Sofia Nerbrand:Sverige borde komma ut ur garderoben

Sofia Nerbrand

Alla vet att Sverige i praktiken inte är ett neutralt land. Vår nuvarande utrikesminister är inte rädd för att provocera på andra områden, så varför är Margot Wallström motvillig att välja sida på säkerhetsområdet? Hon säger själv att hon vill vara en tydlig politiker, inte diplomat.

Under strecket
Publicerad
Margot Wallström och Peter Hultqvist meddelar att Sverige erbjuder Frankrike militära flygtransporter, men inte spaning med Gripenplan. De var förmodligen inte överens från början, men utrikesministern drog längsta strået. Vem som sitter i Arvfurstens palats har en avgörande betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Margot Wallström och Peter Hultqvist meddelar att Sverige erbjuder Frankrike militära flygtransporter, men inte spaning med Gripenplan. De var förmodligen inte överens från början, men utrikesministern drog längsta strået. Vem som sitter i Arvfurstens palats har en avgörande betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Annons
Margot Wallström och Peter Hultqvist meddelar att Sverige erbjuder Frankrike militära flygtransporter, men inte spaning med Gripenplan. De var förmodligen inte överens från början, men utrikesministern drog längsta strået. Vem som sitter i Arvfurstens palats har en avgörande betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Margot Wallström och Peter Hultqvist meddelar att Sverige erbjuder Frankrike militära flygtransporter, men inte spaning med Gripenplan. De var förmodligen inte överens från början, men utrikesministern drog längsta strået. Vem som sitter i Arvfurstens palats har en avgörande betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN
Margot Wallström och Peter Hultqvist meddelar att Sverige erbjuder Frankrike militära flygtransporter, men inte spaning med Gripenplan. De var förmodligen inte överens från början, men utrikesministern drog längsta strået. Vem som sitter i Arvfurstens palats har en avgörande betydelse för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utrikes- och säkerhetspolitik brukar sällan avgöra val. Det är egentligen märkligt. Synen på utlandet, relationen med andra länder och hanterandet av olika konflikter är bland det mest ideologiska som finns. Utrikes- och säkerhetspolitik blottlägger hur man ser på människan, mänskliga rättigheter, mjuk och hård maktutövning, aktivitet i och tillsammans med omvärlden och så vidare.

Sällan har det väl märkts så mycket som nu. Samtalet om säkerhet och samarbete är igång överallt. Debatterna mellan kombattanterna om att bli världens mäktigaste person, USAs president, domineras av hur supermakten ska hantera global terror, krig och migration. Här hemma har vi i dagarna sett flera tunga inlägg i frågor som: Natomedlemskap eller inte? Allmän värnplikt eller inte? Är det bäst med idealism eller realism i utrikespolitiken?

Annons
Annons

Tidskriften Fokus skildrar i sitt senaste nummer hur Margot Wallström har gjort revolution i Arvsfurstens palats med sin feministiska och idealistiska politik. Hon framställs som en värderingsstyrd politiker, som efter att ha gjort tjänstemannakarriär inom bland annat FN, återkommit till svensk politik för att just komma till sin rätt som politiker och inte diplomat. Wallström säger sig vilja gå före och driva på världspolitiken genom att erkänna Palestina, tala om övergrepp mot kvinnor och deras betydelse för fred på jorden.

Utrikesministern skrev tillsammans med försvarsministern för en tid sedan att Sverige inte ens ska utreda ett medlemskap i Nato. Budskapet i artikeln var i den realistiska skolan. De lade tonvikten på värdet av att inte rucka på den svenska säkerhetsdoktrinen efter många långa framgångsrika år som neutralt land. ”Vår hållning är i grunden defensiv och baseras på folkrättens princip om varje nations suveränitet.” Men vem tror idag att vi är ett neutralt land som kan och vill vara alliansfritt för alltid? Att nationella gränser och nationellt försvar är hela svaret på dagens och morgondagens hot? Och varför skulle det vara moraliskt överlägset att inte stå upp för sina grannar och vänner, och att inte välja sida mellan gott och ont?

Det finns dessvärre ren och skär ondska. Att regeringen då säger nej till att använda svenska Jas-plan för att spana på IS i Syrien visar på flathet. Det är omoraliskt att inte ställa upp fullt ut när Frankrike ber om vår hjälp.

Det finns också behov av att samarbeta internationellt för att att motverka IS rekrytering och opinionsbildning på nätet och Putins propagandaapparat. Mycket av dagens säkerhetsutmaningar ligger i idéer, finns på nätverksnivå, sociala medier, i små grupper. I denna fragmenterade och komplexa värld är det ännu viktigare att ha meningsfränder och allierade att lita på. Att då utesluta att ens utreda Natomedlemskap är dumdristigt och tjurskalligt.

Annons
Annons

Claes Lönegård beskriver väl, i Fokusartikeln om Wallström, hur de personer som varit utrikesminister har påverkat svensk utrikespolitik. Östen Undén förkroppsligade Sveriges passiva neutralitetspolitik i decennier, ända tills Olof Palme tog över som statsminister 1969. Palme använde som bekant en annan typ av retorik. Han tog ställning, han tog sats, han profilerade Sverige – och han fick både tydliga fiender och vänner. Liksom Carl Bildt och andra verbala politiker. På sikt ökar det dock nästan alltid respekten för en person och ett land. Att vara undfallande och vag kan av de hårdhamrade tolkas som vekhet, även om diplomati kan vara effektiv och elegant.

Vår nuvarande utrikesminister är måhända idealistisk feminist i utlandet, men hon är en pragmatisk försvarspolitiker i Sverige. Hon väljer således sina strider och det är inte helt enkelt att avläsa var Socialdemokraterna kommer att landa så småningom.

Försvaret har fått något mer resurser och en översyn görs nu efter den senaste försvarsöverenskommelsen i april. DNs Peter Wolodarski ägnade sin söndagskrönika åt att argumentera för ett återförande av den allmänna värnplikten och citerade Wilhelm Agrells ”tillspetsade formulering, ett folk utan försvar och ett försvar utan folk”.

Att vi behöver stärka vårt försvar är nog alla överens om. Att återinföra ett pliktsystem där man riskerar fängelse om man inte deltar vore dock att ta ett steg i fel riktning. Försvarsarbetet borde göras tillräckligt attraktivt för att locka rätt personer och tillföras de ekonomiska resurser som krävs för att kunna betala för professionella insatser.

Annons
Annons

En offentlig samlingsplats, ett torg, är i högsta grad eftersträvansvärt när Sveriges befolkning och opinion blir allt mer komplex. Men försvaret är primärt till för att försvara landet mot yttre hot. Frågan är därför hur vi bäst använder våra befintliga resurser till just detta – och att vi ökar beredskapen för att det kommer att krävas mer pengar, innovativa arbetssätt och fler smarta personer i försvarsmakten.

Trösterikt är att den bredare debatten äntligen har kommit igång, och att försvarsfrågan har tagit sig in högt upp på den politiska dagordningen. Tragiskt är det på ett annat sätt – säkerhet och trygghet borde vara självklarheter, men är det inte längre.

_SOFIA NERBRAND _är redaktör i Säkerhetsrådet.

_Tips i övrigt: _

migrationsinfo.se har matig information om hur invandringen ser ut till Sverige. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö kom ut med en bra bok, Farväl till folkhemmet, i oktober om hur Sverige ska kunna förbli ett tolerant invandrarland. Detta är en ödesfråga för lång tid framöver.

Maria Borelius och Katrine Marçal har i Londonpodden en bra sammanfattning av Brexit.
Och titta gärna på videoupptagningen av Ohlininstitutets seminarium om Ryssland och EU, där bland andra Hain Rebas föreläste.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons