAt": "2016-03-01T06:00:00.000Z", "designType": "Krönika/Kommentar/Analys", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Tristessen får oss att tala med varandra", "tags": [ { "identity": "costa-rica", "name": "Costa Rica", "subType": "location", "id": "a2091211f16c66d5589c940b1388642a70bf6c4e" } ], "newsValue": 50, "identity": "tristessen-far-oss-att-tala-med-varandra", "id": "Vz41", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" } ], "updatedAt": "2016-02-29T10:47:07.000Z", "authors": [ { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "id": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a" } ] }, "sort": [ 1, 1456812000000, "Tristessen får oss att tala med varandra" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "825a6d25-3298-463f-adc9-42d0b52c5e05", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "premium", "originalDocument": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "premium", "wordCount": 2040, "publishedAt": "2016-02-22T13:37:29.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "bokrean-2016" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "bokrean-2016" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "bokrean-2016" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "bokrean-2016" } } ], "originId": "7b963f9f-f70b-44f0-992a-5fdd106f6553", "surrogateKeys": [ "topic/bokrean-2016" ], "name": "Bokrean 2016", "description": "SvD:s kritiker ger dig bästa tipsen inför bokfesten.", "id": "bokrean-2016", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter-bplus", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } } ], "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "imre-kertesz" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "imre-kertesz" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "imre-kertesz" } } ], "originId": "9c082194-a6f4-44fd-b378-41ced6e240e0", "surrogateKeys": [ "topic/imre-kertesz" ], "name": "Imre Kertész", "subType": "person", "id": "imre-kertesz", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "lena-andersson" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "lena-andersson" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "lena-andersson" } } ], "originId": "3088836f-5272-4cc8-bb2d-75d5a0ac4628", "surrogateKeys": [ "topic/lena-andersson" ], "name": "Lena Andersson", "subType": "person", "id": "lena-andersson", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "john-williams" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "john-williams" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "john-williams" } } ], "originId": "cda445ae0083c9dc79554720291ffc831852acf2", "surrogateKeys": [ "topic/john-williams" ], "name": "John Williams", "subType": "person", "id": "john-williams", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "richard-ford" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "richard-ford" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "richard-ford" } } ], "originId": "70a2e993-f3fd-44e6-9de2-37e81ee8a905", "surrogateKeys": [ "topic/richard-ford" ], "name": "Richard Ford", "subType": "person", "id": "richard-ford", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "majgull-axelsson" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "majgull-axelsson" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "majgull-axelsson" } } ], "originId": "d61408e8-8b72-45f0-bef4-10294dee12e3", "surrogateKeys": [ "topic/majgull-axelsson" ], "name": "Majgull Axelsson", "subType": "person", "id": "majgull-axelsson", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "tove-jansson" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "tove-jansson" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "tove-jansson" } } ], "originId": "700f1f81-5ee4-479a-a9b6-ffa4128df68b", "surrogateKeys": [ "topic/tove-jansson" ], "name": "Tove Jansson", "subType": "person", "id": "tove-jansson", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "therese-bohman" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "therese-bohman" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "therese-bohman" } } ], "originId": "4053b8c2-11b6-4c2e-90a2-191594d3c70b", "surrogateKeys": [ "topic/therese-bohman" ], "name": "Therese Bohman", "subType": "person", "id": "therese-bohman", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "hans-fallada" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "hans-fallada" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "hans-fallada" } } ], "originId": "4500e4d4-ed8c-4fc8-a6a5-a1e7cc0f5f62", "surrogateKeys": [ "topic/hans-fallada" ], "name": "Hans Fallada", "subType": "person", "id": "hans-fallada", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "siri-hustvedt" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "siri-hustvedt" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "siri-hustvedt" } } ], "originId": "5fc0e47f-2e54-450a-b6bc-0a95777b2490", "surrogateKeys": [ "topic/siri-hustvedt" ], "name": "Siri Hustvedt", "subType": "person", "id": "siri-hustvedt", "type": "tag" } ], "designType": "compilation", "machineTagKeys": [], "title": "Här är de 30 bästa fynden på bokrean", "version": 162, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "article/john-williams-roman-stoner-gavs-ut-1965-blev-bastsaljare-forst-efter-hans-dod", "topic/kultur", "article/en-prydnad-for-sjalvbiografisk-litteratur", "article/nar-forfattaren-star-i-vagen-for-verket", "article/ida-borjels-nattsvarta-poesi-ar-en-stark-lasupplevelse", "topic/kultur:litteratur", "topic/therese-bohman", "article/roman-med-egen-sidobelysning", "article/ensamhet-i-skuggan-av-den-amerikanska-drommen", "article/duras-lat-minnet-mota-glomskan", "topic/richard-ford", "article/fallada-fangar-forfallet", "article/genombrott-med-en-allvarsam-lek", "topic/imre-kertesz", "author/madelaine-levy", "article/teju-cole-pa-jakt-efter-new-yorks-hjarta", "topic/hans-fallada", "author/gabriella-elbied-pettersson", "article/jag-har-aldrig-last-nagot-sa-vackert", "article/nytt-sprak-for-exilens-villkor", "article/det-ouppnaddas-lockelse", "article/ovantad-bonus-for-bascombes-alla-beundrare", "article/sandstrom-vardig-nobelpriset", "article/man-glommer-att-det-star-lagercrantz-pa-bokryggen", "article/fynden-pa-bokrean--svd-kritikernas-tips", "topic/lena-andersson", "article/vittneslitteratur-med-forebud-om-framtiden", "topic/bokrean-2016", "article/en-mastare-pa-stamningar", "topic/john-williams", "topic/majgull-axelsson", "topic/tove-jansson", "article/cattons-himlakroppar-en-lasupplevelse-med-stjarnglans", "article/ingen-laser-en-bok-for-att-komma-till-mitten", "article/utan-personligt-ansvar-av-lena-andersson", "article/lapidus-ar-i-en-klass-for-sig", "article/sarbar-elitism--sjalvklar-och-overtygande", "article/steve-sem-sandberg-blundar-inte-for-ondskan", "topic/siri-hustvedt", "article/kertesz-skildrar-overlevandets-tyngd", "article/att-leva-med-den-skuld-som-smartar", "article/otsukas-intensiva-roman-en-outhardlig-njutning", "article/kim-thuys-roman-en-hyllning-till-spraket", "article/en-trollmor-fore-sin-tid", "article/en-memoarbok-som-griper-tag", "article/historien-blir-lasarens-nutid-i-hilary-mantels-gestaltning", "article/melankoli-som-utstuderad-pose", "article/fortryck-skildrat-sa-att-det-gor-ont", "article/elektriska-meningar-fangar-ung-nihilist" ], "originId": "825a6d25-3298-463f-adc9-42d0b52c5e05", "newsValue": 30, "contents": [ { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Bästa böckerna på rean." }, "url": "https://image.api.plan3.se/images/d7ca68e0-d306-4b73-a593-b368f3f4e06d" } }, { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "SvD Kultur tipsar om över 30 böcker på årets rea. Förboka böckerna redan nu eller köp i butik från och med onsdag 24/2 då rean börjar." } ] } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Jag heter inte Miriam\" av Majgull Axelsson" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Cato Lein", "url": "https://image.api.plan3.se/images/1518c2a5-edbf-4871-a89a-221cc5dde230" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En romsk flicka tvingas under en transport mellan två koncentrationsläger stjäla en judisk kvinnas kläder – och identitet. Hon lever nästan ett helt liv som Miriam, men på ålderns höst tvingas hon blicka tillbaka och minnas sitt ursprung så som det egentligen var. Majgull Axelssons roman berör på djupet, helt oavsett sitt ytterst aktuella ämne – antiziganism." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Före det skönlitterära författarskapet var Majgull Axelsson (född 1947) journalist och skrev böcker om barnprostitution och fattigdom. Hon romandebuterade 1994 med ”Långt borta från Nifelheim”." }, "credit": "JUREK HOLZER", "url": "https://image.api.plan3.se/images/2fc9fcea-3988-4ae4-bdff-7978d0d4fe30" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "För att överleva Förintelsen stal romska Malika en judisk kvinnas kläder. Hon blev Miriam, och i Majgull Axelssons nya roman har det blivit tvingande nödvändigt att berätta om ett liv i lögn. Den är viktig och vass som flinta." } ] } }, "commercial": false, "originId": "88915afe-6bdf-361c-a3cf-ee3c2ed6c6fc", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-04-01T14:36:05.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "fortryck-skildrat-sa-att-det-gor-ont", "title": "Förtryck skildrat så att det gör ont", "authors": [ { "originId": "63c9d0ba-c778-464e-8e08-581078770947", "surrogateKeys": [ "author/therese-eriksson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/223c98f8-e957-4d3c-9189-25559f07180e", "name": "Therese Eriksson", "description": "Jag är litteraturkritiker och kulturskribent sedan 15 år tillbaka, bosatt alldeles intill Skellefteälven, och med en faiblesse för svensk samtidslitteratur i allmänhet och västerbottnisk sådan i synnerhet, vid sidan av anglosaxiska storheter från Woolf till Winterson. När jag inte läser en bok eller skriver om den, vistas jag gärna på platser med orörda vidder eller i närheten av en riktigt tung damparfym.", "id": "therese-eriksson", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Under all denna vinter\" av Negar Naseh" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Adam Nilsson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/45cbd1b4-f382-47b1-a096-242709d6ad39" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "SvD:s kritiker Negar Nasehs imponerande debut är ett kammarspel som utspelar sig under tre dagar i Västerbotten. I denna stilsäkra roman, som tänjer på perspektiven, prövas en laddad mor/dotter-relation. \"Under all denna vinter\" består dessutom av två böcker: utöver själva romanen även en arbetsdagbok som Negar Naseh förde under skrivperioden, och som är fascinerande läsning i sin egen rätt." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Negar Naseh." }, "credit": "MAJA FLINK", "url": "https://image.api.plan3.se/images/37276ad3-d6ca-44cc-9b82-93ed1cccf127" } }, "commercial": false, "originId": "e771dbe5-6040-33f2-8190-ac57a8421e09", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-01-23T00:00:09.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "roman-med-egen-sidobelysning", "title": "Roman med egen sidobelysning", "authors": [ { "originId": "4cbf1885-73fc-4c04-a0fe-9f99ff7bee0e", "surrogateKeys": [ "author/eva-johansson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/d038cb1b-c0f8-46d2-b638-66020bd129a3", "name": "Eva Johansson", "description": "Jag är litteraturkritiker och översättare. I båda rollerna drivs jag av nyfikenhet och av en vilja att förmedla det jag läst till andra. För mig är litteraturen när den är som bäst ett fönster mot livet och omvärlden, ett sätt att dela och förstå vitt skilda erfarenheter och göra världen både större och mer begriplig. När jag inte läser eller skriver lyssnar jag gärna och mycket på musik, som jag ser som den främsta konstformen av dem alla.", "id": "eva-johansson", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Där går han - 1\" av Ernst Brunner" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Sara Mac Key", "url": "https://image.api.plan3.se/images/6a9cadae-5fec-496b-bfda-dadd2aa4e335" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Första delen i Ernst Brunners ambitiösa självbiografiska serie finns nu att hitta på rea. Berättar den något sant? Enligt Brunner själv gör den det. Men enligt SvD:s recensent Mats Gellerfelt spelar det ingen större roll: \"Faktum är att dessa Ernst Brunners minnen skulle jag för allt i världen inte vilja vara utan.\" Läs den själv och välj vad du vill tro på." } ] } }, { "type": "article", "content": { "commercial": false, "originId": "35be3402-5383-4e86-8c1f-995ac604706c", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2015-11-28T07:49:40.000Z", "designType": "voice-chronicle", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "8c4ec4ee-4934-4f36-8b8b-c84699ef34ca", "surrogateKeys": [ "topic/ernst-brunner" ], "name": "Ernst Brunner", "subType": "person", "id": "ernst-brunner", "type": "tag" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" } ], "id": "nar-forfattaren-star-i-vagen-for-verket", "title": "När författaren står i vägen för verket", "authors": [ { "originId": "6afd55ce-e40b-4ef1-bb76-7afe7db4ac5a", "surrogateKeys": [ "author/kaj-schueler" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/666272e9-8a78-44dc-90b3-b7a7fa7ed108", "name": "Kaj Schueler", "description": "är litteraturkritiker. Jag är numera frilans men har i över tjugo år varit anställd på Svenska Dagbladet som reporter, litteraturredaktör och kulturchef. Vid sidan av litteraturen – är allätare men mest bevandrad i europeisk – läser och skriver jag gärna om 1900-talets historia. Jag har skrivit två böcker ”Flykten från Berlin 1942” och ”Torgny om Lindgren” och är sedan 2014 ordförande i Augustprisjuryn för skönlitteratur.", "id": "kaj-schueler", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Där går han 1, Ernst Brunner." }, "url": "https://image.api.plan3.se/images/cfe80791-8d9b-44f0-833c-cea176242e43" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Ända sedan debuten har Ernst Brunner haft det ”autofiktiva” som ett ständigt inslag i sina romaner. Nu kommer han med den första av tre regelrätta självbiografier. Vacker, elegisk och uppsluppen litteratur, tycker SvD:s recensent Mats Gellerfelt." } ] } }, "commercial": false, "originId": "d8614c4f-3dea-37b9-b428-765e173eb8fc", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-10-16T14:08:48.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "en-prydnad-for-sjalvbiografisk-litteratur", "title": "En prydnad för självbiografisk litteratur", "authors": [ { "originId": "9ea28201-20af-4451-ad0e-196750f0eb82", "surrogateKeys": [ "author/mats-gellerfelt" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/fe9ddf9c-e7b2-4c90-b714-f793df98ce44", "name": "Mats Gellerfelt", "description": "Mats Gellerfelt (1952-2016) var litteraturkritiker i Svenska Dagbladet i nära 40 år, från 1978 till 2016. Såhär presenterade han sig själv som skribent: ”Jag skriver med förkärlek om fransk, portugisisk, spansk och latinamerikansk litteratur, nutida och klassiker, och historisk faktalitteratur. Jag har även under åren medverkat med reportage om Europa, Under strecket-texter och mycket annat. Dessutom är jag frankofil, och åker så ofta jag kan till Paris, som för mig är städernas stad.”", "id": "mats-gellerfelt", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Mannen utan öde\" av Imre Kertész" } }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/b3161e61-8256-4cbb-86d5-6b1e5b165136" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I \"Mannen utan öde\" berättar Nobelpristagaren Imre Kertész om en 14-årig pojkes kamp för överlevnad i de nazistiska dödslägren. Den ungerske författaren skickades själv till Auschwitz 15 år gammal, och kom senare till Buchenwald där han satt ett år innan han blev befriad. Det är också hans bakgrund som speglas i den här råa, nästan outhärdliga, berättelsen – om en obehaglig sanning som vi inte bör ducka för." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Imre Kertész" }, "credit": "MICHAEL BRANNÄS/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/07b272c0-4ca4-4b37-a651-6e8fe897d9cd" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I Imre Kertész ”Galärdagbok”, som i dag utkommer på svenska, betraktar den ungersk-judiske författaren sitt skrivande i relation till skammen över att ha överlevt Förintelsen. Reflexionerna ger en god inblick i hans konsekventa och litterärt högtstående författarskap." } ] } }, "commercial": false, "originId": "1669ece6-d0a2-378e-ac98-cbe238fa4440", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2002-04-29T03:00:11.000Z", "designType": "voice-understrecket", "topics": [ { "originId": "a4ce5d4c-f66b-438f-8fe4-29dd2e64e05d", "surrogateKeys": [ "topic/imre-kertesz-19292016" ], "name": "Imre Kertész 1929–2016", "description": "Imre Kertész var en ungersk-judisk författare. Han tilldelades Nobelpriset i litteratur 2002. Imre Kertész skickades vid 14 års ålder, 1944, till förintelselägret Auschwitz. Erfarenheten av Förintelsen kom att bli ett viktigt tema i Kertész författarskap. Bland hans mest kända verk kan nämnas ”Mannen utan öde” och ”Kaddish för ett ofött barn”.", "id": "imre-kertesz-19292016", "type": "story" }, { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "9c082194-a6f4-44fd-b378-41ced6e240e0", "surrogateKeys": [ "topic/imre-kertesz" ], "name": "Imre Kertész", "subType": "person", "id": "imre-kertesz", "type": "tag" } ], "id": "kertesz-skildrar-overlevandets-tyngd", "title": "Kertész skildrar överlevandets tyngd", "authors": [ { "originId": "f3c4a024-d52c-44f5-9239-5e2a8c7ce3b0", "surrogateKeys": [ "author/erik-lofvendahl" ], "name": "Erik Löfvendahl", "id": "erik-lofvendahl", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Egenmäktigt förfarande. En roman om kärlek\" och \"Utan personligt ansvar\" av Lena Andersson" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Ulla Montan", "url": "https://image.api.plan3.se/images/10c5269a-7269-4a6c-889f-c67d50d3275c" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Är du en av dem som ännu inte upplevt Anderssons storsäljare om Ester Nilsson är det rätt tillfälle nu. I \"Egenmäktigt förfarande. En roman om kärlek\" dras Ester in i ett kärleksdrama där hon inte har en chans att bli älskad - och ger kärlekens självbedrägeri en ny litterär form. I den fristående uppföljningen \"Utan personligt ansvar\" träffar vi återigen Ester, fast fem år senare och den här gången med hjärtat utlånat till en gift man. Läs och lid med den stackars hjältinnan!" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Lena Andersson." }, "credit": "CATO LEIN", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f9319516-cef4-4b7e-a23d-15cc4d7a7478" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "OBESVARAD KÄRLEK Lena Andersson vet att kärleken inte är fri – den som älskar mest är i underläge. Med ”Egenmäktigt förfarande”, en av höstens viktigaste romaner, finner hon en perfekt form för att skildra hoppets lust och själens obotliga ensamhet, skriver Daniel Sandström." } ] } }, "commercial": false, "originId": "a5a0ddc3-ce02-375f-974b-4307ff06d03a", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2013-09-05T00:00:29.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "genombrott-med-en-allvarsam-lek", "title": "Genombrott med en allvarsam lek", "authors": [ { "originId": "87536338-50e6-4783-93b5-faad6b2b4591", "surrogateKeys": [ "author/daniel-sandstrom" ], "name": "Daniel Sandström", "id": "daniel-sandstrom", "type": "author" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”Allt det här är tillfälligt. En bok har en begränsad intresselängd. Och det som hänt med ’Egenmäktigt förfarande’, det kan man inte ens hoppas på under en livstid”, sa Lena Andersson i söndagens SvD (2/11)." }, "credit": "ULLA MONTAN", "url": "https://image.api.plan3.se/images/edf6f551-8ce3-4a05-8389-0ebc9b6e9843" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Lena Anderssons uppföljare till förra årets succéroman är lika mästerlig i sin gestaltning av tvåsamhetens maktkamp. Diskussion bör följa även efter denna bok, spår Viola Bao." } ] } }, "commercial": false, "originId": "5042285c-0acb-3c8e-a5cb-a527302655be", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-11-05T23:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "utan-personligt-ansvar-av-lena-andersson", "title": "Mästerlig skildring av kärlekens ovisshet", "authors": [] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Stoner\" av John Williams" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "© Natur & Kultur", "url": "https://image.api.plan3.se/images/d58b7217-c882-445c-a49f-79be941901ad" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En bok som såldes i 2 000 exemplar och sedan glömdes bort – som vi alla ska vara glada att den kom fram på nytt. 50 år efter den ursprungliga publiceringen är \"Stoner\" oväntat en bästsäljare. Boken handlar om William Stoner som växer upp i slutet av 1800-talet. Hans framtid är bestämd: han ska slita med den torra jorden på föräldrarnas gård. Men när han börjar på universitetet och upptäcker litteraturen tar hans liv en annan riktning. John Williams gav ut totalt fyra romaner under sin livstid (1922–1994). Även \"Butcher's Crossing\" (ej med på rean) rekommenderas varmt." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "John Williams lågmälda roman ”Stoner” var svårsåld när den gavs ut 1965, men är i dag en av vår tids mest oväntade bästsäljare." }, "credit": "NATUR & KULTUR", "url": "https://image.api.plan3.se/images/62686647-78b0-488c-adc7-f354c00813a0" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En lågmäld bok ges ut, säljs i 2 000 exemplar och glöms bort. Ett halvt sekel senare blir den en bästsäljare. Här är historien bakom John Williams ”Stoner”, vårens mest mytomspunna roman." } ] } }, "commercial": false, "originId": "d2f3f84e-bf06-3c56-b092-593ff0f64d37", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-05-12T08:28:30.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "john-williams-roman-stoner-gavs-ut-1965-blev-bastsaljare-forst-efter-hans-dod", "title": "Långsamt segertåg för ”Stoner”", "authors": [ { "originId": "712082e7-2009-4dde-be67-a84c652585fd", "surrogateKeys": [ "author/henrik-sahl-johansson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/eb6d3f6c-0858-4da5-9883-294c5e4ce73e", "name": "Henrik Sahl Johansson", "description": "Statsvetare, litteraturvetare och kulturskribent som med jämna mellanrum medverkar i SvD Kultur. Även verksam som kritiker i Upsala Nya Tidning och lektör. Intresseras bland annat av vår tids förhållande till naturen och vad som sker i gränslandet mellan digitala och skönlitterära världar.", "id": "henrik-sahl-johansson", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Den andra kvinnan\" av Therese Bohman" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Sara Mac Key", "url": "https://image.api.plan3.se/images/e28384bf-0ddc-458e-b384-76ebc69d6cd8" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Är vissa människor förmer än andra? Och vad är det i så fall som gör dem till det? Bildning? Inkomst? Eller yrkestitel? Det undrar den överkvalificerade unga kvinna som arbetar i sjukhusets restaurang men ser sig själv som en världsvan författare, flanör – och älskarinna. Therese Bohman kombinerar i sin andra roman berättelsen om en affär med en skoningslös dissekering av samtidens statushierarkier." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Therese Bohman (född 1978), är kulturskribent och författare. Hon debuterade 2010 med ”Den drunknade”." }, "credit": "SARA MAC KEY", "url": "https://image.api.plan3.se/images/67a4d3eb-1b1b-4746-8bf0-9c70ce0fc89a" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Tankarna kring klass och kvinnlighet i Therese Bohmans nya roman kommer säkert både att provocera och väcka medhåll. Oavsett är romanen om den jagberättande huvudpersonen, som arbetar på restaurang men ser sig som författare, både välskriven och välberättad." } ] } }, "commercial": false, "originId": "acfe0a11-ea6d-3ca0-9d38-04b959365aa1", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-08-25T06:44:23.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "sarbar-elitism--sjalvklar-och-overtygande", "title": "Sårbar elitism – självklar och övertygande", "authors": [ { "originId": "561070f0-8a19-43d8-972c-e87e1e1a1a73", "surrogateKeys": [ "author/paulina-helgeson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/7f604dfa-904c-4777-b3e6-398b67d97511", "name": "Paulina Helgeson", "description": "Litteraturkritiker. Jag skriver litteraturkritik i SvD sedan 2004, och även någon understreckare då och då. Jag är extra svag för det litterära brevet, liksom för alla texter som tvingar mig att hela tiden försöka hitta de rätta orden. I mina förhoppningsfulla stunder ser jag en värld där litteratur är livsnödvändigt för alla.", "id": "paulina-helgeson", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Kan jag vara Frank med dig?\" av Richard Ford" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Annika af Klercker", "url": "https://image.api.plan3.se/images/108d4b99-b52e-4345-be1c-3affeeac3bf6" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det var nog många som jublade när Richard Ford, på tvärs med vad han tidigare sagt, återvände till sin litterära skapelse Frank Bascombe, 25 år efter att publiken lärde känna honom för första gången. Nu är Frank 67 år gammal och tillbaka i Haddam, New Jersey, ett samhälle drabbat av orkanen Sandy." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Richard Ford (född 1944) har bland annat jobbat som sportjournalist, liksom sin romangestalt Frank Bascombe. Han är bosatt i Maine sedan 16 år, dessförinnan har han bott i Paris och New Orleans." }, "credit": "AOP", "url": "https://image.api.plan3.se/images/c1fa7b2b-37aa-4ccc-9a78-fc37e2b29cd5" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "ÅTERKOMST Det som skulle vara den sista boken om Frank Bascombe var ett värdigt farväl. Men orkanen Sandy fick Richard Ford att ändra sig – till glädje för alla som följt Frank genom livet." } ] } }, "commercial": false, "originId": "38c583f5-d7a5-3523-8fd9-b83bbc08fe09", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-11-18T06:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "ovantad-bonus-for-bascombes-alla-beundrare", "title": "Oväntad bonus för Bascombes alla beundrare", "authors": [ { "twitter": "andreslokko ", "originId": "9e92710c-726d-4d51-9dec-0390440c6aee", "surrogateKeys": [ "author/andres-lokko" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/12655e7b-0a62-4078-8e7c-36e225e5c93e", "name": "Andres Lokko", "description": "Kritiker och krönikör. Älskar grime och bass från, helst, Croydon-trakten samt Lorrie Moores noveller, Annette Peacock och Teenage Fanclub. När en ohälsosamt småbesatt relation till 1980-talets brittiska gruvarbetarstrejk, japanska strumpor och Mai Zetterlings filmer. För mycket länge sedan var jag chefredaktör för tidskrifterna Pop och Bibel, utgör en sjättedel av humorgruppen Killinggänget och beskrevs nyligen blygsamt av tidningen Sonic som – ursäkta, men kan inte låta bli att nämna detta – ”Sveriges förmodligen mest inflytelserika popkulturella ideolog och kritiker någonsin”. Min senaste bok, \"David Cameron fick nyligen sin cykel stulen\", gavs ut 2013 på förlaget Atlas och efter många år i London bor och verkar jag ett stenkast från Gullmarsplan, strax söder om Stockholms innerstad.", "id": "andres-lokko", "type": "author", "email": "andres.lokko@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Himlakroppar\" av Eleanor Catton" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Robert Catto", "url": "https://image.api.plan3.se/images/3a0a81f1-8566-4563-9844-344b218acc46" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Mer än tusen sidor om Nya Zeeland under 1800-talets guldrusch. Dessutom ett 20-tal olika huvudpersoner, sammankopplade av sina stjärntecken. Catton, den yngsta Bookerprisvinnaren någonsin, har skrivit en viktoriansk roman som leker med genren och excellerar i den. \"En läsupplevelse av sällan skådad art\" skrev Viola Bao i SvD." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Eleanor Catton föddes i Kanada 1985, men flyttade som barn till Nya Zeeland där hon nu bor. Den 4 december kommer hon till Internationell författarscen på Kulturhuset, Stockholm, då hon samtalar med Josette Bushell-Mingo." }, "credit": "MURDO MACLEO/AOP", "url": "https://image.api.plan3.se/images/8d76ae55-018b-4122-a58a-eb58c3afd28e" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "GULDRUSCH Eleanor Cattons vindlande och Bookerprisvinnande ”Himlakroppar” är både en pastisch på den viktorianska romanen och en postmodern satir. Den imponerande romanen är en läsupplevelse av sällan skådad art, skriver Viola Bao." } ] } }, "commercial": false, "originId": "b2441e5e-542f-323b-a451-0987cb5d596c", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-11-19T08:01:17.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "cattons-himlakroppar-en-lasupplevelse-med-stjarnglans", "title": "Cattons ”Himlakroppar” en läsupplevelse med stjärnglans", "authors": [] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Varg bland vargar\" av Hans Fallada" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Aufbau Verlag", "url": "https://image.api.plan3.se/images/81fd7e44-c5cf-4740-9b22-5f21d4582151" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hans Fallada, som slet nästan hela sitt liv med missbruk, var en av få författare som lyckades hålla sig kvar och ge ut samhällskritiska böcker i Berlin under nazismen. \"Varg bland vargar\" förtjänar klassikerstatus, men är kanske inte en av hans mest kända romaner. I inflationens Berlin 1937 tvingas människor tänja på gränserna för medmänskligheten för att få mat för dagen. Med fulspel, stöld och prostitution som följd. En viktig bok om människans dubbla natur." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Hans Fallada med sina barn Ulli och Lore i Carwitz, Mecklenburg." }, "credit": "AOP", "url": "https://image.api.plan3.se/images/25bfef9d-a3e5-4610-8126-a957c1a3cc35" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "ÖVERLEVNAD Spel, tjuveri och prostitution ger mat för dagen i hyperinflationens Berlin. Hans Falladas roman från 1937 skildrar hur krisen tänjer gränserna för medmänskligheten." } ] } }, "commercial": false, "originId": "4d0a0a3d-98f9-3a00-b242-598a83d95b11", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2015-02-11T08:29:08.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "fallada-fangar-forfallet", "title": "Fallada fångar förfallet", "authors": [ { "originId": "6afd55ce-e40b-4ef1-bb76-7afe7db4ac5a", "surrogateKeys": [ "author/kaj-schueler" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/666272e9-8a78-44dc-90b3-b7a7fa7ed108", "name": "Kaj Schueler", "description": "är litteraturkritiker. Jag är numera frilans men har i över tjugo år varit anställd på Svenska Dagbladet som reporter, litteraturredaktör och kulturchef. Vid sidan av litteraturen – är allätare men mest bevandrad i europeisk – läser och skriver jag gärna om 1900-talets historia. Jag har skrivit två böcker ”Flykten från Berlin 1942” och ”Torgny om Lindgren” och är sedan 2014 ordförande i Augustprisjuryn för skönlitteratur.", "id": "kaj-schueler", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Mãn\" av Kim Thúy" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Mãn\" är Kim Thuys tredje roman och uppföljaren till den kritikerrosade \"Ru\". På vietnamesiska betyder Mãn \"full av lycka\" eller \"att det inte finns något mer att längta efter\". Ordets mening återspeglas i berättelsen som är en kvinnas kärleksförklaring till de som uppfostrat henne, men även behandlar snedvriden kärlek och känslor som tystas ner. \"Sensuell, förtätad och vacker\" skrev SvD:s Eva Johansson i sin recension." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Kim Thúy har arbetat som översättare, advokat och krögare. Hon lämnade Vietnam som båtflykting när hon var tio år gammal och är sedan 30 år bosatt i Montreal, Kanada." }, "credit": "FOTO: SARAH SCOTT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/a65b9d1d-9773-405a-8950-0ab427eb1011" } }, "commercial": false, "originId": "8935b475-82b7-3b75-83a6-79a9a7b3d5c9", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2013-10-26T00:00:42.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "1e0b6308-51ed-4ae4-816a-e3a386ebab4c", "surrogateKeys": [ "topic/kim-thuy" ], "name": "Kim Thúy", "subType": "person", "id": "kim-thuy", "type": "tag" } ], "id": "kim-thuys-roman-en-hyllning-till-spraket", "title": "Kim Thúys roman en hyllning till språket", "authors": [ { "originId": "4cbf1885-73fc-4c04-a0fe-9f99ff7bee0e", "surrogateKeys": [ "author/eva-johansson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/d038cb1b-c0f8-46d2-b638-66020bd129a3", "name": "Eva Johansson", "description": "Jag är litteraturkritiker och översättare. I båda rollerna drivs jag av nyfikenhet och av en vilja att förmedla det jag läst till andra. För mig är litteraturen när den är som bäst ett fönster mot livet och omvärlden, ett sätt att dela och förstå vitt skilda erfarenheter och göra världen både större och mer begriplig. När jag inte läser eller skriver lyssnar jag gärna och mycket på musik, som jag ser som den främsta konstformen av dem alla.", "id": "eva-johansson", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Den lysande världen\" av Siri Hustvedt" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Laurent Denimal", "url": "https://image.api.plan3.se/images/4dadab53-be6d-4c30-9963-b4d73041e69e" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Siri Hustvedt testar gränserna i konstvärlden och delar med sig av sina breda kunskaper inom en mängd ämnen genom att skriva en \"biografisk studie\" över Harriet Burden, fiktiv kvinnlig konstnär som är \"omöjlig\" att marknadsföra i egen rätt (hon är manhaftig och dessutom änka efter en konsthandlare). Burden gömmer sig därför bakom olika manliga konstnärers namn.\n\"Hustvedt har skapat en alldeles formidabel roman-gestalt\" skrev Eva Johansson om Burden i SvD då boken kom ut." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Siri Hustvedt om nya ”Den lysande världen”." }, "credit": "RACHEL TORRES / ALAMY", "url": "https://image.api.plan3.se/images/02499cd6-eafd-494f-9c79-20ee2c760a71" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I nya ”Den lysande världen” berättar Siri Hustvedt om den egensinniga, fiktiva konstnären Harriet Burden som ställer ut i manliga konstnärers namn för att få uppmärksamhet i New Yorks konstvärld." } ] } }, "commercial": false, "originId": "b35b2985-6df8-34a4-bcbd-882341a2663e", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-09-19T22:00:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "ingen-laser-en-bok-for-att-komma-till-mitten", "title": "Ingen läser en bok för att komma till mitten", "authors": [ { "originId": "39c9d1f9-3a6e-4274-9593-bd1ce0aa60d2", "surrogateKeys": [ "author/lina-kalmteg" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/b42b17fc-82c4-4951-9e34-403292891489", "name": "Lina Kalmteg", "description": "Litteraturkritiker. Har synts i SvD sedan 2002. Läser jämt och blir euforisk när en ny bok ger samma överväldigande upplevelse som i slukaråldern. Recenserar främst romaner, men ibland även ungdomsböcker och sakprosa. Har träffat författare som Joyce Carol Oates, Junot Díaz, Anne Carson, Donna Tartt och Erica Jong. Mest minnesvärda mötet: timmarna hemma hos Joan Didion på Manhattan.", "id": "lina-kalmteg", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Elva sorters ensamhet\" av Richard Yates" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Har du läst och uppskattat Yates pärla, debuten \"Revolutionary Road\", är det här ett bra nästa steg. \"Elva sorters ensamhet\" består som titeln antyder av elva noveller om ensamhet. Vi får följa flera personer i 1950-talets New York, där den amerikanska drömmen slagit igenom som idé men havererat i praktiken" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "SvD:s Therese Eriksson recenserade:\n\"Dessa elva sorters ensamhet är inte elva artskilda ensamheter, utan elva varianter på en och samma situationsbundna ensamhet; den att inte vara i takt med sin tid.\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Novellerna i Richard Yates ”Elva sorters ensamhet” utspelar på 50-talet i framtidstrons och drömmarnas USA." }, "credit": "JERRY BAUER", "url": "https://image.api.plan3.se/images/99bd005c-2cf1-4d71-954c-1dcb1b02c04c" } }, "commercial": false, "originId": "1a765b54-2a8e-3d14-be45-65272c0b6298", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-11-17T09:23:29.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "2d30de9a-246b-4e40-9799-60838a7ebcb8", "surrogateKeys": [ "topic/richard-yates" ], "name": "Richard Yates", "subType": "person", "id": "richard-yates", "type": "tag" }, { "originId": "1c4c3321-849e-4f53-b0b0-6f6da6404e3a", "surrogateKeys": [ "topic/noveller" ], "name": "Noveller", "subType": "descriptor", "id": "noveller", "type": "tag" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" } ], "id": "ensamhet-i-skuggan-av-den-amerikanska-drommen", "title": "Ensamhet i skuggan av den amerikanska drömmen", "authors": [ { "originId": "63c9d0ba-c778-464e-8e08-581078770947", "surrogateKeys": [ "author/therese-eriksson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/223c98f8-e957-4d3c-9189-25559f07180e", "name": "Therese Eriksson", "description": "Jag är litteraturkritiker och kulturskribent sedan 15 år tillbaka, bosatt alldeles intill Skellefteälven, och med en faiblesse för svensk samtidslitteratur i allmänhet och västerbottnisk sådan i synnerhet, vid sidan av anglosaxiska storheter från Woolf till Winterson. När jag inte läser en bok eller skriver om den, vistas jag gärna på platser med orörda vidder eller i närheten av en riktigt tung damparfym.", "id": "therese-eriksson", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Bildhuggarens dotter\" av Tove Jansson" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Per Olov Jansson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/3c387e06-43a0-405b-a626-0445fe4a937b" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Tove Janssons självbiografiska prosatexter blev aldrig lika kända som Muminböckerna, men är mer än läsvärda. I \"Bildhuggarens dotter\" skildras uppväxten i ett konstnärshem på Satudden i Helsingfors. Där får vi uppleva både den tidstypiska miljön och familjens samvaro, men framförallt kommer vi nära barnets vardag." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "credit": "DAN HANSSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ac83cb77-c39c-47e2-a634-c5ac337de86f" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I år skulle Tove Jansson ha fyllt 100 år. Hennes stornästa troll är populärare än någonsin. Karin Thunberg besöker hennes ateljé i Helsingfors och minns sitt eget möte med författaren och konstnären." } ] } }, "commercial": false, "originId": "c1221c44-2183-3bc2-bfe6-0f1da2fdb952", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-01-05T05:00:24.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "en-trollmor-fore-sin-tid", "title": "En trollmor före sin tid", "authors": [ { "originId": "cbd5543e-fa7b-4ac8-b886-a962e427af7a", "surrogateKeys": [ "author/karin-thunberg" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/76f182c7-fd07-4de1-9cc9-c8e8a3be3c55", "name": "Karin Thunberg", "description": "är kolumnist och reporter. Efter mer än 30 år som fast anställd på SvD har jag i dag övergått till frilansverksamhet. Skriver också böcker och dramatik. Men jag fortsätter att vrida och vända på livet i mina lördagskolumner, jag fortsätter träffa de människor som jag är som allra mest nyfiken på i mina intervjuer. På så sätt känns det som mitt samtal med läsarna fortsätter. Det är jag glad för.", "id": "karin-thunberg", "type": "author", "email": "karin.thunberg@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "”Kriget har inget kvinnligt ansikte”, ”Bön för Tjernobyl”, ”Zinkpojkar”, ”Tiden second hand” och ”De sista vittnena” av Svetlana Aleksijevitj" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/5b59699d-0300-473f-81f7-8a4fe23518f4" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Gripande, omskakande och fruktansvärda. Nobelpristagaren Aleksijevitj böcker är smärtsamma men viktiga. Genom dem blir det sovjetiska förtrycket – all slags förtryck – förnimbart även för oss som aldrig upplevt det. Nu finns hennes samlade produktion, fem ojämförbara körverk där en stor mängd anonyma människor får komma till tals, otroligt nog på rea. Läs och upplev detta omfångsrika spektrum av mänskliga känslor och öden." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Svetlana Aleksijevitj." }, "credit": "Christine Olsson/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/02ffea9a-467b-40c7-92b5-19593511bc5d" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Med hjälp av den enskilda människans berättelse – detaljerad, vardaglig och ofta motsägelsefull – frilägger Svetlana Aleksijevitj de stora sammanhangen. I \"Utopins röster\" skildras Sovjetmänniskan på ett sätt som även ger läsaren kunskap om sig själv." } ] } }, "commercial": false, "originId": "b5e042f5-6128-4e13-b022-d1cadd667e68", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2015-10-09T07:32:28.000Z", "designType": "voice-understrecket", "topics": [ { "originId": "43c7a050-addd-4ec3-b2b5-1e51da8fc6c2", "surrogateKeys": [ "topic/nobelpriset-i-litteratur-2015" ], "name": "Nobelpriset i litteratur 2015", "description": "Årets litteraturpristagare är Svetlana Aleksijevitj, född 1948 i sovjetrepubliken Ukraina. Hon är en vitrysk, ryskspråkig författare. Aleksijevitj har bland annat skrivit en serie dokumentärromaner om \"Sovjetmänniskan\".", "id": "nobelpriset-i-litteratur-2015", "type": "story" }, { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "19c07213-59a1-469a-a38a-cf8af7a8a731", "surrogateKeys": [ "topic/nobelpriset-i-litteratur" ], "name": "Nobelpriset i litteratur", "subType": "descriptor", "id": "nobelpriset-i-litteratur", "type": "tag" }, { "originId": "3699545f936bd55c8c62519580e3b8f5e635a8e6", "surrogateKeys": [ "topic/svetlana-aleksijevitj" ], "name": "Svetlana Aleksijevitj", "subType": "person", "id": "svetlana-aleksijevitj", "type": "tag" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" }, { "originId": "37f74ba5f8807379a24f0e3e2833cad3fd0cc20d", "surrogateKeys": [ "topic/sovjetunionen" ], "name": "Sovjetunionen", "subType": "location", "id": "sovjetunionen", "type": "tag" }, { "originId": "2e1fd194-9eeb-4e4f-9540-e0ff86134db5", "surrogateKeys": [ "topic/tjernobyl" ], "name": "Tjernobyl", "subType": "location", "id": "tjernobyl", "type": "tag" }, { "originId": "918b7e34-a063-4037-8134-a96a6bbccf67", "surrogateKeys": [ "topic/sinclair-lewis" ], "name": "Sinclair Lewis", "subType": "person", "id": "sinclair-lewis", "type": "tag" } ], "id": "vittneslitteratur-med-forebud-om-framtiden", "title": "Vittneslitteratur med förebud om framtiden", "authors": [ { "originId": "6afd55ce-e40b-4ef1-bb76-7afe7db4ac5a", "surrogateKeys": [ "author/kaj-schueler" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/666272e9-8a78-44dc-90b3-b7a7fa7ed108", "name": "Kaj Schueler", "description": "är litteraturkritiker. Jag är numera frilans men har i över tjugo år varit anställd på Svenska Dagbladet som reporter, litteraturredaktör och kulturchef. Vid sidan av litteraturen – är allätare men mest bevandrad i europeisk – läser och skriver jag gärna om 1900-talets historia. Jag har skrivit två böcker ”Flykten från Berlin 1942” och ”Torgny om Lindgren” och är sedan 2014 ordförande i Augustprisjuryn för skönlitteratur.", "id": "kaj-schueler", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Du vet väl om att du är värdefull\" av Stefan Lindberg" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Fredrik Hjerling", "url": "https://image.api.plan3.se/images/29ce7317-eb2f-4bca-804d-bb79736207a2" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Stefan Lindberg är en novellförfattare ut i fingerspetsarna, vilket märks när han utnyttjar varje mening till max. I romanen är Malin fast i barndomsstaden, med för många männsikor att ta hand om. Där väntar hon på att livet ska börja." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Stefan Lindberg har en förmåga att ibland bjuda på rent elektriska meningar, sådana som på ett vackert och smärtamt vis sammanfattar komplicerade emotionella tillstånd och relationer med bara ett par ord\" skrev SvD:s recensent Josefin Holmström." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Stefan Lindberg, född 1971, är författare, dramatiker och översättare. Han har i år tilldelats Ludvig Nordström-priset." }, "credit": "FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER", "url": "https://image.api.plan3.se/images/c712ce83-32a2-411b-85ef-0efc854c6042" } }, "commercial": false, "originId": "b82edf03-ea0c-31d5-9d11-cfc2119bbe32", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-03-06T15:59:24.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "elektriska-meningar-fangar-ung-nihilist", "title": "Elektriska meningar fångar ung nihilist", "authors": [ { "originId": "de9443ee-43cb-43a6-a81f-fd394f7b5bbb", "surrogateKeys": [ "author/josefin-holmstrom" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/9de9fd3d-ca6a-4f7f-9c65-9d7bd1a35b56", "name": "Josefin Holmström", "description": " Jag är litteraturvetare, kritiker och författare. För tillfället befinner jag mig i Cambridge där jag skriver på en doktorsavhandling om anglo-amerikanska poeter i artonhundratalets Italien. Åtskilliga år i Oxford har gjort mig svårt anglofil och jag försvarar gärna medeltida engelsk poesi, cheddarost och tweed. När jag inte läser eller skriver trivs jag i kyrkor och på landet.", "id": "josefin-holmstrom", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"En av oss sover\" av Josefin Klougart" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Danska stjärnskottet Josefine Klougarts genombrottsroman handlar om en kvinna som inte lyckats hantera kärleken, och som nu åkt hem till sin mor för att försöka hitta tillbaka till sig själv och sitt skrivande." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "”En roman att älska, så som bara litteraturen och läsningen kan älskas. Jag vill att författarens andra böcker omedelbart översätts\" skrev Elisabeth Hjorth i SvD om boken." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "”En av oss sover” är 26-åriga danska litterära stjärnskottet Josefin Klougarts tredje roman. Den var nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2013." }, "url": "https://image.api.plan3.se/images/4d98a4de-d306-4772-9890-ad5180b54c93" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Danska Josefine Klougarts roman ”En av oss sover” har bilder som slår upp och svider till i ögonen. Elisabeth Hjorth har aldrig läst något så vackert om att göra slut." } ] } }, "commercial": false, "originId": "4a190d0f-a586-3494-9e24-58f86ee3abd6", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-02-04T00:00:16.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "jag-har-aldrig-last-nagot-sa-vackert", "title": "”Jag har aldrig läst något så vackert”", "authors": [ { "originId": "710bdf45-bf60-48db-9ce4-7b10b8a3d105", "surrogateKeys": [ "author/elisabeth-hjorth" ], "name": "Elisabeth Hjorth", "id": "elisabeth-hjorth", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Wolf hall\" av Hilary Mantel" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Els Zweerink", "url": "https://image.api.plan3.se/images/9d3e2f5f-1e38-4b55-8529-1053f15c7d75" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Upptäck eposet som fångat en nation – engelsmännen förhäxades av Hilary Mantels historiska roman och \"Wolf Hall\" har tilldelats flera prestigefulla priser, slagit säljrekord och översatts till fler än 30 språk." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "SvD:s Sigrid Combüchen recenserade:\n”Hilary Mantel spelar inte populärhistoriker, hon skriver inte tunga romaner, utan sammanväver ett otal fragment av fakta och förnimmelser och lyckas hålla mattan flygande.”" } ] } }, { "type": "article", "content": { "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Sigrid Combüchen imponeras av intrigen i prisade romanen ”Wolf hall”." } ] } }, "commercial": false, "originId": "b4db5f21-2ade-3697-914d-c13555c09738", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2013-08-04T07:57:32.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "a07f587c-a7a1-453b-b49e-7b3d89a13541", "surrogateKeys": [ "topic/wolf-hall" ], "name": "Wolf hall", "subType": "descriptor", "id": "wolf-hall", "type": "tag" }, { "originId": "c1621ab4-e4db-4be1-b1e2-09b57cd24a2d", "surrogateKeys": [ "topic/hilary-mantel" ], "name": "Hilary Mantel", "subType": "person", "id": "hilary-mantel", "type": "tag" } ], "id": "historien-blir-lasarens-nutid-i-hilary-mantels-gestaltning", "title": "Historien blir läsarens nutid i Hilary Mantels gestaltning", "authors": [ { "originId": "27535ab3-eed0-4b7e-b4e2-8c69b9fd282f", "surrogateKeys": [ "author/sigrid-combuchen" ], "name": "Sigrid Combüchen", "description": "Författare och litteraturkritiker.", "id": "sigrid-combuchen", "type": "author" } ] } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Skuggan av ett liv\" av Hilary Mantel" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Innan genombrottet ”Wolf Hall” skrev Hilary Mantel sina gripande och välformulerade memoarer om ett liv i motvind – där barndomen präglas av ensamhet och oförståelse inför de vuxnas handlingar, och de unga åren förstörs av odiagnostiserad endometrios." