Soffpotatisen är en man i småstad

Under strecket
Publicerad
Annons

Det visar RF:s, riksidrottsförbundets, årliga undersökning "Svenska folkets tävlings- och motionsvanor" där 4 000 svenskar mellan 7 och 70 år frågas ut om sina vanor. När det gäller kvinnor från samma orter är det 6 procent som uppger att de aldrig motionerar.
Det är också så, enligt statistiken, att en dryg femtedel, eller 21 procent av männen, sällan eller aldrig motionerar. Motsvarande siffra för kvinnor är 16 procent.
Det tycks för övrigt som om männen lägger ned intresset för motion i 30-årsåldern. I åldersgruppen 20-29 år motionerar mer än var tredje mer än två motionspass i veckan. I nästa åldersgrupp är det bara 24 procent.
Bland kvinnorna finns samma tendens i just 30-årsåldern men redan kring 40 år är de tillbaka på i stort sett samma nivå som innan, statistiskt sett (44 procent).
I inkomstläget mellan 120 000 och 159 000 kr per år motionerar 39 procent av kvinnorna mer än två motionspass per vecka. I inkomstlägen över 500 000 kronor är det 52 procent konstaterar Ola Andersson i tidningen
Svensk Idrott.
Folkhälsoinstitutet, som arbetar för att förbättra de här siffrorna brukar tala om att 75 procent av den vuxna befolkningen över 30 år i Sverige inte är tillräckligt fysiskt aktiv för att uppnå eller behålla en god hälsa.
Men bättring är på väg: Om man ser till andelen motionsutövare totalt så har motionerandet ökat. 1998, som var det första undersökningsåret, motionerade exempelvis 37 procent mer än två gånger per vecka, 2001 är det 41 procent.

99F

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons