Annons
X
Annons
X

Södertäljemålet måste tas om

En nämndeman var jävig när det stora Södertäljemålet avgjordes. Domarna mot 18 personer undanröjs därför och målet måste tas upp igen beslutade Svea hovrätt på fredagen.

Men att få vittnena att vittna igen kan bli svårt.

(uppdaterad)
Tingsrätten i Södertälje vid den första rättegången.
Tingsrätten i Södertälje vid den första rättegången. Foto: MALIN HOELSTAD

Den nämndeman som utpekats som jävig satt i kommunens polisnämnd. Och i nämnden fanns det redan före rättegången en uppfattning om att det fanns ett Södertäljenätverk. Därför anser hovrätten att det är rimligt att den utpekade nämndemannen ”inte står helt fri från de bedömningar som polisen redovisat om sina insatser” mot just de personer som ingick i det så kallade Södertäljenätverket.

Radio Stockholm har talat med den utpekade nämndemannen:

– Jag anser inte att jag har gjort något fel. Och jag anser mig helt oskyldig. Det är klart att det känns alldeles bedrövligt, säger han om det faktum att hovrätten bedömt honom som jävig.

Annons
X

Av de 20 åtalade dömdes 16 till fängelsestraff, två till sluten ungdomsvård och två frikändes. Den 31-årige ledaren Bernard Khouri dömdes till livstids fängelse. Han var enligt domen skyldig till nio olika brott, bland annat anstiftan till mord, människorov, olaga hot och olaga tvång.

Bernard Khouri var den förste att kräva att målet skulle tas om eftersom han ansåg att en av nämndemännen varit jävig. Och han får nu rätt.

– För målsägande och alla vittnen är det väldigt olyckligt, säger kammaråklagare Björn Frithiof, en av de fyra åklagare under de 62 rättegångsdagarna.

– Men det är naturligtvis oerhört viktigt att det här sköts på ett rättssäkert sätt och vi respekterar självfallet hovrättens beslut. Jag kan se hur de resonerar, men jag håller inte med om de effekter som hovrätten anger.

Uppemot 50 personer vittnade under rättegången, flera av dem hade också särskilt skydd och hur de nu reagerar när rättegången måste tas om vet inte Björn Frithiof.

– Nej, men situationen för dem är givetvis väldigt pressande och olycklig.

För de tio som sitter häktade innebär beslutet att de kommer att sitta kvar i häktet fram till den nya rättegången. När den kan starta är omöjligt att säga.

– Det behövs nog en ganska lång startsträcka, säger Björn Frithiof.

Att ta om hela den enorma Södertäljerättegången är både kostsamt och krävande för alla inblandade, inte minst vittnena. Hotbilden mot både åklagare och vittnen har varit hög och säkerhetspådraget stort under hela rättegången. Aldrig tidigare har polisens personsäkerhetsprogram använts så frekvent. Ett 20-tal familjer har sedan utredningens start ingått i programmet där många fått nya identiteter och flyttat till helt nya platser och helt brutit kontakten med sina tidigare liv.

LÄS MER:
FAKTA OM SÖDERTÄLJEMÅLET

SvD når Gunnar Appelgren, chef för länskriminalens aktionsgrupp i Stockholm som är ansvarig för den stora brottsutredningen - en av de mest kostsamma i svensk rättshistoria, precis när han tagit del av hovrättens beslut att ta om Södertäljemålet.

Det tuffaste i processen är att ta om vittnesmålen.

– Det blir en väldigt stor arbetsinsats som ska göras om, säger han.

Kan det bli svårt att få vittnena att ställa upp igen?

– Kanske, det har jag inte tagit ställning till. Det har varit jobbigt för många vittnen att genomföra vittnesmålet. Det har varit jobbigt känslomässigt och när det gäller uppfattade hot. Att gå upp en sväng till, det tror jag blir oerhört jobbigt för många vittnen.

Under rättegången ansågs hoten så allvarliga att många vittnen vittnade via länk, vissa dessutom maskerade.

De kostsammaste delarna i utredningen går dock forftarande att använda konstaterar Gunnar Appelgren. Det handlar om bland annat telefonavlyssning och att begära ut telefonlistor. Sammantaget har de kostat upp emot 200 miljoner kronor, enligt uppgifter till Sveriges Radio.

I siffran ingår nästan 70 miljoner kronor i kostnader för advokater samt nästan 24 miljoner för häktningskostnader. Rättegången i tingsrätten löpte över ett halvår, totalt 62 arbetsdagar.

De personalkostnader som man hade under utredningsfasen menar Gunnar Appelgren var kostnader som polisen ändå har, men nu använde på bästa sätt.

– Det är tråkigt, det är förfärligt tråkigt att det har blivit så här. Jag beklagar detta, säger Katarina Wingqvist Ekholm, chef för Södertälje tingsrätt och domare i målet.

Hon vill inte kommentera innehållet i hovrättens beslut.

– Det jag kan säga är att tingsrätten har gjort allt den kan för att reda ut jävsproblematiken. Uppenbarligen har den nämndeman som anses ha varit jävig inte förstått att upplysa om det förhållande som gör att målet har återförvisats.

– Det är oerhört glädjande, säger Fredrik Ungerfält, en av den utpekade ledarens försvarare.

Varje domstol har en skyldighet att informera de dömande nämndemännen om jäv.

– Det är sedan varje nämndemans skyldighet att själv pröva om han är så opartisk och oberoende som lagen kräver. Det som gått fel här att nämndemannen inte kan ha prövat det på ett riktigt sätt i det här målet, säger Ungerfält.

Någon direkt kritik mot Södertälje tingsrätt har han inte eftersom han inte vet hur väl de informerat nämndemännen.

Beslutet var svårt, säger Wersäll.

– Det innebär ett stort obehag för alla inblandade, både brottsoffer, vittnen och tilltalade och för parterna i målet. Det leder till att målet drar ut på tiden och det leder till stora kostnader, säger han.

Alla dömda, samt åklagarna och offrens familj, har överklagat tingsrättens dom.

– Det är katastrof, säger ordföranden för Nämndemännens riksförbund, Lars Lassinantti, om att den rättegången måste tas om.

– Polisnämnden och socialnämnden är de nämnder som oftast brukar lyftas fram som exempel när man pratar om jäv. Dessutom brukar det alltid resas en varningsflagg för alla nämndemän som sitter med i polisnämnd och socialnämnd.

Lars Lassinantti tycker därför att det hade varit naturligt att nämndemannen i Södertäljemålet tagit upp med rättens ordförande att han satt i polisnämnden.

Utbildningen av nämndemän har generellt sett blivit bättre under senare år, tycker Lars Lassinantti, bland annat som en följd av flera uppmärksammade jävsfall. Men det finns fortsatt utrymme för förbättringar.

– Det är upp till den enskilde nämndemannens omdöme att bedöma jäv. Men rättens ordförande måste också vara mer uppmärksam på och påminna om den här typen av frågor.

Lars Lassinantti tycker också att olika fall under utbildningen borde tas upp till diskussion: ”Är det här jäv eller inte?”

Hovrättsförhandlingarna i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt var tänkta att starta på måndag. Över 70 dagar var inplanerade fram till slutet av maj.

TT/SvD.se

Annons
Annons
X

Tingsrätten i Södertälje vid den första rättegången.

Foto: MALIN HOELSTAD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X