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Hilary Mantel." }, "credit": "DAVID HARTLEY/", "url": "https://image.api.plan3.se/images/28ade7fb-6aae-43c2-8a0a-7931c1800466" } }, "commercial": false, "originId": "9ee02ef9-fd6b-3650-aeca-701b1610fa8c", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2015-01-25T05:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "c1621ab4-e4db-4be1-b1e2-09b57cd24a2d", "surrogateKeys": [ "topic/hilary-mantel" ], "name": "Hilary Mantel", "subType": "person", "id": "hilary-mantel", "type": "tag" } ], "id": "en-memoarbok-som-griper-tag", "title": "En memoarbok som griper tag", "authors": [ { "originId": "39c9d1f9-3a6e-4274-9593-bd1ce0aa60d2", "surrogateKeys": [ "author/lina-kalmteg" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/b42b17fc-82c4-4951-9e34-403292891489", "name": "Lina Kalmteg", "description": "Litteraturkritiker. Har synts i SvD sedan 2002. Läser jämt och blir euforisk när en ny bok ger samma överväldigande upplevelse som i slukaråldern. Recenserar främst romaner, men ibland även ungdomsböcker och sakprosa. Har träffat författare som Joyce Carol Oates, Junot Díaz, Anne Carson, Donna Tartt och Erica Jong. Mest minnesvärda mötet: timmarna hemma hos Joan Didion på Manhattan.", "id": "lina-kalmteg", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Timme noll\" av Lotta Lundberg" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Daniel Ekbladh", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f718932f-083a-4445-9b17-06ba5808fed4" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "SvD:s populära krönikör och skribent Lotta Lundberg skriver i \"Timme noll\" om tre kvinnor, tre epoker och tre berättelser – som så småningom blir en. Deras livsberättelser är fyllda av skuld, ilska, tvivel och hopp. Romanen är inspirerad av journalisten Cordelia Edvardsons mammas liv, och tar avstamp i ett krigshärjat Berlin." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Lotta Lundberg." }, "credit": "DAN HANSSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/84d05ac0-eb69-4f95-954f-ffffd2eda3c1" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Lotta Lundbergs nya roman är inspirerad av Cordelia Edvardsons och hennes mors öde. Hur kunde modern skicka bort sin halvjudiska dotter mot en trolig död? Livsvalen och deras konsekvenser är i fokus i ”Timme noll”." } ] } }, "commercial": false, "originId": "0e901481-a055-386c-bdec-5ff1ad1e2bfb", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-09-04T09:21:40.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "att-leva-med-den-skuld-som-smartar", "title": "Att leva med den skuld som smärtar", "authors": [ { "originId": "7d86201a-8b2d-4df2-ac83-627e287ee7cb", "surrogateKeys": [ "author/n1iff4th3co77l69" ], "name": "", "id": "n1iff4th3co77l69", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"De utvalda\" av Steve Sem-Sandberg" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Steve Sem Sandberg visar upp ondskan utan silkesvantar i den här romanen där vi får följa ett barn och en sjuksköterska på kliniken Spiegelgrund, där nazisterna placerade de barn som de stämplade som ”överflödiga”. De så kallade ”behandlingar” som dessa föräldralösa eller \"rasmässigt degenererade\" unga utsattes för slutade ofta med döden. ”En i alla bemärkelser formidabel roman\" tyckte SvD:s recensent Martin Lagerholm." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Steve Sem-Sandberg nomineras för sin roman ”De utvalda”, en slags uppföljare till ”De fattiga i Lodz” som belönades med priset för fem år sedan." }, "credit": "CAROLINE ANDERSSON.", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ace56fd1-a7d7-4f07-b52e-d2eff93d19da" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I ”De utvalda” skildrar Steve Sem-Sandberg nazisternas brott utan skygglappar. Martin Lagerholm har läst hans rikt gestaltade roman." } ] } }, "commercial": false, "originId": "910fbca5-6480-3519-a4f7-d06222e0dfac", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-09-27T22:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "ef1439e4-4c70-43a9-8a05-068ee4ffdd26", "surrogateKeys": [ "topic/steve-sem-sandberg" ], "name": "Steve Sem-Sandberg", "subType": "person", "id": "steve-sem-sandberg", "type": "tag" } ], "id": "steve-sem-sandberg-blundar-inte-for-ondskan", "title": "Steve Sem-Sandberg blundar inte för ondskan", "authors": [ { "originId": "ff24e80a-3e3e-4998-9de7-6a63c37634ea", "surrogateKeys": [ "author/martin-lagerholm" ], "name": "Martin Lagerholm", "id": "martin-lagerholm", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Brinnande livet\" av Alice Munro" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Atlas", "url": "https://image.api.plan3.se/images/0f0c0826-3048-47fd-80d4-a24e9558a9d5" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Nobelpristagaren tillika kortprosans mästare Munro finns nu på rea. I ”Brinnande livet” visar hon inte bara prov på sin skarpa blick, ojämförbara personteckningar och förmåga att koncentrera hela livsöden på bara några sidor – här finns även ett antal texter som utgår från hennes eget liv." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "SvD:s recensent Daniel Sandström skrev:\n\"Att vilja fånga det brinnande livet är inget annat än hybris, bara en sann mästare klarar att arbeta med ett så farligt material och komma oskadd ur processen.\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "FLYKT OCH HEMKOMST Bara en sann mästare klarar att arbeta med ett så farligt material som det brinnande livet och komma oskadd ur processen. Alice Munro är en värdig kandidat till Nobelpriset, tycker Daniel Sandström." } ] } }, "commercial": false, "originId": "13d396af-b6cf-3e06-bfc7-12fa4e83ba50", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2013-03-20T01:00:59.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "sandstrom-vardig-nobelpriset", "title": "Sandström: ”Värdig Nobelpriset”", "authors": [] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"STHLM DELETE\" av Jens Lapidus" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Jens Lapidus har hittat en egen nisch i den svenska deckargenren, men är också utöver spänningen han bygger upp en stark skildrare av människor och miljöer." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "SvD:s Magnus Persson skrev:\n\"Lapidus klipper effektivt mellan nu och då, och bygger på sedvanligt och pålitligt vis upp en spänning som gör det svårt att lägga boken ifrån sig.\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Jens Lapidus" }, "url": "https://image.api.plan3.se/images/e2841804-471d-4d44-9864-b04d4dcb3bef" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Med sitt nerviga språk och sina djupdykningar i radikalt skilda världar har Jens Lapidus mutat in en egen nisch i den tätbefolkade svenska deckargenren. ”Sthlm delete” är som sina föregångare omöjlig att lägga ifrån sig." } ] } }, "commercial": false, "originId": "0e376466-b04b-446d-bc1e-4785779b0eb1", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2015-10-15T06:30:00.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" }, { "originId": "b85a76d9-810f-4d2f-bf3a-0b78c490f60a", "surrogateKeys": [ "topic/jens-lapidus" ], "name": "Jens Lapidus", "subType": "person", "id": "jens-lapidus", "type": "tag" } ], "id": "lapidus-ar-i-en-klass-for-sig", "title": "Lapidus är i en klass för sig", "authors": [ { "originId": "4148c905-14f5-412d-820b-67815c541c65", "surrogateKeys": [ "author/magnus-persson-7aq9" ], "name": "Magnus Persson ", "description": "Jag är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och har skrivit kritik i SvD sedan 1999. Har slukat litteratur sedan barnsben och som vuxen även intresserat mig för mer kritiska ingångar till litteraturläsning (se t.ex. min bok “Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning” (2012)). I SvD skriver jag om alltifrån ny romankonst och deckare till facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap.", "id": "magnus-persson-7aq9", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"När kejsaren var gudomlig\" av Julie Otsuka" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Cosima Scavolini/AOP", "url": "https://image.api.plan3.se/images/d47d8e87-e40b-411c-bd6b-345faea12009" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En japansk-amerikansk familj stämplas som \"fiender\" och tvingas till ett interneringsläger." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Hon är sparsmakad, den amerikanska författaren Julie Otsuka. På drygt tio år har hon publicerat två korta romaner. Men vilka romaner!\" skrev SvD:s recensent Karin Nykvist om \"När kejsaren var gudomlig\"." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Julie Otsuka föddes 1962 i Palo Alto, USA, av föräldrar med japanskt ursprung. Hon har bland annat läst konst på Yale och kreativt skrivande på Columbia University." }, "credit": "EIDON PHOTOGRAPHERS/AOP", "url": "https://image.api.plan3.se/images/b242dcd9-ae61-4a10-9845-1c6801351717" } }, "commercial": false, "originId": "33116981-5b4c-3042-8240-19f0f88c1c3d", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-04-24T23:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "otsukas-intensiva-roman-en-outhardlig-njutning", "title": "Otsukas intensiva roman en outhärdlig njutning", "authors": [] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Öppen stad\" av Teju Cole" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Tim Knox", "url": "https://image.api.plan3.se/images/25f2a4ac-49b9-469b-989f-8ac4cf788f98" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Teju Coles flanörroman om New York hyllades av en enad kritikerkår i både USA och Storbritannien när den utkom 2011. De stående ovationerna fortsatte sedan i Sverige. \"Öppen stad\" fokuserar på de små detaljerna många missar i Manhattans intensiva stadsliv. Genom dessa lyckas Cole också visa ett annat New York, andra människor, livsvillkor och bakgrundshistorier, än de vi vanligen möter i litteratur eller på film." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "figure": false, "sensitive": false, "credit": "LINUS SUNDAHL-DJERF", "url": "https://image.api.plan3.se/images/1c54ed4f-5d0a-404b-9e7f-4ec57c57a055" } }, "commercial": false, "originId": "f20c0f07-5c2a-3266-bbdc-aafeb68b2323", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2013-10-20T06:27:59.000Z", "designType": "default", "topics": [ { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "7eeab1c2-3f65-48d7-ae8d-dac47e9d5529", "surrogateKeys": [ "topic/teju-cole" ], "name": "Teju Cole", "subType": "person", "id": "teju-cole", "type": "tag" }, { "originId": "b2a23136fc6fe12ac31186e4b99a634760fecbce", "surrogateKeys": [ "topic/new-york" ], "name": "New York", "subType": "location", "id": "new-york", "type": "tag" } ], "id": "teju-cole-pa-jakt-efter-new-yorks-hjarta", "title": "Teju Cole på jakt efter New Yorks hjärta", "authors": [] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Beckomberga. Ode till min familj\" av Sara Stridsberg" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Caroline Andersson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/e1b2c30c-bfd1-4dda-ad3e-605a197d8af5" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Jackie och Jim, dotter och pappa. Han är inlagd på Beckomberga. Hon lever med en faderskärlek som svämmar över. Och kan inte låta bli att dras till det mytomspunna sjukhuset, där lycka spirar mitt i vansinnet. Men ska hon lyckas bygga ett liv även utanför det? \"Stridsberg försvarar sin plats bland de främsta i svensk samtidslitteratur\" skrev Therese Eriksson i sin recension." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Sara Stridsberg." }, "credit": "Caroline Andersson.", "url": "https://image.api.plan3.se/images/2e4d4127-df31-442d-bc37-7c38d521b624" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Sara Stridsberg förnyar naturskildringen genom sitt sätt att skildra människor och deras miljöer som en organisk helhet. I ”Beckomberga” vaggar hon in läsaren i en stämning där gränsen mellan normalitet och vansinne rubbas." } ] } }, "commercial": false, "originId": "fb18c9da-942d-33b8-b838-dde44215bdee", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-09-04T23:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "1eb652b3-b0b1-4906-a945-02de783643de", "surrogateKeys": [ "topic/sara-stridsberg" ], "name": "Sara Stridsberg", "subType": "person", "id": "sara-stridsberg", "type": "tag" } ], "id": "en-mastare-pa-stamningar", "title": "En mästare på stämningar", "authors": [ { "originId": "63c9d0ba-c778-464e-8e08-581078770947", "surrogateKeys": [ "author/therese-eriksson" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/223c98f8-e957-4d3c-9189-25559f07180e", "name": "Therese Eriksson", "description": "Jag är litteraturkritiker och kulturskribent sedan 15 år tillbaka, bosatt alldeles intill Skellefteälven, och med en faiblesse för svensk samtidslitteratur i allmänhet och västerbottnisk sådan i synnerhet, vid sidan av anglosaxiska storheter från Woolf till Winterson. När jag inte läser en bok eller skriver om den, vistas jag gärna på platser med orörda vidder eller i närheten av en riktigt tung damparfym.", "id": "therese-eriksson", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Välkommen till Fjuckby. Jan och Maria Berglins samlade teckningar\" och \"Det är den som möter som ska backa\" av Jan och Maria Berglin" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Stina Berglin", "url": "https://image.api.plan3.se/images/eb6ae0a2-53c1-412d-ba90-33f1ae1b00f9" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "SvD:s populära serietecknare är skoningslösa mot verkligheten, men åh så roliga. Ta del av dem i samlad form – och håll skrattmusklerna igång – genom att läsa \"Välkommen till Fjuckby\" och \"Det är den som möter som ska backa\"." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Det som inte dödar oss\" av David Lagercrantz" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "David Lagercrantz bok är, nu när mediestormarna lagt sig, väl värd att läsa för sin spännande handling - och utvecklade personskildringar." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"I lagom långsam takt snickrar Lagercrantz ett universum som i stort liknar Stieg Larssons: här finns definitivt samma berättarglädje och kärlek till intrigen, samt en imponerande research\" skrev Josefin Holmström." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "credit": "Henrik Montgomery/Fredrik Sandberg/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/519f8d93-ee13-4d47-84f1-96ab91778e47" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Josefin Holmström läser ”Det som inte dödar oss” och tänker på ”Don Quixote”." } ] } }, "commercial": false, "originId": "671fb314-b6f4-40db-9dbd-e7b755d02609", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2015-08-28T13:26:37.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "d3f34ebc-7da0-4252-b92a-f4cea8d70daa", "surrogateKeys": [ "topic/nya-millenniumboken" ], "name": "Nya Millenniumboken", "description": "Författaren David Lagercrantz, som bland annat skrivit Zlatans självbiografi, fick i uppdrag att fortsätta avlidne Stieg Larssons Millenniumserie. Detta har väckt uppmärksamhet och kritik. Boken \"Det som inte dödar oss\" släpps i slutet av augusti.", "id": "nya-millenniumboken", "type": "story" }, { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" }, { "originId": "97347d4a-e7f2-4d22-960d-93e3dac21c70", "surrogateKeys": [ "topic/david-lagercrantz" ], "name": "David Lagercrantz", "subType": "person", "id": "david-lagercrantz", "type": "tag" }, { "originId": "113d0ac2-8c32-4793-8b83-c6ab2f3b676c", "surrogateKeys": [ "topic/millennium-bockerna" ], "name": "Millennium-böckerna", "subType": "descriptor", "id": "millennium-bockerna", "type": "tag" } ], "id": "man-glommer-att-det-star-lagercrantz-pa-bokryggen", "title": "”Man glömmer att det står Lagercrantz på bokryggen”", "authors": [ { "originId": "de9443ee-43cb-43a6-a81f-fd394f7b5bbb", "surrogateKeys": [ "author/josefin-holmstrom" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/9de9fd3d-ca6a-4f7f-9c65-9d7bd1a35b56", "name": "Josefin Holmström", "description": " Jag är litteraturvetare, kritiker och författare. För tillfället befinner jag mig i Cambridge där jag skriver på en doktorsavhandling om anglo-amerikanska poeter i artonhundratalets Italien. Åtskilliga år i Oxford har gjort mig svårt anglofil och jag försvarar gärna medeltida engelsk poesi, cheddarost och tweed. När jag inte läser eller skriver trivs jag i kyrkor och på landet.", "id": "josefin-holmstrom", "type": "author" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Vicekonsuln\" av Marguerite Duras" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Marguerite Duras såg själv \"Vicekonsuln\" som en nyckelbok i sitt författarskap. Här återfinns också personer och tekniker (sammanflätade berättarröster, antydda bakgrundshändelser och osäkra tidsförlopp) som är återkommande i hennes produktion." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Framför allt är boken en mästerlig, gastkramande roman som tänjer på gränser utan att glömma bort att berätta – om skuld, galenskap och tillvarons olika villkor." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Marguerite Duras (1914–1996)." }, "credit": "JULIO DONOSO/SYGMA/CORBIS/AOP", "url": "https://image.api.plan3.se/images/3d151ddf-fa7d-480b-b44b-0ce9518966de" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hiroshima, Auschwitz, Song My – hos Marguerite Duras var 1900- talets dominerande händelser privata angelägenheter. I dag har det gått 100 år sedan den ständigt föränderliga författaren föddes." } ] } }, "commercial": false, "originId": "51fe6b7f-48ac-34aa-829f-1d59231cef5e", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-04-04T07:16:26.000Z", "designType": "voice-understrecket", "topics": [ { "originId": "417196a1-00dd-4efb-91e2-a0011538389a", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:under-strecket" ], "name": "Under strecket", "id": "kultur:under-strecket", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "ed02c200-e4b9-493f-a062-aa42e7c4c3ba", "surrogateKeys": [ "topic/marguerite-duras" ], "name": "Marguerite Duras", "subType": "person", "id": "marguerite-duras", "type": "tag" }, { "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" } ], "id": "duras-lat-minnet-mota-glomskan", "title": "Duras lät minnet möta glömskan", "authors": [ { "originId": "dcfbb1e4-ea4a-40d2-a076-3ddb675223d2", "surrogateKeys": [ "author/kristoffer-leandoer" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/31045b2f-f0aa-4004-b6a6-a949b4d45f8e", "name": "Kristoffer Leandoer", "description": "Litteraturkritiker. Jag skriver om litteratur för Svenska Dagbladet och bevakar främst den franska litteraturen sedan tjugo år. Frankrike rymmer inte bara Nobelpristagare utan även bortglömda klassiker, galna symbolister, arga feminister – jag är ständigt på jakt för att kunna introducera det nya och spännande. Vid sidan om SvD skriver jag egna böcker – essäer, romaner, lyrik – samt är verksam som översättare.", "id": "kristoffer-leandoer", "type": "author", "email": "kristoffer.leandoer@hotmail.com" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Glasmannen\" av Johan Kling" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En man har tröttnat på jobbet och lever i sin ensamhet, isolerad från omvärlden. En dag får han reda på att han ska erhålla ett stort arv. Äntligen ska han få uppleva hur det är att vara rik." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Skildringen av hur påträngande ensamheten kan vara i en stad där man ständigt är omgiven av människor är bitvis vacker och genuin.\" skrev Isabelle Ståhl." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "credit": "CLAUDIO BRESCIANI / TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/6be6f2bf-8736-4ad5-8fd8-566b650f5e91" } }, "commercial": false, "originId": "ddd8391f-87bc-38fd-9647-1c3373e4f22f", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-05-12T06:46:41.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "melankoli-som-utstuderad-pose", "title": "Melankoli som utstuderad pose", "authors": [] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Ett så starkt ljus\" av Lyra Ekström Lindbäck" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Lyra Ekström Lindbäcks, född 1990, andra roman nominerades till Augustpriset 2014. \"Ett så starkt ljus\" är en gestaltning av ensamma unga människor och längtan efter andra i ett vackert skildrat Stockholm, som väcker känslor." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Så här skrev SvD:s Sebastian Lönnlöv:\n\"'En bok om kärleken bortom heteronormen, en bok där samkönad kärlek samsas med kärlek bortom könstillhörigheterna. En stor bok om det i kärleken som aldrig upphör\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Lyra Ekström Lindbäck, född 1990, fick Lilla Augustpriset 2008 för ”Manual”. Hon är kritiker i Dagens Nyheter och en av redaktörerna för den poetiska nättidskriften Fikssion. ”Ett så starkt ljus” är hennes andra roman efter ”Tillhör Lyra Ekström Lindbäck” 2012." }, "credit": "STAFFAN LÖWSTEDT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ba8c6fc8-d5f2-4344-8984-d0db8fe6e787" } }, "preamble": { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "GENERATIONSROMAN ”Ett så starkt ljus” är en stor bok om ett samhälle i förändring och om det i kärleken som aldrig upphör, skriver Sebastian Lönnlöv." } ] } }, "commercial": false, "originId": "d985a7b9-1060-3e2e-a245-4ff58ba6d09d", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-10-07T23:00:00.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "12547b35f87317d83faae56ffb2401bf79bbabd2", "surrogateKeys": [ "topic/lyra-ekstrom-lindback" ], "name": "Lyra Ekström Lindbäck", "subType": "person", "id": "lyra-ekstrom-lindback", "type": "tag" } ], "id": "det-ouppnaddas-lockelse", "title": "Det ouppnåddas lockelse", "authors": [ { "originId": "aec3e426-3cec-4f1e-9ec1-c05c8bb0dbb6", "surrogateKeys": [ "author/sebastian-lonnlov" ], "name": "Sebastian Lönnlöv", "id": "sebastian-lonnlov", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Ma\" av Ida Börjel" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Poeten Ida Börjels bok \"Ma\" präglas av ett stort allvar, en hög ambitionsnivå och en nattsvart suggestiv stämning." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Magnus Bremmer recenserade i SvD:\n\"Det är en komplex bok, imponerande i sin blotta anspråksfullhet, och en spännande fortsättning på ett ständigt överraskande författarskap.\"" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Ida Börjels ”Ma” är en stark läsupplevelse." }, "credit": "ANNA STRAND", "url": "https://image.api.plan3.se/images/029757b4-56a4-43ba-a11b-e7c21c627d66" } }, "commercial": false, "originId": "f8d3a32a-e39c-35bf-a7c7-bd37437509e3", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-01-26T08:47:51.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "originId": "e101ea3d-bc1c-4ed5-a95b-5d63205d0b6a", "surrogateKeys": [ "topic/poesi" ], "name": "Poesi", "subType": "descriptor", "id": "poesi", "type": "tag" }, { "originId": "92491ee0-8f98-4fa2-8673-65bf32c7baf8", "surrogateKeys": [ "topic/ida-borjel" ], "name": "Ida Börjel", "subType": "person", "id": "ida-borjel", "type": "tag" } ], "id": "ida-borjels-nattsvarta-poesi-ar-en-stark-lasupplevelse", "title": "Ida Börjels nattsvarta poesi är en stark läsupplevelse", "authors": [ { "originId": "1564a47d-5738-47cf-8555-2e2969307e22", "surrogateKeys": [ "author/magnus-bremmer" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/6ffebde3-f22b-4277-84d4-ffc3968a587c", "name": "Magnus Bremmer", "description": "Jag har skrivit kritik och understreckare i SvD sedan 2006. Ämnena har varierat stort, men oftast har de handlat om poesi, fotohistoria eller hur nya medier påverkat litteraturen i historien och vår tid. Ibland om mer världsliga saker som uppskjutarbeteende. Sitter dessutom med i juryn till SvD:s litteraturpris. Jag står också bakom Bildningspodden – en podcast för vetgiriga, producerad tillsammans med journalisten Klas Ekman i samarbete med Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. I maj 2015 disputerade jag vid samma universitet på den litteraturvetenskapliga avhandlingen \"Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige”.", "id": "magnus-bremmer", "type": "author", "email": "magnus.bremmer@gmail.com" } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "subheading", "content": { "value": "\"Yahya Hassan. Dikter\" av Yahya Hassan" } }, { "type": "image", "content": { "credit": "Morten Holtum", "url": "https://image.api.plan3.se/images/41e3be4c-038f-485c-b5ae-5de043f4ea41" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Yahya Hassans, född 1995, skandalomsusade debut tog Danmark med storm. Skriven enbart med versaler baserad på en uppväxt präglad av kriminalitet, våld och uppgivenhet – dessutom islamkritisk – är det en diktsamling utan dess like." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Den pekar på och är en specifik – kroppslig och psykisk, verbal, ljudande och typografisk – mänsklig erfarenhet\" skrev Jesper Olsson." } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Yahya Hassan." }, "credit": "DANIEL NILSSON", "url": "https://image.api.plan3.se/images/13fe5980-a24a-4e60-8c4b-23580319372a" } }, "commercial": false, "originId": "05b8f43f-4481-312d-bba1-888c85802ee6", "paywallSetting": "metered", "publishedAt": "2014-03-15T10:02:14.000Z", "designType": "review", "topics": [ { "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" } ], "id": "nytt-sprak-for-exilens-villkor", "title": "Nytt språk för exilens villkor", "authors": [] } } ], "firstPublishedAt": "2016-02-21T10:36:32.000Z", "id": "fynden-pa-bokrean--svd-kritikernas-tips", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "gabriella-elbied-pettersson" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "gabriella-elbied-pettersson" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "gabriella-elbied-pettersson" } } ], "originId": "af7ecf78-5716-4294-a261-b5983eb908b0", "surrogateKeys": [ "author/gabriella-elbied-pettersson" ], "name": "Gabriella Elbied Pettersson", "description": "Reporter på SvD Näringsliv. ", "id": "gabriella-elbied-pettersson", "type": "author", "email": "gabriella.elbiedpettersson@svd.se" }, { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "madelaine-levy" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "madelaine-levy" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "madelaine-levy" } } ], "originId": "2504b387-8edd-4022-ac46-53c08d95fc4f", "surrogateKeys": [ "author/madelaine-levy" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/f8e75a52-9583-408b-940a-b980ca744d1c", "name": "Madelaine Levy", "description": "Litteraturredaktör på Svenska Dagbladet. Jag har alltid älskat att läsa, och att skriva om det jag läser. I tonåren grundade jag det litterära fanzinet Mono. Senare kom jag att studera litteratur i Stockholm, Paris och Oxford. Jag har även varit redaktör på bokförlag, skrivit en bok, varit chefredaktör för Bon och medverkat i tidningar som DN, Aftonbladet, BLM, Fokus och SvD. Som skribent och redaktör försöker jag med enkla ord beskriva det komplexa förhållandet mellan samtiden och dess kulturutryck. ", "id": "madelaine-levy", "type": "author", "email": "madelaine.levy@svd.se" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2016-05-06T07:29:38.000Z" }, "publishedAt": "2016-02-22T13:37:29.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Här är de 30 bästa fynden på bokrean", "tags": [ { "identity": "imre-kertesz", "name": "Imre Kertész", "subType": "person", "id": "9c082194-a6f4-44fd-b378-41ced6e240e0" }, { "identity": "lena-andersson", "name": "Lena Andersson", "subType": "person", "id": "3088836f-5272-4cc8-bb2d-75d5a0ac4628" }, { "identity": "john-williams", "name": "John Williams", "subType": "person", "id": "cda445ae0083c9dc79554720291ffc831852acf2" }, { "identity": "richard-ford", "name": "Richard Ford", "subType": "person", "id": "70a2e993-f3fd-44e6-9de2-37e81ee8a905" }, { "identity": "majgull-axelsson", "name": "Majgull Axelsson", "subType": "person", "id": "d61408e8-8b72-45f0-bef4-10294dee12e3" }, { "identity": "tove-jansson", "name": "Tove Jansson", "subType": "person", "id": "700f1f81-5ee4-479a-a9b6-ffa4128df68b" }, { "identity": "therese-bohman", "name": "Therese Bohman", "subType": "person", "id": "4053b8c2-11b6-4c2e-90a2-191594d3c70b" }, { "identity": "hans-fallada", "name": "Hans Fallada", "subType": "person", "id": "4500e4d4-ed8c-4fc8-a6a5-a1e7cc0f5f62" }, { "identity": "siri-hustvedt", "name": "Siri Hustvedt", "subType": "person", "id": "5fc0e47f-2e54-450a-b6bc-0a95777b2490" } ], "newsValue": 30, "identity": "fynden-pa-bokrean--svd-kritikernas-tips", "id": "825a6d25-3298-463f-adc9-42d0b52c5e05", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" }, { "identity": "kultur:litteratur", "name": "Kultur - Litteratur", "id": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9" } ], "updatedAt": "2016-05-06T07:29:38.000Z", "authors": [ { "identity": "gabriella-elbied-pettersson", "name": "Gabriella Elbied Pettersson", "id": "af7ecf78-5716-4294-a261-b5983eb908b0" }, { "identity": "madelaine-levy", "name": "Madelaine Levy", "id": "2504b387-8edd-4022-ac46-53c08d95fc4f" } ], "story": { "identity": "bokrean-2016", "name": "Bokrean 2016", "description": "SvD:s kritiker ger dig bästa tipsen inför bokfesten.", "id": "7b963f9f-f70b-44f0-992a-5fdd106f6553" } }, "highlight": { "_contents": [ " kan vara i en stad där man ständigt är omgiven av människor är bitvis vacker och genuin.\" skrev Isabelle Ståhl. \"Ett så starkt ljus\" av Lyra Ekström Lindbäck Lyra" ] }, "sort": [ 1, 1456148249000, "Här är de 30 bästa fynden på bokrean" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "3d683925-8f22-451b-a358-444b6bb1d722", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "commercial": false, "newsLifeTime": 40, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 1002, "publishedAt": "2016-02-07T11:15:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "bokvaren-2016" } } ], "originId": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777", "surrogateKeys": [ "topic/bokvaren-2016" ], "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "bokvaren-2016", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter-bplus", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } } ], "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "bokrecensioner" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "bokrecensioner" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "bokrecensioner" } } ], "originId": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4", "surrogateKeys": [ "topic/bokrecensioner" ], "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "bokrecensioner", "type": "tag" } ], "designType": "review", "machineTagKeys": [], "title": "Är tekniken på väg att föra oss mot katastrof?", "version": 15, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "topic/bokvaren-2016", "topic/kultur:litteratur", "article/ar-tekniken-pa-vag-att-fora-oss-mot-katastrof", "author/isabelle-stahl", "topic/bokrecensioner" ], "originId": "3d683925-8f22-451b-a358-444b6bb1d722", "newsValue": 40, "contents": [ { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Helena Granström." }, "credit": "Sofia Runarsdotter", "url": "https://image.api.plan3.se/images/54291aaf-b8fe-4283-9305-08ff960b6a7a" } }, { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Helena Granström beskriver en samtid där objekt får ersätta kärlek och staden tillintetgjort naturen. Isabelle Ståhl läser en lärd och tankeväckande, men bitvis objektifierande, essä." } ] } }, { "type": "url", "content": { "title": "hjkh", "url": "http://metadata.svd.se/sv/api/metadata/literature/a00f6af7857d75f43e187c82cedc97b2" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 24, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Den ekologiska katastrof vi ofrånkomligen rör oss mot börjar redan i spjälsängen. I informationsbroschyrer uppmanas föräldrar att inte ta upp barnet som skriker i sängen utan låta det ligga kvar och förse det med en napp. Denna tro på att verklig närhet går att ersätta med döda ting grundlägger ett teknologiskt och kroppslöst förhållande till världen. Detta stärks av en välfärdspolitik som förutsätter att vi lämnar våra barn till främlingar efter deras första levnadsår, ”en idé om kvinnans frigörelse som likställt moderskap med förtryck”. Allt detta enligt Helena Granströms nya bok “Det som en gång var”, en civilisationskritisk essä med bilder av naturfotografen Marcus Elmerstad." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Bildjournalisten Marcus Elmerstad har tagit fotografierna, av hotade svenska naturmiljöer, till ”Det som en gång var”. Här: Kiruna." }, "credit": "Marcus Elmerstad", "url": "https://image.api.plan3.se/images/adaf01e7-8d83-45d1-812f-5c1f05e20b8f" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 19, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Helena Granström är född 1983, författare och skribent med bakgrund inom fysik och matematik som tidigare publicerat böcker som “Hysteros\" (2013), \"Infans” (2011) och \"Det barnsliga manifestet” (2010). Nya “Det som en gång var” gör upp med föreställningen om vårt oberoende av naturen och frågar hur vi kan leva med kunskapen om förstörelsen av vår livsmiljö. Den filosofiska och debatterande texten sammanvävs med en skönlitterär berättelse om en kvinna, Helena, som ger sig ut på fjällvandring och tvingas möta sina egna föreställningar om naturen." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Kritiken mot välfärdssamhället syns just nu på flera håll inom kulturen, bland annat i Erik Gandinis film ”A Swedish theory of love” som sägs ”granska baksidan av vårt moderna leverne” och avslöja hur den svenska välfärdsstaten skapade världens ensammaste land genom att göra medborgarna oberoende av varandra. Granström uppehåller sig – lyckligtvis – inte vid det dåliga moderskapet utan ägnar sig mestadels åt det teknologiska förhållande till världen som hon menar förfrämligar oss från verkligheten. Världen var en gång vårt hem, i dag har den blivit vårt redskap. De digitala världarnas platslöshet breder ut sig och vi är sällan fysiskt närvarande på de platser vi har vår uppmärksamhet fäst vid." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Falbygden." }, "credit": "Marcus Elmerstad", "url": "https://image.api.plan3.se/images/49f7086f-efce-48a5-a4e0-4b940d033476" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Helena Granström vill återupprätta en syn på naturen som meningsbärande subjekt, inte bara en kuliss utan grunden i vår tillvaro. Kulturen förnekar, enligt henne, tanken om att fågeln som sätter sig på min arm har ett ärende, att jorden har en mening i sig själv. Författaren kritiserar poststrukturalistiska teorier som definierar ”Naturen” som en tankefigur som saknar motsvarighet i den fysiska verkligheten." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "**Enligt Granström är **det stadsmiljön som lurar oss att tro att naturen inte existerar, eller att vi inte är beroende av den. Där är allt icke-mänskligt liv utraderat, stjärnhimlen är försvunnen, miljoner år gamla minnen ersatta av gatubelysning och strålkastarljus. ”Naturligtvis är staden en lögn, men en mycket övertygande sådan”." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Även i 1900-talets civilisationskritik fanns idén om naturen, och särskilt skogen, som en mystisk zon utanför den historiska tiden, dit det industrialiserade samhällets andliga förfall inte når. Det gäller inte minst tysk litteratur, som Botho Strauss roman “Der junge Mann” (1987) och Ernst Jüngers “Eumeswil” (1971). I Jüngers “Annäherungen” (\"Psykonauterna\", 1971) beskrivs hur naturens rytm går förlorad i städerna. Där upphör ebb och flod, och det elektriska ljuset dödar skiftet mellan dag och natt. Där existerar bara fabrikernas mekaniska monotoni." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Ore." }, "credit": "Marcus Elmerstad", "url": "https://image.api.plan3.se/images/7c2dd84d-b470-4eb4-9a42-7a7f351386d3" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Helena Granströms teknikkritik ligger också nära filosofen Martin Heidegger, som under 1920- och 30-talen sörjde människans förlorade närvaro i en värld hon distanserat sig från genom tekniken. Granström ser tv-tittande, datorspel, shopping, alkoholkonsumtion, slösurfning och terapi som ”medel för att göra en i ordets mest grundläggande bemärkelse inhuman tillvaro uthärdlig”. Antidepressiva preparat bidrar enligt henne till att bibehålla ett omänskligt samhällssystem, en typ av okunnigt och svepande påstående som tyvärr blivit populärt på senare tid. Dels är det svårt att bevisa att människor skulle ha mått så mycket bättre i något slags förindustriellt naturtillstånd, dels innebär det ett blint förnekande av det faktum att såväl antidepressiva preparat som datorspel kan förse människor med den avgörande kraft som krävs för att de ska klara av att leva i världen – och göra motstånd mot det som är fel i den." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Personligen har jag även svårt för Helena Granströms idé om staden och det moderna livet som genomförfalskade: hennes världssyn bortser från skönheten i neonljus som reflekteras i våt asfalt och den ärlighet som kan uppstå i en chatt men inte IRL; närheten som förstärks av avståndet. Granström ser uppenbarligen inte storheten i städer där man kan vara anonym, där man kan bli vem som helst, dränkas i människor, leva många olika liv. Jag förnekar inte att det existerar en natur, men har en svaghet för det kemiska, konstgjorda och förvrängda." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Vättern." }, "credit": "Marcus Elmerstad", "url": "https://image.api.plan3.se/images/5c870ddd-fd46-4d34-adba-c0e15def15d9" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 19, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Samtidigt är hennes radikala kritik av det moderna livet beundransvärd. Hon sätter ord på en urban vantrivsel som jag tror att många kan känna igen sig i, och en känsla av att det måste finnas ett annat liv, ett bättre, rikare, mer närvarande sådant än det vi har i staden. Vi längtar bort, så vi bränner den sista oljan på en en lågprisflight, flyger över Atlanten genom en himmel som är feberröd av petrokemiska utsläpp bara för att, när vi kommer fram till andra sidan jorden, gömma våra ansikten bakom smartphoneskärmar." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Överlag är Granströms text driven, fängslande och lärd, om än bitvis tyngd av ett språk överlastat med bisatser och akademiska referenser. De intellektuella resonemangen står i intressant kontrast till den laddade skildringen av fjällvandringen, en tät, suggestiv och extremt sorgsen berättelse, som emellertid hade kunnat göras mer av. Skildringen av människor som lever i fjällvärlden är stundvis obehagligt objektifierande. När hon skriver om en renskötare tror jag först att han är ett djur:" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "”Först hans huvud bakom ett krön. Så kroppen – bar ned till midjan, glansig av svett. (…) kroppen glänsande, leendet vilt och brett. Han är kortare än jag, når mig till ögonen. (…) Och så hans blick över bordet: galen och varm, lurig och varm och stark.”" }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Jag läser ”Det som en gång var” som en maning till besinning och som ett sorgearbete över den natur vi har försökt utplåna från staden, jorden och våra egna kroppar. Det är en lärd, provocerande och tankeväckande essä vars litterära delar hade tjänat på att utvecklas." } ] } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Rönnbäck." }, "credit": "Marcus Elmerstad", "url": "https://image.api.plan3.se/images/caa4aac9-c402-4e62-b63b-5a22a50eed40" } } ], "firstPublishedAt": "2016-02-07T11:15:00.000Z", "id": "ar-tekniken-pa-vag-att-fora-oss-mot-katastrof", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "isabelle-stahl" } } ], "twitter": "Isabellestahl", "originId": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a", "surrogateKeys": [ "author/isabelle-stahl" ], "imageUrl": "https://image.api.plan3.se/images/author/83e0b796-63e5-49ba-8436-441f17e5ece5", "name": "Isabelle Ståhl", "description": "Litteraturkritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet. Skriver en avhandling om experiment med sinnesutvidgande droger i tysk psykiatri 1927-1934. Bosatt i Stockholm.", "id": "isabelle-stahl", "type": "author", "email": "litteratur@svd.se" } ], "status": "PUBLISHED", "updatedAt": "2016-02-05T15:04:13.000Z" }, "publishedAt": "2016-02-07T11:15:00.000Z", "designType": "Recension", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Är tekniken på väg att föra oss mot katastrof?", "tags": [ { "identity": "bokrecensioner", "name": "Bokrecensioner", "subType": "descriptor", "id": "5046d0ba-ff98-4801-87cc-b03baa4612c4" } ], "newsValue": 40, "identity": "ar-tekniken-pa-vag-att-fora-oss-mot-katastrof", "id": "3d683925-8f22-451b-a358-444b6bb1d722", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" }, { "identity": "kultur:litteratur", "name": "Kultur - Litteratur", "id": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9" } ], "updatedAt": "2016-02-05T15:04:13.000Z", "authors": [ { "identity": "isabelle-stahl", "name": "Isabelle Ståhl", "id": "bcb00e52-57d6-4cf6-b55c-afb08d378e2a" } ], "story": { "identity": "bokvaren-2016", "name": "Bokvåren 2016", "description": "", "id": "8614e9a5-3a74-451d-a7c5-c07ecff68777" } }, "highlight": { "_contents": [ "Helena Granström. Helena Granström beskriver en samtid där objekt får ersätta kärlek och staden tillintetgjort naturen. Isabelle Ståhl läser en lärd" ] }, "sort": [ 1, 1454843700000, "Är tekniken på väg att föra oss mot katastrof?" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "9a6bd19c-e656-4f91-a630-2cf6f4c3430e", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "premium", "originalDocument": { "newsLifeTime": 40, "commercial": false, "paywallSetting": "premium", "wordCount": 595, "publishedAt": "2016-01-17T08:15:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "nyheter-bplus", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur:litteratur" } } ], "originId": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9", "surrogateKeys": [ "topic/kultur:litteratur" ], "name": "Litteratur", "id": "kultur:litteratur", "type": "subcategory" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "svd-premium" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svd-premium" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svd-premium" } } ], "originId": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9", "surrogateKeys": [ "topic/svd-premium" ], "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "svd-premium", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "litteratur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "litteratur" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "litteratur" } } ], "originId": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f", "surrogateKeys": [ "topic/litteratur" ], "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "litteratur", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "deckare" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "deckare" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "deckare" } } ], "originId": "d501a194-de00-4098-bc73-9aad7c51eda5", "surrogateKeys": [ "topic/deckare" ], "name": "Deckare", "subType": "descriptor", "id": "deckare", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "polisen-myndighet" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "polisen-myndighet" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "polisen-myndighet" } } ], "originId": "da55bbac-00a0-406f-bd69-09ae35a23ba4", "surrogateKeys": [ "topic/polisen-myndighet" ], "name": "Polisen (myndighet)", "subType": "organization", "id": "polisen-myndighet", "type": "tag", "enabled": true } ], "designType": "compilation", "machineTagKeys": [], "title": "Här är poliserna som skriver bästsäljare", "version": 9, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "topic/deckare", "article/har-ar-poliserna-som-skriver-bastsaljare", "topic/polisen-myndighet", "topic/kultur:litteratur", "topic/svd-premium", "author/svd-kultur", "topic/litteratur" ], "originId": "9a6bd19c-e656-4f91-a630-2cf6f4c3430e", "newsValue": 50, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "”Polis är ett skrivande yrke”, säger deckarförfattaren och polisen Anders de la Motte när han blir intervjuad av SvD:s Katarina Wennstam. Och han är inte ensam om att ha omsatt sina yrkeserfarenheter i deckarskrivande. Möt de skrivande poliserna." } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Detta är en del av SvD:s digitala urval för dig som är prenumerant." } ], "title": "SvD Premium" } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Jenny Rogneby." }, "credit": "Mikael Eriksson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/e9e3fc10-8007-4fe4-ad68-49cb18553074" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 25, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Jenny Rogneby är utredare på Citypolisen i Stockholm. Hon debuterade förra året med kriminalromanen ”Leona. Tärningen är kastad”, där en naken sjuårig flicka rånar en bank." }, { "markup": [ { "offset": 70, "length": 32, "type": "link:external", "uri": "http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article20313954.ab" } ], "blockType": "paragraph", "value": "”Hur konstigt det än låter fungerar denna ytterligt konstiga intrig”, skriver författaren Stig Larsson i en recension i Aftonbladet Kultur. I februari kommer uppföljaren ”Leona. Alla medel tillåtna”." } ] } }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/392026be-7c7f-4f24-931f-991ae574c8c5" } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Anna Karolina." }, "credit": "Ola Torkelsson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/373f7a24-94ff-46fa-a1ad-85205d5570bb" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 38, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Polisinspektören Anna Karolina Larsson skriver under namnet Anna Karolina. Debuten ”Stöld av babian” från 2014 nominerades till deckarpriset Crimetime Specsavers Award." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 20, "type": "link:external", "uri": "http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article20313954.ab" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Stig Larsson hyllade boken: ”Spänningsfaktorn. Den är på gränsen till jobbig. Jag sumpar möten, jag sumpar att duscha, jag läser boken under tiden som jag äter min lunch”." } ] } }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/32f43860-fea2-4e55-8c4d-93155c90900e" } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Anders de la Motte." }, "credit": "Anna-Lena Ahlström", "url": "https://image.api.plan3.se/images/f1d83508-adcc-4a16-b5a1-7d4c16ac1620" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 30, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Anders de la Motte har arbetat både som polisinspektör och som säkerhetschef på it-företaget Dell. Han debuterade 2010 med ”Geim”, den första delen i en trilogi som blivit internationellt framgångsrik. 2014 kom ”Memorandom”, första delen i en ny serie." }, { "markup": [ { "offset": 210, "length": 22, "type": "link:external", "uri": "http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article18964099.ab" } ], "blockType": "paragraph", "value": "”Ändå slarvar de la Motte bort chansen att skruva detta psykologiska drama, identitetens ingenmansland, så långt att det hade blivit något mer än bara actionupplösning och en återgång till normaliteten”, skrev Ulrika Stahre om boken på Aftonbladet Kultur." } ] } }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/88a29ec7-e7ab-4426-91e2-f2e83e9e4e1b" } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Martin Melin." }, "credit": "Kalle Assbring", "url": "https://image.api.plan3.se/images/5587ce9b-1501-49a0-8538-bc9f276dba34" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 28, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Martin Melin, polisinspektör blev känd för att han vann den första Expedition Robinson-tävlingen. Han debuterade med boken ”Coola pappor” och skrev sedan deckarna ”Status 12” och ”Brott kan ej styrkas”. Har tidigare varit gift med deckardrottningen Camilla Läckberg." }, { "markup": [ { "offset": 229, "length": 41, "type": "link:external", "uri": "http://www.kristianstadsbladet.se/kultur-noje/martin-melin-brott-kan-ej-styrkas/" } ], "blockType": "paragraph", "value": "”Tempot är lågt och tanken är förmodligen att det är Thomas som ska engagera, men han förblir lite för tråkig. Det lär bli fler böcker i serien, men det krävs mer än så här för att man ska bli nyfiken på fortsättningen”, skriver Kerstin Bergman om \"Brott kan ej styrkas\" i Kristianstadsbladet." } ] } }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/98ac2a51-3da0-43b5-82f7-385d35d25495" } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Tage Åström." }, "credit": "DAN NORRÅ/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/db79e1ad-3fc1-409f-85c1-6af3d92922b7" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 36, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Tage Åström, före detta kommissarie, var tidigare chef för SSI, sektionen för särskilda insatser, som arbetar med att bekämpa den organiserade brottsligheten. I mars 2006 greps Åström i sin bostad av den Nationella Insatsstyrkan som misstänkt för bland annat grovt mutbrott. I slutändan dömdes han till att betala 3400 kronor i böter. Åström har slutat vid polisen. Han har skrivit romanerna ”Kodnamn Mormor” och ”SSI – den aningslöse”. Han är också en av manusförfattarna till tv-serien ”Johan Falk”." } ] } }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/7209dd31-15d0-4980-999a-43eb1781431e" } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Lena Matthijs." }, "credit": "Thomas Johansson/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/eea79540-35df-49d3-955e-f9668a5e9a35" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 29, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Lena Matthijs är polismästare och tjänstgör som polisområdeschef vid polisen i Västra Götaland, stationerad i Borås. Matthijs har skrivit böckerna ”Killing your darlings”, ”Under fjärilens vingar”, ”Lejonet från Zagros” och ”En bror för en syster”." }, { "markup": [ { "offset": 264, "length": 27, "type": "link:external", "uri": "http://www.bt.se/bocker/angelaget-om-styckmord-i-ulricehamn" } ], "blockType": "paragraph", "value": "”Lejonet från Zagros [är] en nästan oavbrutet spännande bok. Detta fast man ganska snart begriper, åtminstone i stora drag, hur allt hänger ihop. Men poängen är inte upplösningen, poängen är skildringen. Det gör Lejonet till Zagros till en angelägen bok”, skriver Inger Melin i Borås Tidning." } ] } }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/3cde667a-cc03-4b7e-a57d-64bb30492ccc" } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Jonas Trolle." }, "credit": "Sara Appelgren", "url": "https://image.api.plan3.se/images/4a1d3fe0-f2bb-4cc1-a384-d3e329376739" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 0, "length": 35, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Jonas Trolle är kriminalkommissarie och var tidigare operativ chef på Länskriminalpolisens spaningsrotel. För två år sedan gav han ut boken ”Jakten på Kapten Klänning”, om sitt eget arbete med utredningen kring sexförbrytaren Göran Lindberg." }, { "markup": [ { "offset": 483, "length": 14, "type": "link:external", "uri": "http://www.svd.se/kuslig-jakt-pa-en-dubbelnatur" } ], "blockType": "paragraph", "value": "”Jonas Trolles berättelse om spaningsarbetet kunde vara hämtad ur någon av de till förväxling lika kriminalromaner som toppar listorna. Den är knappast läsvärd för sina stilistiska kvaliteter och hade kunnat bli en ganska genomsnittlig thriller om det inte vore för hans personliga reflektioner över det djupa tvivel som fallet Lindberg sår i honom. Han får inte ihop bilden av den rättrådige jämställdhetsförkämpen och den hänsynslösa sadisten som de unga offren vittnar om”, skrev Isabelle Ståhl när boken recenserades i SvD Kultur." } ] } }, { "type": "image", "content": { "url": "https://image.api.plan3.se/images/9f7f19e0-27aa-44f7-99d0-a197670ae91c" } } ], "id": "har-ar-poliserna-som-skriver-bastsaljare", "firstPublishedAt": "2016-01-17T08:15:00.000Z", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "svd-kultur" } } ], "originId": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b", "surrogateKeys": [ "author/svd-kultur" ], "name": "SvD Kultur", "id": "svd-kultur", "type": "author" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2016-01-17T13:39:48.000Z" }, "publishedAt": "2016-01-17T08:15:00.