Annons

Johan Falk:Södra USA på väg att bli tvåspråkigt

Om antalet immigranter från ­Mexiko fortsätter med en takt av 2000 per dag kommer ­antalet ”hispanics” om 40 år att vara 100 miljoner. De södra delarna av USA präglas redan idag av spanskspråkig kultur.

Under strecket
Publicerad

De södra delarna av USA genomgår sedan ett par decennier tillbaka en social, kulturell och språklig metamorfos. Den förändring som åsyftas är naturligtvis den alltmer påtagliga närvaron av invandrare från spansktalande länder, främst Mexiko. ”Hispanics”, som dessa immigranter kallas i USA, har blivit en politisk maktfaktor i kraft av sin numerär. Barack Obama insåg detta och i hans valtal från 2008 finns anspelningar på hispanics och deras levnadsförhållanden. Med vinnande retorik berörde han deras problem, deras fattigdom och utanförskap med orden: ”That’s not a Hispanic American problem, that’s an American problem” (valtal 8/7 2008). Sådant vinner genklang i sydvästra USA. Det stöd Obama fick från hispanics i södern sägs ha varit en viktig del i hans framgång. Det är inte bara det politiska budskapet som väcker förhoppningar hos de spansktalande amerikanerna, det är också en fråga om att identifiera sig med en person som inte är en del av det vita USA. Samtidigt representerar Obama den amerikanska drömmen om delaktighet och social framgång.

Migrationen till USA från Mexiko och de centralamerikanska länderna är ingen ny företeelse utan går i huvudsak tillbaka till början av 1800-talet. Den går egentligen ännu längre tillbaka i tiden då dessa områden ett par sekler tidigare inlemmades i det spanska imperiet; i vissa områden i Arizona och New Mexico har spanska talats utan uppehåll sedan dess. Trots alla försök att barrikadera gränsen mellan Mexiko och USA tycks inget kunna hindra denna flodvåg av människor på flykt undan fattigdom och hopplöshet. De siffror man kan få fram är förfärande, låt vara att uppskattningarna varierar. Enligt en källa tar sig 600 000–700 000 spansktalande (på legal och illegal väg) in i USA varje år. Det blir närmare 2000 personer per dag. Många lever som papperslösa såvida de inte kastas tillbaka över gränsen, en gräns som Nobelpristagaren Octavio Paz kallade ett oläkt ärr.

Annons
Annons
Annons