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "Här är poliserna som skriver bästsäljare", "tags": [ { "identity": "svd-premium", "name": "SvD Premium", "subType": "descriptor", "id": "66546afc-22ca-4b7c-ac61-e61c24a9d9b9" }, { "identity": "litteratur", "name": "Litteratur", "subType": "descriptor", "id": "834262a6aa06d5a6ec77e8784f1de4d0f476686f" }, { "identity": "deckare", "name": "Deckare", "subType": "descriptor", "id": "d501a194-de00-4098-bc73-9aad7c51eda5" }, { "identity": "polisen-myndighet", "name": "Polisen (myndighet)", "subType": "organization", "id": "da55bbac-00a0-406f-bd69-09ae35a23ba4" } ], "newsValue": 50, "identity": "har-ar-poliserna-som-skriver-bastsaljare", "id": "9a6bd19c-e656-4f91-a630-2cf6f4c3430e", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" }, { "identity": "kultur:litteratur", "name": "Kultur - Litteratur", "id": "520bfdb8-45d4-47eb-88c6-2df25ae2a3a9" } ], "updatedAt": "2016-01-17T13:39:48.000Z", "authors": [ { "identity": "svd-kultur", "name": "SvD Kultur", "id": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b" } ] }, "highlight": { "_contents": [ " som fallet Lindberg sår i honom. Han får inte ihop bilden av den rättrådige jämställdhetsförkämpen och den hänsynslösa sadisten som de unga offren vittnar om”, skrev Isabelle Ståhl när boken recenserades i SvD Kultur." ] }, "sort": [ 1, 1453018500000, "Här är poliserna som skriver bästsäljare" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "dd869a45-4356-4cb0-9edd-faa32c970706", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 60, "commercial": false, "paywallSetting": "premium", "originalDocument": { "newsLifeTime": 60, "commercial": false, "paywallSetting": "premium", "wordCount": 636, "publishedAt": "2015-12-27T10:15:00.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } }, { "name": "snabbt", "topic": { "id": "svds-kulturmagasin" } } ], "originId": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694", "surrogateKeys": [ "topic/svds-kulturmagasin" ], "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "svds-kulturmagasin", "type": "story" }, { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "srebrenica" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "srebrenica" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "srebrenica" } } ], "originId": "a530880e3db7654dffa5e50d1e1da291f8941447", "surrogateKeys": [ "topic/srebrenica" ], "name": "Srebrenica", "subType": "location", "id": "srebrenica", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "atstorningar" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "atstorningar" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "atstorningar" } } ], "originId": "7919db0d-234b-44e4-a31e-fe65ac242802", "surrogateKeys": [ "topic/atstorningar" ], "name": "Ätstörningar", "subType": "descriptor", "id": "atstorningar", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "djursholm" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "djursholm" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "djursholm" } } ], "originId": "4c6d90240969bf8c74922a5165c65253b17afbaf", "surrogateKeys": [ "topic/djursholm" ], "name": "Djursholm", "subType": "location", "id": "djursholm", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "bokmassan" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "bokmassan" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "bokmassan" } } ], "originId": "0e45a4cd-62ab-4488-bacc-e2713da4f358", "surrogateKeys": [ "topic/bokmassan" ], "name": "Bokmässan", "subType": "descriptor", "id": "bokmassan", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "cannabis" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "cannabis" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "cannabis" } } ], "originId": "40238518-0dde-4e46-81f7-61e3a6bbc52c", "surrogateKeys": [ "topic/cannabis" ], "name": "Cannabis", "subType": "descriptor", "id": "cannabis", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "syrien" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "syrien" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "syrien" } } ], "originId": "0d56651c51adbaff49a8e57bf6c9101fd9775439", "surrogateKeys": [ "topic/syrien" ], "name": "Syrien", "subType": "location", "id": "syrien", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "auschwitz" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "auschwitz" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "auschwitz" } } ], "originId": "135c7e53d89c2d09fec4da6907be384e43c62f85", "surrogateKeys": [ "topic/auschwitz" ], "name": "Auschwitz", "subType": "location", "id": "auschwitz", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "allsang-pa-skansen" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "allsang-pa-skansen" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "allsang-pa-skansen" } } ], "originId": "ed1eee83f8094dbcbf7b8cb4343befa4ef297649", "surrogateKeys": [ "topic/allsang-pa-skansen" ], "name": "Allsång på Skansen", "subType": "descriptor", "id": "allsang-pa-skansen", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "silvana-imam" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "silvana-imam" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "silvana-imam" } } ], "originId": "d62daaa5-d19c-493b-b868-a7b36c9ceea8", "surrogateKeys": [ "topic/silvana-imam" ], "name": "Silvana Imam", "subType": "person", "id": "silvana-imam", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "roland-paulsen" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "roland-paulsen" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "roland-paulsen" } } ], "originId": "625afc97-2085-4fe3-b46c-935ec1c38079", "surrogateKeys": [ "topic/roland-paulsen" ], "name": "Roland Paulsen", "subType": "person", "id": "roland-paulsen", "type": "tag" } ], "designType": "compilation", "machineTagKeys": [], "title": "De bästa kulturreportagen från året som gick", "version": 16, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "article/de-basta-kulturreportagen-fran-aret-som-gick", "topic/cannabis", "topic/auschwitz", "topic/srebrenica", "topic/djursholm", "topic/bokmassan", "topic/atstorningar", "topic/allsang-pa-skansen", "topic/syrien", "topic/svds-kulturmagasin", "author/svd-kultur", "topic/roland-paulsen", "topic/silvana-imam" ], "originId": "dd869a45-4356-4cb0-9edd-faa32c970706", "newsValue": 40, "contents": [ { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Från berättelsen om kulturministerns glömda västernfilm till mötet med kvinnliga soldater i Kobane. Här är femton av årets bästa reportage ur SvD Kulturs söndagsmagasin." } ] } }, { "type": "fact", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Detta är en del av SvD:s digitala urval för dig som är prenumerant." } ], "title": "SvD Premium" } }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Admir Buljubasic på den plats där hans pappa hittades i en massgrav." }, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/0940a46a-9522-40b0-97b3-25d4012fd5ae" } }, { "type": "url", "content": { "title": "ÅTER TILL SREBRENICA | SvD Story", "url": "http://story.svd.se/srebrenica/" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Skakande om folkmordet" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 327, "length": 71, "type": "link:external", "uri": "http://www.svd.se/wallstrom-till-srebrenica--narvarar-vid-begravning" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Admir Buljubasic överlevde det största folkmordet i Europa sedan andra världskriget. Hans manliga släktingar hittades i massgravar. Negra Efendić och Staffan Löwstedt följde med när han 20 år senare återvände för att inleda processen att äntligen få begrava sin far. Resultatet blev ett skakande reportage – som ledde till att utrikesminister Margot Wallström närvarade vid Admirs pappas begravning." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "\"Det bästa vore om man bara kunde ligga ned i ett mörkt rum hela dagarna och inte göra någonting över huvud taget. Så att man inte behövde äta\", säger en person i Isabelle Ståhls artikel." }, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/4f0b6ede-2e7c-4a1e-8e4b-3678afa3db0f" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Samhället har blivit ätstört", "url": "http://www.svd.se/ett-atstort-samhalle" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Vår tids besatthet av mat och kroppar" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Är det en slump att ätstörningar blir vanligare samtidigt som vi talar mer än någonsin om mat, träning och hälsa? I en uppmärksammad och personlig text beskrev Isabelle Ståhl hur gränsen mellan sjukt och friskt blivit allt svårare att urskilja i vår syn på den egna kroppen." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Bokmässans grundare Conny Jacobsson och Bertil Falck 1985." }, "url": "https://image.api.plan3.se/images/90c0d632-283c-4218-82fb-a740048984ff" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Från mässa till maffia – var gick det snett?", "url": "http://www.svd.se/fran-bokmassan-till-strippklubb-och-fangelse/om/bokmassan-2015" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Osannolik historia som blev en snackis" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Till kulturmagasinets specialnummer om litteraturhösten skrev Klas Ekman ett reportage som blev ett stort samtalsämne på Bokmässan i Göteborg. Artikeln berättade den osannolika historien om mässans grundare Conny Jacobsson – som blev hotad av Mille Markovic, dömd till fängelse, efterlyst av Interpol och i dag arbetar som skrothandlare i Mauretanien." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Två dagar efter beskedet att förskolan Pärlan skulle bli ett asylboende försökte någon bränna ner byggnaden." }, "credit": "Staffan Löwstedt", "url": "https://image.api.plan3.se/images/9883c294-f897-4e09-abdf-66b331e295fc" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Flyktingarna blir grannar med Sveriges elit", "url": "http://www.svd.se/nar-flyktingkrisen-kom-till-djursholm/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "När flyktingkatastrofen kom till Djursholm" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 191, "length": 24, "type": "link:external", "uri": "http://andrev.cafe.se/orimlighetsrapporten-vecka-49/" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Adam Svanells och Staffan Löwstedts reportage om Danderyds kommuns första flyktingförläggning – placerat mitt i hjärtat av Djursholm – väckte starka reaktioner. Inte minst fastnade många för kommunalrådets uttalande att djursholmarna är \"ett resande folk\"." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "De kvinnliga soldaterna i YPJ var med och befriade Kobane." }, "credit": "Magnus Hjalmarson Neideman", "url": "https://image.api.plan3.se/images/a9d5e18b-4f0a-486f-8883-1bbef6f01c6d" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Kvinnorna som besegrade IS", "url": "http://www.svd.se/kvinnornas-krig-tar-aldrig-slut-7v4M/om/slaget-om-kobane" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "I Kobane föds jämställdhet ur krig" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [ { "offset": 115, "length": 45, "type": "link:external", "uri": "http://story.svd.se/kobane/" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Mustafa Can och Magnus Hjalmarson Neideman besökte i våras Kobane och skildrade i ett antal artiklar hur invånarna återvände till ruinerna av den syriska staden. I det här reportaget mötte de kvinnliga kurdiska soldater som både besegrat IS och utmanat uråldriga könsroller." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Sveriges flora och fauna." }, "credit": "Jason Langley / Alamy", "url": "https://image.api.plan3.se/images/fbc8f393-8259-41f6-b94d-832e3343bd77" } }, { "type": "url", "content": { "title": "När cannabis tog sig in i folkhemmet", "url": "http://www.svd.se/cannabisodlarnas-paradis-sverige/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Mao inspirerade narkotikapolitiken" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Hur kunde Sverige av alla länder bli självförsörjande på cannabis? I ett av alla sina lika underhållande som folkbildande reportage förklarade Lars Berge hur vi byggde vår narkotikapolitik på inspiration från Mao och Stalin." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "I dag finns mellan 200 och 300 ensamkommande barn, främst från Nordafrika, i några av de farligaste områdena i Stockholms innerstad." }, "credit": "Lars Dareberg", "url": "https://image.api.plan3.se/images/77b8d32d-0268-4c3b-bf1c-f0667de86bae" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Barnen som inte finns", "url": "http://www.svd.se/barnen-som-inte-finns/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Ett Stockholm nästan ingen kände till" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Flera hundra flyktingbarn och ungdomar lever på Stockholms gator, där de både begår brott och blir offer för kriminalitet. Den här artikeln av Katia Wagner, Federico Moreno och fotografen Lars Dareberg avslöjade något som de flesta stockholmare inte hade en aning om." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Alice Bah spelade slav i en av svensk filmhistorias konstigaste produktioner." }, "credit": "Leif R Jansson/TT", "url": "https://image.api.plan3.se/images/fffd0557-7ae6-4c14-94c1-1f0658bc9469" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Den glömda spaghettiwestern med Alice Bah Kuhnke", "url": "http://www.svd.se/den-glomda-spaghettiwestern-med-alice-bah-kuhnke/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Skojigt om filmfiasko" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Handlingen var obegriplig, Carl Johan De Geer glömde sina repliker och Alice Bah Kuhnke fick spela slav. I denna minst sagt skojiga text berättade Marcus Morey-Halldin historien om Sveriges första (och sannolikt sista) punkspaghettivästern." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "En armenisk kvinna knäböjer vid sin döda dotter nära Aleppo i nuvarande Syrien." }, "url": "https://image.api.plan3.se/images/bdb59b86-a8dd-4aa7-8163-9a8bee101473" } }, { "type": "url", "content": { "title": "”De var alla kristna och skulle därför dö”", "url": "http://www.svd.se/de-var-alla-kristna-och-skulle-darfor-do/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Berättade sin egen familjs historia" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I år är det 100 år sedan ett folkmord inleddes i det sönderfallande Osmanska riket. I den här gripande artikeln skrev SvD:s Anders Q Björkman om hur hans egen familj räddades tack vare att en liten by tog till vapen och försvarade sig." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "\"Snarare än att skänka livet mening, tar det mening från livet\", skrev Roland Paulsen." }, "credit": "Magnus Hjalmarson Neideman", "url": "https://image.api.plan3.se/images/467ccbd1-65bf-43ee-b879-b16c91761651" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Den heliga förnedringen", "url": "http://www.svd.se/den-heliga-fornedringen/om/det-nya-arbetslivet" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Arbetslivet som en dokusåpa" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "En av vårens stora debatter på kultursidorna rörde arbetet och dess roll i våra liv. Och texten som sparkade igång hela diskussionen var den här, där sociologen och författaren Roland Paulsen menade att våra jobb börjat påminna om dokusåpor." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Silvana Imam på Emmabodafestivalen." }, "credit": "Pi Frisk", "url": "https://image.api.plan3.se/images/b55a5e20-530e-4500-8de2-e1737c66fd29" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Silvana Imam: \"Det finns inga superhjältar\"", "url": "http://www.svd.se/silvana-imam--superhjalte-pa-fall/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Okänd bild av hiphopstjärnan" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Frispråkig, kompromisslös, arg. Men också pressad och sårbar. När Erika Hallhagen och Pi Frisk följde Silvana Imam fick vi se en helt ny sida av den hyllade rapstjärnan." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Petra Marklund ledde sommarens \"Allsång på Skansen\"." }, "credit": "Linus Sundahl-Djerf", "url": "https://image.api.plan3.se/images/39016a2b-5b63-4716-a5ab-bdf9f76a1431" } }, { "type": "url", "content": { "title": "”Allsång på Skansen är vämjeligt”", "url": "http://www.svd.se/allsang-pa-skansen-ar-vamjeligt/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Lika roligt som elakt" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Den brittiska journalisten Michael Booth är känd för sina roliga – och hemskt elaka – skildringar av Skandinavien. SvD skickade honom och fotografen Linus Sundahl-Djerf till inspelningen av \"Allsång på Skansen\" med uppdraget att försöka förstå det svenska kulturfenomenet. Det gick sådär." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Auschwitz, januari 1945." }, "credit": "Akg-images", "url": "https://image.api.plan3.se/images/ddbbcce6-e17d-4e6f-a5be-fbe8b462594d" } }, { "type": "url", "content": { "title": "”Tänk om jag inte kan gråta”", "url": "http://www.svd.se/tank-om-jag-inte-kan-grata/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Våldet finns inom oss alla" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "I januari var det 70 år sedan Auschwitz–Birkenau befriades. Författaren Lotta Lundberg besökte lägret och skrev en uppmärksammad text om hur nära vi människor faktiskt har till våldet inom oss." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Etzel Cardeña i sitt arbetsrum." }, "credit": "Daniel Nilsson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/c62176db-6a60-4c7f-af0f-043c7cf640dc" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Lundaprofessorn som jagar bevis för tankeöverföring", "url": "http://www.svd.se/lundaprofessorn-som-jagar-bevis-for-tankeoverforing/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Tröstlös kamp för att verka seriös" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Lunds universitet har fått mycket kritik för sitt beslut att inrätta en professur i parapsykologi. I det här underhållande reportaget porträtterade Christian Daun och Daniel Nilsson professorn Etzel Cardeña i hans tröstlösa kamp för att bli tagen på allvar." } ] } }, { "type": "breakpoint", "content": {} }, { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Rakel Wärmländer i \"Den fastspända flickan\"." }, "credit": "Lars Pehrson", "url": "https://image.api.plan3.se/images/406a65fc-4bcc-41e6-8963-17a4a74cd617" } }, { "type": "url", "content": { "title": "Ett stycke smärtsam verklighet", "url": "http://www.svd.se/ett-stycke-smartsam-verklighet/om/kultur" } }, { "type": "subheading", "content": { "value": "Att göra teater av verkligheten" } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "När den drabbande radiodokumentären ”Den fastspända flickan” blev pjäs på Fryshuset deltog både journalisten och huvudpersonen Nora i arbetet. SvD:s Karin Thunberg följde deras process och ställde frågan: Hur gör man teater av en verklig tragedi?" } ] } } ], "id": "de-basta-kulturreportagen-fran-aret-som-gick", "firstPublishedAt": "2015-12-27T10:15:00.000Z", "rightNow": false, "live": false, "authors": [ { "selections": [ { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "svd-kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "svd-kultur" } } ], "originId": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b", "surrogateKeys": [ "author/svd-kultur" ], "name": "SvD Kultur", "id": "svd-kultur", "type": "author" } ], "status": "UPDATED", "updatedAt": "2015-12-27T10:46:31.000Z" }, "publishedAt": "2015-12-27T10:15:00.000Z", "designType": "Artikel", "index": "articles", "type": "article", "priority": 1, "title": "De bästa kulturreportagen från året som gick", "tags": [ { "identity": "srebrenica", "name": "Srebrenica", "subType": "location", "id": "a530880e3db7654dffa5e50d1e1da291f8941447" }, { "identity": "atstorningar", "name": "Ätstörningar", "subType": "descriptor", "id": "7919db0d-234b-44e4-a31e-fe65ac242802" }, { "identity": "djursholm", "name": "Djursholm", "subType": "location", "id": "4c6d90240969bf8c74922a5165c65253b17afbaf" }, { "identity": "bokmassan", "name": "Bokmässan", "subType": "descriptor", "id": "0e45a4cd-62ab-4488-bacc-e2713da4f358" }, { "identity": "cannabis", "name": "Cannabis", "subType": "descriptor", "id": "40238518-0dde-4e46-81f7-61e3a6bbc52c" }, { "identity": "syrien", "name": "Syrien", "subType": "location", "id": "0d56651c51adbaff49a8e57bf6c9101fd9775439" }, { "identity": "auschwitz", "name": "Auschwitz", "subType": "location", "id": "135c7e53d89c2d09fec4da6907be384e43c62f85" }, { "identity": "allsang-pa-skansen", "name": "Allsång på Skansen", "subType": "descriptor", "id": "ed1eee83f8094dbcbf7b8cb4343befa4ef297649" }, { "identity": "silvana-imam", "name": "Silvana Imam", "subType": "person", "id": "d62daaa5-d19c-493b-b868-a7b36c9ceea8" }, { "identity": "roland-paulsen", "name": "Roland Paulsen", "subType": "person", "id": "625afc97-2085-4fe3-b46c-935ec1c38079" } ], "newsValue": 40, "identity": "de-basta-kulturreportagen-fran-aret-som-gick", "id": "dd869a45-4356-4cb0-9edd-faa32c970706", "category": [ { "identity": "kultur", "name": "Kultur", "id": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328" } ], "updatedAt": "2015-12-27T10:46:31.000Z", "authors": [ { "identity": "svd-kultur", "name": "SvD Kultur", "id": "0ea1da01-d349-4612-9e2a-b468605d311b" } ], "story": { "identity": "svds-kulturmagasin", "name": "SvD:s kulturmagasin", "description": "Här kan du läsa reportage, intervjuer och essäer ur SvD Kulturs söndagsmagasin.", "id": "85bd421f-2b4f-4fe6-bd27-216420791694" } }, "highlight": { "_contents": [ " någonting över huvud taget. Så att man inte behövde äta\", säger en person i Isabelle Ståhls artikel. Vår tids besatthet av mat och kroppar Är" ] }, "sort": [ 1, 1451211300000, "De bästa kulturreportagen från året som gick" ] }, { "_index": "articles_index_2017-02-07", "_type": "article", "_id": "2f440a51-55ee-4492-be10-06284bae07c4", "_score": null, "_source": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "originalDocument": { "newsLifeTime": 20, "commercial": false, "paywallSetting": "metered", "wordCount": 766, "publishedAt": "2015-12-04T12:50:33.000Z", "topics": [ { "selections": [ { "name": "toppnyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "just-nu", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyheter", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "nyhetsdygnet", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "native", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "premium-clicks", "topic": { "id": "kultur" } }, { "name": "populart", "topic": { "id": "kultur" } } ], "originId": "de80226a-3246-4989-8b57-069cb2be0328", "surrogateKeys": [ "topic/kultur" ], "name": "Kultur", "id": "kultur", "type": "category" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "adolf-hitler" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "adolf-hitler" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "adolf-hitler" } } ], "originId": "33c6af33e3b5b33b10b045ce9179d3f37a4c5310", "surrogateKeys": [ "topic/adolf-hitler" ], "name": "Adolf Hitler", "subType": "person", "id": "adolf-hitler", "type": "tag" }, { "selections": [ { "name": "utvalt", "topic": { "id": "narkotika" } }, { "name": "senaste", "topic": { "id": "narkotika" } }, { "name": "alla-artiklar", "topic": { "id": "narkotika" } } ], "originId": "9e8435fc-e8ef-481e-9d06-a717ac580262", "surrogateKeys": [ "topic/narkotika" ], "name": "Narkotika", "subType": "descriptor", "id": "narkotika", "type": "tag" } ], "designType": "default", "machineTagKeys": [], "title": "\"Överdrivet om nazisternas drogbruk\"", "version": 5, "omniAuthors": [], "surrogateKeys": [ "topic/kultur", "topic/narkotika", "article/droger-forklarar-inte-hitlers-illgarningar", "topic/adolf-hitler", "article/norman-ohler-der-totale-rausch-droger-i-tredje-riket" ], "originId": "2f440a51-55ee-4492-be10-06284bae07c4", "newsValue": 40, "contents": [ { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Adolf Hitler och Eva Braun, Berghof, Berchtesgeden" }, "credit": "TT NYHETSBYRÅN", "url": "https://image.api.plan3.se/images/341b7a97-12f1-41dd-8ae5-f5a1da374918" } }, { "type": "preamble", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Det är sensationsjournalistik när Norman Ohler skriver om den tyska krigsmaktens bruk av droger, skriver historikern Mikael Nilsson som reaktion på SvD:s recension. Isabelle Ståhl svarar att boken trots brister belyser intressanta aspekter." } ] } }, { "type": "text", "content": { "paragraphs": [ { "markup": [], "blockType": "heading", "value": "Mikael Nilsson:" }, { "markup": [ { "offset": 14, "length": 9, "type": "link:external", "uri": "http://www.svd.se/norman-ohler-der-totale-rausch-droger-i-tredje-riket/av/isabelle-stahl" } ], "blockType": "paragraph", "value": "I en okritisk recension av Norman Ohlers bok \"Der totale Rausch\" för Isabelle Ståhl vidare myten om en stenad Hitler och en tysk krigsmakt hög på metamfetamin." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Men Ohlers bok tillför i princip ingen ny kunskap alls – Hitlers medicinska historia och den tyska krigsmaktens användning av stimulantian Pervitin är väl kända sedan länge – däremot innehåller den massiva överdrifter och spekulationer presenterade som fakta (inga bevis finns för att Hitler var ’påverkad’ och hans humörsvängningar är belagda redan från hans ungdomsår)." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Boken innehåller även många andra grundläggande faktafel.\nPervitin förklarar inte varför Hitler och nazisterna kom till makten (drogen blev för övrigt tillgänglig först 1938). Faktum är att ens en antydan om detta både är moraliskt och vetenskapligt förkastligt. Likaså är påståendet att drogen gjorde ’blixtkriget’ möjligt helt utan substans." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 24, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Det är ytterst olyckligt att dylik sensationsjournalistik framställs som gedigen forskning, och förlag som eventuellt funderar på att ge ut boken på svenska bör fundera på att inte kalla det en faktabok. Faktum är att Ohler själv, i inledningen till sin bok, skriver att det han presenterar är ’’ett okonventionellt och förvridet perspektiv’’, och han menar också att fackböcker i historia, till syvende och sist, är diktning (vilket f.ö. borde ha nämnts i recensionen). Varför man bör läsa vidare efter det är en gåta." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 25, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Tanken att Hitler var hög kan lätt leda till slutsatsen att han inte är ansvarig för Förintelsen, vilket vore grov historieförfalskning. Boken suddar på flera sätt ut gränsen mellan fakta och fiktion.\nSist bör sägas att Ståhls hänvisning till Hitlers tal (i Mein Kampf) om att världshistoriska beslut måste besvärjas fram ur ’’rusartad’’ entusiasm är brutalt felsyftande – detta hade ingenting med droger att göra, utan med religiöst besläktad extas." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" }, { "offset": 15, "length": 34, "type": "style:em" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Mikael Nilsson\nHistoriker vid Uppsala universitet" }, { "markup": [], "blockType": "heading", "value": "Svar direkt från Isabelle Ståhl:" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 17, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Norman Ohlers bok är populärvetenskaplig, varken jag eller bokens författare har påstått något annat." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "\"Ohler tillför i princip ingen ny kunskap alls\" skriver Mikael Nilsson, men även om viss kunskap i ämnet redan finns hos Mikael Nilsson själv och andra historiker torde rusets betydelse i dessa sammanhang vara begränsat bland den läsande allmänheten. Därför kan denna aspekt vara värd att belysas." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Jag håller emellertid med Mikael Nilsson om att boken har bitvis spekulativa partier och att det finns en poäng i att ännu tydligare framhålla när det rör sig om populärvetenskaplig litteratur och akademisk, kanske är det viktigare än någonsin i dag då fakta och fiktion i många böcker flyter samman." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Jag önskar att akademisk forskning i möjligaste mån ska skrivas på ett sätt som är begripligt för så många som möjligt. Så är det inte alltid, och ibland behövs en förmedlare. Norman Ohler lyfter i sitt källmaterial på 450 fotnoter fram många kvalificerade vetenskapliga källor, vilka åtminstone för mig varit till nytta för mig i det pågående arbetet med min avhandling, som handlar om det utbredda bruket av psykedeliska droger inom tysk psykiatri mellan 1927 och 1934." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Varken jag eller bokens författare påstår att drogen \"förklarar\" maktövertagandet. \"Tanken att Hitler var hög kan lätt leda till slutsatsen att han inte är ansvarig för Förintelsen, vilket vore grov historieförfalskning\" skriver Mikael Nilsson. Vem menar han, skulle dra den slutsatsen? Egenförvållad drogpåverkan anses generellt inte vara någon ansvarsbefriande eller ens ansvarsreducerande faktor vid bedömning av straffansvar, och utgör vanligtvis inte någon förmildrande omständighet exempelvis vid utmätning av straffrättslig påföljd i domstolar." }, { "markup": [], "blockType": "paragraph", "value": "Mikael Nilsson skriver att min hänvisning till Hitlers tal (i Mein Kampf) om att världshistoriska beslut måste besvärjas fram ur ’’rusartad’’ entusiasm är \"brutalt felsyftande – detta hade ingenting med droger att göra, utan med religiöst besläktad extas\", skriver Mikael Nilsson. Men ruset fanns uppenbarligen som en önskan och möjlighet i Hitlers tankevärld redan så tidigt som när han skrev Mein Kampf; det är mera metoden att uppnå ruset som med tiden tog sig mindre sublima uttryck (dvs drogbruk)." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 13, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Många tänkare under den här tiden tänker sig ruset som ett rent, upphöjt tillstånd som bryter igenom den moderna, småborgerliga, degenererade tillvaron och avslöjar människans sanna natur. Flera tyska tänkare som sysselsatte sig med droger under 20-talet talar också om krigets och våldets meningsbärande rus, se till exempel Ernst Jüngers krigsdagböcker. Det fick inte plats i min text, men jag ville visa på hur ruset historiskt har \"kapats\" av fascistiska rörelser och fått utgöra projektionsyta för fantasier om natur och ursprung." }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 14, "type": "style:strong" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Isabelle Ståhl" }, { "markup": [ { "offset": 0, "length": 87, "type": "style:em" } ], "blockType": "paragraph", "value": "Isabelle Ståhl är kritiker i SvD och doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet" } ] } }, { "type": "article", "content": { "image": { "type": "image", "content": { "caption": { "value": "Tyska soldater river ner en polsk flaggstång efter invasionen 1939."